פרופ' נאסר בסל

חוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה סגל אקדמי בכיר
פרופ' נאסר בסל
טלפון פנימי: 03-6406441
טלפון חיצוני: 03-6826597
פקס: 03-6405109
משרד: גילמן, 443

תחומי התמחות

התרבות הערבית-היהודית בארצות האסלאם בימי-הביניים, תרגומי הקוראן היהודיים לעברית.

פרסומים נבחרים

נ' בסל, "היהודים והקוראן: תרגומי הקוראן מלשונות אירופה לעברית", בתוך: על תרגום הקוראן, בעריכת: י' פרידמן, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ירושלים 2012, עמ' 107-41 

N. Basal, "The Jews and the Qur’ān: On the Hebrew Translation of the Qur’ān from European Languages", in J. Friedman (Ed.), On Translating the Qur’ān, The Israeli Academy of Sciences, Jerusalem 2012, pp.41-107

N. Basal, “Immanuel van Dort’s Hebrew Translation of the Qur’ān and Its Arabic Sources”, Revue des Études Juives (2019 – 30 pages)

קורסים נבחרים

השתקפות מנהגי הכפר הערבי בספרות הפלסטינית המודרנית; שילוב מושגים ומוטיבים דתיים מוסלימיים בטקסטים פוליטיים מודרניים בעולם הערבי.

נושא מחקר עכשווי

הגלוסרים הקראיים הערביים-יהודיים למקרא

מחקר חדשני הכולל פרסום טקסטים חדשים מכתבי-יד מן המאות העשירית והאחת-עשרה, הכנת אפאראטים מדעיים המשווים בין כתבי-יד, תרגום עברי ופירוש מלא, אגב השוואה לכתבי גדולי היוצרים היהודיים באותה התקופה, קראים ורבניים. וכמובן, מונוגרפיה מקיפה. הספר הראשון ייכנס לדפוס בקרוב מאוד והשני בעבודה.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive