הופיע גליון 12 של כתב העת "מפתח" / גליון פוטולקסיק 2

אביב 2018, בעריכת ד"ר רותי גינצבורג

קבוצת הלקסיקון וקבוצת הפוטולקסיק במרכז מינרבה למדעי הרוח שמחות להודיע על פרסום גליון מס. 12 של כתב העת "מפתח – כתב עת לקסיקלי למחשבה פוליטית", שהוא גם גליון פוטולקסיק השני. את הגליון, שמאגד שמונה מאמרים לקסיקליים שעוסקים בהיבטים אסתטיים ופוליטיים של צילום מושגים הקשורים בצילום, ערכה ד"ר רותי גינצבורג, שעומדת בראש קבוצת הפוטלקסיק.

הגליון זמין לקריאה ולהורדה באתר כתב העת המקוון מפתח: גליון 12 / גליון פוטולקסיק 2

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive