ד"ר יהונתן יוסף סטבסקי

סגל אקדמי בכיר בחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקניים
חוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקניים סגל אקדמי בכיר
ד"ר יהונתן יוסף סטבסקי
טלפון פנימי: 03-6405044
משרד: ביה"ס לשפות, 510

מחקר והוראה

תחום התמחותי העיקרי הוא הספרות האנגלית התיכונה (Middle English), שפרחה במאות הארבע עשרה והחמש עשרה. בתקופה מכוננת זו נכתבו כמה מהיצירות החשובות של הקנון האנגלי והתעצבה התפישה כי לשפה זו מסורת ספרותית משל עצמה. בד בבד, מחקריי בוחנים תרבות זו במבט השוואתי: יחסה לספרות הצרפתית והאיטלקית, תולדות התקבלותה של המורשת הקלאסית והכנסייתית בשלהי ימי הביניים, גלגוליה המאוחרים ונקודות המפגש בין טקסטים כתובים למדיומים אחרים כגון ביצוע ותמונה.
 
את עבודת הדוקטורט שלי כתבתי על קורפוס רחב של סיפורים שבמרכזם אישה צדיקה העומדת למבחן. חלק ניכר מעבודה זו הוקדש לתולדות ההתקבלות של סיפור "שושנה והזקנים" מהתוספות לספר דניאל מהעת העתיקה המאוחרת ועד המאה החמש עשרה. כמה מפרסומיי הוקדשו לנושא, ואני ממשיך לעסוק בו גם היום. ספרי הראשון הוא מהדורה ביקורתית ותרגום לאנגלית מודרנית של רומנסה שגיבורתה שורדת האשמות שווא, ניסיונות חטיפה ועוד.
 
פרויקט מחקר נוסף, שהתחלתי לעסוק בו בתור מלגאי מנדל לפוסט-דוקטורט ולאחר מכן זכיתי עבורו במענק מטעם הקרן הלאומית למדעים, בוחן את תולדות התקבלותו של המונח fabula בעת העתיקה, בימי הביניים ובראשית העת החדשה. למונח זה, ולשיח האנטי-ספרותי שעשה בו שימוש, תפקיד מכריע בעיצוב הקטגוריה "ספרות", שמקיפה סוגי טקסטים שונים שלא תמיד נתפשו כקשורים זה בזה.
 
בעידן המקדש חיבור מיידי לתרבות, המטשטש את הגבול בינה לבין בידור מסחרי או ביטוי עצמי, שמתי למטרתי לשחות נגד הזרם. התחלתי את לימודיי בציפייה לגלות יצירות שלא היו נגישות לי אחרת, יצירות שבכוחן להרחיב את עולמי ולאתגר את תפישותיי, לא רק לשקפן. כעת תפקידי הוא להדריך אחרים בדרך זו. נוסף על הוראת הספרות האנגלית של ימי הביניים, אני מתפרש גם על פני נושאים החורגים ממנה, החל בקלסיקה מתורגמת וכלה בתולדות התיאוריה הספרותית. קידום מורשות אלו הוא אתגר מיוחד במקום שבו רוב הסטודנטים דוברים אנגלית כשפה שנייה או שלישית ובאים לאוניברסיטה ללא היכרות מוקדמת עם הטקסטים והמושגים שבבסיסן. לדעתי, זו גם הזדמנות לבחון אותן מנקודת מבט חיצונית תוך התמקדות ביחסן למסורות תרבותיות אחרות, לקבוצות שוליים, לטקסטים שאינם חלק מהקנון ולסוגיות פרשניות החורגות מההקשר המקורי שלהן. הקורסים שלי מחייבים קריאה מרובה, שמטרתה לאפשר לסטודנטים להתערות בתרבות העבר ובמחקר האקדמי על אודותיה. מבחינתי, ההוראה היא תהליך דו-כיווני: שיעור או מטלה מוצלחים בעיניי הם אלו המאפשרים לסטודנטים ולמרצה ללמוד זה מזה.
 
כמה מהקורסים שלימדתי או שאני מתעתד ללמד הם "מבוא לתרבות אנגליה א'" (קורס חובה לתואר ראשון), "היסודות הקלאסיים והנוצריים של התרבות האנגלית" (קורס ליבה לתואר ראשון), "תיאוריה ספרותית למן העת העתיקה ועד המודרנה" (קורס ליבה לתואר ראשון), "עולמו הקלאסי של שייקספיר" (קורס ליבה לתואר ראשון), "ספרות ימי הביניים בתרגום" (קורס ליבה לתואר ראשון), "מגדר וסוגה בסיפורי קנטרברי" (סמינר לתואר ראשון), "צ'וסר: שירי חזיונות וטרוילוס וקריסיידה" (סמינר לתואר ראשון), תיאוריה ומתודולוגיה" (קורס חובה לתואר שני), "דמויות מופת נשיות" (סמינר לתואר שני), "יהודים, סרצנים ואחרים אחרים בספרות ימי הביניים" (סמינר לתואר שני) ו"עולמה של מרג'רי קמפ" (סמינר לתואר שני). אשמח להנחות עבודות גמר בכל נושא כמעט הקשור לספרות האנגלית התיכונה ולהקשריה.

קורות חיים

הוראה באוניברסיטת תל אביב

 • 2016–הווה: מרצה בכיר, החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים

תפקידים מנהליים

 • 2021-2023: יועץ לתלמידים לתואר שני, החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים
 • 2018–2020: יועץ לתלמידים לתואר ראשון, החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים
 • 2016–2018: יועץ לתלמידים מצטיינים לתואר ראשון, החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים

השכלה

 • תואר ראשון בספרות כללית ובתכנית "אמירים" (בהצטיינות יתרה), תואר שני באנגלית (בהצטיינות) ותואר שלישי באנגלית, כולם מהאוניברסיטה העברית בירושלים

מלגות פוסט-דוקטורט

 • 2014–2016: מנדל סכוליון: מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות, האוניברסיטה העברית
 • 2013–2014: מלגאי פולברייט לפוסט-דוקטורט באוניברסיטת פנסילבניה

מענקים אחרים

 • 2018–2021: מענק מחקר מטעם הקרן הלאומית למדעים
 • 2017–2020: מלגת אלון למדענים צעירים מצטיינים
 • 2014: פרס ע"ש שלומיוק לעבודת דוקטור מצטיינת, האוניברסיטה העברית
 • 2010–2013: מלגה ע"ש נתן רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים
 • 2009–2010: מלגת הנשיא במדעי הרוח, האוניברסיטה העברית
 • 2009: פרס ע"ש שלומית רימון-קינן לעבודת מוסמך מצטיינת בתחום הספרות, האוניברסיטה העברית

חברות באגודות מקצועיות

 • The John Gower Society 

הנחיית תלמידי מחקר

לתואר שלישי

 • 2022 ואילך: אורית קליין-ורצקי, "בין הספרותי לעממי: שירת ימי הביניים ובלאדות עממיות מהאיים הבריטיים";
 • 2020 ואילך: נתנאל בר-יהודה (בשותפות עם פרופ' אמיר לרנר מהחוג ללימודי הערבית והאסלאם), "אפקט המראה הנרטולוגי: רפרודוקציה של דמויות סיפורי-מסגרת ב'אלף לילה ולילה' ו'סיפורי קנטרברי' מאת ג'פרי צ'וסר";
 • 2018–2022: ד"ר תמר גרסטנהיבר (בשותפות עם פרופ' שירלי זיסר מהחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקניים), "'צל שושנה צחורה במראה של כסף': גורלותיו של הפטיש בכתיבתו של אוסקר ויילד".

לתואר שני

 • 2024 ואילך: רימון בדעאן, "פעלנוּת מבוישת: כוחה הנסתר של הבושה בייצוגים מימי הביניים של האישה שסרחה";
 • 2018–2021: אורית קליין-ורצקי, "משיח על מעמד לשיח על יחסי מגדר ובחזרה: כיצד הבלאדות ממצבות מחדש את שירת ימי הביניים כדרך להעברת ביקורת על מעמד האצולה".

פרסומים

ספר

 • Le Bone Florence of Rome: A Critical Edition and Facing Translation of a Middle English Romance Analogous to Chaucer’s Man of Law’s Tale. Cardiff: University of Wales Press, 2017. 

מאמרים בכתבי עת ופרקים באסופות

 • “‘For-soþe I had leuar se ȝou be slayn’: Margery Kempe and the Biblical Susanna.” Journal of Medieval Religious Cultures 47 (2021): 166–88. https://doi.org/10.5325/jmedirelicult.47.2.0166.
 • “Typology, Community, and Stagecraft in the N-Town ‘Trial of Mary and Joseph.’” Enacting the Bible in Medieval and Early Modern Drama. Ed. Eva von Contzen and Chanita Goodblatt. Manchester: Manchester University Press, 2020. 28–42. https://doi.org/10.7765/9781526131607.00008.
 • “Translating the Near East in the Man of Law’s Tale and Its Analogues.” The Chaucer Review 55 (2020): 32–54. https://doi.org/10.5325/chaucerrev.55.1.0032
 • “Les romans moyen-anglais Octavian et Le bone Florence of Rome : convergences thématiques ou vestiges d’un cycle perdu ?” Bien Dire et Bien Aprandre 34 (2019): 171–79.
 • “Oral Tales and Written Truth in the Early Reception History of LXX Psalm 118(119).” Psalms In/On Jerusalem. Ed. Ilana Pardes and Ophir Münz-Manor. Berlin: De Gruyter, 2019. 43–66. https://doi.org/10.1515/9783110460803-004.
 • “Tragic Diction in Chaucer’s Boece, the Canterbury Tales, and Hoccleve’s Series.” The Legacy of Boethius in Medieval England: The Consolation and Its Afterlives. Ed. A. Joseph McMullen and Erica Weaver. Tempe: The Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies Press, 2018. 155–69.
 • “As the Lily among Thorns: Daniel 13 in the Writings of John Wyclif and His Followers.” Viator 46 (2015): 249–75. https://doi.org/10.1484/J.VIATOR.5.103509.
 • “Hoccleve’s Take on Chaucer and Christine de Pizan: Gender, Authorship, and Intertextuality in the Epistre au dieu d’Amours, the Letter of Cupid, and the Series.” Philological Quarterly 93 (2014): 435–60. https://search.proquest.com/docview/1718898801.
 • “‘Gode in all thynge’: The Erle of Tolous, Susanna and the Elders, and Other Narratives of Righteous Women on Trial.” Anglia 131 (2013): 538–61. https://doi.org/10.1515/anglia-2013-0064.
 • “John Lydgate Reads The Clerk’s Tale.” Studies in the Age of Chaucer 34 (2012): 209–46. https://doi.org/10.1353/sac.2012.0044.

ביקורות

 • Review of Author, Scribe, and Book in Late Medieval English Literature, by Rory G. Critten (Woodbridge: Boydell and Brewer, 2018). Journal of English and Germanic Philology 121 (2022): 131–34. https://muse.jhu.edu/article/850653.
 • Review of Chaucer: A European Life, by Marion Turner (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2019). Style 54 (2020): 126–30. https://muse.jhu.edu/article/757497.
 • Review of The Queen’s Dumbshows: John Lydgate and the Making of Early Theater, by Claire Sponsler (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2014). Studies in the Age of Chaucer 38 (2016): 365–69. https://doi.org/10.1353/sac.2016.0029.
 • Review of Medieval French Miracle Plays: Seven Falsely Accused Women, by Carol J. Harvey (Dublin: Four Courts, 2011). Medieval Feminist Forum 48 (2012): 115–17. https://doi.org/10.17077/1536-8742.1937.
 • Review of Temporal Circumstances: Form and History in the Canterbury Tales​, by Lee Patterson (New York: Palgrave Macmillan, 2006). Partial Answers 7 (2009): 149–53. https://doi.org/10.1353/pan.0.0138.

 פרסומים אחרים

 • “Cane (Cana)”; “Galilee”; “Geography, Biblical”; “Pharao, Pharoo (Pharaoh)”; “Rede See (The Red Sea)”; Susanne, Susanna.” The Chaucer Encyclopedia. Gen. ed. Richard G. Newhauser. Hoboken, NJ: Wiley, 2023. 1:275–76; 2:785–86; 2:816–18; 3:1431–32; 4:1583; 4:1798–99. https://doi.org/http://doi.org/10.1002/9781119086130.
 • Erle of Tolous, The.” The Encyclopedia of Medieval Literature in Britain. Vol. 1. Ed. Siân Echard and Robert Rouse. Hoboken, NJ: Wiley & Sons, 2017. 751–52. https://doi.org/10.1002/9781118396957.wbemlb326.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>