הנחיות וטפסים

מועדי הגשת עבודות ,סמסטר א' תש"פ:

תלמידי תואר ראשון ותואר שני

רפרטים וסמינרים: 5.8.20

מועדי הגשת עבודות, סמסטר ב' תש"פ:

תלמידי תואר ראשון:

עבודות רפרט: 13.9.20

עבודות סמינר: 1.11.20 

תלמידי תואר שני

רפרטים וסמינרים: 1.11.20 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive