פרופ' גדעון בוהק

סגל אקדמי בכיר בחוג לפילוסופיה יהודית
סגל אקדמי בכיר בביה"ס לפילוסופיה
חוג לפילוסופיה יהודית סגל אקדמי בכיר
פרופ' גדעון בוהק
טלפון פנימי: 03-6409790
פקס: 03-6407367
משרד: רוזנברג, 404

קורות חיים

1987 -          ב''א בהצטיינות, האוניברסיטה העברית, ירושלים

1994 -          PhD, אוניברסיטת פרינסטון

1997-1994 - עמית פוסט-דוקטורט, אוניברסיטת מישיגן

2007-1997 - מרצה בכיר, אוניברסיטת תל אביב (פילוסופיה יהודית ולימודי דתות)

2007-2003 - ראש התוכנית ללימודי דתות, אוניברסיטת תל אביב

2007-2013 - פרופסור חבר, אוניברסיטת תל אביב

2010-2008 - ראש החוג ללימודי התרבות העברית, אוניברסיטת תל אביב 

2013 -          פרופסור מן המניין, אוניברסיטת תל אביב

 

לקורות החיים המלאים 

 

גידי בוהק - תחומי מחקר

מאגיה יהודית, קבלה מעשית, מיסטיקה יהודית, גניזת קהיר, ספרות ההיכלות, תולדות ישו, ספרות יהודית מתקופת הבית השני

פרסומים - Publications

ספרים - Books:

Joseph and Aseneth and the Jewish Temple in Heliopolis, [SBL Early Judaism and Its Literature, 10], Atlanta: Scholars Press, 1996

Ancient Jewish Magic: A History, Cambridge: Cambridge University Press, 2008

A Fifteenth-Century Manuscript of Jewish Magic: MS New York Public Library, Heb. 190 (Formerly Sassoon 56) -Introduction, Annotated Edition and Facsimile, [Sources and Studies in the Literature of Jewish Mysticism 44], 2 vols., Los Angeles: Cherub Press, 2014 (in Hebrew)

 

קבצים ערוכים - Edited volumes: 

Gideon Bohak, Yuval Harari, and Shaul Shaked (eds.), Continuity and Innovation in the Magical Tradition, [Jerusalem Studies in Religion and Culture, 15], Leiden: Brill, 2011

 

Roger Bagnall, Kai Brodersen, Craige B. Champion, Andrew Erskine, and Sabine R. Huebner (eds.), The Encyclopedia of Ancient History, 13 vols., Chichester: Wiley-Blackwell, 2013 (area editor, Jewish History)

 

Gideon Bohak, Ron Margolin and Ishay Rosen-Zvi (eds.), Myth, Ritual, and Mysticism: A Festschrift for Ithamar Gruenwald, [TE’UDA 26], Tel Aviv: Rosenberg School of Jewish Studies, Tel Aviv University, 2014

 

קטלוגים של תערוכות על מאגיה - Catalogues of magic exhibitions: 

Gideon Bohak, Traditions of Magic in Late Antiquity, University of Michigan: Hatcher Library, 1996 (exhibition held February - July 1996; catalogue also available at: http://www.lib.umich.edu/pap/magic)

 

Gideon Bohak and Anne Hélène Hoog, Magie, anges et démons dans la tradition juive, Paris: Flammarion, 2015, with contributions by Gideon Bohak, Yuval Harari, Shalom Sabar, Carmen Caballero-Navas, Joseph H. Chajes and Gabriel Hagaï (exhibition at the Musée d’art et d’histoire du Judaisme, Paris, March - June 2015)

 

מאמרים - Articles: 

Gideon Bohak, “Greek-Hebrew Gematrias in 3 Baruch and Revelation,” Journal for the Study of the Pseudepigrapha 7 (1990), pp. 119-121

 

Gideon Bohak and M.E. Stone, “The Arguments Adduced for a Semitic Original (of the Apocalypse of Moses),” in M.E. Stone, A History of the Literature of Adam and Eve, Atlanta: Scholars, 1992, pp. 46-53

 

Gideon Bohak, “Aseneth’s Honeycomb and Onias’ Temple: The key to Joseph and Aseneth?,” Proceedings of the Eleventh World Congress of Jewish Studies, Jerusalem, 1994, Division A, pp. 163-170

 

Gideon Bohak, “CPJ III, 520: The Egyptians’ Reaction to Onias’ Temple,” Journal for the Study of Judaism 26 (1995), pp. 32-41

 

Gideon Bohak, “Good Jews, Bad Jews, and Non-Jews in Greek Papyri and Inscriptions,” in-Bärbel Kramer et al. (eds.), Akten des 21. Internationalen Papyrologenkongresses, Berlin, 13.-19.8.1995, Stuttgart and Leipzig: Teubner, 1997, vol. 1, pp. 105-112

 

Gideon Bohak, “From Fiction to History: Contextualizing Joseph and Aseneth,” SBL Seminar Papers 1996, Atlanta: Scholars Press, 1996, pp. 273-284

 

Gideon Bohak, “A Note on the Chnoubis Gem from Tel Dor,” Israel Exploration Journal 47 (1997), pp. 255-256

 

Gideon Bohak, “Ethnic Stereotypes in the Greco-Roman World: Egyptians, Phoenicians, and Jews,” Proceedings of the Twelfth World Congress of Jewish Studies, Jerusalem, 2000, Division B, pp. 7*-15*

 

Gideon Bohak, “Theopolis: A Single-Temple Policy and Its Singular Ramifications,” Journal of Jewish Studies 50 (1999), pp. 3-16

 

Gideon Bohak, “Greek, Coptic, and Jewish Magic in the Cairo Genizah,” Bulletin of the American Society of Papyrologists 36 (1999), pp. 27-44

 

Gideon Bohak, “The Impact of Jewish Monotheism on the Greco-Roman World,” Jewish Studies Quarterly 7 (2000), pp. 1-21

 

Gideon Bohak, “Classica et Rabbinica I: The Bull of Phalaris and the Tophet,” Journal for the Study of Judaism 31 (2000), pp. 203-216

 

Gideon Bohak, “Rabbinic Perspectives on Egyptian Religion,” Archiv für Religionsgeschichte 2 (2000), pp. 215-231

 

Gideon Bohak, “Kittim and Dodanim and Rodanim and Samaritans,” Tarbiz 70 (2001), pp. 301-303 (Heb.)

 

Gideon Bohak, “Remains of Greek Words and Magical Formulae in Hekhalot Literature,” Kabbalah 6 (2001), pp. 121-134

 

Gideon Bohak, “Ethnic Continuity in the Jewish Diaspora in Antiquity,” in John R. Bartlett (ed.), Jews in the Hellenistic and Roman Cities, London and New York: Routledge, 2002, pp. 175-192

 

Gideon Bohak, “The Hellenization of Biblical History in Rabbinic Literature,” in Peter Schäfer (ed.), The Talmud Yerushalmi and Graeco-Roman Culture III, [Texts and Studies in Ancient Judaism 93], Tübingen: Mohr Siebeck, 2002, pp. 3-16

 

Gideon Bohak, “The Ibis and the Jewish Question: Ancient “Anti-Semitism” in Historical Perspective,” in M. Mor, A. Oppenheimer, J. Pastor and D.R. Schwartz (eds.), Jews and Gentiles in the Holy Land in the Days of the Second Temple the Mishnah and the Talmud, Jerusalem: Ben Zvi, 2003, pp. 27-43

 

Gideon Bohak, “Hebrew, Hebrew Everywhere?: Notes on the Interpretation of Voces Magicae,” in Scott B. Noegel, Joel Walker and Brannon M. Wheeler (eds.), Prayer, Magic, and the Stars in the Ancient and Late Antique World, [Magic in History Series], University Park: Pennsylvania State University Press, 2003, pp. 69-82

 

Gideon Bohak, “Magical Means for Dealing with Minim in Rabbinic Literature,” in Peter J. Tomson and Doris Lambers-Petry (eds.), The Image of the Judaeo-Christians in Ancient Jewish and Christian Literature, Tübingen: Mohr Siebeck, 2003, pp. 267-279

 

Gideon Bohak, “Recent Trends in the Study of Greco-Roman Jews,” The Classical Journal 99 (2003/4), pp. 195-202 (a review article)

 

Gideon Bohak, “Jewish Myth in Pagan Magic in Antiquity,” in I. Gruenwald and M. Idel (eds.), Myths in Judaism: History, Thought, Literature, Jerusalem: Zalman Shazar Center, 2004, pp. 97-122 (Heb.)

 

Gideon Bohak, “Reconstructing Jewish Magical Recipe Books from the Cairo Genizah,” Ginzei Qedem 1 (2005), pp. 9-29

 

Gideon Bohak, “Ethnic Portraits in Greco-Roman Literature,” in Erich S. Gruen (ed.), Cultural Borrowings and Ethnic Appropriations in Antiquity, [Oriens et Occidens 8], Stuttgart: Franz Steiner, 2005, pp. 207-237

 

Gideon Bohak, “Babylonian Incantation Bowls -- Past, Present and Future (on A Corpus of Magic Bowls: Incantation Bowls in Jewish Aramaic from Late Antiquity, by Dan Levene),” Pe‘amim 105-106 (2005/6), pp. 253-265 (Heb.) (a review article)

 

Gideon Bohak, “Catching a Thief: The Jewish Trials of a Christian Ordeal,” Jewish Studies Quarterly 13 (2006), pp. 344-362

 

Gideon Bohak, “Cross Cultural Contacts in Ancient Magic,” Zmanim 100 (2007), pp. 6-17 (Heb.)

 

Gideon Bohak, “Prolegomena to the Study of the Jewish Magical Tradition,” Jewish Studies 44 (2007), pp. 9-36 (Heb.)

 

Gideon Bohak, “The Egyptian and Phoenician Religions in Classical Literature,” in Menahem Kister, Joseph Geiger, Nadav Na’aman and Shaul Shaked (eds.), Ancient Gods: Polytheism in Eretz Israel and Neighboring Countries from the Second Millennium BCE to the Islamic Period, Jerusalem: Ben-Zvi, 2008, pp. 102-128 (Heb.)

 

Gideon Bohak, “The Jews,” in Andrew Erskine (ed.), A Companion to Ancient History, [Blackwell Companions to the Ancient World], Oxford: Blackwell, 2009, pp. 201-212

 

Gideon Bohak, “The Jewish Magical Tradition from Late Antique Palestine to the Cairo Genizah,” in Hannah M. Cotton, Robert G. Hoyland, Jonathan J. Price and David J. Wasserstein (eds.), From Hellenism to Islam: Cultural and Linguistic Change in the Roman Near East, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, pp. 324-339

 

Gideon Bohak, “Prolegomena to the Study of the Jewish Magical Tradition,” Currents in Biblical Literature 8 (2009), pp. 107-150

 

Gideon Bohak, “Some “Mass Produced” Scorpion-Amulets from the Cairo Genizah,” in Zuleika Rodgers, Margaret Daly-Denton and Anne Fitzpatrick McKinley (eds.), A Wandering Galilean: Essays in Honour of Seán Freyne, [Suppl. to JSJ, 132], Leiden: Brill, 2009, pp. 35-49

 

Gideon Bohak, “Mezuzoth with Magical Additions from the Cairo Genizah,” Dinei Israel: Studies in Halakha and in Jewish Law 26-27 (2009-2010) (Festschrift for Mordechai Akiva Friedman), pp. 387-403 (Heb.)

 

Gideon Bohak, “Towards a Catalogue of the Magical, Astrological, Divinatory and Alchemical Fragments from the Cambridge Genizah Collections,” in Ben Outhwaite and Siam Bhayro (eds.), “From a Sacred Source”: Genizah Studies in Honour of Professor Stefan C. Reif, [Études sur le Judaïsme Médiéval, 42; Cambridge Genizah Studies Series, 1], Leiden: Brill, 2010, pp. 53-79

 

Gideon Bohak, “Cracking the Code and Finding the Gold: A Dream Request from the Cairo Genizah,” in Juan Antonio Álvarez-Pedrosa Núñez and Sofía Torallas Tovar (eds.), Edición de Textos Mágicos de la Antigüedad y de la Edad Media, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2010, pp. 9-23

 

Gideon Bohak, Yuval Harari and Shaul Shaked, “Continuity and Innovation in the Magical Tradition: A Jerusalem Symposium and Its Wider Contexts,” in Gideon Bohak, Yuval Harari, and Shaul Shaked (eds.), Continuity and Innovation in the Magical Tradition, [Jerusalem Studies in Religion and Culture, 15], Leiden: Brill, 2011, pp. 1-10

 

Gideon Bohak, “The Magical Rotuli from the Cairo Genizah,” in Gideon Bohak, Yuval Harari, and Shaul Shaked (eds.), Continuity and Innovation in the Magical Tradition, [Jerusalem Studies in Religion and Culture, 15], Leiden: Brill, 2011, pp. 321-340

 

Gideon Bohak, “The Charaktêres in Ancient and Medieval Jewish Magic,” Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis 47 (2011), pp. 25-44

 

Gideon Bohak, “A New Genizah Fragment of the Aramaic Levi Document,” Tarbiz 79 (2011), pp. 373-383 (Heb.)

 

Gideon Bohak and Ruth Jacoby, “Jewish Amuletic Shirts from the Museum in Samarkand,” Iran, Bukhara, Afghanistan 7 (2011), pp. 70-80 (Heb.)

 

Gideon Bohak, “Jewish Exorcisms Before and After the Destruction of the Second Temple,” in Daniel S. Schwartz and Zeev Weiss (eds.), Was 70 CE a Watershed in Jewish History?: On Jews and Judaism before and after the Destruction of the Second Temple, [Ancient Judaism and Early Christianity, 78], Leiden: Brill, 2012, pp. 277-300

 

Charles Burnett and Gideon Bohak, “A Judaeo-Arabic Version of Tābit ibn Qurra's De Imaginibus and Pseudo-Ptolemy’s Opus Imaginum,” in Felicitas Opwis and David Reisman (eds.), Islamic Philosophy, Science, Culture, and Religion: Studies in Honor of Dimitri Gutas, Leiden: Brill, 2012, pp. 179-200

 

Gideon Bohak, “The Uses of Cosmogonic Myths in Ancient Jewish Magic,” Archiv für Religionsgeschichte 13 (2012), pp. 93-107

 

Dan Levene and Gideon Bohak, “A Babylonian Jewish Aramaic Incantation Bowl with a List of Deities and Toponyms,” Jewish Studies Quarterly 19 (2012), pp. 56-72

 

Gideon Bohak, “From Qumran to Cairo: The Lives and Times of a Jewish Exorcistic Formula (with an Appendix by Shaul Shaked),” in Ildikó Csepregi and Charles Burnett (eds.), Ritual Healing: Magic, Ritual and Medical Therapy from Antiquity until the Early Modern Period, [Micrologus’ Library, 48], Florence: SISMEL Edizioni del Galluzzo, 2012, pp. 31-52

 

Gideon Bohak, “Ancient Jewish Magic,” in David Biale (ed.), Oxford Bibliographies Online: Jewish Studies, New York: Oxford University Press, 2012 (electronic publication, at www.oxfordbibliographies.com)

 

Dan Levene and Gideon Bohak, “Divorcing Lilith: From the Babylonian Incantation Bowls to the Cairo Genizah,” Journal of Jewish Studies 63 (2012), pp. 197-217

 

Gideon Bohak, “Gershom Scholem and Jewish Magic,” Kabbalah 28 (2012), pp. 141-162 (Heb.)

 

Gideon Bohak, “Observations on the Transmission of Hekhalot Literature in the Cairo Genizah,” in Ra'anan S. Boustan, Martha Himmelfarb and Peter Schäfer (eds.), Hekhalot Literature in Context: From Byzantium to Babylonia, [TSAJ 153], Tübingen: Mohr Siebeck, 2013, pp. 213-229

 

Gideon Bohak and Mark Geller, “Babylonian Astrology in the Cairo Genizah,” in Ra'anan S. Boustan, Klaus Herrmann, Reimund Leicht, Annette Yoshiko Reed and Giuseppe Veltri (eds.), Envisioning Judaism: Studies in Honor of Peter Schäfer on the Occasion of his Seventieth Birthday, 2 vols., Tübingen: Mohr Siebeck, 2013, vol. 1, pp. 607-622

 

Gideon Bohak and Klaus Herrmann, “Tefillat Rav Hamnuna Sava: Genizah Fragments and Medieval Manuscripts,” in Ra'anan S. Boustan, Klaus Herrmann, Reimund Leicht, Annette Yoshiko Reed and Giuseppe Veltri (eds.), Envisioning Judaism: Studies in Honor of Peter Schäfer on the Occasion of his Seventieth Birthday, 2 vols., Tübingen: Mohr Siebeck, 2013, vol. 1, pp. 637-655

 

Gideon Bohak, “A New Genizah Fragment of the Aramaic Levi Document,” in Renate Smithuis and Philip S. Alexander (eds.), From Cairo to Manchester: Studies in the Rylands Genizah Fragments, [Journal of Semitic Studies Supplement 31], Oxford: Oxford University Press, 2013, pp. 101-114

 

Gideon Bohak and Renate Smithuis, “Four Amulets and an Exorcism,” in Renate Smithuis and Philip S. Alexander (eds.), From Cairo to Manchester: Studies in the Rylands Genizah Fragments, [Journal of Semitic Studies Supplement 31], Oxford: Oxford University Press, 2013, pp. 213-232

 

Gideon Bohak, “Exorcistic Psalms of David and Solomon (an Introduction and Translation),” in Richard Bauckham, James Davila and Alexander Panayotov (eds.), Old Testament Pseudepigrapha: More Noncanonical Scriptures, Grand Rapids, MI: Eerdmans, vol. 1, 2013, pp. 287-297

 

Gideon Bohak, “From Qumran to Cairo: The Lives and Times of a Jewish Exorcistic Formula,” Meghillot 10 (2013), pp. 163-179 (Heb.)

 

Gideon Bohak, “Rabbanite Magical Texts in Karaite Manuscripts,” Karaite Archives 1 (2013), pp. 17-34

 

Gideon Bohak, “Professor Ithamar Gruenwald: From Apocalypticism to Mysticism, and from Jewish Studies to Religious Studies,” in Gideon Bohak, Ron Margolin and Ishay Rosen-Zvi (eds.), Myth, Ritual and Mysticism: A Festschrift for Ithamar Gruenwald, [Te’uda 26], Tel Aviv: Rosenberg School of Jewish Studies, Tel Aviv University, 2014, pp. 15-28 (Heb.)

 

Gideon Bohak, “New Fragments of Hekhalot Literature from the Cairo Genizah,” in Gideon Bohak, Ron Margolin and Ishay Rosen-Zvi (eds.), Myth, Ritual and Mysticism: A Festschrift for Ithamar Gruenwald, Tel Aviv: Rosenberg School of Jewish Studies, Tel Aviv University, 2014, pp. 655-669 (Heb.)

 

Gideon Bohak, “Hekhalot Genuzim: Reconstructing a New Hekhalot Text from the Cairo Genizah,” Tarbiz 82 (2014), pp. 407-446 (Heb.)

 

Gideon Bohak and Matthew Morgenstern, “A Babylonian Jewish Aramaic Magical Booklet from the Damascus Genizah,” Ginzei Qedem 10 (2014), pp. 9*-44*

 

Gideon Bohak, “Greek-Hebrew Linguistic Contacts in Late Antique and Medieval Magical Texts,” in Jim Aitken and James Carleton-Paget (eds.), The Jewish-Greek Tradition in Antiquity and the Byzantine Empire: A Festschrift for Nicholas de Lange, Cambridge: Cambridge University Press, 2014, pp. 247-260

 

Gideon Bohak, “Jewish Magic in the Middle Ages,” in David Collins (ed.), The Cambridge History of Magic and Witchcraft in the West, Cambridge: Cambridge University Press, 2015, pp. 268-299, 711-719

 

Gideon Bohak, “Amulets,” in Rubina Raja and Jörg Rüpke (eds.), A Companion to the Archaeology of Religion in the Ancient World, [Blackwell Companions to the Ancient World], Chichester: Wiley Blackwell, 2015, pp. 83-95

 

Gideon Bohak and Ortal-Paz Saar, “Genizah Magical Texts Prepared for or Against Named Individuals,” Revue des Études Juives 174 (2015), pp. 77-110

 

Gideon Bohak, “The Diffusion of the Greco-Egyptian Magical Tradition in Late Antiquity,” in Ian Rutherford (ed.), Greco-Egyptian Interactions: Literature, Translation, and Culture, 500 BC-AD 300, Oxford: Oxford University Press, 2015, pp. 357-381

 

Gideon Bohak, “Bereshit Reshit in Gematria: New Sources for the Study of the Jewish Esoteric Tradition in the Talmudic and Gaonic Periods,” Tarbiz 83 (2015), pp. 513-529 (Heb.)

 

Gideon Bohak, “Foreword,” in Flavia Buzzetta, Liber de homine: Edizione del MS. Vat. Ebr. 189, ff. 398r-509v, Lavis (Trento): La Finestra, 2015, pp. 7-12

 

Ada Yardeni and Gideon Bohak, “A Pregnancy Amulet for Marian, Daughter of Esther,” in Joseph Aviram, Shmuel Ahituv, Israel Eph‘al, Ada Yardeni and Anat Mendel-Geberovich (eds.), Eretz Israel 32 (2016) [Joseph Naveh Volume, Jerusalem: Israel Exploration Society, pp. 100-107 (Heb.)

 לרשימת הפרסומים המלאה 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>