פרופ' עפרה גולדשטין גדעוני

חוג לסוציולוגיה ואנתרופו סגל אקדמי בכיר
פרופ' עפרה גולדשטין גדעוני
טלפון פנימי: 03-6409394
פקס: 03-6409215
משרד: נפתלי, 612

מחקר

Ph.D., London 1993

פרופ' עפרה גולדשטיין-גדעוני מרצה במינוי משותף בחוגים לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ולימודי מזרח אסיה. פרופ' גולדשטיין-גדעוני כיהנה בעבר כראש החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. המחקר הנוכחי שלה מתמקד במגדר, נשים ו"אבות חדשים" ביפן, בגלובליזציה תרבותית ובשילוב של רוחניות העידן החדש במיינסטרים הישראלי.

ספרה האחרון (Housewives of Japan: An Ethnography for Real Lives and Consumerized Domesticity (Palgrave Macmillan 2012

יצא לאחרונה בהוצאה שנייה בכריכה רכה.

 

תחומי מחקר

אנתרופולוגיה חברתית-תרבותית, חברה ותרבות ביפן המודרנית, מגדר, גלובליזציה תרבותית

Selected Publications

Books

Goldstein-Gidoni, Ofra. 1997. Packaged Japaneseness: Weddings, Business And Brides. London and Honolulu: Curzon Press and University of Hawaii Press.

 

Goldstein-Gidoni, Ofra. 2012.  Housewives of Japan: An Ethnography of Real Lives and Consumerized Domesticity. New York: Palgrave Macmillan.

 

Articles

Goldstein-Gidoni, Ofra. 1999. Hakimono: Beniyat Zehut Migdarit Beyapan Hamodernit” (The Kimono: Constructing gendered Identity in Modern Japan), Historia, 3: 123-146, (in Hebrew).

 

Goldstein-Gidoni, Ofra. 1999. “Kimono and the Construction of Gendered and Cultural Identities,”Ethnology, 38 (4): 351-370.

 

Goldstein-Gidoni, ofra. 2000. “The Production of Tradition and Culture in the Japanese Wedding Enterprise,” Ethnos, 65(1): 33-55.

 

Goldstein-Gidoni, Ofra. 2001. “The Making and Marking of the ‘Japanese’ and the ‘Western’ in Japanese Contemporary Material Culture” Journal of Material Culture 6(1):67-90.

 

Goldstein-Gidoni, Ofra. 2003. “’Yapan Ze Kan’: Yapan Kealternativa Tarbutit Beisrael Shel Shenot Haalpaim” (‘Japan is Here’: Japan as a Cultural Alternative in Israel of the 2000s.) Israeli Sociology5(1): 193-218), (in Hebrew).

Goldstein-Gidoni, Ofra. 2005. “The Production and Consumption of ‘Japanese Culture’ in the Global Cultural Market” Journal of Consumer Culture 5(2): 155-179.

 

Goldstein-Gidoni, Ofra. 2005 “Fashioning Cultural Identity: Body and Dress in Japan,” 153-166, in Jennifer Robertson (ed.), A Companion to the Anthropology of Japan, Malden, MA and Oxford, UK: Blackwell.

 

Zaidman, Nurit, Ofra Goldstein-Gidoni and Iris Nehemia. 2009. “From temples to organizations: The Introduction and Packaging of Spirituality” Organization 16(4): 597-621.

 

Goldstein-Gidoni, Ofra. 2010. “Bridal Dress in Japan” in Joanne B. Eicher (ed.), Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion, Vol. 6. Oxford and New York: Berg

 

Daliot-Bul, Michal and Ofra Goldstein-Gidoni. 2010. “On Cultural Otherness in the Era of Globalization 3.0: Israeli Fans of Japanese Popular Culture and ‘Japan’,” Encounters 3 (fall).

 

Zaidman, Nurit and Ofra Goldstein-Gidoni. 2011. “Spirituality as a discarded form of Organizational Wisdom: Field based Analysis,” Group and Organization Management 36 (5): 630-653.

 

Klamperer, Ayala and Ofra Goldstein-Gidoni. 2012. “Socialist Egalitarian Feminism in Early Postwar Japan: Yamakawa Kikue and the ‘Democratization of Japan’”US-Japan Women’s Journal No. 42.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive