פרופ' יוחאי אופנהיימר

סגל אקדמי בכיר בהחוג לספרות
החוג לספרות סגל אקדמי בכיר
ניווט מהיר:
פרופ' יוחאי אופנהיימר
טלפון פנימי: 03-6405801
משרד: גילמן, 459

פרסומים

 

ספרי מחקר

 1. תנו לי לדבר כמו שאני; שירת אבות ישורון,  תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1997     

 2. הזכות הגדולה לומר לא - שירה פוליטית בישראל, ירושלים: הוצאת מאגנס, 2003     

3. מעבר לגדר – ייצוג הערבי בסיפורת העברית 2005-1906, תל אביב: הוצאת עם עובד,   2008        

4. מה זה להיות אותנטי - שירה מזרחית בישראל, תל אביב: הוצאת רסלינג, 2012    

5. מרחוב בן-גוריון לשארע אל-רשיד - על סיפורת מזרחית, ירושלים: הוצאת יד בן-צבי, 2014 

6. אמנות הסימפטום - קריאות ביצירתו של אהרון אפלפלד (עם קציעה עלון), תל אביב: הוצאת גמא, 2014  

 

7. אנא מן אלמגרב – קריאות בשירת ארז ביטון, (עורך עם קציעה עלון) תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2014

 

8. שם מאחורי לי קוראה מולדת - זיכרון הגלות בספרות העברית, ירושלים: הוצאת מוסד ביאליק, 2015 

 

 

 מאמרים (כולל קבצים להורדה)

 1. "דיבור כדבר אופטימי – על שירת מאיר ויזלטיר", חדרים 6, 1987 (עמ' 80-70)
 2. "במקום אפוס; קוים לשירת הרולד שימל", חדרים 7, 1988 (עמ' 98-86)

 3. "פואטיקה של כוח; על חנוך לוין", סימן קריאה 20, 1990 (עמ' 216-204)

 4. "מצבי ביניים בשירת יאיר הורביץ", סימן קריאה 21, 1990 (עמ' 287-280)

 5.  "כשירות פוליטית; ליריקה ופוליטיקה בשירת דליה רביקוביץ", סימן קריאה 22, 1991 (עמ' 432-415)

 6.  "מושג הדיאלוג אצל באחטין", ביקורת ופרשנות 28, 1992 (עמ' 108-93)

 7.  "הזכות הגדולה לומר לא – אודן, זך ולאור בהקשר פוליטי", אלפיים 10, 1994 (עמ' 259-238)

 8.  "אין מקום אחר; תפיסת החלל במחזותיו של בקט", עלי שיח 34, 1994 (עמ' 138-129)

 9.  "מלאכת הזיכרון בשירת עמיחי", אפס שתים 3, 1995 (עמ' 79-69)

 10.  "שיר השירים כמקרה גבול של שירה ארוטית", מחקרי ירושלים בספרות עברית טו, 1995 (עמ' 21-7)

 11. "דטרמיניזם כפואטיקה", דפים למחקר בספרות 10, 1996 (עמ' 239-227) 

 12. "'הכף השבורה' – אידיליה ואקטואליה אצל טשרניחובסקי", בתוך: ב' ערפלי, ז' שמיר, ע' שביט (עורכים), תום ותהום האידיליה של טשרניחובסקי, תל-אביב, הקיבוץ המאוחד, 1998 (עמ' 180-163)

 13. "העוצמה האבודה - על שירתו המאוחרת של רטוש", מחקרי ירושלים בספרות עברית, יז תשנ"ט (עמ' 182-167)

 14. The Arab in the Mirror     The Arab in the Mirror: The Image of the Arab in Israeli Fiction",  Prooftexts 19, 1999: 205-23

 15. "דמעתו של ביאליק", סדן – מחקרים בספרות עברית, כרך ד, 1999 (עמ' 130-113)

 16. "התיאטרון הפוליטי של יהושע סובול", בתוך: י' בר-אל, י' שוורץ, ת' הס (עורכים), ספרות וחברה בתרבות העברית החדשה – מאמרים מוגשים לגרשון שקד, תל אביב, הקיבוץ המאוחד, כתר, 2001 (עמ' 380-363)

 17. "נשיות ולאומיות - שירי אנדה פינקרפלד משנות הארבעים והחמישים", מכאן – כתב עת לחקר הספרות העברית 2, 2001 (עמ' 164-142)

 18. "כיבוש השממה והנרטיב הלאומי - בין 'מול הישימון' של שלונסקי ל'שירים על ארץ הנגב' של אלתרמן", אלפיים 23, 2002 (עמ' 103-83)

 19. "גלגוליו של דגם המת-החי בשירת מלחמת העצמאות", סדן – מחקרים בספרות עברית, כרך ה, 2002 (עמ' 442-416)

 20. "ייצוג המלחמה אצל לוין: סאטירה, קומדיה, טרגדיה", בתוך: נ' יערי, ש' לוי (עורכים), חנוך לוין האיש עם המיתוס באמצע, הקיבוץ המאוחד 2004 (עמ' 186-173). 

