ד"ר עידו קוך

סגל אקדמי בכיר בארכיאולוגיה
ארכיאולוגיה סגל אקדמי בכיר

מידע כללי

מרצה בכיר לארכאולוגיה

 

ORCID No.: 0000-0002-4329-7655

Academia.edu | ResearchGate

 

השכלה

תואר ראשון: האוניברסיטה הפתוחה, היסטוריה 2006

תואר שני: אוניברסיטת תל אביב, היסטוריה של עם ישראל 2009.

כותרת עבודת הגמר: טביעות ורדה ממלכת יהודה (מנחים: פרופ׳ נדב נאמן, פרופ׳ עודד ליפשיץ)

תואר שלישי: אוניברסיטת תל אביב, ארכאולוגיה 2015 

כותרת עבודת הגמר: דרום מערב כנען בתקופת הברונזה המאוחרת ובראשית תקופת הברזל: אימפריה, אליטות, ומפגשים בין-תרבותיים (מנחים: פרופ׳ נדב נאמן, פרופ׳ עודד ליפשיץ)

בתר-דוקטורט: אוניברסיטת ציריך, 2015–2016

(מארח: פרופ׳ כריסטוף אילינגר)

 

תפקידים בכתבי עת אקדמיים

מאז 2022: עורך ראשי, כתב העת Tel Aviv

מאז 2023: חבר מערכת, כתב העת Bulletin of ASOR

 

תפקידים אקדמאיים אחרים

מאז 2018: שותף לארגון כנס במרכז של רשות העתיקות, מרחב מרכז, המכון לארכאולוגיה של אוניברסיטת תל אביב, והמכון לארכאולוגיה של אוניברסיטת בר אילן

מאז 2018: חבר מערכת, לוד - דיוספוליס - עיר האלוהים

מאז 2020: חבר ועדה מרכזת, SBL - מקרא, היסטוריה וארכאולוגיה

מאז 2021: חבר ועדה מרכזת, SBL - היסטוריה והיסטוריוגרפיה

פרוייקטים

מאז 2017: ראש פרויקט, פרסום חפירות תל חדיד (1995–1997)

מאז 2017: שותף לראשות פרויקט פרסום חפירות יוחנן אהרוני בתל ערד (1962–1967) (בשיתוף עם פרופ׳ זאב הרצוג, לילי זינגר-אביץ); בשנת 2022 הפרויקט זכה למימון קרן Shelby White and Leon Levy Program for Archaeological Publication (ראו למטה)

מאז 2018: שותף לראשות הפרויקט הארכאולוגי בתל חדיד

מאז 2019: שותף לראשות הפרויקט חותמות טביעה מדרום הלבנט - פרויקט Sinergia במימון הקרן הלאומית השוויצרית למדעים (מספר CRSIIS_La6426) (בשיתוף פרופ׳ כריסטוף אילינגר, פרופ׳ סילביה שרר, פרופ׳ שטפן מונגר)

מאז 2022: שותף לראשות פרויקט אל-חדית׳ה: מחקר ארכאולוגי-היסטורי של כפר ערבי נטוש (בשיתוף עם פרופ׳ יואב אלון) במימון הקרן הלאומית למדע (מס׳ 1316/22)

 

 

תחומי מחקר

 • ארכאולוגיה של דרום הלבנט באלף השני ובאלף הראשון לפני הספירה
 • תל חדיד
 • תל ערד
 • חותמות טביעה
 • שפה חזותית
 • אימפריות, קולוניאליזם ותגובות מקומיות
 • מלאכות קדומות

Publications

Monographs

 1. Koch, I. 2018. The Shadow of Egypt: Colonial Encounters in Southwest Canaan during the Late Bronze and the early Iron Age. Jerusalem (Hebrew). 
 2. Koch, I. 2021. Colonial Encounters in Southwest Canaan during the Late Bronze Age and the Early Iron Age (Culture and History of the Ancient Near East 119). Leiden: Brill (English revised version of No. 1)
 3. Koch, I. and Brand, E. Forthcoming. Tel Hadid I: Excavations in 1995–1997 (Monograph Series of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University). Tel Aviv and University Park, PA. 
   

Edited Volumes

 1. Koch, I., Römer, T. and Sergi, O. 2019. Writing, Rewriting and Overwriting in the Books of Deuteronomy and the Former Prophets: Essays in Honour of Cynthia Edenburg. Leuven: Peeters.
 2. Koch, I. ed. 2022. Mass Deportations to and from the Levant during the Age of the Empires (Hebrew Bible and Ancient Israel 11/5). Tübingen: Mohr Siebeck.
 3. Stiebel, G.D., Ben-Ami, D., Tepper, Y., Gorzalczany, A., and Koch, I. eds. 2022. In Centro I: Motion (The Annual Conference of Central District of the Israel Antiquities Authority and the Institute of Archaeology of Tel Aviv University 1). Tel Aviv: Institute of Archeology of Tel Aviv University.
 4. Stiebel, G.D., Ben-Ami, D., Tepper, Y., Gorzalczany, A., and Koch, I. eds. 2022. In Centro II: Memory (The Annual Conference of Central District of the Israel Antiquities Authority and the Institute of Archaeology of Tel Aviv University 2). Tel Aviv: Institute of Archeology of Tel Aviv University. 
 5. Stiebel, G.D., Koch, I., Ecker, A., Shadman, A., Tepper, Y., Gorzalczany, A, and Dan-Goor, S. eds. 2023. In Centro III: Time (The Annual Conference of Central District of the Israel Antiquities Authority and the Institute of Archaeology of Tel Aviv University 3). Tel Aviv: Institute of Archeology of Tel Aviv University (Hebrew and English).
 6. Koch, I., Lipschits, O., and Sergi, O. eds. 2023. From Nomadism To Monarchy? Revisiting the Early Iron Age Southern Levant (Mosaics: Studies on Ancient Israel). Tel Aviv and University Park, PA: Institute of Archeology of Tel Aviv University and Eisenbrauns.
 7. Koch, I. and Sergi, O. 2023. Studies in the Archaeology and History of Ancient Israel and Judah (Archaeology and Bible 7). Tübingen.

 

Articles 

 1. Koch, I., and Lipschits, O. 2010. The Final Days of the Kingdom of Judah in Light of the Rosette-Stamped Jar Handles. Cathedra 137: 7–26. (Hebrew)
 2. Lipschits, O., Sergi, O., and Koch, I. 2010. Royal Judahite Jar Handles: Reconsidering the Chronology of the lmlkStamp Impressions. Tel Aviv 37: 3–32.
 3. Lipschits, O., Koch, I., Shaus, A., and Guil, S. 2010. The Enigma of the Biblical "bath" and the System of Liquid Volume Measurement during the First Temple Period. Ugarit Forschungen 42: 453–478.
 4. Finkelstein, I., Koch, I., and Lipschits, O. 2011. The Biblical Gilead: Observations on Identifications, Geographic Divisions and Territorial History. Ugarit Forschungen 43: 131–159.
 5. Finkelstein, I., Koch, I., and Lipschits, O. 2011. The Mound on the Mount: A Possible Solution to the "Problem with Jerusalem”Journal of Hebrew Scriptures 11, article 12. 
 6. Koch, I. 2012. The Geopolitical Situation in the Judean Lowland during the Iron Age I-IIa (1150-800 BCE)Cathedra 143: 45–64. (Hebrew) 
 7. Koch, I. 2012. The "Chariots of the Sun" (2 Kings 23:11)Semitica 54: 211–219.
 8. Koch, I., and Lipschits, O. 2013. The Rosette Stamped Jar Handle System and the Kingdom of Judah at the end of the First Temple Period. Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins 129: 55–78 (Revised English version of B1) 
 9. Koch, I. 2014. Goose Keeping, Elite Emulation and Egyptianized Feasting at Late Bronze LachishTel Aviv 41: 161–179. 
 10. Finkelstein, I., Lipschits, O. and Koch, I. 2014. The Mound on the Mount: A Possible Solution to the "Problem with Jerusalem”. In: Stiebel, G. et al. eds. New Studies in the Archaeology of Jerusalem 8. Jerusalem: 161–175 (revised Hebrew version of No. 5).
 11. Cassuto, D., Koch, I., and Shai, I. 2015. A Note on an Amenhotep III Plaque from Tel Burna. Journal of Ancient Egyptian Interconnections 7(4): 21–26.
 12. Koch, I. 2016. Notes on Three South Canaanite Sites in the el-Amarna CorrespondenceTel Aviv 43: 91–98.
 13. Oeming, M., Ras, K., Koch, I., Weinberg-Cohen, A., Gadot, Y., and Lipschits, O. 2016. Late Bronze Age Figurines from Tel AzekahUgarit Forschungen 47: 205–219.
 14. Koch, I. 2017. Early Philistia Revisited and Revised. Pp. 189–205 in: Lipschits, O., Gadot, Y. and Adams, M.J. eds. Rethinking Israel: Studies in the History and Archaeology of Ancient Israel in Honor of Israel Finkelstein. Winona Lake: Eisenbrauns.
 15. Koch, I. 2017. Egyptian Scarabs in Southwest Canaan in the Late Bronze and Iron I: Observations from a Local PerspectiveالشرقAsh-sharq, Bulletin of the Ancient Near East Archaeological, Historical and Societal Studies 1 (2): 294–303.
 16. Koch, I. 2017. Revisiting the Fosse Temple at LachishJournal of Ancient Near Eastern Religions 17: 64–75.
 17. Koch, I. 2017. Settlements and Interactions in the Shephelah during the Late-2nd–Early-1st Millennia BCE. Pp. 181–207 in: Lipschits, O. and Maeir, A. M. eds. The Shephelah during the Iron Age: Recent Archaeological Studies. Winona Lake: Eisenbrauns  
 18. Koch, I. 2017. Stamp-Amulets from Iron IIA Shephelah: Preliminary Conclusions regarding Production and Distribution, Pictorial Assemblage, and Function. Pp. 75–93 and 10* in: Faust, A. and Baruch, E. eds. New Studies on Jerusalem 22. Ramat Gan: Bar-Ilan University (Hebrew).
 19. Koch, I., Kleiman, S., Oeming, M., Gadot, Y. and Lipschits, O. 2017. Amulets in Context: Scarabs and Figurative Amulets from Late Bronze Age III Tel AzekahJournal of Ancient Egyptian Interconnections 16: 9–24.
 20. Koch, I. 2018. Koch, I. 2018. The Egyptian-Canaanite Interface as Colonial Encounter: A View from Southwest Canaan. Journal of Ancient Egyptian Interconnections 18: 24–39.
 21. Koch, I. 2018. Introductory Framework for Assyrian–Levantine Colonial Encounters. Semitica 60: 367–396.​
 22. Koch, I. 2018. Late Iron Age I Southwestern Canaanite Multi-Facet Stamp-Amulets: Innovative Imagery and Interpreted Egyptian Heritage. In: Shai, I. et al. eds. Tell it in Gath: Studies in the History and Archaeology of Israel – Essays in Honor of Aren M. Maeir on the Occasion of his Sixtieth Birthday (Alter Orient und Altes Testament). Münster: 632–652.
 23. Koch, I. 2018. New Light on the Glyptic Finds from Late Iron Age Jerusalem and Judah. Pp. 29–46 in Uziel, J., Gadot, Y., Zelinger, Y., and Peleg-Barkat, O. eds. New Studies in the Archaeology and Jerusalem and Its Region 12. Jerusalem: Israel Antiquities Authority (Hebrew). 
 24. Koch, I. and Sapir-Hen, L. 2018. Beersheba–Arad Valley during the Assyrian Period. Semitica 60: 427–452.
 25. Sweeney, D., Herrmann, C., Koch, I., Gadot, Y., Oeming, M., and Lipschits, O. 2018. A Triad Amulet from Tel Azekah. Israel Exploration Journal 68: 129‒149.
 26. Koch, I. 2019. Pictorial Novelties in Context: Assyrian Iconography in Judah. Pp. 151–163 in Čapek, F. and Lipschits, O. eds. The Last Century in the History of Judah: The Seventh Century BCE in Archaeological, Historical, and Biblical Perspectives (Ancient Israel and Its Literature 37). Atlanta: SBL.
 27. Koch, I. 2019. Religion at Lachish under Egyptian ColonialismDie Welt des Orients 49(2): 161–182.
 28. Koch, I. 2019. Southwestern Canaan and Egypt during the Late Bronze Age I–IIA. Pp. 262–282 in Maeir, A.M., Shai, I., and McKinny, C. eds. The Late Bronze and Early Iron Ages of Southern Canaan (Archaeology of the Biblical World 2). Berlin: De Gruyter.
 29. Kleiman, S., Koch, I., Webster, L., Linares, V., Berendt, K., Sergi, O., Oeming, M., Gadot, Y., and Lipschits, O. 2019. Late Bronze Age Azekah – An Almost Forgotten Story. Pp. 37–61 in A. M. Maeir, I. Shai, and C. McKinny, eds. The Late Bronze and Early Iron Ages of Southern Canaan (Archaeology of the Biblical World 2). Berlin: De Gruyter.
 30. Lipschits, O. and Koch, I. 2019. Blinded by the Light: Destruction Levels as a Tool for Understanding Processes of Material Culture Development—The Iron Age IIb–IIc as a Test Case. Pp. 189–208 in Peleg-Barkat, O., Zelinger, Y., Uziel, J. and Gadot, Y. eds. New Studies in the Archaeology of Jerusalem and Its Region: Collected Papers13. Jerusalem: Israel Antiquities Authority (Hebrew).
 31. Lipschits, O., Kleiman, S., Koch, I., Berendt, K., Linares, V., Richardson, S., Oeming, M., and Gadot, Y. 2019. The Last Days of Canaanite Azekah. Biblical Archaeology Review 45(1): 32-38, 70.
 32. Sergi, O., Lipschits, O., and Koch, I. 2019. Memories of the Early Israelite Monarchy in the Books of Samuel and Kings. Pp. 173–193 in Koch, I., Römer, T. and Sergi, O. eds. Writing, Rewriting, and Overwriting in the Books of Deuteronomy and the Former Prophets (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 304). Leuven, Paris and Bristol CT: Leuven.
 33. Koch, I. 2020. On Philistines and early Israelite Kings. Pp. 7–31 in Krause, J.J., Sergi, O., and Weingart, K. eds. Saul, Benjamin, and the Emergence of Monarchy in Israel: Biblical and Archaeological Perspective (Ancient Israel and Its Literature 40). Atlanta: SBL.
 34. Koch, I. 2020. Southern Levantine Temples during the Iron Age II: Towards a Multivocal Narrative. Ancient Judaism 8: 325–344.
 35. Koch, I., Warner, D., Yannai, E., Lawson Pruit, L., Cole, D., and Parker, J. 2020. Forced Resettlement and Immigration at Tel Hadid. Biblical Archaeology Review 46/3: 28–37
 36. Gadot, Y. and Koch, I. 2020. The Valley of Elah as Sacred Landscape and its Archaeological Expression. Pp. 205–211 in Čapek, F. and Sláma, P. eds. And God Saw That It Was Good (Gen 1:12) The Concept of Quality in Archaeology, Philology and Theology (Contributions to Understanding the Bible 42). Münster: Lit.
 37. Koch, I. and Lipschits, O. 2021. Stamped-Jars from Judah: Official Pictorial and Textual Language. Ancient Judaism 9: 287–312.
 38. Lewis, R. and Koch, I. 2021. Tel Hadid in the Byzantine Period: Preliminary Survey. Pp. 77–94 in Shavit, A. ed. Lod "Diospolis – City of God", Journal of the History, Archaeology and Heritage of Lod 7. Lod: Tagliot (Hebrew). 
 39. Koch, I. 2022. A Framework for the Study of Deportations to and from the Levant during the Age of the Empires. Hebrew Bible and Ancient Israel 11 Supplement: 10–24.
 40. Koch, I. 2022. Human–Animal Encounters on Early Iron Age Stamp-Seals from the Southern Levant. Near Eastern Archaeology 85/4: 296–305.
 41. Koch, I. 2022. Israel and Assyria, Judah and Assyria. Pp. 693–712 in Keimer, K.H. and Pierce, G.A. eds. The Ancient Israelite World. London and New York: Routledge.
 42. Avisar, R., Shalev, Y., Shochat, H., Gadot, Y., and Koch, I. 2022. Jerusalem’s Ivories: A Collection of Decorated Ivory Panels from Building 100, Giv’ati Parking Lot Excavations and Their Cultural Setting. ‘Atiqot 106: 57–74.
 43. Gross., B., Wrathall, A., Koch, I. and Lipschits, O. 2022. Stamped Jar Handles from Tel Beth Shemesh (East): A Redefined Lens for the Exploration of Site History during the Iron Age II, Persian and Hellenistic Periods. Maarav 26: 79–122. 
 44. Kisilevitz, S., Koch, I., Agnon. A., Gedulter, N., and Lipschits, O. 2022. God or Ruler? A Stone Relief from the Iron IIA Cultic Precinct at Tel Moẓa. Pp. 35–47 in Gadot, Y., Zelinger, Y., Peleg-Barkat, O., and Shalev, Y. eds. New Studies in the Archaeology of Jerusalem and Its Region: Collected Papers 15. Jerusalem: Israel Antiquities Authority (Hebrew).
 45. Shalev, Y., Avissar, R., Freud, L., Koch, I., Bocher, E., Shalom, N., and Gadot, Y. 2022. The Elite of Jerusalem during the Late Iron Age in light of the Finds from Building 100 from the Western Slope of the City of David. Pp. 89–106 in Gadot, Y., Zelinger, Y., Peleg-Barkat, O., and Shalev, Y. eds. New Studies in the Archaeology of Jerusalem and Its Region: Collected Papers 15. Jerusalem: Israel Antiquities Authority (Hebrew). 
 46. Koch, I. 2023. Sacred Architecture in Iron II Southern Levant. In: Laneri, N. and Steadman, S.R., eds. The Bloomsbury Handbook of Material Religion in the Ancient Near East and Egypt. Bloomsbury. 
 47. Koch, I. 2023. A New Kingdom Scarab from Tel Azekah, Israel, Depicting a Nursing Gazelle. Pp. 31–38 in Gautschy, R., Grütter, N. and Müller, M., eds. Von Elephantine bis Ugarit: Festschrift für Hanna Jenni (Ägypten und Altes Testament 116). Münster.
 48. Elgart-Sharon, Y., Gadot, Y., Koch, I., Quail-Gates, M., Yagel, O., Ben-Yosef, E. and Ron, A. 2023. True Blue? Locality of Pottery Decorations during the Middle Bronze: The Case of Red, White and Blue Ware. Journal of Archaeological Science: Reports 49: 104025
 49. Münger, S., Ben-Marzouk, N., Greet, B., and Koch, I. forthcoming. The Corpus of Stamp Seals from the Southern Levant Database: Research Tool for Glyptic Studies. Near Eastern Archaeology 86/4: 274–283.
 50. apir, N., Ben-Ari, N., Koch, I., and Lipschits, O. 2023. A New Assemblage of ‘Private’ Stamped Jar Handles from the Mordot Arnona Excavations, Jerusalem. ‘Atiqot 110: 1–22. 
 51. Solodenko-Vernovsky, N., Ranzer, N., Kuklin, A., Meyerson, I., Gasin, E., and Koch, I. 2023. Leave your Stamp: Reconstruction of the Scarab Production ChainEXARC Journal 2023/1. https://exarc.net/ark:/88735/10674.
 52. Koch, I. Forthcoming. A New Look at Late Iron Age Glyptics from Judah. Hebrew Bible and Ancient Israel
 53. Koch, I. Forthcoming. Canaanite in Egyptian Style. In: Wagner-Durand, E. and Herrmann, V. eds. Beyond Attribution?! Style and Communication in Visual Media of the Ancient Near East and Neighboring Regions (ResourseCulture). Tübingen: Tübingen University. 
 54. Koch, I. Forthcoming. The Region of Gaza as a Colonial Arena. In: Koch, I. and Uehlinger, C. eds. The Archaeology of Imperial Encounters in the Levant during the Second and First Millennia BCE (OBO). Leuven: Peeters. 

 

Chapters in Excavation Reports

 1. Koch, I. 2015. Rosette Stamped Jar Handles.Pp. 243–245 in: Beit-Arieh, I. and Freud, L. eds. Tel Malḥata: A Central City in the Biblical Negev (Monograph Series of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University 32). Tel Aviv and Winona Lake: Eisenbrauns. 
 2. Koch, I. 2016. Rosette Stamped Handles. Pp. 371–388 in: Lipschits, O., Gadot, Y., and Freud, L. eds. Ramat Raḥel 3 (Monograph Series of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University 35). Tel Aviv and Winona Lake: Eisenbrauns. 
 3. Koch, I. 2016. Prancing Horse Impression. Pp. 368–370 in: Lipschits, O., Gadot, Y., and Freud, L. eds. Ramat Raḥel 3 (Monograph Series of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University 35). Tel Aviv and Winona Lake: Eisenbrauns. 
 4. Koch, I. and Lipschits, O. 2016. Hebrew Epigraphic Incisions. Pp. 477–481 in: Lipschits, O., Gadot, Y., and Freud, L. eds. Ramat Raḥel 3 (Monograph Series of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University 35). Tel Aviv and Winona Lake: Eisenbrauns.
 5. Bocher, E. and Koch, I. 2016. Late Roman and Byzantine Architectural Elements. Pp. 635–642 in: Lipschits, O., Gadot, Y., and Freud, L. eds. Ramat Raḥel 3 (Monograph Series of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University 35). Tel Aviv and Winona Lake: Eisenbrauns. 
 6. Lipschits, O. and Koch, I. 2016. “Private” Stamp Impressions on Jar Handles. Pp. 342–355 in: Lipschits, O., Gadot, Y., and Freud, L. eds. Ramat Rael 3. Tel Aviv and Winona Lake: Eisenbrauns. 
 7. Lipschits, O. and Koch, I. 2016. Lion Stamp Impressions Pp. 389–408 in: Lipschits, O., Gadot, Y., and Freud, L. eds. Ramat Raḥel 3 (Monograph Series of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University 35). Tel Aviv and Winona Lake: Eisenbrauns. 
 8. Ras, K., Bocher, E. and Koch, I. 2016. Persian Period Stamp Impressions. Pp. 437–446 in: Lipschits, O., Gadot, Y., and Freud, L. eds. Ramat Raḥel 3 (Monograph Series of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University 35). Tel Aviv and Winona Lake: Eisenbrauns. 
 9. Sergi, O. and Koch, I. 2016. Concentric Circle Incisions on Jar Handles. Pp. 356–367 in: Lipschits, O., Gadot, Y., and Freud, L. eds. Ramat Raḥel 3 (Monograph Series of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University 35). Tel Aviv and Winona Lake: Eisenbrauns.  
 10. Tepper, Y., Bocher, E. and Koch, I. 2016. Stamp Impressions of the Roman Tenth Legion. Pp. 461–472 in: Lipschits, O., Gadot, Y., and Freud, L. eds. Ramat Raḥel 3 (Monograph Series of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University 35). Tel Aviv and Winona Lake: Eisenbrauns.  
 11. Koch, I. 2020. Area D3: Courtyard 380, the Inner Gate and Building 468. Pp. 241–268 in Lipschits, O., Oeming, M. and Gadot, Y. Ramat Raḥel 4 (Monograph Series of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University 39). University Park, PA: Eisenbrauns. 
 12. Koch, I. and Kedem, N. 2020. Area D6. Pp. 327–353 in Lipschits, O., Oeming, M. and Gadot, Y. Ramat Raḥel 4 (Monograph Series of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University 39). University Park, PA: Eisenbrauns.
 13. Lipschits, O. and Koch, I. 2021. Lion Stamp Impressions from the Babylonian Period. Pp. 76–80 in Lipschits, O., Freud, L., Oeming, M. and Gadot, Y. Ramat Raḥel 6 (Monograph Series of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University 40). Tel Aviv and University Park, PA: Eisenbrauns.
 14. Koch, I. and Ranzer, N. Forthcoming. Seals from the Ashkelon Cemetery. In Master, D. and Aja, A. eds. Ashkelon 10. 

 

Other Publications

 1. Lipschits, O., Kleiman, S., Koch, I., Berendt, K., Linares, V., Richardson, S., Oeming, M., and Gadot, Y. 2019. Late Bronze Age Azekah and its Terminal Breath. Biblical Archaeology Review 45(1): 32–38, 70.
 2. Koch, I., Warner, D., Yannai, E., Pruit, L.L., Cole, D., and Parker, J. 2020. Forced Resettlement and Immigration at Tel Hadid. Biblical Archaeology Review 46(32): 28–37. 

תלמידות ותלמידים לתארים מתקדמים

תואר שלישי

דבי אימבינדרוב: כלכלה וחברה באזור השפלה בתקופת הברזל 2 לאור תעשיית שמן הזית בעמק שורק (מנחה שותף: פרופ׳ עודד ליפשיץ) - הוגשה באוקטובר 2022

ילנה אלגרט-שרון: צבענים (פיגמנטים) על כלי-חרס מדרום מישור החוף באלף השני ובאלף הראשון לפנה״ס (מנחים שותפים: פרופ׳ יובל גדות וד״ר אלון רון) - החל משנת 2020

נועה רנצר: Function of Stamp-seals in Iron Age Southern Levant (מנחה שותף: פרופ׳ כריסטוף אילינגר, אוניברסיטת ציריך) - החל משנת 2021

מור גולדנברג: שפה חזותית בממלכת ישראל (מנחה שותף: פרופ׳ יובל גדות) - החל משנת 2021

רלי אבישר: Archaeological Manifestations of Social Hierarchy in Iron Age Judah (מנחה שותף: פרופ׳ יובל גדות) - החל משנת 2021

 

תואר שני

נועה רנצר: ייצור ושימוש בחרפושיות בתקופות הברונזה התיכונה והמאוחרת באגן הנחלים איילון וירקון (מנחה שותף: פרופ׳ יובל גדות); עבודת הגמר אושרה באוגוסט 2020

ליאור שרבן: השפלה בין תקופת הברזל 2ג לתקופה הפרסית - המשכיות ושינוי בדגם הישוב, פעילות כלכלה ומנהל (מנחה שותף: פרופ׳ עודד ליפשיץ); עבודת הגמר אושרה בינואר 2023

רותי לואיס: The Glass Assemblage at Tel Hadid: An Exploration and Illumination of the Byzantine Settlement (מנחה שותפה: ד״ר רות ג׳קסון-טל, מוזיאון ישראל); עבודת הגמר אושרה בפברואר 2021 

ניקול קלוואי: Body Language: Deciphering and Decoding the Gestures, Postures, and Sizes of Female Figurines from the Late Bronze Age to the Iron II (מנחה שותף: פרופ׳ עודד ליפשיץ); עבודת הגמר אושרה בדצמבר 2021

מריסה טסיאו: Fibulae of the Southern Levant during the Iron Age: Chronology, Inter-regional Connectivity, and Performance; עבודת הגמר אושרה בדצמבר 2021

שיאושואי יואן: Contextual Analysis of Seals of Iron Age IIB Judah (מנחה שותף: פרופ׳ עודד ליפשיץ); עבודת הגמר אושרה במרץ 2022

ג׳יאנגצ׳או צ׳ן:  Tracing Household Ingredients in Iron Age IIC Tel Hadid and Tel Bet-Shemesh: A Pilot Study with Organic Residue Analysis on Pottery Assemblages (מנחה שותפה: פרופ׳ סינתיאנה ספיטרי, אוניברסיטת טיבינגן); עבודת הגמר אושרה ביולי 2022

רנטה ברברה פארני: Egyptian Stamp-seals from the 25th and 26th Dynasties in Judah and Philistia: Typology, Context, and Historical Implications (מנחה שותפה: ד״ר דבורה סוויני); עבודת הגמר אושרה בינואר 2023

דריה לייבין-גרייבר: Mollusks in Iron Age Judah (מנחים שותפים: ד״ר דניאלה בר-יוסף מאייר ופרופ׳ עודד ליפשיץ); החל משנת 2021

יובל אמיר: כלי-נסך דמויי-חיה מדרום הלבנט בתקופת הברזל; החל משנת 2021

עמית אתיה: התקופה החשמונאית והתקופה הרומית המוקדמת בעמק לוד: מבט מתל חדיד; החל משנת 2021

כוכבה פטרמן ליפשיץ: Archeological Sites as Open-Air Museums in the Digital Age: A Comparative Study of the State in Israel and Selected Sites in Europe (מנחה שותף: סורין חרמון, אוניברסיטת קפריסין); החל משנת 2022 

פרסים אקדמיים ומקצועיים

2015   תוכנית המצוינות של הממשלה הפדרלית השוויצרית

2019   מלגת אלון לחוקרים צעירים

2019  פרס איש-שלום מטעם יד יצחק בן-צבי לספר ביכורים

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>