פרופ' אברהם טל

אמריטוס במנהלת הפקולטה למדעי הרוח
מנהלת הפקולטה למדעי הרוח אמריטוס
פרופ' אברהם טל
טלפון פנימי: 03-6409787
טלפון נוסף: 03-6409725
משרד: רוזנברג, 402

General Information


1931 - שנת הלידה (ברומניה)
1971 - דוקטור לפילוסופיה באוניברסיטה העברית
            מרצה באוניברסיטת תל-אביב
1975 - מרצה בכיר באוניברסיטת תל-אביב
1976 - 1977 חבר-אורח ב-Wolfson College (Oxford)
1977 - Senior Lecturer, Leeds University
1979 - 1980 חבר המכון ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית
1980 - פרופסור חבר באוניברסיטת תל-אביב
1980 - 1995 ראש החוג ללשון העברית באוניברסיטת תל-אביב
1981 - חבר האקדמיה ללשון העברית
1983 - פרופסור אורח באוניברסיטת פאריס 8
חבר ה-Société Asiatique Paris
1985 -  1988 ראש בית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל-אביב
1985 - פרופסור מן המניין ללשון העברית באוניברסיטת תל-אביב
1985 - 2013 חבר במועצת האיגוד העולמי למדעי היהדות
חבר במועצת Société d'Etudes Samaritaines, Paris
1988 -  1989 Visiting Fellow, Harvard
1992 - 2011  עורך המילון ההיסטורי של הלשון העברית (האקדמיה ללשון העברית)
1994 ואילך  חבר מערכת ה-Biblia Hebraica Quinta, Fribourg-Suisse ועורך ספר בראשית
1999 - מופקד הקתדרה לחקר תולדות הלשון העברית ע"ש שושנה ויעקב שרייבר
2000  - פרופסור אמריטוס
2001 - פרופסור אורח באוניברסיטת סידני
2005 - 2010 סגן נשיא האקדמיה ללשון העברית
2012 - גזניוס פרופסור באוניברסיטת מרטין לותר בהאלה-ויטנברג (גרמניה)
2013 - דוקטור לתיאולוגיה לשם כבוד באוניברסיטת מרטין לותר בהאלה-ויטנברג (גרמניה)
2016 - פרופסור אורח באוניברסיטת מרטין לותר בהאלה-ויטנברג (גרמניה)

קורות חיים


1931 - שנת הלידה (ברומניה)
1971 - דוקטור לפילוסופיה באוניברסיטה העברית
            מרצה באוניברסיטת תל-אביב
1975 - מרצה בכיר באוניברסיטת תל-אביב
1976 - 1977 חבר-אורח ב-Wolfson College (Oxford)
1977 - Senior Lecturer, Leeds University
1979 - 1980 חבר המכון ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית
1980 - פרופסור חבר באוניברסיטת תל-אביב
1980 - 1995 ראש החוג ללשון העברית באוניברסיטת תל-אביב
1981 - חבר האקדמיה ללשון העברית
1983 - פרופסור אורח באוניברסיטת פאריס 8
חבר ה-Société Asiatique Paris
1985 -  1988 ראש בית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל-אביב
1985 - פרופסור מן המניין ללשון העברית באוניברסיטת תל-אביב
1985 - 2013 חבר במועצת האיגוד העולמי למדעי היהדות
חבר במועצת Société d'Etudes Samaritaines, Paris
1988 -  1989 Visiting Fellow, Harvard
1992 - 2011  עורך המילון ההיסטורי של הלשון העברית (האקדמיה ללשון העברית)
1994 ואילך  חבר מערכת ה-Biblia Hebraica Quinta, Fribourg-Suisse ועורך ספר בראשית
1999 - מופקד הקתדרה לחקר תולדות הלשון העברית ע"ש שושנה ויעקב שרייבר
2000  - פרופסור אמריטוס
2001 - פרופסור אורח באוניברסיטת סידני
2005 - 2010 סגן נשיא האקדמיה ללשון העברית
2012 - גזניוס פרופסור באוניברסיטת מרטין לותר בהאלה-ויטנברג (גרמניה)
2013 - דוקטור לתיאולוגיה לשם כבוד באוניברסיטת מרטין לותר בהאלה-ויטנברג (גרמניה)
2016 - פרופסור אורח באוניברסיטת מרטין לותר בהאלה-ויטנברג (גרמניה)

Publications

Books

1. The Language of the Targum of the Former Prophets and its Position within the Aramaic Dialects. Tel-Aviv: University Press, 1975 (Hebrew).

2. The Samaritan Targum of the Pentateuch, vols. I-III. Tel-Aviv: Tel-Aviv University Press, 1980—1983. 

3. The Samaritan Pentateuch edited according to MS 6 (C) of the Shekhem Synagogue, Tel-Aviv: Tel-Aviv University Press, 1994 (Hebrew).

4. Samaritan Marriage Contracts (with R. Pummer). Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1998, pp. 181-255.

5. A Companion to Samaritan Studies (with A. D. Crown and R. Pummer). Tübingen: C. B. Mohr, 1993.

6. A Dictionary of Samaritan Aramaic, vols. I-II. Leiden: E. J. Brill, 2000.

7. Z. Ben-Hayyim, with Assistance from Abraham Tal, A Grammar of Samaritan Hebrew, Jerusalem - Winona Lake 2000.

8. The Pentateuch — The Samaritan Version and the Masoretic Version, Edited and Annotated by Abraham Tal & Moshe Florentin, Tel Aviv University Press 2010 (Hebrew).

9. Samaritan Aramaic, Lehrbücher orientalischer Sprachen, (LOS) Textbooks of Near Eastern Languages Section III, Aramaic, vol, 2. Münster: Ugarit Verlag, 2013.

10. Genesis, in: Schenker, Adrian et al., eds. Biblia Hebraica Quinta editione cum apparatu critico novis curis elaborato. Fascicle 1: Genesis. Prepared by Abraham Tal. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2015.

11. Tibåt Mårqe, or The Ark of Marqe, Edition, Translation, Commentary by Abraham Tal. Studia Samaritana 9, Walter de Gruyter, Berlin - Boston, 2019.

 

Editorship

1. Teuda, Organ of the School of Jewish Studies, Tel-Aviv University, vol. III, (with G. Brin and M.A. Friedman), 1983 (Hebrew).

2. Olam Hamiqra, (with M. Haran and others), vols 1, 11, 13 (Hebrew).

3. Proceedings of the First International Congress for Samaritan Studies ,Tel-Aviv, April 1988. Tel-Aviv: Tel-Aviv University Press, 1991 (with M. Florentin).

4. Teuda, Organ of the School of Jewish Studies. Tel-Aviv: Tel-Aviv University Press, vol. IX, (with A. Dotan). Tel-Aviv: Tel-Aviv University Press, 1995 (Hebrew).

 

Articles 

1. Review: A. Sperber, The Bible in Aramaic based on Manuscripts and Ancient Printings, Leiden 1959,  Tarbiz 38 (1969), pp. 400 - 408 (Hebrew). 

2. גרגר של צרורות, Leshonenu 37 (1973), pp. 303 -306 (Hebrew).

3. An Aramaic Liturgical Poem for Pentecost, Leshonenu 38 (1974), pp. 257—268 (Hebrew).

4. Ms. Neophyti 1. The Palestinian Targum of the Pentateuch. Observations to the Artistry of a Scribe, Israel Oriental Studies  4 (1974), pp. 13—34.

5. צליל לחם שעורים, in: Y. Bahat et alii (eds.), Heqer we‘iyyun, Studies in Judaism, Haifa: University Press, pp. 103—106 (Hebrew).

6. תירוש, A Study in the Meaning of a Biblical Word, in: J. Licht and G. Brin (eds.), Studies in Bible Dedicated to the Memory of Israel and Zvi Broide, Tel-Aviv: Tel-Aviv University Press, 1976, pp. 129—132 (Hebrew). 

7. The Evolution of the Samaritan Targum of the Pentateuch, Proceedings of the Sixth International Congress for Jewish Studies (Jerusalem 1973), Jerusalem 1976, pp. 111—117 (Hebrew).

8. The Samaritan Targum of the Pentateuch, its Distinctive Characteristics and Metamorphosis, Journal for Semitic Studies  21 (1976), pp. 26—38. 

9. Towards a Critical Edition of the Samaritan Targum of the Pentateuch: an attempt to establish criteria for the selection of the material, Israel Oriental Studies  8 (1978), pp. 107—128.

10. Modern Manuscripts of the Samaritan Targum of the Pentateuch, Israel Oriental Studies  9 (1979), pp.129—146.

11. Linguistic Strata in Palestinian Aramaic, the nun finale as Criterion, Leshonenu 43 (1980), pp. 165—184 (Hebrew).

12. Investigations in  Palestinian Aramaic, The Demonstrative Pronoun, Leshonenu  44 (1981), pp. 43—65 (Hebrew).

13. The Samaritan Aramaic Dictionary: a Necessity? Proceedings of the Eighth Congress for Jewish Studies. Jerusalem 1982, pp. 15—19  (Hebrew).

14. בעת יזרבו נצמתו (Job VI, 17) a Lexicographic Study, Te‘uda 2 (1983), pp. 307- 314 (Hebrew).

15. תרקיה, Studies in Rabbinic Literature, Bible and Jewish History. Ramat-Gan: Bar-Ilan University Pressm 1983, pp. 256- 260 (Hebrew).

16. The Infinitive in Palestinian Aramaic, in: M. Bar-Asher et alii (eds.), Hebrew Language Studies Presented to Professor Z. Ben-Hayyim. Jerusalem: Mgness Press 1983, pp. 201-218 (Hebrew). 

17. The Samaritan Targum of the Pentateuch, in: H. Rabin, Bible Translation, Jerusalem 1984, pp. 45—48 (Hebrew).

18. The Contribution of Samaritan Aramaic to the Understanding of the Hebrew Liturgy, Te‘uda 3 (1984), pp. 167—179, (Hebrew).

19. עיצה— Straw of Various Leguminosae, a Lexicographic Study, Leshonenu 48-49 (1985), pp. 177—185, (Hebrew).

20. The Samaritan Aramaic Version of the “Blessing of Moses” (Dt XXXIII), Abr Nahrain 24 (1986), pp. 178—195.

21. Un Fragment Inédit du Targum Samaritain, in: Domingo Munoz Leon (ed.), Salvation en la Palabra, Targum, Derash, Berith, en memoria del profesor Alejandro Díez-Macho. Madrid: Ediciones Christianidad, 1986, pp. 533-540.

22. Review: Dominique Barthélemy et alii. Critique Textuelle de l'Ancien Testament etc. Journal for Semitic Studies  31 (1985), pp. 285—289.

23. The Dialects of Jewish Palestinian Aramaic and the Palestinian Targum of the Pentateuch, Sefarad  46 (1986), pp. 441-448.

24. The so-called Yerushalmi Targum and the Problem of the Aramaic dialects in Palestine, Proceedings of the Ninth World Congress for Jewish Studies (Jerusalem 1985), Panel Session, Jerusalem 1988, pp. 13—22 (Hebrew).

25. Review: R. Syren, The Blessings in the Targums. A Study on the Targumic Interpretations of Genesis  49 and Deuteronomy 33, Acta Academiae Aboensis..., Abo 1986, Revue d’Études Juives  147 (1988), pp. 176-179.

26. פרה וכל מסעדיה  (Mishna Middot I, 3), Te‘uda 6 (1988), pp. 31—35, (Hebrew).

27. Hebrew and Aramaic in Samaritan Literature — The Products of a Bilingual Society, Proceedings of the Israel Academy for Sciences and Humanities 7 (1988), pp. 239—255, (Hebrew).

28. The Origin, Purpose and History of the Samaritan Targum and its Hermeneutical Character, in M.J. Mulder & Harry Sysling (eds.), Miqra, Compendia rerum iudaicarum ad Novum Testamentum. Assen/Maastricht: Van Gorcum / Philadelphia: Fortress Press 1988, pp. 189-216.

29. L'éxégese samaritaine à travers les manuscrits du Targum, Etudes Samaritaines Pentateuque et Targum, exégèse et philologie, chroniques, Collection de la Revue des Études Juives, Paris, 1988, pp. 140-148.

30. “Samaritan Literature”, in: A.D. Crown (ed.), The Samaritans Tübingen:  J.C.B Mohr (Paul Siebeck) 1989, pp. 413-467.

31. Targumic Fragments in an Old Samaritan Prayerbook, in: M. Macuch et alii (eds.), חכמות בנתה ביתה Studia Semitica necnon Iranica, Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1989, pp. 329-342.

32. Medieval Hebrew and its Research, Opening Remarks, Leshonenu 54 (1990), pp. 151 - 153,  (Hebrew).

33. Samaritan Manuscripts of the Pentateuch and its Aramaic Targum, in: I. Yeivin (ed.), Ohel Hayyim, A Catalogue of Hebrew Manuscripts Of the Manfred and Ane Lehmann Family, vol, 2, New York 1990, pp. 399—403, (Hebrew).

34. Eliezer Rubinstein in memoriam, Proceedings of the Academy of the Hebrew Language, vol 37. Jerusalem 1990, pp. 129-131 (Hebrew).

35. Eli Etan and his Academic Activity, Eli Etan at his eighties, The Academy of the Hebrew Language, Jerusalem 1990, pp. 12-14 (Hebrew).

36. The Lexicon of Samaritan Aramaic and its Problems, Proceedings of the First International Congress of the Société d’Études Samaritaines Tel-Aviv 1988, Tel-Aviv:  Tel-Aviv University Press, 1991, pp. 347-355.

37. אטלין, Te‘uda 7 (1991), pp. 155—159, (Hebrew).

38. Review Article: M. Sokolof, A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic of the Byzantine Period, Bar-Ilan 1990. Tarbiz 60 (1991), pp. 277-287, (Hebrew).

39. Review: R. Boid, Principles of Samaritan Halachah, Leiden 1989, Journal of the American Oriental Society 112 (1992), 531-533.

40. Lexicographic Studies, in: H. Ben-Shammai (ed.), Hebrew and Arabic Studies in Honor of Joshua Blau, Jerusalem/Tel Aviv, 1993: , pp. 319—329, (Hebrew).

41. Review: H. Shehadeh, The Arabic translation of the Samaritan Pentateuch, Jerusalem 1989, Bibliotheca Orientalis, 3-4 (1993), pp. 459-464.

42. The following articles in A.D. Crown R. Pummer and A. Tal (eds.), A Companion to Samaritan Studies, Tübingen: J.C,B. Mohr (Paul Siebeck), 1993: Anthropomorphisms, Aramaic, Asatir, Bit Duran, The Book of Signs, The Book of Wonders, Cuthean, Defter, Glossaries, Grammarians and Grammatical Treatises, Halakhic Literature, Hammelis', Hebrew, Hermeneutics, Marqe, Miswot, Nafis ad-Din, Neo-Hebrew, Oral Tradition, Otho, Pentateuch, Pitron Asatir, Tabia Ibn Darta, Targum, Tetragrammaton, Tibat Marqe, Tura Barika, Tura Taba.

43. Languages in Contact: Hebrew and Aramaic in the Ancient Samaritan Community, in: A.D. Crown. & L. Davey (eds.), Essays in Honour of G.D. Sixdenier. New Samaritan Studies. Sydney: University Press, 1995, pp. 577—586.

44. Hebrew-Aramaic Relationship in Western Aramaic. Some Observations, in: A.D. Crown. & L. Davey (eds.), Essays in Honour of G.D. Sixdenier. New Samaritan Studies. Sydney: University Press, 1995, pp. 587—589. 

45. Observations on Word-formation in Samaritan Aramaic I, the qittul pattern, Journal for Semitic Studies Supplements 4, Oxford: Oxford University Press 1995, pp. 209—216. Published also Hebrew in Te‘uda  9 (1995), pp. 93—105 (Hebrew).

46. Minuscula from the Hebrew Lexicon (Genital Blemishes of the Priest), in: M. Bar-Asher (ed.) Studies in Hebrew and Jewish Languages Presented to  Shelomo Morag, Jerusalem: Bialik Institute, 1996, pp. 95—104 (Hebrew).

47. Divergent Traditions of the Samaritan Pentateuch as Reflected by its Aramaic Targum, Journal of the Aramaic Bible 1 (1999), pp. 297—314 [published also in Hebrew in M. Bar-Asher (ed.) Masorot 9—11, Aniversary Volume Dedicated to G. Goldenberg, Jerusalem 1997, pp. 61—76]. 

48. Observations on Word-formation in Samaritan Aramaic II, the qåtol pattern, Scripta Hierosolymitana XXXVII (1998), pp. 349—364.

49. Observations on the Orthography of the Samaritan Pentateuch, Samaritan Researches, (Proceedings of the Congress of the SES (Milan July 8-121996), Sydney: University Press, 2000, pp. 1.26-1.35.

50. The Historical Dictionary of the Hebrew Language, Present and Prospects, Proceedings of the Academy of the Hebrew Language, Jerusalem 2000, pp. 239-243 (Hebrew).

51.  Is There a Raison d'Etre for an Aramaic Targum in a Hebrew-speaking Society? Revue d’Études Juives 160 (2001), pp. 357-378.

52. Preface, Talmud Yerushalmi, according to Ms. Or 4720 (Scaliger 3), The Academy of the Hebrew Language, Jerusalem, 2001, pp. vii-viii (Hebrew).

53. The Hebrew and Aramaic Literature of the Samaritans, in: A. Stern & H. Eshel (eds.), Sefer Hashomronim. Jerusalem: Yad Ben-Zvi, 2002, pp. 519 - 536 (Hebrew).

54. Euphemisms in the Samaritan Targum of the Pentateuch. Aramaic Studies, 1 (2003), pp.  109-129.

55. The Status of Onqelos in Medieval Aramaic Works, Leshonenu 65/3 (2003), pp. 261-278 (Hebrew).

56. Review: A. D. Crown, Samaritan Scribes and Manuscripts, Tübingen 2002, (Jewish Quarterly Review 93[2003], pp. 682-686).

57. The So-called Cuthean Words in the Samaritan Aramaic Vocabulary. Aramaic Studies,  2.1 (2004), pp. 107-117.

58. Le Pentateuque Samaritain, in: A. Schenker & P. Hugo (eds.), L‘enfance de la Bible hébraïque, 3e cycle sur l'histoire du texte de l'Ancien Testament à la lumière des recherches reecentes, Le Monde de la Bible 52. Genève: Labor et Fides, 2005, pp. 77-104.

59. Sam IX, 46 of the St. Petersburg Russian National Library. A Witness of a Lost Source, in: D. Böhler, I. Himbaza et Ph. Hugo (eds.), L‘Écrit et l‘Ésprit, Etudes d‘histoire du texte et de théologie biblique en hommage à Adrian Schenker, Orbis Biblicus et Orientalis 214, Academic Press Fribourg 2005, pp. 339-354.

60. On Secondary Word-Formation in Samaritan Aramaic, in: Y. Avishur (ed.), Haivrit weahyoteha, Studies Hebrew Language and its Contact with semitic Languages and Jewish Languages, vols. 4-5, Festschrift Presented to Prof. M. Azar. Haifa: University Press, 2004-2005, pp. 145-154.

61. The Dictionary of Samaritan Aramaic - a Presentation, H. Shehade, H. Tawa, R. Pummer (eds.), Proceedings of the Fifth International Congress of the Société d‘Études Samaritaines, Helsinki August  1-4, 2000, Studies in Memory of Ferdinand Dexinger. Paris: Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 2005, pp. 159-164.

62. Review: S. Schorch, Die Vokale des Gesetzes, Berlin 2004. Bibliotheca Orientalis, LXII (2005), pp. 120-124.

63.  Preface: Feasts & Fasts, A Festschrift in Honor of Alan David Crown, University of Sydney, 2005.

64. The Historical Dictionary of the Hebrew Language Project, in R. Gadish (ed.),  The Academy of the Hebrew Language Jubilee, Jerusalem: 2006, pp. 134-139 (Hebrew). 

65. Review: A New Dictionary of Biblical Hebrew, Leshonenu 69 (2006), pp. 161-169 (Hebrew).

66. The Targumim as Building Stones in the Medieval Aramaic Literature, Sha‘are Lashon, Studies in Hebrew, Aramaic and Jewish Languages Presented to Moshe Bar-Asher. Jerusalem: Bialik Institute, 2007, pp. 162-187 (Hebrew).

67. Torah quotations in Tibat Marqe, L. Dièz Merino & E. Giralt-López (eds.), Targum y Judaismo, Homenaje al Profesor J. Ribera-Florit en su 70 Aniversario, Barcelona: Publicaciones de la Universidad de Barcelona, 2007, pp. 237-249.

68. Review: J. Dushek, Les Manuscrits araméens du Wadi Daliyeh et la Samarie vers 450-332 av. J.-C., Leiden-Boston 2007, in: Orientalistische Literaturzeitung 104 (2009), pp. 71-75.

69. The Role of Targum Onqelos in Literary Activity During the Middle Ages, in: H. Gzella & M. Folmer (eds.), Aramaic in its Historical and Linguistic Setting. Wiesbaden: Harrassowitz, 2008, pp. 159 - 171.

70. The Tora in Tibat Marqe quotations and allusions, Leshonenu 70 (2008), volume dedicated to J. Blau ninetieth anniversary, pp. 287-302 (Hebrew).

71. לשון הקודש and לשון עברי between Judea and Samaria, in: S.E. Fassberg & A. Maman (eds.),  Festschrift Avi Hurvitz (Language Studies) XI-XII (2008), pp. 121-132 (Hebrew).

72.  From Qumran to Shekhem on Hidden Paths, Meghillot VII (2009), pp. 227 - 235 (Hebrew). 

73. The ZBH‘s Centenary - a glimpse at his ways and deeds, Leshonenu 71, 2009, pp. 23-28. 

74. An unknown fragment of "Tibåt Mårqe", Sam. III, 52 of the Russian National Library, in: D. Sivan, D. Talshir & H. Cohen (eds.) צפנת פענח, Linguistic Studies Presented to Elisha Qimron. Beer Sheva: Ben-Gurion University Press, 2009, pp. 199-216 (Hebrew).

75. The Geniza Fragments of Targum Esther and their Testimony, in: M. Bar-asher & H.A. Cohen (eds.) משאת אהרן Linguistic Studies presented to Aron Dotan. Jerusalem: Bialik Institute, 2009, pp. 132 - 171 (Hebrew). 

76. In Search of Late Samaritan Aramaic, Aramaic Studies, 7 (2009), pp. 163-188.

77. חכלילי ou les Yeux de Juda dans la Tradition Samaritaine. Jean Riaud et Marie-Laure Chaieb (eds.), L'oeuvre d'un Orientaliste, André Caquot 1923-2004, Paris: Honoré Champion, 2010, pp. 163  - 171. 

78. Fifty Years of the Historical Dictionary of the Hebrew Language, Leshonenu 72 (2010), pp. 238-247.

79. מאום כמו מאומה in the Ancient Hebrew Literature, in: E. Hazan & Z. Livnat (eds.),  Mishnaic Hebrew and Related Fields, Studies in Honor of Shimon Sharvit. Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 2010, pp. 269-276.

80. ”Hebrew Language“ and ”Holy Language“ between Judea and Samaria, in J. Zsengellèr (ed.), Samaria, Samarians, Samaritans. Berlin - New York: de Gruyter, 2011, pp. 187-201.

81. “Samaritan Aramaic”, The Semitic Languages and Dialects - An International Handbook (HSK), v. III, S. Weninger et alii (ed.). Berlin: de Gruyter/Mouton, 2011, pp. 619-628.

82. When Did the Samaritans Begin to Believe in Resurrection of the Dead (Between Manuscripts and Beliefs), Y. Shahar (ed.), Israel and the Diaspora in the Time of The Second Temple and the Mishnah. Aryeh Kasher Memorial Volume, (Teuda XXV) Tel-Aviv 2012, pp. 335-350 (Hebrew).

83. The ‘Historical Dictionary of the Hebrew Language’ of the Academy of the Hebrew language – aims and achievements, in: S.Schorch & E.J. Washke (eds.) Hebräische Lexicographie und biblische Exegese: Das Werk von Wilhelm Gesenius. Berlin/Boston: de Gruyter 2013, pp. 16-24.

84. The First Samaritanologist: Wilhelm Gesenius, in: S. Schorch & E.J. Washke (eds.) Hebråische Lexicographie und biblische Exegese: Das Werk von Wilhelm Gesenius. Berlin/Boston: de Gruyter, 2013, pp. 139-151.

85. Samaritan Grammarians, G. Khan et alii, Encyclopaedia of Hebrew Language and Linguists, vol. 2. Leiden/Boston: Brill, 2013, pp. 101-105.

86. “Samaritan Pentateuch”, The Oxford Encyclopedia of the Books of the Bible. Oxford: Oxford University Press, 2013, pp. ….

87. A Glimpse at Samaritan Beliefs (Inaugural Oratio), Hallesche Universitätsreden bd. 8, Halle-Wittenberg: Universitätsverlag, 2014.

88. “The Historical Dictionary of the Hebrew Language - a Presentation, in E. Bons, J. Joosten, R. Hunziker-Rodewald (eds.), Biblical Lexicology: Hebrew and Greek. Semantics-Exegesis-Translation. Berlin/Boston:  de Gruyter, 2015, pp. 309-326.

89. “Samaritan Aramaic”. Stefan Weiniger, et alii, V. The Semitic Languages and Dialects III: North-West Semitic. De Gruyter, Berlin/Boston 2015, pp. 610-618.

90. “Ben-Hayyim, In Memoriam”. M. Florentin et alii (eds.), Ha’ivrit. Jerusalem: The Academy of the Hebrew Language, 2015, vol. 63, pp. 15-19.

91. “Between Early and Late Samaritan Aramaic” in Angelika Berlejung and Aren M. Marie (eds.), Research on Israel and Aram, Autonomy, Independence and Related Issues, Proceedings of the First Annual RIAB Center Conference, Leipzig, June 2016, Tübingen: Mohr Siebeck 2016, 421 - 432.

92. “Prehistory in the Book of Genesis from the Linguistic Approach of Semitic Languages”. Stuttgarter Theologische Themen, bd. XI, 2016, pp. 7-81.

93. “Samaritan Targum”. Textual History of the Bible, A. Lange & E. Tov (eds.), The Hebrew Bible, vol. 1B. Leiden/Boston: Brill 2017, pp. 167-172. 

94. “The Aramaic Targum in Eretz-Israel”, in M. Kahana et alii, Tannaitic Literature in Eretz Israel, vol I.  Jerusalem: Yad Ben-Zvi, 2018, pp. 403-452  (Hebrew).

95. “Aramaic in Eretz Israel”, in M. Kahana et alii, Tannaitic Literature in Eretz Israel, vol I.  Jerusalem: Yad Ben-Zvi 2018, pp. 635-663 (Hebrew).

95. “Nimrod, ‘a Man of Might’ - how many of them?” , in J. Dusek (ed.), The Samaritans in Historical, Cultural and Linguistic Perspectives. Berlin/Boston: de Gruyter, 2018, pp. 91-102. 

97. “Do the Samaritan Pentateuch and 1QIsaa Follow the Same Model?” in Michel Langlois (ed.), The Samaritan Pentateuch and the Dead Sea Scrolls. Leuven-Paris-Bristol: Peeters, 2019, pp. 243-253.

98. “Tibåt Mårqe - A New Edition”, in: Exploring Samaritanism Religions (MDPI), on line journal. 2019.

99. “Some Reflections on the Textual Traditions of the Samaritans” in Innocent Himbaza and Jan Joosten (eds.), Philology and Textual Criticism, Proceedings of the Second International Colloquium of the Dominique Barthélemy Institute held at Fribourg on 10-11 October, 2013, Tübingen: Mohr Siebeck 2020, 19 - 30.

100. “The Editions of the Samaritan Targum: Annotated Bibliography in Armin Lange et alii (eds.), Textual History of the Bible, vol. 3: A Companion to Textual Criticism 2017, 2.6.2.

101. Review: “The Samaritan Pentateuch, A Critical Editio Maior - Leviticus”. Judaisme Ancien, Revue internationale d’histoire et de philologie,  vol. 8, 2020.

102. “Bridging the Gaps in the Samaritan Tradition” in Esoteric and Apocryphal Sources in the Development of Christianity and Judaism: Eastern Mediterranean, Near East and Beyond, ed. I. Dorfmann-Lazarev, Leiden: Brill (in the series ‘Texts and Studies in Eastern Christianity’) 2021, 262 - 275.

103. Review: “The Samaritan Pentateuch, A Critical Editio Maior - Leviticus” in  Judaïsme Ancien, Revue internationale d’histoire et de philologie, David Hamidovic et alii (eds.), vol. 8, 2020, 345 - 350. 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>