פרופ' עודד ליפשיץ

ארכיאולוגיה סגל אקדמי בכיר
פרופ' עודד ליפשיץ
טלפון פנימי: 03-6409952
משרד: גילמן, 221

קורות חיים

 

נולד: ירושלים (15.5.1963).

מצב משפחתי: נשוי ליעל (מורנו) ליפשיץ.

ילדים: אור (1989); טל (1993); נעמה (1997); עידו (2002).

מגורים: אלון הגליל.

שירות צבאי: שירות סדיר וקבע (1985-1981) ביחידה מובחרת. השתחרר ממילואים בדרגת רב-סרן.

Research Students

Doctoral Students:

 1. Ester Shoham - The Crystallization of the Samaritans during the Persian Period. [Submitted 12\2010]
 2. Omer Sergi – The Formation of the Kingdom of Judah in the 9th Century BCE and its Reflection in Biblical Historiography.[Submitted 9\2012]
 3. Karen Covello-Paran - The Jezreel Valley during the Intermediate Bronze Age  - Social and Cultural Landscapes (Together with Prof. Israel Finkelstein) [Submitted 6\2014]
 4. Ido Koch – The Shephelah Region during the Iron Age (together with Prof. Nadav Na'aman) [Submitted 5\2015]
 5. Yoon, Kook Young – Typology and Petrography of the Judahite Pillar Figurine (together with Prof.Yuval Goren)
 6. Liora Freud – Judahite Pottery of the Transition Phase between the Iron Age and Persian Period
 7. Keren Ras – Bull Iconography and the Cult in Israel and Judah.
 8. Ephrat Bocher – Late Persian Period/Early Hellenistic Material Culture in Judah and Samaria.
 9. Yitzhak Lee – Benjamin in History and in Biblical Historiography.
 10. Andrew Pleffer (Macquarie University, Sydney, Australia (together with Prof. Stephen Llewelyn).

 MA Students:

 1. Ido Koch – Dating the Rosette Stamp Impressions from the Kingdom of Judah and the Origin of the Rosetta Ideogram in Judah (together with Prof. Nadav Na'aman). [Submitted 12\2008]
 2. Nirit Kedem-Shimon – Changes in the Architecture and Site Formation at Ramat Rahel between the Iron Age and the Hellenistic Period. [Submitted 12\2009]
 3. Veronica Zlatcowski –  The Administrative Center in Ramat Rahel during the Iron Age and the Persian Period in light of the Analysis of the Distribution of the Finds from Aharoni's Excavations (1954, 1959-1962). [Submitted 3\2010]
 4. Lior Marom – The Garden and the Water System – Area C1 in Ramat Rahel Excavations (2005-2007). [Submitted 4\2010]
 5. Shira Gurvin – Technology and Function of Judean Bullae from the First Temple Period (together with Prof. Yuval Goren). [Submitted 8\2010]
 6. Liora Freud - Re-Examination of the Iron Age Pottery from Ramat Rahel. [Submitted 6\2011]
 7. Ephrat Bocher – The yršlm Stamp Impressions from the Early Hellenistic Period. [Submitted 4\2012]
 8. Shatil Emmanuilov – Tel Azekah in Light of the Archaeological Survey (together with Yuval Gadot). [Submitted 5\2012]
 9. Boaz Gross – Gardens in the Ancient Near-East and the Garden at Ramat Rahel. [Submitted 12\2012]
 10. Lianne Merkur - Perceptions of the Past in Conflicted Societies: the Case of Lod, Israel (together with Yuval Gadot). [Submitted 1\2014]
 11. Sharon Napchan - Bliss and Macalister's Excavations at Tell Zakariya (1898-1899) in Light of Modern Research. [Submitted 4\2014]
 12. Alon Wagner - Genesis 14: Its Literary Growth, Its Messages, and Their  Historical Contexts. [Submitted 4\2014]
 13. Gennadiy Shoykhedbrod - Pax Assyriaca: Did Assyrian Imperialism Introduce Economic Prosperity in Judah (together with Dr. Alexander Fantalkin). [Submitted 6\2014]
 14. Michael Millman - Archaeomagnetic Constraints on the Chronology of the Judean Stamped Jar Handles (together with Erez Ben Yosef). [Submitted 9\2014]
 15. Sara Hirschberg – The Mamilah Farm-House and the Agricultural Area around Jerusalem. [Submitted 12\2014]
 16. Abra Spiciarich - Dietary Habits and Identity of Early Roman Jerusalem as Reflected in the Kidron Valley Landfill Faunal Assemblage (together with Dr. Lidar Sapir-Hen and Dr. Yuval Gadot). [Submitted 3\2015]
 17. Sabine Metzer - “On the Eve of Destruction: Analyzing the Chronology, Function and Distribution pattern of a Late Bronze Pottery Assemblage from Tel Azekah” (together with Dr. Yuval Gadot). [Submitted 3\2015]
 18. Michal Weinberger – Khirbet el-Burj and Jerusalem Surroundings in the Late Iron Age and the Persian Period. [Submitted 4\2015]
 19. Gennadiy Shoykhedbrod - Pax Assyriaca: Did Assyrian Imperialism Introduce Economic Prosperity in Judah (together with Dr. Alexander Fantalkin). [Submitted 6\2014]
 20. Michael Millman - Archaeomagnetic Constraints on the Chronology of the Judean Stamped Jar Handles (together with Erez Ben Yosef). [Submitted 9\2014]
 21. Vanessa Linares - Assessing Canaanite Livelihood in Tel Azekah: Organic Residue Analysis of Late Bronze Age Material Culture (together with Dr.  Dvory Namder, Dr. Yuval Gadot).
 22. Hemdah Sadeh – Second Isaiah and the Forging of National Identity among the Judahite Community in Babylon (together with Dr. Dalit Rom-Shiloni).
 23. Yoav Tsur - Tel Socoh in Light of the Archaeological Survey (together with Yuval Goren and Yuval Gadot).
 24. Nitsan Shalom – Changes in Settlement Patterns in Judah between the Persian and the Early Hellenistic Periods.
 25. Noa Shatil – Persian Period and-Early Hellenistic Pottery from Tell Azekah: Typology, Chronology and Identity.
 26. Christina Jones - Inter-Regional Connections: Azekah Interrelations with Surrounding during the Late Bronze Age as they are Related through Animal Economy (together with Yuval Gadot and Lidar Sapir-Chen).
 27. Roni Hoofien – The Beads Assemblage from Tel-Azekah As an Instrument for Dating and Interpreting the Site Excavation Seasons 2012-2014 (together with Daniella Bar-Yosef).
 28. Sarah Richardson - A Late Bronze Production Kit: the Origin, Use, and Implications of the Assemblage Found in Area T2 of Tel Azekah during the 2014 Season.
 29. Joshua Errington – Site Formation at Tel Azekah between the Early Bronze Age and the Hellenistic Period.

פרסומים

Publications

Books

Lipschits, O. 2004. The Fall and Rise of Jerusalem: The History of Judah under Babylonian Rule. Jerusalem. (Hebrew). ליפשיץ, ע. תשס"ד. ירושלים בין חורבן להתחדשות. ירושלים.                                                                                                                                                        

 

Lipschits, O. 2005. The Fall and Rise of Jerusalem: The History of Judah under Babylonian Rule. Winona Lake 2005.

 

Lipschits, O. and Vanderhooft, D. 2011. Yehud Stamp Impressions: A Corpus of Inscribed Stamp Impressions from the Persian and Hellenistic Periods in Judah. Winona Lake. 

 

Lipschits, O., Gadot, Y. Arubas, B. and Oeming, M. 2014. What the Stones Are Whispering? 3000 Years of Forgotten History at Ramat Raḥel. Jerusalem. (Hebrew). ליפשיץ, ע.' וגדות, י. בדפוס. מה לוחשות האבנים? 3000 שנה של היסטוריה נשכחת ברמת רחל. ירושלים.  

 

Lipschits, O., Gadot, Y. Arubas, B. and Oeming, M. 2017. What the Stones Are Whispering? 3000 Years of Forgotten History at Ramat Raḥel. Winona Lake.

 

Lipschits, O., Gadot, Y. and Freud, L. 2016. Ramat Raḥel III: Final Publication of Aharoni's Excavations. (The Emery and Claire Yass Publications in Archaeology - Monograph Series of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University). Tel Aviv.

 

Lipschits, O. 2018. The Age of Empires: History and Administration in Judah in Light of the Stamped Jar Handles (between the 8th and the 2nd Centuries BCE). Jerusalem (Hebrew). ליפשיץ, ע. תשע"ח. עידן האימפריות: היסטוריה ומנהל ביהודה לאור טביעות החותם על קנקנים )מהמאה הח' עד המאה הב' לפנה"ס(. ירושלים.

 

Books in Preparation

 

Lipschits, O., Oeming, M. and Gadot, Y. Ramat Rahel IV – The Renewed Excavations by the Tel Aviv-Heidelberg Expedition (2005-2010): The Finds (The Emery and Claire Yass Publications in Archaeology - Monograph Series of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University). Tel Aviv.

 

Lipschits, O., Oeming, M. and Gadot, Y. Ramat Rahel V – The Renewed Excavations by the Tel Aviv-Heidelberg Expedition (2005-2009): Stratigraphy and Architecture (The Emery and Claire Yass Publications in Archaeology - Monograph Series of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University). Tel Aviv.

 

Lipschits, O., Freud, L., Oeming, M., and Gadot, Y. Ramat Raḥel VI: Pottery Assemblage and Stamp Impressions from the Babylonian and Early Persian Periods. Institute of Archaeology, Tel Aviv University. Occasional publications.

 

Papers

 

 Lipschits, O. 1992. The Date of the 'Assyrian Residence' at Ayyelet Ha-Shahar’Tel-Aviv 17: 96-99.

 

ליפשיץ, ע. תשנ"ז. מקורותיה של האוכלוסיה היהודאית במודיעין ובסביבתה. קתדרה 85: 32-7.

 

 

 Lipschits, O. 1999. The History of the Benjaminite Region under Babylonian RuleTel-Aviv 26: 155-190.

 

 Lipschits, O. 1999. Nebuchadrezzar’s Policy in ‘hattu-Land’ and the Fate of the Kingdom of Judah. Ugarit-Forschungen 30: 467-487.

 

ייסודה של פחוות 'יהוד' הבבלית. בתוך" דברי ימי הקונגרס השנים-עשר למדעי היהדות, א': המקרא ועולמו. ירושלים: 123-115.                                                                

                                           

ליפשיץ, ע. ירושלים מראשית ימיה ועד לשלהי ימי הבית הראשון. בתוך" שביט, י. (עורך). ירושלים: ביוגרפיה. ירושלים: 37-13.                                                                                                             

ליפשיץ, ע. תש"ס. האם היתה אחוזת מלך בעין גדי בשלהי תקופת הברזל ובמהלך התקופה הפרסית? בתוך: שוורץ, י., עמר, ז., וציפר, ע. (עורכים). ירושלים וארץ ישראל (כרך אריה קינדלר). תל-אביב: 42-31.       

 

Joffe, A., Cline, E., and Lipschits, O. 2000. The Stratigraphy and Architecture of Area H. In: I. Finkelstein, D. Ussishkin and B. Halpern (eds.), Megiddo III, the 1992-1996 Seasons. Tel-Aviv: 140-160.

 

 Lipschits, O. 2001. “Jehoiakim Slept with his Father…” (II Kings 24: 6) – Did He? Journal of Hebrew Scriptures 4: 1-27.

 

 Lipschits, O. 2001. Judah, Jerusalem and the Temple (586-539 B.C.). Transeuphraténe 22: 129-142.

 

ליפשיץ, ע. תשס"ב. "...ואין בתים בנויים" (נחמיה ז' 4): מה בין מדיניותה של האימפריה הפרסית ודלותו של הממצא הארכיטקטוני ב'יהוד מדינתא'. בתוך: פאוסט, א., וברוך, א. (עורכים). חידושים בחקר ירושלים (דברי הכנס השביעי). רמת גן: 76-45.

 

ליפשיץ, ע. תשס"ב. על 'עבד המלך' ו'עבד יהוה'. בתוך: יפת, ש. (עורכת). שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום, י"ג. ירושלים: 172-157.                                                    

                                            

 Lipschits, O. 2002. Literary and Ideological Aspects in Nehemiah 11Journal of Biblical Literature 121: 423-440.

 

 Lipschits, O. 2003. Demographic Changes in Judah between the 7th and the 5th Centuries BCE. in: Lipschits, O. and Blenkinsopp, J. (eds.). Judah and the Judeans in the Neo-Babylonian Period. Winona-Lake: 323-376.

 

 Lipschits, O. 2004. From Geba to Beersheba – A Further Discussion. Revue Biblique 111-3: 345-361.

 

 Lipschits, O. 2004. Ammon in Transition from Vassal kingdom to Babylonian ProvinceBulletin of the American Schools of Oriental Research 335: 37-52.

 

 Lipschits, O. 2004. The Rural Settlement in Judah in the Sixth Century BCE: A Rejoinder. Palestine Exploration Quarterly 136, 2: 99- 107.

 

 Lipschits, O. 2006. On Cash-Boxes and Finding or Not Finding Books: Jehoash's and Josiah's Decision to Repair the Temple. in: Amit,  Y. et al. (eds.). Essays on Ancient Israel and Its Near Eastern Context: A Tribute to Nadav Na'aman. Winona Lake: 239-254.

 

 Lipschits, O. 2006. Achaemenid Imperial Policy, Settlement Processes in Palestine, and the Status of Jerusalem in the Middle of the Fifth Century BCE. in: Lipschits, O. and Oeming, M. (eds.). Judah and the Judeans in the Persian (Achaemenid) Period. Winona-Lake: 19-52.

 

Lipschits, O., Oeming, M. Gadot, Y. and Arubas, B. 2006. Ramat Rahel 2005Israel Exploration Journal 56\2: 227 - 235.

 

ליפשיץ, ע. תשס"ח. מי מימן ומי ארגן את בניית חומותיה של ירושלים? מקורותיה של רשימת "בוני החומה" (נחמיה ג' א'-לב) ומגמות שיבוצה ב"זכרונות נחמיה". בתוך: בר-אשר, מ. ואזנה, נ., טוב, ע., ורום-שילוני, ד. (עורכים). ש"י לשרה יפת – מחקרים במקרא, בפרשנותו ובלשונו. ירושלים: 90-73.                                                                                                                                                                   

 

Lipschits, O. 2007. The Babylonian Period in Judah: In Search of the Half Full Cup (A response to the panel discussion: In Conversation with Oded Lipschits, The Fall and Rise of Jerusalem). Journal of Hebrew Scriptures 7: 39-47.

 

Lipschits, O. and Tal, O. 2007. The Settlement Archaeology of Judah between the 5th and 3rd Centuries B.C.E. in: Lipschits, O. and Albertz, R. (eds.). Judah and the Judeans in the 4th Century BCE. Winona-Lake: 33-52.

 

Lipschits, O., Oeming, M., Gadot, Y. and Vanderhooft, D.S. 2007. Seventeen Newly Excavated YEHUD Stamp Impressions from Ramat-Rahel. Tel-Aviv 34: 74-89.

 

Lipschits, O., and Vanderhooft, D.S. 2007. Yehud Stamp Impressions: History of Discovery and Newly-Published ItemsTel-Aviv 34: 3-11.

 

Lipschits, O., and Vanderhooft, D.S.  2007. Yehud Stamp Impressions of the Fourth Century BCE: A Time of Administrative Consolidation? in:Lipschits, O., Knoppers, G.N. and Albertz, R. (eds.). Judah and the Judeans in the 4th Century BCE. Winona-Lake: 75-94.

 

ליפשיץ, ע. וואנדרהופט, ד. תשס"ח. ירושלים בתקופות הפרסית וההלניסטית לאור ממצא טביעות 'יהוד'. ארץ ישראל כ"ח – מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה (כרך טדי קולק). ירושלים: 115-106.                              

 

Vanderhooft, D.S., and Lipschits, O. 2007. A New Typology of the Yehud Stamp ImpressionsTel-Aviv 34: 12-37.

 

Stern, E., Lipschits, O., and Vanderhooft, D.S. 2007. New Yehud Stamp Impressions from Ein GediTel-Aviv 34: 66-73.

 

Lipschits, O. 2008. Ein Privatsiegelabdruck aus Ramat Rahel. in: Kottsieper, I., Schmitt, R., and Wörle, J. (eds.). Berührungspunkte. Studien zur Sozial- und Religionsgeschichte Israels und seiner Umwelt. Festschrift füRainer Albertz zu seinem 65. Geburtstag (AOAT 350). Münster: 491-498.

 

ליפשיץ, ע. וגדות, י. תשס"ח. רמת רחל ועמק רפאים – קשרים ופירושים. בתוך: עמית, ד. ושטיבל, ג"ד. (עורכים). מחקרים בארכיאולוגיה של ירושלים ושל סביבתה (אוסף מאמרים, כרך ב'). ירושלים: 96-88.             

 

Lipschits, O., Vanderhooft, D.S., Gadot, Y., and Oeming, M. 2008. 24 New Yehud Stamp Impressions from the 2007 Excavation Season at Ramat-Rahel. Maarav 15.1: 7-25 (and Plates in pp. 97-103).

 

Gadot, Y., Lipschits, O. And Oeming, M. 2008. Tieferes Verstehen. Erwägungen zur Epistemologie der Archäologie am Beispiel der Ausgrabung von Ramat Rahel (Jerusalem). Trumah 18: 33-55.

 

ליפשיץ, ע. תשס"ט. זמנן ומקורן של כותרות האבן המעוטרות מיהודה, ממואב ומעמון. קתדרה 131: 24-5.  English Version was published in: Finkelstein, I. and Na'aman, N. eds. 2011. The Fire Signals of Lachish - Studies on the Late Bronze and Iron Ages: Text and Artifacts Relating to Ancient Israel, Offered in Honor of David Ussishkin. Winona Lake: IN (Eisenbrauns): 203-225.

 

Lipschits, O. 2009. Persian Period Finds from Jerusalem: Facts and InterpretationsJournal of Hebrew Scriptures 9: 2-30 (Article 20). 

 

ליפשיץ, ע., גדות, י., ארובס, ב., ואומינג, מ. תשס"ט. רמת רחל וסודותיה. קדמוניות 138: 77-58.                                                                                                          A German version was published as: Oeming, M. and Lipschits, O. 2010. Die Geheimnisse von Ramat RahelWelt und Umwelt der Bibel 2: 2-9.

 

Lipschits, O., Oeming, M., Gadot, Y., and Arubas, B. 2009. The 2006 and 2007 Excavation Seasons at Ramat Rahel. IEJ 59\1: 1-20.

 

ליפשיץ, ע. וואנדרהופט, ד. תשס"ט. 40 טביעות יהוד שלא פורסמו מחפירות אהרוני ברמת רחל. ארץ ישראל כ"ט – מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה (כרך אפרים שטרן). ירושלים: 269-248.                             

 

Farhi, Y. and Lipschits, O. 2009. A Unique Bulla from the Ramat Rahel Excavations Bearing the Name of HadrianZeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 170 (2009) 295–298.   A Hebrew version of the paper was published in: Baruch, E., Levi-Reifer, A. and Faust, A. (eds.). New Studies in Jerusalem 15. Ramat-Gan: 169-174. (English Summary on pp. 16-17).    פרחי, י. וליפשיץ, ע. תש"ע. בולה נדירה של הדריאנוס מחפירות רמת רחל. בתוך: ברוך, א., לוי-רייפר, א., ופאוסט, א. (עורכים). חידושים בחקר ירושלים, הקובץ החמישה-עשר. רמת-גן: 174-169.

 

Lipschits, O. Sergi, O., and Koch, I. 2010. The Date of the lmlk and 'Private' Stamp Impressions: A Fresh Look. TA 37(1): 3-32.

 

Lipschits, O., Vanderhooft, D. S., Gadot, Y., and Oeming, M. 2010. Twenty-Seven New Yehud Stamp Impressions from the 2008 Excavation Season at Ramat-Rahel. Maarav 16.1: 7-28.

 

Finkelstein, I. and  Lipschits, O. 2010. Omride Architecture in Moab: Jahaz and AtarothZDPV 126 (1): 29-42, and Tafel 13.                                 A Hebrew Version was published as:

ליפשיץ, ע. ופינקלשטיין, י. תשע"ב. בית עמרי במואב: יהץ ועטרות. ארץ ישראל ל' (ספר בן-תור). ירושלים: 299-290.                   

      

Farhi, Y. Gadot, Y. Davidovich, U., and Lipschits, O. 2010. The Ramat Rahel Hoard of Tyrian SheqelsIsrael Numismatic Studies 17: 59-76.

 

קוך, ע. וליפשיץ, ע. תשע"א. ממלכת יהודה בשלהי ימי הבית הראשון לאור טביעות הוורדה על ידיות קנקנים. קתדרה 137: 26-7                                                                

                                              

Lipschits, O. 2011. Jerusalem between Two Periods of Greatness: The Size and Status of Jerusalem in the Babylonian, Persian and Early Hellenistic Periods. in: Lipschits, O. and Grabbe, L.L. Judah between East and West: The Transition from Persian to Greek Rule (ca. 400-200 BCE), The Library of Second Temple Studies, T&T Clark International: 163-175

 

Lipschits, O. 2011. Persian Period Judah – A New Perspective. in: Jonker, L. (ed.). Texts, Contexts and Readings in Postexilic Literature – Explorations into Historiography and Identity Negotiation in Hebrew Bible and Related Texts (Forschungen zum Alten Testament II 53). Tübingen: 187-212.

 

ליפשיץ, ע. תשע"ב. "הנה איש צמח שמו" (זכריה ו: יב). ארץ ישראל – מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה ל' (כרך אמנון בן-תור). ירושלים: 289-283.An English version was published in: Davies, P. and Edelman, D. (eds.). 2010. The Historian and the Bible: Essays in Honour of Lester L. Grabbe (LHBOTS series 530). T&T Clark International, London: 124-136.

 

Lipschits, O. 2011. Shedding New Light on the Dark Years of the “Exilic Period”: New Studies, Further Elucidation, and Some Questions Regarding the Archaeology of Judah as an “Empty Land. In: Kelle, B., Ames, F.R., and Wright, J.L. (eds.). Interpreting Exile: Interdisciplinary Studies of Displacement and Deportation in Biblical and Modern Contexts. SBL's Ancient Israel and Its Literature series. Atlanta: 57-90.

 

Lipschits, O. 2011. The Ivory Seal of šlm (Son of) klkl, Discovered at Ramat RahelIEJ 61-2: 162-170.

 

ליפשיץ, ע. ועמית, ד. תשע"ב. 18 ידיות קנקנים נושאות טביעות חותם שלא פורסמו עד כה. בתוך: ברוך, א., לוי-רייפר, א., ופאוסט, א. (עורכים). חידושים בחקר

ירושלים (הקובץ השבעה-עשר). רמת גן: 198-179.   

 

Lipschits, O., Gadot, Y., Arubas, B., and Oeming, M. 2011. Palace and Village, Paradise and Oblivion: Unraveling the Riddles of Ramat

Rahel. Near Eastern Archaeology 74/1: 2-49.

 

Lipschits, O. Sergi, O., and Koch, I. 2011. Judahite Stamped and Incised Jar Handles: A Tool for the Study of the History of Late Monarchic JudahTel-Aviv 38(1): 5-41.

 

ליפשיץ, ע. ונאמן, נ. תשע"ב. מ"בעל פרצים" ל"בית הכרם" – על שמה הקדום של רמת רחל. בית מקרא נ"ו/א: 86-65.                                                                            

                                             

בוצר, א. וליפשיץ, ע. תשע"ב. מסקנות ראשונות ממחקר טביעות ירשלמ על ידיות של קנקני אגירה. בתוך: ברוך, א., לוי-רייפר, א., ופאוסט, א. (עורכים). חידושים בחקר ירושלים (הקובץ השבעה-עשר). רמת גן: 218-199.   

 

Finkelstein, I., Koch, I., and Lipschits, O. 2011. The Mound on the Mount: A Solution to the “Problem with Jerusalem”Journal of Hebrew Scriptures 11.

 

Finkelstein, I. and Lipschits, O. 2011. The Genesis of MoabLevant 43(2): 139-152.

 

Lipschits, O. 2012. Archaeological Facts, Historical Speculations and the Date of the lmlk Storage JarsJournal of Hebrew Scriptures 12, article 4 

 

Lipschits, O. 2012. Between Archaeology and Text: A Reevaluation of the Development Process of Jerusalem in the Persian Period. in: Nissinen, M. (ed.). Congress Volume, Helsinki 2010 (Supplements to Vetus Testamentum). Leiden: 145-165.

 

Lipschits, O. 2012. Nehemiah 3: Sources, Composition and Purpose. in: Kalimi, I. (ed.). A New Perspective on Ezra-Nehemiah Story and History, Literature and Interpretation. Winona Lake: 73-99.

 

Sergi, O., Karasik, A., Gadot, Y., and Lipschits, O. 2012. The Royal Judahite Storage Jar: A Computer Generated Typology and Its Archaeological and Historical implicationsTel Aviv 39/1: 64-92.

Davidowich, U., Porat, N., Gadot, Y., Avni, Y., and Lipschits, O. 2012. Archaeological investigations and OSL Dating of Terraces: The Case

of Ramat Rahel, Israel. Journal of Field Archaeology 37/3: 192-208.                                                                                                                               A Hebrew version was published in: Baruch, E., and Faust, A. (eds.). New Studies in Jerusalem 17. Ramat-Gan: 473-492. (Hebrew, with English Summary on p. 67*) דוידוביץ', א. פורת, נ. גדות, י. אבני, י. וליפשיץ, ע. 2012. שיטה חדשה לתיארוך טרסות: מקרה מבחן מרמת רחל. בתוך: ברוך, א., לוי-רייפר, א. ופאוסט, א. (עורכים). חידושים בחקר ירושלים (הקובץ השבעה-עשר). רמת גן: 492-473.

 

Lipschits, O., Koch, I. Shaus, A., and Guil, S. 2012. The Enigma of the Biblical Bath, and the System of Liquid Volume Measurement during the First Temple PeriodUgarit-Forschungen 42 (2011): 453-478.

 

Lipschits, O., Gadot, Y., and Langgut, D. 2012. The Riddle of Ramat Rahel: The Archaeology of a Royal Persian Period EdificeTranseuphratene41: 57-79.

 

Lipschits, O., Gadot, Y., and Oeming, M. 2012. Tel Azekah 113 Years After – Preliminary Evaluation of the Renewed Excavations at the Site. Near Eastern Archaeology 75(4): 196-206.

 

Gurwin, S., Goren, Y., Ashkenazi, D. and Lipschits, O. forthcoming. Scientific Analysis of the Bullae from the "Samaria Papyri"Tel Aviv.

 

Langgut D., Gadot Y.,Porat N., and Lipschits O. 2013. Trapped Pollen Reveals the Secrets of Royal Persian Garden at Ramat Rahel (Jerusalem). Palinology, DOI:10. http://dx.doi.org/10.1080/01916122.2012.736418.

 

Bocher, E. and Lipschits, O. 2013. The Corpus of yršlm Stamp Impressions—The Final Link. Tel Aviv  40(1): 99-116.

 

Finkelstein, I., Koch, I., and Lipschits, O. 2013. The Biblical Gilead: Observations on Identifications, Geographic Divisions and Territorial HistoryUgarit-Forschungen 43 (2011): 131-159.

 

Yasur-Landau, A., Gross, B., Gadot, Y., and Lipschits, O. forthcoming. A rare Cypriot Krater of the White Slip II style from Azekah. IEJ.

 

Finkelstein, I., Lipschits, O., and Sergi, O. forthcoming. Tell er-Rumeith in Northern Jordan: Some Archaeological and Historical ObservationsSemitica.

 

Raz, K. Gadot, Y. and Lipschits, O. 2013. Was it a Burial of Jews from among the Lower Class? A Burial in Shaft Tombs – the View from Ramat Raḥel. In: Stiebel, G.D., Peleg-Barkat, O., Ben-Ami, D., and Gadot, Y. (eds.). New Studies in the Archaeology of Jerusalem and its Region, Collected Papers (Volume VIII). Jerusalem: 243-256. [Hebrew] רז, ק. גדות, י. וליפשיץ, ע. תשע"ד. האמנם קבורת יהודים מקרב פשוטי העם? קבורה בקברי פיר במבט מרמת רחל. בתוך: שטיבל, ג"ד, פלג-ברקת, א. בן-עמי, ד. וגדות, י. (עורכים). חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה, קובץ מחקרים )כרך ז'(. ירושלים: 243-256.

 

Gross, B., Gadot, Y. and Lipschits, O. 2013. Ostentatious Use of Water and the Garden in the Palatial Complex at Ramat Raḥel. In: Stiebel, G.D., Peleg-Barkat, O., Ben-Ami, D., and Gadot, Y. (eds.). New Studies in the Archaeology of Jerusalem and its Region, Collected Papers (Volume VIII). Jerusalem: 110-131. ב' גרוס, י' גדות וע' ליפשיץ, "שימוש ראוותני במים והגן במתחם הארמון ברמת רחל", בתוך: שטיבל, ג"ד, פלג-ברקת, א. בן-עמי, ד. וגדות, י. (עורכים). חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה, קובץ מחקרים )כרך ז'(. ירושלים: 110-131.

 

Gadot, Y., Goren, Y. and Lipschits, O. 2013. A 7th Century BCE Bulla Fragment from Area D3 in The ‘City of David’/Silwan. Journal of Hebrew Scriptures 13 (article 10). 

 

Lipschits, O. and Vanderhooft, D. 2014. Continuity and Change in the Persian Period Judahite Stamped Jar Handles. in: Frevel, C. and Cornelius, I. (eds.). Jewish „Material“Otherness? Studies in the Formation of Persian Period Judaism(s) (Orbis Biblicus et Orientalis), Freiburg: 43-66.

 

Gross, B., Gadot, Y., and Lipschits, O. 2014. The Ancient Garden at Ramat Raḥel and its water installations. in: Ohlig, C., and Tsuk, T. (eds.). Cura Aquarum in Israel II: Proceedings of the International Conference on the History of Water Management and Hydraulic Engineering in the Mediterranean Region. Siegburg: 93-114.

 

Langgut, D., Gadot, Y., and Lipschits, O. 2014. The Earliest Botanical Find for Growing Citron Tree (Heb. אתרוג (in the Land of Israel. Beth-Miqra 59(1): 38-55. [Hebrew] לנגוט, ד., גדות, י. וליפשיץ, ע. תשע"ד. "פְּ רִ י עֵ ץ הָ דָ ר":ראשית גידולו של האתרוג בארץ ישראל ושלבי חדירתו למסורת ולתרבות היהודית. בית מקרא נ"ט )א(: 38-55.

 

Lipschits, O., Shalom, N., Shatil, N., and Gadot, Y. 2014. Judah in “the Long Third Century” – an Archaeological Perspective. in: Stiebel, G.D., Peleg-Barkat, O., Ben-Ami, D., and Gadot, Y. (eds.). New Studies in the Archaeology of Jerusalem and its Region, Collected Papers (Volume VIII). Jerusalem: 134-152. [Hebrew] ליפשיץ, ע., שלום, נ., שתיל, נ., וגדות, י. תשע"ה. יהודה ב"מאה השלישית הארוכה" – מבט ארכיאולוגי. בתוך: שטיבל, ג"ד, פלג-ברקת, א. בן-עמי, ד. וגדות, י. )עורכים(. חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה, קובץ מחקרים )כרך ח'(. ירושלים: 134-152 . An English Version: Lipschits, O., Shalom, N., Shatil, N., and Gadot, Y. forthcoming. Judah in “the Long Third Century” – an Archaeological Perspective. in: Honigman, S. Lipschits. O., Nihan, C., and Römer, T. (eds.). Judaea in the Long Third Century BCE: The Transition between the Persian and Hellenistic Periods. 

 

Lipschits, O. 2015. The Rural Economy of Judah during the Persian Period and the Settlement History of the District System. In: Miller, M. L., Ben Zvi, E., and Knoppers, G.N. (eds.). The Economy of Ancient Judah in Its Historical Context. Winona Lake: 237-264. 

 

Lipschits, O., Oeming, M., and Gadot, Y. 2015. Interdisciplinary Research of Assyrian Siege Ramps – The Case of Azekah. Hebrew Bible and Ancient Israel 4.1: 135-143.

 

Fulton, D. N., Gadot, Y., Kleiman, A., Freud, L., Lernau, O., and Lipschits, O. 2015. Feasting in Paradise: Feast Remains from the Iron Age Palace of Ramat Rahel and their Implications. BASOR 374: 29-48.

 

Napchan-Lavon, S., Gadot, Y. and Lipschits, O. 2015. Bliss and Macalister's Excavations at Tell Zakariya (Tel Azekah) in Light of Published and Previously Unpublished Material. in: Wolff, S. (ed.). Villain or Visionary?: R.A.S. Macalister and the Archaeology of Palestine (Palestine Exploration Fund Annuals, Vol. 12), London: 74-95.

 

Finkelstein, I. and Lipschits, O. 2016. Geographical and Historical Observations on the Old North Israelite Gideon Tale in Judges. ZAW 129(1): 66–83.

 

Oeming, M., Ras, K., Koch, I., Gadot, Y., Weinberg-Cohen, A., and Lipschits, O. 2016. Late Bronze Age Figurines from Tel Azekah. Ugarit Forschungen 47: 205-219.

 

Kleiman, S., Gadot, Y., and Lipschits, O. 2016. A Snapshot of the Destruction Layer of Tel Azekah Seen against the Backdrop of the Final Days of the Late Bronze Age. ZDPV 132/2: 105-133. 

 

Lipschits, O. 2016. Ramat Rahel III: Forward. in: Lipschits, O., Gadot, Y. and Freud, L. Ramat Rahel III: Final Publication of Aharoni's Excavations. (The Emery and Claire Yass Publications in Archaeology - Monograph Series of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University). Tel Aviv: 1-9. 

 

Lipschits, O. Gadot, Y., and Freud, L. 2016. Raw Material and Sources for the Analysis of Aharoni’s Excavations. in: Lipschits, O., Gadot, Y. and Freud, L. Ramat Rahel III: Final Publication of Aharoni's Excavations. (The Emery and Claire Yass Publications in Archaeology - Monograph Series of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University). Tel Aviv: 15-25.

 

Gadot, Y. and Lipschits, O. 2016. Publication Methodology. in: Lipschits, O., Gadot, Y. and Freud, L. Ramat Rahel III: Final Publication of Aharoni's Excavations. (The Emery and Claire Yass Publications in Archaeology - Monograph Series of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University). Tel Aviv: 26-39. 

 

Gadot, Y. and Lipschits, O. 2016. Sub-Sector ACS4: Squares M–R/9–16 and Squares F/13–14. in: Lipschits, O., Gadot, Y. and Freud, L. Ramat Rahel III: Final Publication of Aharoni's Excavations. (The Emery and Claire Yass Publications in Archaeology - Monograph Series of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University). Tel Aviv: 203-212. 

 

Gadot, Y. and Lipschits, O. 2016. Sub-Sector AWS2. in: Lipschits, O., Gadot, Y. and Freud, L. Ramat Rahel III: Final Publication of Aharoni's Excavations. (The Emery and Claire Yass Publications in Archaeology - Monograph Series of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University). Tel Aviv: 232-236.

 

Gadot, Y. and Lipschits, O. 2016. Sector APS. in: Lipschits, O., Gadot, Y. and Freud, L. Ramat Rahel III: Final Publication of Aharoni's Excavations. (The Emery and Claire Yass Publications in Archaeology - Monograph Series of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University). Tel Aviv: 237-244.

 

Koch, I. and Lipschits, O. 2016. “Private” Stamp Impressions. in: Lipschits, O., Gadot, Y. and Freud, L. Ramat Rahel III: Final Publication of Aharoni's Excavations. (The Emery and Claire Yass Publications in Archaeology - Monograph Series of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University). Tel Aviv: 342-355. 
 
 
Lipschits, O. and Koch, I. 2016. Lion Stamp Impressions. in: Lipschits, O., Gadot, Y. and Freud, L. Ramat Rahel III: Final Publication of Aharoni's Excavations. (The Emery and Claire Yass Publications in Archaeology - Monograph Series of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University). Tel Aviv: 389-408.
 
 
Lipschits, O. and Vanderhooft, D.S. 2016. Forty Unpublished yhwd Stamp Impressions. in: Lipschits, O., Gadot, Y. and Freud, L. Ramat Rahel III: Final Publication of Aharoni's Excavations. (The Emery and Claire Yass Publications in Archaeology - Monograph Series of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University). Tel Aviv: 409-436.
 
 
Koch, I. and Lipschits, O. 2016. Hebrew Epigraphic Incisions. in: Lipschits, O., Gadot, Y. and Freud, L. Ramat Rahel III: Final Publication of Aharoni's Excavations. (The Emery and Claire Yass Publications in Archaeology - Monograph Series of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University). Tel Aviv: 477-481.
 
 
Lipschits, O. and Ras, K. 2016. Iron II Architectural Elements. in: Lipschits, O., Gadot, Y. and Freud, L. Ramat Rahel III: Final Publication of Aharoni's Excavations. (The Emery and Claire 28 Yass Publications in Archaeology - Monograph Series of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University). Tel Aviv: 535-552. 
 
 
Gadot, Y. and Lipschits, O. 2016. Ramat Rahel III: Summary and Conclusions. in: Lipschits, O., Gadot, Y. and Freud, L. Ramat Rahel III: Final Publication of Aharoni's Excavations. (The Emery and Claire Yass Publications in Archaeology - Monograph Series of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University). Tel Aviv: 715-724. 
 
 
 Lipschits, O. 2017. Bethel Revisited. In: Lipschits, O., Gadot, Y., and Adams, M. J. (eds). Rethinking Israel – Studies in the History and Archaeology of Ancient Israel in Honor of Israel Finkelstein. Winona Lake: 233-246.
 
 
Lipschits, O. 2017. Abraham Traditions between Mamre and Jerusalem. Beth-Miqra 62: 222- 253. [Hebrew] ליפשיץ, ע. ,תשע"ז. מסורות אברהם בין ממרא לירושלים. בית מקרא ס"ב: 222-253. נוסח גרמני של מאמר זה: Lipschits, O. 2018. Abraham zwischen Mamre und Jerusalem. in: Brett, M., and Wöhrle, J. (eds.). The Politics of the Ancestors. Exegetical and Historical Perspectives on Genesis 12-36 (FAT). Tübingen.
 
 
Lipschits, O., Gadot, Y., and Oeming, M. 2017. Tel Azekah after Four Seasons of Excavations: Expected and (especially) Unexpected Results. in: Lipschits, O. and Maeir, A. M. (eds.). The Shephelah during the Iron Age – Recent Archaeological Studies (…as plentiful as sycamore-fig trees in the Shephelah” (I Kings 10: 27, 2 Chronicles 1: 15). Winona Lake: 1-25. 
 

. Ben-Yosef, E., Millman, M., Shaar, R., Tauxe, L., Lipschits, O. 2017. Six centuries of geomagnetic intensity variations recorded by royal Judean stamped jar handles. Proc Nat Acad Sci. doi: 10.1073/pnas.1615797114. 

 

Lipschits, O., Römer, T., and Gonzalez, H. 2017. The Pre-Priestly Abraham-Narratives from Monarchic to Persian Times. Semitica 59: 411-447.

 

Webster, L. C., Sergi, O., Kleiman, S., Lipschits, O., Hua, Q., Jacobsen, G. E., Tristant, Y. and Gadot, Y., 2017. Preliminary Radiocarbon Results for Late Bronze Age Strata at Tel Azekah and their Implications. Radiocarbon, 2017: 1-23.

 

Sapir-Hen, L., Gadot, Y., and Lipschits, O. 2017. Ceremonial Donkey Burial, Social Status and Settlement Hierarchy in the Early Bronze III: The Case of Azekah. in: Lev-Tov, J., Hesse, P., and Gilbert, A. (eds.). The Wide Lens in Archaeology. Honorin Brian Hesse's Contributions to Anthropological Archaeology. Atlanta: 259-270. 

 

Langgut, D. and Lipschits, O. 2017. Dry Climate during the Early Persian Period and its Impact on the Establishment of Idumea. Transeuphraténe 49: 135-162.

 

Koch, I, Kleiman, S., Gadot, Y., Oeming, M. and Lipschits, O. 2017. Amulets in Context: A View from Late Bronze Age Tel Azekah. Journal of Ancient Egyptian Interconnections 16: 9-24. 

 

Lipschits, O. 2018. Was ist falsch an einer Ehe mit der Tochter von Barsillai, dem Gileaditer? Eine Studie zur Polemik gegen die Familie von Hakkoz in Esra und Nehemia. in: Oeming, M. (ed.). Ahavah – Die Liebe Gottes im Alten Testament. Heidelberg: 195-212.

 

Lipschits, O. 2018. The Changing Faces of Kingship in Judah under Assyrian Rule. in: Gianto, A. and Dubovský, P. (eds.). Changing Faces of Kingship in Syria-Palestine 1500-500 BCE (AOAT 459). Münster: 116-138. 

 

Lipschits, O. 2018. Judah under Assyrian Rule and the Early Phase of Stamping Jar Handles. in: Wright, J. and Farber, Z. Eighth Century Judah: An Introduction (Borowski volume). Atlanta: 337-355.

 

Gadot, Y., Kleiman, S. and Lipschits, O. 2018. A Tale of Two Cities: Tel Azekah and Tel esSafi/Gat during the Late Bronze Age. In: Shai, I., Chadwick, J.R., Hitchcock, L. and Uziel, J. (eds.) Tell it in Gath: Studies in the History and Archaeology of Israel. Essays in Honor of A. M. Maeir on the Occasion of his Sixtieth Birthday. (Ägypten und Altes Testament). Wiesbaden.

 

.Lipschits, O. and Bocher, E. forthcoming. A New Stamped Handle that Reads Yĕhûd Malkīyaw. in: Beeri, R. and Levy, D. (eds.). Binyanei Ha'uma Excavations Report (IAA Reports). Jerusalem.

 

Lipschits, O. forthcoming. Materialkultur, Verwaltung und Wirtschaft in Juda während der Perserzeit und die Rolle des Jerusalemer Tempels. In: Achenbach, R. (ed.). Die Religionspolitik der Achaimeniden und die Rolle der Lokalheiligtümer. Münster.

 

Lipschits, O. forthcoming. "The Long 7th Century BCE": Archaeological and Historical Perspectives. In: Čapek, F. and Lipschits, O. (ed.). The Last Century in the History of the Kingdom of Judah – The 7th Century BCE in Archaeological, Historical and Biblical Perspective. Atlanta.

 

Sweeney, D., Herrmann, C., Gadot, Y., Oeming, M., and Lipschits, O. forthcoming. A triad amulet from Tel Azekah. IEJ.

 

Shalom, N., and Lipschits, O. forthcoming. Judah during the Transition between the Persian and Early Hellenistic Periods: Regional Processes. in: Held, W. and Kotitsa, Z. (eds.). The Transition from the Achaemenid to the Hellenistic Period in the Levant, Cyprus and Cilicia: Cultural Interruption vs. Cultural Continuity? (Proceedings of the Symposium in Marburg 12-15 October 2017). Marburger Beiträge zur Archäologie 6. Marburg.

 

Kleiman, S., Koch, I., Webster, L., Linares, V., Berendt, K., Sergi, O., Oeming, M., Gadot, Y., and Lipschits, O. forthcoming. Late Bronze Age Azekah – an Almost Forgotten Story. in: Maeir, A. M., Shai, I., and McKinny, C. (eds.). “And the Canaanite Was Then in the Land” (Gen. 12: 6): Southern Canaan During the Late Bronze and Early Iron Ages (Proceedings of the Ackerman Family Workshop in Biblical Archaeology, Bar-Ilan University, April 15–16, 2015). Berlin. 

 

Lipschits, O., Gadot, Y., and Oeming, M. forthcoming. Five Seasons of Excavations at Tel Azekah: Expectations, Finds and Surprises. Qadmoniot (Hebrew). ליפשיץ, ע., גדות, י., ואומינג, מ. בקרוב. חמש עונות חפירה בתל עזקה: ממצאים, ציפיות והפתעות. 

 

Lipschits, O., Kleiman, S., Koch, I., Berendt, K., Linares, V., Richardson, S., Oeming, M., and Gadot, Y. forthcoming. Late Bronze Age Azekah and its Terminal Breath. BAR.

 

Short Notes and Items Published in Encyclopedias

 

Lipschits, O. 2006. Blood in Ramat Rahel. Etmol 187: 26-28 (Hebrew).

 

 

Lipschits, O., and Shavit, Y. 2006. "And I took unto me faithful witnesses" (Isaiah 8: 2); Between Archaeology and Historiography. Introduction to Zmanim 94: 4-7.

 

Lipschits, O., and Oeming, M. 2006. Palast der Könige Judas und eines der ältesten Marienheiligtümer der Welt. Welt und Umwelt der Bibel 2: 64-65.

 

Lipschits, O., Oeming, M., Gadot, Y., and Arubas, B. 2006. The 2005 Excavation Season in Ramat Rahel. Excavations and Surveys in Israel. (Hebrew and English). http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.asp?id=420&mag_id=111

 

Lipschits, O. 2006. RAMAT-RAHEL – The New Encyclopedia Judaica.

 

Lipschits, O., and Sergi, O. 2006.  BANI – The New Interpreters Dictionary of the Bible: 388.

 

Lipschits, O., and Sergi, O. 2006. BANISHMENT - The New Interpreters Dictionary of the Bible: 388-389.

 

Lipschits, O., and Sergi, O. 2006. BAZLITH - The New Interpreters Dictionary of the Bible: 410-411.

 

Lipschits, O., and Sergi, O. 2006. BELTETHMUS - The New Interpreters Dictionary of the Bible: 424.

 

Lipschits, O., and Sergi, O. 2006. BEZAI - The New Interpreters Dictionary of the Bible: 451.

 

Lipschits, O., and Sergi, O. 2006. BIGVAI - The New Interpreters Dictionary of the Bible: 465.

 

Lipschits, O., and Sergi, O. 2006. BILSHAN - The New Interpreters Dictionary of the Bible: 466.

 

Lipschits, O., and Vanderhooft, D.S. 2007. Summary Data of Yehud Stamp Impressions, Arranged by Type. Tel-Aviv 34: 114-120.

 

Knoppers, G.N., Lipschits, O., and Oeming, M. 2007. Introduction to Judah and the Judeans in the Fourth Century BCE. In: idem. (eds.). Judah and the Judeans in the Fourth Century BCE. Winona-Lake: 1-8.

 

Lipschits, O. 2009. La mer Morte, du Néolithique à l'époque perse (8500-333 av. J.-C.). Archéo-Théma 2: 12-18.

 

Lipschits, O. forthcoming. RAMAT RAḤEL (Heb. רָמַת רָחֵל) - The Oxford Encyclopedia of the Bible and Archaeology.

 

Oeming, M. Lipschits, O., and Gadot, Y. 2014. Wir können die Lichter von Aseka wieder sehen. Welt und Umwelt der Bibel 2/2014: 58. 

 

Lipschits, O. 2014. The History of Israel in the Biblical Period. The Jewish Study Bible: 2107-2119.

 

Lipschits, O. 2014. Walking on a Tell. Bishvil Haaretz 64: 40-43. 

 

Lipschits, O. 2015. Israel and the Israelites. Oxford Encyclopedia of the Bible and Theology. NewYork: Oxford University Press. 

 

Lipschits, O. 2016. RAMAT RAḤEL (Heb. רמת רחל - (The third edition of the Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures. Dordrecht : Springer.

 

Lipschits, O., Čapek, F., and Moulis, D. R. 2017. Tel Azeka po prvních pěti letech výzkumu. Nový Orient 72: 16-20.

 

Lipschits, O. 2017. Seals and Seal Impressions. T&T Clark Encyclopedia of Second Temple Judaism

 

Lipschits, O. 2017. Babylon, Babylonia, Babylonians. T&T Clark Encyclopedia of Second Temple Judaism.

 

Lipschits, O. 2017. Cyrus the Great. T&T Clark Encyclopedia of Second Temple Judaism.

 

Book Reviews

 

Lipschits, O. 1997. Review on: Hans M. Barstad, The Myth of the empty Land - A Study in the History and Archaeology of Judah During the "Exilic" Period. (Symbolae Osloenses Fasc. Suppl. XXVIII), Scandinavian University Press, Oslo 1996. Zion 62: 419-422 (Hebrew).

 

Lipschits, O., Shavit, Y., and Sergi, O. 2006. Review on Uriah Y. Kim, Decolonizing Josiah- Towards a Post Colonial Reading of Deuteronomistic History. RBL.

 

Lipschits, O. 2007. Rezension: Zipora Talshir und Dalia Amara, Herausgebern, Auf der Grenze - Zwischen Textkritik und Literarkritik (Beer-Sheva, Studien der Abteilung der Bibel und alter naher Osten, Band XVIII, 2005, Beer-Sheva, Ben Gurion University of the Negev Press). ZAW 119: 445.

 

Lipschits, O. 2007. Rezension: G. Brin, Studien in der prophetischen Literatur (The Biblical Encyclopedia Library, Mosad Bialik, Jerusalem 2006). ZAW 119: 447.

 

Lipschits, O. 2007. Rezension: Haim Tadmor, Assyria, Babylonia und Judah - Studien zur Geschichte des antiken Vorderen Orients, Mordechai Cogan, Herausgeber (Jerusalem, 2006, Mosad Bialik und Israel Exploration Society). ZAW 119: 476.

 

Lipschits, O. 2008. Review on: Yonina Dor, “Have the “Foreign Women” Really been Expelled? Separation and Exclusion in the Restoration Period”. MO>ED – Annual for Jewish Studies 18: 166-173 (Hebrew).

 

Lipschits, O. 2009. Review on: Levin, Yigal, ed. A Time of Change: Judah and its Neighbours in the Persian and Early Hellenistic Periods (Library of Second temple Studies 65), London and New York: T&T Clark, 2007. RBL

 

Lipschits, O. 2009. Review on: Meir Lubetski (ed.), New Seals and Inscriptions, Hebrew, Idumean, and Cuneiform (Hebrew Bible Monographs 8; Sheffield: Sheffield Phoenix Press, 2007). CBQ 71: 674-677.

 

Lipschits, O. 2010. Review on: Bienkowski, P. (ed), Studies in Iron Age Moab and Neighbouring Areas in Honour of Michèle Daviau (Ancient Near Eastern Studies Supplement Series, 29; Leuven: Peeters, 2009). JHS 10. 

 

Lipschits, O. and Koch, I. 2012. Review on:  Nam, R.S. 2012. Portraits of Economic Exchange in the Book of Kings (Biblical Interpretation Series 112). Leiden and Boston. JHS 12.

 

Edited books

 

 

Lipschits, O., and Blenkinsopp, J. (eds.). 2003. Judah and Judeans in the Neo-Babylonian Period. Winona-Lake.

 

Lipschits, O., and Oeming, M. (eds.). 2006. Judah and the Judeans in the Persian Period. Winona-Lake (2005).

 

Amit, Y., Ben-Zvi, E., Finkelstein, I., and Lipschits, O. 2006. (eds.). Essays on Ancient Israel and Its Near Eastern Context: A Tribute to Nadav Na'aman. Winona Lake.

 

Lipschits, O., Knoppers, G.N., and Albertz, R. (eds.). 2007. Judah and the Judeans in the Fourth Century BCE. Winona-Lake.

 

Grabbe, L.L., and Lipschits, O. (eds.). 2011. Judah between East and West: The Transition from Persian to Greek Rule (ca. 400-200 BCE), The Library of Second Temple Studies, T & T Clark International.

 

Lipschits, O., Knoppers, G.N., and Oeming, M. (eds.). 2011. The Judeans in the Achaemenid Age: Negotiating Identity in an International Context. Winona-Lake.

 

Lipschits, O. and Maeir, A. M. (eds.). 2017. The Shephelah during the Iron Age – Recent Archaeological Studies (…as plentiful as sycamore-fig trees in the Shephelah” (I Kings 10: 27, 2 Chronicles 1: 15). Winona Lake. 

 

Lipschits, O., Gadot, Y., and Adamas, M.J. (eds.). 2017. Rethinking Israel. Studies in the History and Archaeology of Ancient Israel in Honor of Israel Finkelstein. Winona Lake.

 

Čapek, F. and Lipschits, O. (eds.). forthcoming. The Last Century in the History of the Kingdom of Judah – The 7th Century BCE in Archaeological, Historical and Biblical Perspective. Atlanta. 

 

Koch, I., Sergi, O., and Lipschits, O. (eds.). forthcoming. From Nomadism to Monarchy? The Archaeology of the Settlement Period Thirty Years Later. Winona Lake (Eisenbrauns) and Tübingen (Mohr Siebeck).

 

Edited periodicals

 

Zmanim – A Historical Quarterly: Archaeology, Bible and History (number 94, 2006.) Guest editor.

 

Tel Aviv 34/1 (2007): The Growing Corpus of Yehud Stamp Impressions: New Finds and New Research. Guest editor. (co. editor: David S. Vanderhooft)

 

Edited-Translated Papers

 

Translation of Rainer Albertz, The Recent Discussion on the Emergence of the Pentateuch/Hexateuch (Beit-Mikra 55/2, 2010: 5-38).

 

Non-Academic high-school and elementary school textbooks (in Hebrew)

 

The History of the Jewish People: 1882-1948 (Vol. I and II). Tel-Aviv (1992).

 

The Democracy and the Government System in Israel. Tel-Aviv (1994).

 

The Arab Citizens in Israel: Equality and Integrating Processes. Tel-Aviv (1994).

 

History, Bible and What in Between: The Book of Joshua. Jerusalem (2000). (co. author: Yehudit Lipschits).

 

History, Bible and What in Between: The Book of Judges. Jerusalem 2002. (co. author: Yehudit Lipschits).

 

History, Bible and What in Between: The Book of Ruth. Jerusalem (2004). (co. author: Yehudit Lipschits).

 

History, Bible and What in Between: I Samuel. Jerusalem (2005). (co. author: Yehudit Lipschits).

 

History, Bible and What in Between: II Samuel. Jerusalem (2007). (co. authors: Yehudit Lipschits and Omer Sergi).

 

History, Bible and What in Between: I Kings. Jerusalem (2010). (co. authors: Yehudit Lipschits and Omer Sergi).

 

Joshua, Judges,Kings and Psalms for the Middle School  (2011). (co. authors: Yehudit Lipschits and Omer Sergi).

 

The United Monarchy – David and Solomon for the Middle School (2012). (co. authors: Yehudit Lipschits and Omer Sergi).

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive