גמלאים

שםמיקוםטלפון / פקסדוא"ל
ד"ר עמוס גולדרייךרוזנברג
פרופ' איתמר גרינולדרוזנברג, חדר 447
02-6790488
03-6409954
02-6796152
ד"ר יורם יעקבסון ז"ל
03-6409790
03-6407031
פרופ' מירון לרנררוזנברג, חדר 110
03-6165826
03-6409787
03-6165826
פרופ' נח עמינוח
03-6731045
פרופ' משה עסיסרוזנברג, חדר 404
02-6519978
03-6408450
03-6493536
פרופ' מרדכי פרידמן
03-5341522
03-6406676
פרופ' שרה קלייןרוזנברג, חדר 110א
03-6406057
03-6407031
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive