מלגות ולימודים בחו"ל

 

אתרי מלגות

תוכנית אופקים

קיימת אפשרות להירשם לתכנית אופקים, תכנית המעניקה מלגה לתואר ראשון. מדובר בתכנית תלת שנתית, שבמסגרתה לומדים הסטודנטים לתואר ראשון ולתעודת הוראה. הסטודנטים לומדים כולם בחוג ללימודי התרבות העברית במגמת פילוסופיה יהודית, ובחוג נוסף בפקולטה – היסטוריה של ע"י, היסטוריה כללית, ספרותאו פילוסופיה.במקביל, החל מן השנה השניה ללימודיהם באוניברסיטה – הסטודנטים של התכנית לומדים לתעודת הוראה במחשבה יהודית בבית הספר לחינוך כאן. הסטודנטים מקבלים מימון מחצית שכ"ל לתואר, מימון מלא לתעודת ההוראה, ומלגת קיום נדיבה המוענקת להם במשך שמונת חודשי הלימודים (מנובמבר עד יוני). לאחר תום לימודיהם מתחייבים הסטודנטים ללמד במערכת החינוך הממלכתית בהיקף שליש משרה לפחות, במשך שלוש שנים. התכנית מסייעת להם למצוא מקומות עבודה מתאימים בבתי הספר.  

 

פרסי מחקר ומלגות נושאיות

 

קורסים בחו"ל

מלגות ללימוד שפות

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive