פרופ' עירן דורפמן

החוג לספרות סגל אקדמי בכיר
פרופ' עירן דורפמן
פקס: 03-6405305
משרד: גילמן, 359

מחקר

עירן דורפמן הוא פרופסור לתיאוריה וספרות צרפתית. הוא בעל דוקטורט בפילוסופיה מאוניברסיטת פריז 12 (2005) וראש תכנית לשעבר ב- Collège International de Philosophie בפאריז. מחקריו העכשוויים נעים בקו התפר בין פילוסופיה, ספרות ופסיכואנליזה. 

מינויים אקדמיים

תיאוריה וספרות צרפתית עכשווית, פילוסופיה קונטיננטלית, פסיכואנליזה 

פרסים ומלגות

LIST OF PUBLICATIONS

 

BOOKS

 

1. Dorfman, E. (2007). Réapprendre à voir le monde. Merleau-Ponty face au miroir lacanien. Phaenomenologica series (179), Dordrecht: Springer, 300 pp. 

 

2. Dorfman, E. (2014). Foundations of the Everyday: Shock, Deferral, Repetition. London and New York: Rowman & Littlefield International, 207 pp.

 

REFEREED ARTICLES IN JOURNALS

 

1. Dorfman, E. (2005). Normality and Pathology: Towards a Therapeutic Phenomenology. JBSP (Journal of the British Society for Phenomenology), 36:1, pp. 23-38

 

2. Dorfman, E. (2006). La parole qui voit, la vision qui parle: sur la question du logos dans Etre et temps. Revue Philosophique de Louvain, 104:1, pp. 104-132

 

3. Dorfman, E. (2008). The Body According to Merleau-Ponty and Lacan. Revista Cult, 123, pp. 58-61 (in Portuguese: Corpo Segundo Merleau-Ponty e Lacan)

 

4. Dorfman, E. (2009). History of the Lifeworld: From Husserl to Merleau-Ponty. Philosophy Today, 53:3, pp. 294-303

 

5. Dorfman, E. (2013). Naturalism, Objectivism and Everyday Life. Royal Institute of Philosophy Supplement, 72, pp. 117-133 

 

6. Dorfman, E. (2013). Le Regard est-il traumatique? (l’exemple se Semprun). Les Temps Modernes, 674, pp. 210-222

 

7.  Dorfman, E. (2014). Michel de Certeau et l’écriture du quotidien. Tetrade, 1, pp. 70-81

 

8. דורפמן, ע. (2015). חזרתו של היום-יום. תיאוריה וביקורת45, עמ׳ 13-30

 

9. Dorfman, E. (2016). In Search of the Lost Gaze. Yale French Studies, 29, pp. 56-69

 

10. Dorfman, E. (2016). Overwriting the Body: Saint-Exupéry, Merleau-Ponty, Nancy. Continental Philosophy Review, 49, pp. 203-308

 

 

REFEREED ARTICLES IN BOOKS

 

1. Dorfman, E. (2004). Philosophy as an ‘As’. H. Carel and D. Gamez (ed.). What Philosophy Is, London & New York: Continuum, pp. 168-177

 

1a. Dorfman, E. (2008). Philosophy as an ‘As’. H. Carel and D. Gamez (ed.). Filosofia Contemporanea em Açao, São Paulo: Debates Contemporaneos, pp. 160-168 (Portuguese translation of #1)

 

2. Dorfman, E. (2006). Reconnaitre ou méconnaitre? Approches phénoménologiques et psychanalytiques de la constitution d’autrui. G.W. Bertram (ed.). Socialité et reconnaissance: Grammaires de l'humain, Paris: L’Harmattan, pp. 199-211

 

3. Dorfman, E. (2007). Freedom, Perception and Radical Reflection. T. Baldwin (ed.). Reading Merleau-Ponty, London & New-York: Routledge, pp. 139-151 

 

4. Dorfman, E. (2015). The Body between Pathology and the Everyday. Meacham, D (ed.). Medicine and Society: Continental Approaches. Dordrecht: Springer, pp. 125-138

 

 

CHAPTERS IN BOOKS

 

 

1. גלסנר א., דורפמן, ע. (2004). דקונסטרוקציה: בין פירוק לבניה. אליס, ג’. נגד הדקונסטרוקציה, ירושלים: שלם, עמ’ ז’-כט’

 

2. דורפמן, ע. (2006). מדוע לא לומר את הדברים בפשטות?. בארת, ר. ביקורת ואמת, תל אביב: רסלינג, עמ’ 7-23

 

3. דורפמן, ע. (2006). ההרמנויטיקה של התרגום. ריקר, פ. על התרגום, תל אביב: רסלינג, עמ’ 7-19

 

4. דורפמן, ע. (2007). אומרים שאני אינני אני. סרטר, ז’-פ. המבט, תל אביב: רסלינג, עמ’ 7-28

 

5. דורפמן, ע. (2008). באלו מדרכי החיים עלי ללכת?. דקארט, ר. מאמר על המתודה, ירושלים: כרמל, עמ’ 7-20

 

6. Dorfman, E. (2010). L’art au quotidien: de Merleau-Ponty à Benjamin. Vinciguerra, L. and Bourlez, F. (ed.). L'œil et l’esprit: Merleau-Ponty entre art et philosophie, Reims: Epure, pp. 61-69

 

7. Dorfman, E. (2010). Foucault Versus Freud: From Sexuality to the Unconscious. De Vlemnick, J. and Dorfman, E. (ed.). Sexuality and Psychoanalysis: Philosophical Criticisms, Leuven: Leuven University Press, pp. 157-169

 

8. Dorfman, E. (2010). Epilogue: Sexuality and the Quarrel Between Philosophy and Psychoanalysis. De Vleminck, J. and Dorfman, E. Sexuality and Psychoanalysis: Philosophical Criticisms, Leuven: Leuven University Press, pp. 231-236

 

9. דורפמן, ע. (2010). לכתוב כדי לפעול. ז’יד, א. ביצות, ירושלים: כרמל, עמ’ 121-131

 

10. Dorfman, E. (2011). Benjamin and Freud: The Repetition of Shock (trans. Oliveira, C.). Oliveira, C. (ed.). Filosofia, Psicanálise e Sociedade. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, pp. 51-63 (in Portuguese)

 

11. דורפמן, ע. (2011). הנערה סימון, הגברת דה בובואר. דה בובואר, ס. זיכרונותיה של נערה מחונכת, ירושלים: כתר, עמ’ 372-384

 

12. דורפמן, ע. (2012). כתיבת היומיום. דה סרטו, מ. המצאת היומיום, תל אביב: רסלינג, עמ’ 9-30 

 

13. דורפמן, ע. (2012). בעקבות ההילה האבודה. דעואל לוסקי, ח. (עורך). Reality Trauma וההגיון הפנימי של הצילום. תל אביב: SIP, עמ׳ 253-263

 

14. דורפמן, ע. (2014). אחרית דבר. סארטר, ז׳-פ. האקזיסטנציאליזם הוא הומניזם, ירושלים: כרמל, עמ׳ 49-64

 

15. דורפמן, ע. (2014). הקדמה. לפורט, ד. היסטוריה של החרא, תל אביב: בבל, עמ׳ 7-16

 

EDITING

 

Book Editing:

 

1. De Vleminck, J. and Dorfman, E. (ed.) (2010). Sexuality and Psychoanalysis: Philosophical Criticisms.  Leuven: Leuven University Press, 239 pp.

 

Scientific Editing:

 

1. דורפמן, ע. (2006). (עריכה מדעית) תרגום לעברית של בארת, ר. ביקורת ואמת, תל אביב: רסלינג

 

2. דורפמן, ע. (2006). (עריכה מדעית) תרגום לעברית של ריקר, פ. על התרגום, תל אביב: רסלינג

 

3. דורפמן, ע. (2007). (עריכה מדעית) תרגום לעברית של סרטר, ז’-פ. המבט, תל אביב: רסלינג

 

4. דורפמן, ע. (2007) (עריכה מדעית) תרגום לעברית של בארת, ר. גרעין הקול, תל אביב: רסלינג

 

5. דורפמן, ע. (2008). (עריכה מדעית) תרגום לעברית של דקארט, ר. מאמר על המתודה, ירושלים: כרמל

 

6. דורפמן, ע. (2011). (עריכה מדעית) תרגום לעברית של דה בובואר, ס. זיכרונותיה של נערה מחונכת, ירושלים: כתר

 

7. דורפמן, ע. (2012) .(עריכה מדעית) תרגום לעברית של דה סרטו, מ. המצאת היומיום, תל אביב: רסלינג 

 

8. דורפמן, ע. (2014). (עריכה מדעית) תרגום לעברית של סארטר, ז׳-פ. האקזיסטנציאליזם הוא הומניזם, ירושלים: כרמל

 

9. דורפמן, ע .(2014). (עריכה מדעית) תרגום לעברית של לפורט, ד. היסטוריה של החרא, תל אביב: בבל

 

 

OTHER PUBLICATIONS

    

Translations

 

1. דורפמן, ע. (2004). תרגום לעברית של מרלו-פונטי, מ. העין והרוח, תל אביב: רסלינג

 

2. דורפמן, ע. (2005). תרגום לעברית של לפבר, א. מרקסיזם, תל אביב: רסלינג

 

3. דורפמן, ע. (2008). תרגום לעברית של דקארט, ר. מאמר על המתודה, ירושלים: כרמל

 

4. דורפמן, ע. (2010). תרגום לעברית של ז’יד, א. ביצות, ירושלים: כרמ 

 

5. דורפמן, ע. (2014). תרגום לעברית של סארטר, ז׳-פ. האקזיסטנציאליזם הוא הומניזם, ירושלים: כרמל

 

Book Reviews

 

1. Dorfman, E. (2010). Book Review on Le moi et la chair by Rogozinski, J., Iris: Annales de philosophie, Vol. 31, pp. 31-33

 

2. Dorfman, E. (2012). Book Review on Phenomenology of Perception by Merleau-Ponty, M. (trans. Landes, D. A.), Notre Dame Philosophical Reviews (Online) 

 

Art Catalogues

 

1. Dorfman, E. (2012). Kupferman’s Everyday. In Addition to the Expected, Catalogue of Exhibition in Ein Harod Museum of Art, Ein Harod: Ein Harod Museum of Art, pp. 27-34 

 

2. Dorfman, E. (2014). The Birth of Interpretation. The Double Exposure Project, Catalogue of Exhibition at SIP, Tel Aviv: SIP Press, pp. 44-50

 

3. Dorfman, E. (2014). The Eye’s Memorial. Yair Barak: Moving Away from Something He Stares at, Catalogue of Exhibition at Tel Aviv Museum, Tel Aviv: Tel Aviv Museum of Art Press, pp. 33-44

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive