הנחיות וטפסים

 

 

מועדי הגשת עבודות ,סמסטר א' תשע"ח:

תלמידי התואר הראשון-

רפרטים: 8.4.18, סמינרים: 6.5.18

תלמידי התואר השני- רפרטים וסמינרים: 6.5.18

מועדי הגשת עבודות, סמסטר ב' תשע"ח:

תלמידי התואר הראשון-

רפרטים: 19.8.18, סמינרים: 16.9.18

תלמידי התואר השני- רפרטים וסמינרים: 16.9.18

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive