הנחיות לכתיבת הצעת מחקר לעבודת גמר ללימודי התואר השני


1. נושא המחקר

חלק זה יבהיר, מהי השאלה בה אמור עבודת הגמר לעסוק. הצגת השאלה כרוכה במיקומה בתוך הקשרה ההיסטורי – ובראש ובראשונה המקום והזמן – ולספק רקע מינימלי הכרחי להבנת השאלה. שני הסעיפים הבאים יבהירו, באילו אמצעים ומשאבים ייעשה שימוש לניסוח השאלה המחקרית והתמודדות עימה: מהו ארגז הכלים (גישות מחקריות, ממצאים קודמים, שיטות עבודה) ומה הם החומרים (מקורות).

 

2. גישות במחקר

סקירת מצב המחקר בתחום אמורה לתרום לגיבוש העבודה עצמה. כיצד ניצבת העבודה ביחס לגישות, למימצאים ולבעיות שהתגבשו בספרות המחקר הקיימת? עם אלו בעיות העולות מן המחקר הקיים מבקשת העבודה להתמודד? אילו גישות נראות פוריות לפתרון השאלה המוצבת? באלו כלים – ממצאים, הנחות, שיטות-עבודה, תיאוריות – ייעשה שימוש בעבודה כדי לנסח את שאלת המחקר ולענות עליה?

 

3. חומרים

באילו חומרים ייעשה שימוש בעבודה? מהו מצב המקורות – מה מידת נגישותם ואיך הם יכולים לתרום להתמודדות עם שאלת המחקר? אילו מגבלות מציב קורפוס המקורות בהתמודדות עם שאלות המחקר? באמצעות אילו כלים ינותחו המקורות?

 

4. מהלך העבודה

מתוך הצגת החומרים והגישה אפשר לפתח את שאלת המחקר הראשונית ולתרגם אותה למהלך המחקר המשוער. בפועל מהלך העבודה הממשי יכול להיות שונה; הוא יכול לחפוף את פרקי העבודה העיקריים, אך לא בהכרח. לכן, מנסה חלק זה בהצעת המחקר  רק להציג מתווה ראשוני של צעדי המחקר העיקריים על בסיס כמה רעיונות מנחים שעלו מתוך קריאת ספרות המחקר וסקירה ראשונית של המקורות. אפשר לשלב בחלק זה היפותזות ראשוניות, אך ברור שקשה בשלבי המחקר הראשוניים לשרטט היפותזות ברורות.

 

5. רשימת מקורות וספרות מחקר

הנספח לעבודה יכלול (א) רשימה של המקורות הראשוניים בהם ייעשה שימוש וכן (ב) ביבליוגרפיה (לא מלאה בהכרח) של ספרות המחקר הרלוונטית.

 

6. הנחיות פורמליות

הצעת המחקר (ללא הנספח) לא תהיה ארוכה משישה עמודים. לאחר שנקראה, ונדונה עם מנחה העבודה יש להגישה למזכירות החוג ב-4 עותקים חתומים על-ידי המנחה. ההצעה תועבר לראש החוג ולקורא\ת נוסף\ת.

 

שימו לב!

היקף עבודת הגמר לא יעלה על 60,000-40,000 מילים או 80–100 עמודים בצפיפות סבירה (לא כולל הערות שוליים וביבליוגרפיה).

הנחיות מפורטות ראו במסמך נפרד: הנחיות להגשת עבודת גמר לתואר השני.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>