 21. The Question of Evil in Israeli Fiction", in Y. Hoffman, H. Reventlow (eds.) Evil and its Symbols in Jewish and Christian Traditions, London and New York; Clark International 2004, pp. 178-192.

 22. "ס' יזהר וייצוג הערבי בסיפורת של מלחמת העצמאות", בתוך: ח' חבר (עורך), רגע של הולדת; מחקרים בספרות עברית ובספרות יידיש לכבוד דן מירון, ירושלים: מוסד ביאליק, 2007, (עמ' 495-467)

 23. "הערבים בעיניים מזרחיות – יצירתו של בורלא בשנות העשרים והשלושים", מכאן – כתב עת לחקר הספרות העברית ט, 2008, (עמ' 78-57) 

 24. "הפרודיה המזרחית וביאליק", כתובת 2, 2009, (עמ' 120-10)     הפרודיה המזרחית וביאליק

 25. Mizrachim and the Holocaust     "The Holocaust: A Mizrahi Perspective", Hebrew Studies 51, 2010, pp. 282-306   

 26. "על התהוות הגוף המזרחי", תיאוריה וביקורת 36, 2010,  (עמ' 184-161)     הגוף המזרחי

 27. "השחרור מאשכנזים בסיפורת המזרחית", הכיוון מזרח 22, 2010,  (עמ' 80-68)     השחרור מאשכנזים

 28. "'עוד חוזר הניגון בעורקיכם" - מוזיקה וזהות יהודית-ערבית", פעמים 127-125, 2011,  (עמ' 408-377)     מוזיקה וזהות

 29. "בשם האב: אדיפליות בסיפורת של הדור השני", תיאוריה וביקורת 39-38, 2011 (עמ' 184-161)     בשם האב

 30. "שירה פוליטית מזרחית", בתוך: אסף מידני ונדיר צור (עורכים), קול קורא בעוז, פוליטיקה ושירה בישראל, ירושלים: הוצאת האגודה הישראלית למדע המדינה, 2012 (עמ' 107-85)      שירה פוליטית מזרחית

 31. Representation of Space in Mizrahi Fiction", Hebrew Studies 53, 2012, pp. 335-364    Mizrahi Space"

 32. "ייצוג הדיבור המזרחי בסיפורת העברית" (עם רבקה בליבוים), העברית שפה חיה, 6, 2012, (עמ' 25-7)   הדיבור המזרחי 

 33. How Bound the Arab Is to His Land”: The House of Rajani and the Limits of Zionist Discourse', Prooftexts 32, 2013, pp. 381-408  Hilu"

 34.  Body  "On the Becoming of the Mizrahi Male Body", Orbis Litterarum 61, 2014, pp. 23-56

 35. "גלות ומלנכוליה בשירת העלייה השלישית", תיאוריה וביקורת 42, 2014, עמ' 202-171  גלותיות ואבל

 36. Hegemony Inside and Out: Nathan Alterman and The Arabs", Israel Affairs 20 (2), 2014, pp. 214-225"   Alterman

 37. "אָנָּא מֶן אֶלְמַגְרַבּ – גלותיות בשירת ארז ביטון", בתוך: קציעה עלון ויוחאי אופנהיימר (עורכים), אנא מן אלמגרב – קריאות בשירת ארז ביטון, תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד 2014, עמ' 59-13 

 38. "עלייתו ונפילתו של השיח המוסרי", בתוך: אפרים לביא (עורך), לאומיות ומוסר– השיח הציוני והשאלה הערבית, ירושלים: הוצאת כרמל, 2014, עמ' 304-281   

 39. "ב'תבנית נוף מולדתו' - טשרניחובסקי וחיוב הגלות", בתוך: עופר שיף (עורך), עיונים בתקומת ישראל – מולדת בגולה, מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן גוריון, 2014, עמ' 571-535  

 40. "'למדוד את השטח המת' – טראומה ופואטיקה בשירתו של דן פגיס", בתוך חנן חבר (עורך), שירת דן פגיס, מחקרים ותעודות, הוצאת מוסד ביאליק, 2016, עמ' 21-59

 41. "Mizrahi Fiction as a Minor Literature",  in Dario Miccoli (ed.), Contemporary Sephardic and Mizrahi Literature, London and New York, Routledge, 2017, pp. 98-114

 42. "הילד המוסלמי שהייתי יכול להיות - הסיפורת המזרחית וייצוג הערבים", בתוך ע' גרינברג, ח' חבר, י' אשכנזי (עורכים), פתרון כלשהו לשתיקה: על ספרות ערבית מודרנית בעברית, עולם חדש, 2018, עמ' 335-386
 43. "בין הסימבולי לסמיוטי במחקריו של דן מירון", מכאן כרך כ', 2020, עמ' 356-362
 44. "Arab Music and Mizrahi Poetry", Comparative Literature and Culture 22(1), 2020
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>