פרופ' עמוס מוריס-רייך

סגל אקדמי בכיר במכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעים
מכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעים סגל אקדמי בכיר
ניווט מהיר:
פרופ' עמוס מוריס-רייך
טלפון חיצוני: 052-3907460
משרד: ביה"ס לשפות

רשימת פרסומים

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 2.  
 3. BOOKS & MONOGRAPHS
 4. The Quest for Jewish Assimilation in Modern Social Science (New York and London: Routledge, 2008; paperback 2012).
 5. Race and Photography: Racial Photography as Scientific Evidence, 1876-1980 (Chicago and London: The University of Chicago Press, 2016).
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10. Accepted for publication:
 11. (2a) Photography and Race: Racial Photography as Scientific Evidence,
 12. 1876-1980  צילום וגזע: צילום כראיה מדעית(Ha-kibutz ha-meuchad/ Yad Vashem: Tel-Aviv) [Hebrew]
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17. 2. Photography and Jewish History: Five Twentieth Century Cases (Jewish Culture
 18. and Contexts, University of Pennsylvania Press). ~250 pages
 19.  
 20. a. REFEREED ARTICLES in Journals
 21.  
 22. 1. “What will be done with the shattered subject? Simmel’s and Lacan’s radically contrasting Views,” Almanac of Psychoanalysis III (2002), pp. 187-197.
 23. 2. “Simmel’s and Lacan’s Ethics of the Exception”, Telos 123 (Spring) 2002, pp. 131-148.
 24. 3. “ ‘The Beautiful Jew is a Moneylender’: Money and Individuality in Simmel’s Rehabilitation of the ‘Jew’”, Theory Culture & Society, 20 (4) 2003, pp. 127-142.
 25. 4. “Three Paradigms of ‘The Negative Jew’: ‘Identity’ from Simmel to Zizek”, Jewish Social Studies 10 (2) 2004, pp. 179-214.
 26. "Epistemologies of Jewish Assimilation – Ethnic Markers and Social Scientific Paradigms", Simon Dubnow Yearbook 3 2004, pp. 431-473.
 27. "From autonomous Subject to free Individual in Simmel and Lacan", History of European Ideas 31 (1) 2005, pp. 103-127.
 28. “Franz Boas’ Linguistic Paradigm and the Paradox of the Jews’ Group-Existence”, Studies in Contemporary Jewry 21 2005, pp. 252-269.
 29. "Race, Ideas, and Ideals: A Comparison of Franz Boas and Hans F. K. Günther", History of European Ideas 32 (3) 2006, pp. 313-332.
 30. "Arthur Ruppin's Concept of Race", Israel Studies 11 (3) 2006, pp. 1-30.
 31. "The 'Negative' Jew and Individuality", Jewish Quarterly Review 97 (1) 2006, pp. 100-127.
 32. “Method, Project, and the Racial Characteristics of Jews: A Comparison of Franz Boas and Hans F. K. Günther”, Jewish Social Studies, 13 (1) 2006, pp. 136-169.
 33. "End on Surface: Teleology and Ground in Israeli Culture", Representations 97 (Winter) 2007, pp. 123-150.
 34. קץ הקיום היהודי או צורת זהות מודרנית? התבוללות כקטגוריה אנליטית במדעי החברה המוקדמים"Extinction of Jewish Existence or a Modern Form of Identity? Assimilation as an Analytical Category in Early Formulations of Social Science" Iyunim Bitkumat Israel: Studies in Zionism, the Yishuv and the State of Israel 17 2007, pp. 179-195 [Hebrew].
 35. "Arthur Ruppin's Conception of Race and the Middle East", Transversal: Zeitschrift für jüdische Studien 7 2006 (2), pp. 19-32.
 36. “Ruppin and the Peculiarities of Race: A Response to Etan Bloom”, History of European Ideas 34 (1) 2008, 116-119.
 37. חיים בדו מימד: היסטוריה תרבותית של 'שטח' בתרבות הישראלית"Life in Two-Dimensions: A Cultural History of ‘Territory’ in Israeli Culture,” Theory and Criticism 36 (10) 2010, pp. 35-60. [Hebrew]
 38. "Circumventions and Confrontations: Responses to anti-Semitism in Georg Simmel, Franz Boas, and Arthur Ruppin," Patterns of Prejudice, 44 (2) 2010, pp. 195 – 215.
 39. "Argumentative Patterns and Epistemic Considerations: Responses to anti-Semitism in the Conceptual History of Social Science," Jewish Quarterly Review 100 (3) 2010, pp. 454-482.
 40. "Surface, Depth, and Teleology in Israeli Culture: The Case of the Hebrew Expression ‘tachles bashetach’," Jewish Culture and History 11 (3) 2009, pp. 39–58.
 41. „Anthropology, Standardisation and Measurement: Rudolf Martin and anthropometric photography,“ British Journal for the History of Science 46 (3) 2013 , pp. 487-516.
 42. “Science and “race” in Solomon Yudovin’s photographic documentation of Russian Jewry, 1912-1914,” Images: A Journal of Jewish Art and Visual Culture 6, (2012), 27-54.
 43. "Taboo and Classification: Post-1945 German racial writing on Jews," Leo Baeck Yearbook, 58, 2013, 195-215.
 44. “Photographs and Economies of Demonstration: The Idea of the Jews as a Mixed Race People,” Jewish Social Studies 20 (1), 2014, 150-183.
 45. "The Israeli Paradigm of Territory,” Space and Culture, 2016, (20), 127-138. 
 46. “The ‘First Letters’ of Jacob Wahrman,” Leo Baeck Yearbook 61 (1) 2016, 199-218.
 47. (with Sharon Livne), “Early Contacts in Genetics: A Historical and Sociological Perspective,” Simon Dubnow Yearbook (A special issue on early German Israeli scientific relations), 15 (2015), 371-198.
 48. (with Sharon Livne) “Fundraising and Collaboration: The Administration of Hebrew University and the Germany Question, 1959–1965,” Naharaim: Journal of German - Jewish Culture History, 11 (2017), (1-2), 47-66.
 49. “Two Modes of Political Engagement in Contemporary Israeli Photography,” Images: A Journal of Jewish Art and Visual Culture, 11 (2018), 85–108.
 50. 29. “Georg Simmel’s Logic of the Future: ‘The Stranger,’ Zionism, and ‘Bounded Contingency’,” Theory, Culture & Society, 36 (5) 2019, 71-94.    
 51.  
 52.  
 53.  
 54.  
 55. Accepted for publication:
 56.  "היסטוריה ורעש"“History and Noise,” Zion [Hebrew]
 57.  
 58.  
 59. Submitted under Review:
 60. “The Stranger as a Threshold Figure,” The Jewish Quarterly Review (special forum on Georg Simmel’s ‘The Stranger’ and Jewish History)
 61.  
 62.          b. REFEREED ARTICLES in Books
 63.  
 64. "Bildung and German - Jewish History: Idea and Ethos", in: Ben Mollov (ed.), The German Jewish Encounter: Sixty Years After the War, 2006, pp. 38-47.
 65. The Controversy over the Foundation of Sociology and its Object: Simmel's Form versus Durkheim's Collectivity", in: Marcelo Dascal and Han-Liang Chang (ed.), Traditions of Controversy (Amsterdam: John Benjamins, 2007), pp. 223-247."
 66. עיקרון אנליטי ותורות חיים: התיאוריה הגזעית של האנס פ.ק. גונתר"Analytical Principle and Life – Philosophy: The Racial Theory of Hans F. K. Günther," in: Yair Auron (ed.) Racism (The Open University: Tel Aviv, 2010), pp. 65-84 [Hebrew]
 67. "Elements of Controversy: responses to antisemitism in nascent German social science," in: Dana Riesenfeld, Giovanni Scarafile (eds.), Philosophical Dialogue. Perspectives on theory of controversies and the ethics of communication - Explorations of Marcelo Dascal's contributions to philosophy (Heidelberg: Springer, 2013), 131 – 140.
 68. הקדמה: גיאורג זימל בהקשריו ההיסטוריים והאינטלקטואליים"Introduction: Georg Simmel in his Historical and Intellectual Contexts," How is Society Possible and Other Essays by Georg Simmel (Tel Aviv: Ha-kibutz ha-meuchad, 2012), pp. 7-68. [Hebrew]
 69. "After the Fact: 'Jews' in German physical Anthropology, 1945-1992," in: Efraim Sicher (ed.), Race, Color, Identity: Rethinking Discourses about “Jews” in the Twenty-First Century (Berghahn: Oxford, 2013), pp. 217-233.
 70. "From assimilationist anti-racism to Zionist anti-antisemitism: Georg Simmel, Franz Boas and Arthur Ruppin," in: Marcel Stoeltzer (ed.), Antisemitism and the Constitution of Sociology (Lincoln: Nebraska University Press, 2014), pp. 160-182.
 71. על אמונותיהם של אנטישמים: מבנים מנטליים ופרקטיקות פוליטיות בחיים וייצמן" On the Beliefs of Antisemites: Mental Constructs and Political Practice in Chaim Weitzman," in: Meir Chazan and Uri Cohen (eds.), Chaim Weizmann: New Studies (Jerusalem: Zalman Shazar, 2016), 103-136 [Hebrew]
 72. תפיסת הגזע של ארתור רופין“Arthur Ruppin’s Concept of Race,” in Kzia Alon (ed.), The Back Side of Israeli Photography (Tel-Aviv: Gama, 2017), 97 – 136 [Hebrew].
 73. (with Dirk Rupnow) “Introduction,” in: Amos Morris-Reich and Dirk Rupnow (eds.), Ideas of “Race” in the History of the Humanities (Palgrave MacMillan: London, 2017), 1-30.
 74. “Society, Culture, and Demographics: Towards a Unified History,” in: Dean Bell (ed.), The Routledge Companion to Jewish History and Historiography (New York: Routledge, 2018), 474 - 485.
 75. “Photography and Imagination in Nazi Racial Science,” in: Amos Morris – Reich and Margaret Olin (eds.), Photography and Imagination (New York: Routledge, 2019).
 76. (With Margaret Olin), “Introduction,” in Amos Morris – Reich and Margaret Olin (eds.), Photography and Imagination (New York: Routledge).
 77. (With Margaret Olin), “Epilogue/ Photography and the Image/ Three Thoughts,” in Amos Morris – Reich and Margaret Olin (eds.), Photography and Imagination (New York: Routledge, 2019).
 78. “Jews between Volk and Rasse,” in: Richard McMahon (ed.), National Races: Transnational power struggles in science and politics, 1840s-1940s (Nebraska: The University of Nebraska Press, 2019).
 79.  
 80.  
 81.  
 82.  
 83. Accepted for publication:
 84. “Science,” in: Christopher P. Webster van Tonder (ed.), Photography in the Third Reich: Art, Physiognomy and Propaganda (in press: London: Open Press).
 85.  
 86.  
 87.  
 88.  
 89. D.     CHAPTERS IN BOOK
 90. E.      PAPERS PRESENTED AT SCIENTIFIC MEETINGS PUBLISHED IN PROCEEDINGS
 91. F.      EDITING – including edited books
 92.  
 93. Editor: כיצד תיתכן חברה ומאמרים אחרים מאת גיאורג זימלGeorg Simmel: "How is Society Possible?" and Other Essays (Ha-kibutz ha-meuchad: Tel-Aviv, 2012) [Hebrew].
 94. Editor, הגוף היהודי ואיברים בולטים אחרים מבחר מאמרים מאת סנדר גילמןThe Jewish Body and Other Protruding Organs: A Selection of Essays by Sander Gilman (Resling: Tel Aviv, 2015) [Hebrew].
 95. Editor (with Dirk Rupnow), Ideas of “Race” in the History of the Humanities, (Palgrave MacMillan: London, 2017).
 96. Editor (with Margaret Olin), Photography and Imagination (New York: Routledge, 2019).
 97.  
 98.  
 99.  
 100.  
 101.  
 102. G.     OTHER PUBLICATIONS (ITEMS IN ENCYCLOPEDIAS, REVIEWS, REPORTS, ABSTRACTS, PATENTS, ETC.)
 103. חוק אינדיבידואלי ואתיקה אוניברסלית: שאלה באמצעות סוציולוג כופר'Individual Law' and Universal Ethics: A Question through a Heretic Sociologist", Freudian Notebooks 2003 [Hebrew]
 104. Contributor, “Yad Vashem”, Eclipse of Humanity: The History of the Jews in the Holocaust, Educational Disc, Yad Vashem 2000    
 105. קונפליקטים בלתי נראים„Invisible Conflicts,“ Protocols: History and Theory, 26 October 2012.
 106. “Reading Faces,” Jews Beyond Reason, Herbert D. Katz Center Web Exhibition 2015-2016 http://www.library.upenn.edu/exhibits/cajs/fellows16/cajs2016.html
 107. Review of Cyril Reade, Mendelssohn to Mendelsohn: Visual Case Studies of Jewish Life in Berlin (Bern: Peter Lang, 2007), Zion LXXIII (3) 2008, 367-370 [Hebrew].
 108. Review of Susannah Heschel, The Aryan Jesus: Christian Theologians and the Bible in Nazi Germany (Princeton: Princeton University Press, 2008), The Journal of Religion 89, 2009, 586-587.
 109. Review of Mitchell B. Hart, The Healthy Jew (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), Studies in Contemporary Jewry 2010, 192-193.
 110. Review of Veronika Lipphardt, Biologie der Juden: Jüdische Wissenschaftler über "Rasse" und Vererbung, 1900-1935 (Berlin: Vandenhoeck & Rupecht, 2008),  Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies 29 (2), 206-209.
 111. Review of Etan Bloom, Arthur Ruppin and the Production of Pre-Israeli Culture (Brill: Leiden, 2011) Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies
 112. "Assimilation", Dan Diner (ed.), Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur,Vol. 1, Stuttgart/Weimar 2011, 171-176.
 113. (With Tally Gur) „Palästina Amt“, Dan Diner (ed.), Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur, Vol. 4, Stuttgart/Weimar 2013, 478-482. 
 114. “European Jewish Sociology,” Naomi Seidman (ed.), Oxford Bibliographies in Jewish Studies (New York: Oxford University Press, 2014).
 115. “Typus,” Dan Diner (ed.), Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur, Vol. 6, Stuttgart/Weimar 2016 , Vol 6 89-93.
 116. “Georg Simmel,” Bryan S. Turner (ed.), Blackwell – Wiley Encyclopedia of Social Theory, (New York: Blackwell- Wiley, 2017 [online]).

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>