פרופ' אודרי רקח

סגל אקדמי בכיר בביה"ס לחינוך
סגן דקאן במנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ועדת מינויים יחידתית בביה"ס לחינוך
ביה"ס לחינוך סגל אקדמי בכיר
פרופ' אודרי רקח
טלפון פנימי: 03-6407124
משרד: שרת, 344

מידע כללי

עוסקת בתחום של סוציולוגיה של החינוך. נושאי המחקר מתייחסים לאי שוויון במערכת החינוך, להיבטים סוציולוגיים בעבודתם של מנהלים ומורים במערכת החינוך, בקשרי בית הספר והקהילה עם דגש על מעורבות הורים.

 

אני מעורבת במספר מחקרים:  באופק העתידי של בנים ובנות בחינוך העל יסודי, הממומן על ידי משרד הבטחון האחד בתמיכת קרן רוטשילד-קיסריה, מחקר נוסף עוסק בקידום הנגישות וההשתלבות בהשכלה גבוהה של קבוצות מיעוט. המחקר מתמקד בהערכה של פרויקט לקידום קבוצות מהקהילה האתיופית הלומדים באוניברסיטה. עבודות מחקריות נוספות  עוסקות במעורבות הורים במערכת החינוך וביחסים בין מורים והורים בבית הספר ובתפקידם של מנהלים בחברה משתנה.

 

כיום, היום אני ממלאת תפקיד של ראש החוג למדיניות ומינהל בחינוך, אני חברה בועדה האקדמית של תלמידי התואר השלישי בקרן איס"ף ובועדה של יחסי הורים-מורים בחברה משתנה של היוזמה למחקר יישומי בחינוך של האקדמיה הלאומית למדעים ועורכת משנה בכתב בעת עיונים במינהל החינוך וארגונו.

 

אני פעילה בוועד הורים בבית הספר של ילדי, בכדי לקדם שותפות הורים- בית ספר, שהיא מועילה ומקדמת.

 

התפיסה המנחה אותי היא שהמחקר עומד במרכז העבודה האקדמית באוניברסיטה ותפיסה זו אני מנסה להנחיל לתלמידי. העשייה המחקרית מפתחת בפרט ראיה בקורתית, סקרנית וספקנית לגבי המציאות החברתית ומשנה את ההסתכלות שלנו עליה. מתוך גישה זו, אני רואה את תפקידה של האקדמיה להוביל לשינוי חברתי ולהשפיע על עיצובה של מדיניות החינוך.

תחומי מחקר והוראה

 
תחומי מחקר: אי-שיוויון בקרב כוחות ההוראה, פמיניזציה במינהל החינוך, היבטים סוציולוגיים של ההוראה והמינהל החינוכי.
 
תחומי הוראה: שיטות מחקר וסטטיסטיקה, מנהיגות בחינוך, סוציולוגיה של ההוראה.

קורות חיים

 Education:

B.A

History and Education

Tel-Aviv University

1985

M.A.

Summa Cum Laude

Research Methods and Evaluation

Tel-Aviv University

1987

Ph.D.

Sociology

Tel-Aviv University

1997

Post Doctorate Studies

Ontario Institute for Studies in                 Education, University of Toronto

University of Toronto

Sep. 1998- Feb 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Current Grants

Evaluation of an Outreach Program for Ethiopian Students in Higher Education (Shaked Program), The Rothschild  Caesarea Foundations   (with Prof. Nasser-Abu Alhija, F.)

2011-2014

Gender Differences in STEM studies, Ministry of Defense (with Dr. Yemini)

2012

 

 

 

 

 

Current Academic Activities

2013-present   Assistant editor of Studies in Educational Administration   (in Hebrew)

 

2013-present   Member of the academic committee of doctorate students, ISEF

                        foundation

2013-present Member of the committee of the Israel Academy of Science and          Humanistic, Initiative for Applied Educational Research on the issue of "between school and home in a changing era".

פרסומים נבחרים

 SELECTED Publications in Refereed Journals

 

 1. Haberfeld, Y., Semyonov, M., & Addi, A. (1998). A hierarchical linear model for estimating gender - based earning differentials. Work and Occupation, 25 (1), 97-112.
 2. Chen, M., Addi-Raccah, A., & Inbar, N. (1998).  Between academic degree and certification in educational administration:  A follow-up study.  Studies in Educational Administration and Organization, 22, 5-34. (Hebrew)
 3. Addi-Raccah, A. (2000).  The effect of individual and school characteristics on gender differences in teachers' working hours.  Megamot, 40 (4), 636-659.
 4. Addi-Raccah, A., (2001). Intra-occupational sex-segregation: The case of the teaching force.  Megamot, 41 (3), 349-372. (Hebrew)
 5. Addi-Raccah, A.  (2002). Promotion to leadership position in school: The gender and    ethnic dimensions. Israeli Sociology 4(2) 368-347. (Hebrew)
 6. Addi-Raccah, A. (2002). The feminization of teaching and principalship in the Israeli education system: A comparative study. Sociology of Education, 75, 231-248.
 7. Addi-Raccah, A., & Ayalon, H. (2002). Gender inequality in leadership positions: A comparison of three educational sectors in Israel. British Journal of Sociology of Education, 23 (2), 157-177.
 8.  Addi-Raccah, A., & Mazawi, A.E. (2004). Dependence on state funding, local educational opportunities, and access to high school credentials in Israel. Educational Studies, 30 (2), 145-158.
 9.  Addi-Raccah, A.  (2005). Gender, ethnicity and school principalship in Israel: Comparing between two organizational cultures. International Journal of Inclusive Education, 9 (3), 217-240.
 10.  Addi-Raccah, A. (2005). Gender and teachers' attrition:  The occupational destination of former  teachers.  Sex Roles, 53 (9/10), 739-753.
 11.  Addi-Raccah, A.  (2006). Accessing internal leadership positions at school: Testing the  similarity - Attraction approach regarding gender in three educational  sectors in Israel. Educational Administration Quarterly, 42 (3), 291-323.
 12.  Addi-Raccah, A. (2006). School leaders' collaboration with external school agencies: A comparison between regular and decentralized schools. International Journal of Knowledge, Culture and Change Management, 6 (2), 27-36.
 13. Addi-Raccah, A. (2007). Post-secondary predisposition of high achievers from low economic localities: Testing the status-inconsistency approach. The International Journal of Diversity in Organizations, Community and Nations, 7 (2),15-24.
 14.  Addi-Raccah, A., &  Elyashiv-Arviv, R. (2008). Parent empowerment and teachers     professionalism: Teachers' perspective. Urban Education, 43 (3), 394-415.             (Impact factor: 0.557).
 15.  Addi-Raccah, A., & Ayalon, H.  (2008). High school curriculum, student composition and  inequality in post-secondary destination. Educational Evaluation and Policy Analysis, 30 (1), 31-50.
 16. Addi-Raccah, A., & Einhorn R. (2009) School governance and teachers' attitudes to parents' involvement in schools. Teaching and Teacher Education, 25 (6), 805-813.
 17. Addi-Raccah, A. (2009). Between teachers' empowerment and supervision: A comparison of Israeli school principals in the 1990's and 2000's.  Management in Education, 23 (4), 161-167.
 18. Addi-Raccah, A., & Gavish, Y. (2010). LEA's role in a decentralized school system: The school principals' view. Educational Management, Administration and Leadership, 38 (2), 184-201.
 19. Addi-Raccah, A.  (2010). Gender, part-time work and work opportunities: Do women benefit  from working part-time in schools led by women? The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 5 (1), 255-268.
 20. Addi-Raccah, A. (2012). Teachers' trust in role partners, intention to continue in teaching and schools social composition in Israel. Urban Education, 47, 835-864.
 21. Addi-Raccah, A. (2012). Supporting or opposing privatization in education: Teachers'       attitudes and social position in Israeli schools. Leadership and Policy in Schools, 11, (4), 391–417.

Accepted for publication

1.        Addi-Raccah, A. & Ofir E., Teachers' trust and innovation in School. Studies in   Educational Administration (Hebrew)

2.         Addi-Raccah, A. & Gonen S. School principal view of superintendent and local educational authority role in different school environments. Studies in Educational Administration (Hebrew)

3.         Addi-Raccah, A.  At teachers' experience: Book Review. Megamot (Hebrew)

4.        Addi-Raccah, A. & Israelshevili, M. The long-term effects of youth outreach programs:  Implications on higher education enrollment. Higher Education Policy

 

Selected Chapters in Books

 1. Chen, M., & Addi, A. (1995).  Community politics, school reform and educational achievement. In R. Kahana (Ed.), Educational advancement and distributive justice    (pp. 341-357).  Jerusalem:  Magness Press, The Hebrew University.
 2. Chen, M., & Addi, A. (1995).  Community politics, school reform and educational achievement.  In R. Shapira & R. Shavit (Eds.), The school and its communities  (pp. 83-108).  Tel-Aviv:  School of Education and Ramot Publishing House. (Hebrew)
 3. Addi, A., & Chen, M. (1995).  Men in a female workplace as gate-keepers:  The feminization of the principalship as a moral value or occupational threat.  In A. Ben-Amos & Y. Tamir (Eds.),  Teaching between vocation and profession  (pp. 79-96).  Tel-Aviv: School of Education and Ramot Publishing House. (Hebrew)
 4. Addi-Raccah, A., & Chen, M (2000).  Men and women principals in Jewish and Arab education in Israel: Majority versus minority.  In  S. Shlasky (Ed.), Sexuality and gender in education (pp. 85-112).  Tel-Aviv:  Ramot. (Hebrew)
 5. Addi-Raccah, A. (2003). School as females' workplace and educational reform.  In Y. Dror, D. Nevo, & R. Shapira, (Eds.), Turns and returns in Israeli education: Policy guidelines for 2000's.   Israeli Educational Policy in the 21st Century. Tel-Aviv: Ramot (Hebrew)
 6. Addi-Raccah, A.  (2006). Women in the Israeli educational system. In I. Oplatka & R. Hertz-Lazarowitz (Eds.), Women principals in a multicultural society: New insights into feminist educational leadership.  SENSE Publishers.
 7. Ayalon, H. & Addi-Raccah, A. (2006). Students, schools, and post-secondary enrollment: A   contextual approach.   In A. Yogev (Ed.), Higher Education Expansion in Israel (pp. 77-110). Tel-Aviv: Ramot (Hebrew)
 8.  Israelashvili, M., & Addi-Raccah, A. (2009). Advancing outstanding students from   disadvantage areas:  A follow-up study. In Kashti, Y. (Ed.), In honor of Prof. Arie Levy (pp. 355-328). Tel-Aviv: Ramot (Hebrew)
 9. Addi-Raccah, A., & Mcdossi, O. (2009). Women in higher education. In R. Hertz-  Lazarowitz and I. Oplatka (Eds.). Gender & Ethnicity in the Israeli Academy (pp. 97-118). Hifa: Pardes publishing house. (Hebrew)
 10. Addi-Raccah , A. (2010) Privatization and school leadership: Teachers' views.  In O. Ichilov (Ed.), Privatization and commercialization in State education in Israel (pp. 175-208). Tel-Aviv: Ramot (Hebrew).

 

Current Papers presented at scientific conventions:
 

 1. Addi-Raccah, A.  (2010). The role of trust for teachers' retention, paper presented at the AERA, Denver, Colorado
 2. Addi-Raccah, A. (2010). The role of trust for teachers' retention: A comparison between teachers in high and low socio-economic schools, paper presented at the 10th International Conference on Knowledge, Culture and change in Organizations, Montreal Canada.
 3. Israelashvili, M., & Addi-Raccah, A. (2010). The dual social impact of university outreach programs on enrollment in higher education. The 27 International Congress of Applied Psychology (ICAP), Melbourne, Australia.
 4. Addi-Raccah, A. (2011).  Supporting or opposing privatization in education: the effect of school leadership on teachers' attitudes. Paper presented at the 13th Annual International Conference on Education, Athens, Greece.
 5. Addi-Raccah, A. & Israelshivili, M.  (2011). The social impact of a university outreach program for enrollment of students from low socio-economic areas:
 6. A retrospective approach, paper presented at the RC04 on Social Justice and Participation: the role of Higher Education, Nicosia
 7. Addi-Raccah, A. & Mcdossi,  O. (2011). Gender and gender-type fields of studies' transition: Continuity and change from undergraduate to graduate studies, paper presented at the RC04 Annual Conference on Social Justice and Participation: the role of Higher Education, Nicosia.
 8. Addi-Raccah, A & Yemini, M.  (2012). Institutional entrepreneurship in school: school leaders' extra-curriculum initiatives in Jewish and Palestinian-Arab schools, paper presented at a symposium " Space, Place and Person -  The Challenges of Leadership in Diverse Cultures and Communities" in the International Congress for School Effectiveness and Improvement, Malmo – Sweden.
 9. Addi-Raccah, A. (2012). School principals' role in the interplay between the superintendents and local education authorities: The case of Israel, paper presented at  the annual meeting of the AERA, Vancouver, Canada.
 10. Addi-Raccah, A. & Grinstain, Y. (2012). Forms of capital and teachers' views on parental involvement, paper presented at the annual Educational Research Association, BERA, Manchester, UK and presented at the Israeli Sociological Research Association, February, 2013, Rupin College
 11. Mcdossi, O., & Addi-Raccah, A. Low socio-economic, immigration and horizontal stratification in higher education: The cases of Israel, Submitted for the AERA, April-May, 2013
 12. Addi-Raccah, A., & Grinstain, Y. The role of capital forms in assisting teachers' relations with parents: the case of Israeli teachers, submitted for the AERA, April-May, 2013
 13. Addi-Raccah, A. & Mcdossi, O. Field of study transitions from undergraduate to graduate study: Gender and ethnicity in Israel's universities, submitted for the Annual American Sociological Association (ASA), August, 2013

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>