הנחיות וטפסים

מועדי הגשת עבודות ,סמסטר א' תשע"ט:

תלמידי התואר הראשון-

רפרטים: 7.4.19, סמינרים: 5.5.19

תלמידי התואר השני- רפרטים וסמינרים: 5.5.19

מועדי הגשת עבודות, סמסטר ב' תשע"ט:

תלמידי התואר הראשון-

רפרטים: 18.8.19, סמינרים: 22.9.19

תלמידי התואר השני- רפרטים וסמינרים: 22.9.19

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive