"על כמה מחלוקות גדולות בין חכמים במשנה ובתלמוד"

28 במאי 2019, 16:00 
אוניברסיטת ת ל אביב 
בתשלום

ריבוי דעות ומחלוקות מאפיין את השיח התלמודי וכמעט בכל נושא מצויים חילוקי דעות בין החכמים. באופן כללי יחסם של חכמי התלמוד למחלוקת – חיובי. הם רואים במחלוקת ביטוי ליצירה ההלכתית חיה ותוססת אשר כוללת בתוכה נקודות מבט שונות וסותרות. עם זאת אגדות תלמודיות אחדות מתארות מחלוקות שיצרו קרע בין החכמים, וההרצאה תעסוק בניתוח מושגי וספרותי של שלוש מהן: אגדת תנורו של עכנאי המספרת על מחלוקת קשה בין רבי אליעזר וחכמים שהביאה לנידויו; סיפור מחלוקתם של רבי גמליאל ורבי יהושע שהביאה להדחתו של רבן גמליאל ממשרת הנשיאות; וסיפור מחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש שהביאה לפטירתם של שניהם.

שי ווזנר, מרצה בכיר בפקולטה למשפטים. תחומי העניין המחקרי שלו הם: משפט עברי, פילוסופיה של ההלכה, משפט פלילי ודיון פלילי, ותורת המשפט. בין השאר חיבר את הספר "המחלוקת בהלכה" ביחד עם פרופ' חנינה בן-מנחם.

יום ג', 28/5/19  כ"ג  אייר תשע"ט, בנין גילמן, קומה 2, אולם 223 בשעה 16:00

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive