מבנה תכנית הלימודים

תכנית הלימודים המומלצת לשנה א' במסלול הדו-חוגי המובנה "פסיכובלשנות" מפורטת להלן. סך הכל 62 ש"ס בבלשנות ו-58 ש"ס בפסיכולוגיה. 

 שנה א' סמסטר א'

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה'
08:00        פיזיולוגית א' (ש') מבוא לפסיכולוגיה (ש')
09:00
10:00   סטטיסטיקה א' (ש')*   מבוא לבלשנות:
מבט פנורמי (ת')**
 
11:00
12:00          
13:00
14:00   מבוא לבלשנות:
מבט פנורמי (ש')
     
15:00
16:00           
17:00
18:00     פונטיקה (ש')   פונטיקה (ש')
19:00

*ניתן לקחת את הקורס "סטטיסטיקה א" בשני מועדים: ב' 8-10 או ב' 10-12.

**ניתן לקחת את התרגיל ב"מבוא לבלשנות: מבט פנורמי" בשני מועדים: ד' 10-12 או ד' 14-16.

 שנה א' סמסטר ב'

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה'
08:00

סטטיסטיקה ב' (ש')*

 

פסיכולוגיה התפתחותית (ש')    
09:00
10:00 פיזיולוגית ב' (ש') מבוא לסמנטיקה (ת')*** פונולוגיה מתחילים (ת')****

מבוא לבלשנות:
בונים תיאוריה (ש')

מבוא לסמנטיקה (ש')
11:00
12:00 מבוא לבלשנות: בונים תיאוריה (ת')** פונולוגיה מתחילים (ש') מבוא לסמנטיקה (ש') פונולוגיה מתחילים (ש')  
13:00
14:00          
15:00
16:00       מבוא לתורת האישיות (ש')  
17:00
18:00          

*ניתן לקחת את הקורס "סטטיסטיקה ב" בשני מועדים: א' 8-10 או ב' 8-10.

**ניתן לקחת את התרגיל ב"מבוא לבלשנות: בונים תיאוריה" בשני מועדים: א' 12-14 או א' 14-16.

***ניתן לקחת את התרגיל ב"מבוא לסמנטיקה" בשלושה מועדים: ב' 8-10, ב' 10-12 או ב' 14-16.

****ניתן לקחת את התרגיל ב"פונולוגיה מתחילים" בשני מועדים: ג' 10-12 או ג' 14-16.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive