הנחיות וטפסים

מועדי הגשת עבודות ,סמסטר א' תש"פ:

תלמידי התואר הראשון-

רפרטים: 29.3.20  סמינרים: 26.4.20

תלמידי התואר השני- רפרטים וסמינרים: 26.4.20

מועדי הגשת עבודות, סמסטר ב' תש"פ:

תלמידי התואר הראשון-

רפרטים: 16.8.20 סמינרים: 24.9.20

תלמידי התואר השני- רפרטים וסמינרים: 24.9.20

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive