תכנית הסמינר המחלקתי סמסטר ב'- תשע"ט

החוג ללימודים קלאסיים - יוון ורומא

22 במאי 2019, 18:00 - 19:45 
בניין גילמן - חדר 262 
תכנית הסמינר המחלקתי סמסטר ב'- תשע"ט

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין
החו ג ללימודים קלאסי ים י ו ו ן ורומא – תכנ ית הסמי נר המחלקתי
סמסטר ב' / תשע"ט

13 במרץ 2019

Dr. Domenico Agostini
Department of History, Tel Aviv University
Fabulous Races Between Greece and Iran

22 במאי 2019

Professor John Ma
Department of Classics, Columbia University
Mortimer & Raymond Sackler Fellow
Greek Polis and Roman Empire II:
The Tragedy of the Elites

 

12 ביוני 2019

פרופ' רחל צלניק אברמוביץ 

החוג ללימודים קלאסיים, אוניברסיטת תל אביב
ללכת, לזכור, לחקור:
הרודוטוס כמקרה מבחן לכתיבה היסטורית

מפגשי הסמינר המחלקתי מתקיימים בימי רביעי, 18:15-19:45 • בנין גילמן, חדר 262 קומה ב'
כיבוד קל יוגש החל מהשעה 18:00 • חובת נוכחות חלה על תלמידי תואר שני

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive