פרופ' יונתן פרייס

סגל אקדמי בכיר בחוג ללימודים קלאסיים
סגל אקדמי בכיר בחוג להסטוריה כללית
חוג ללימודים קלאסיים סגל אקדמי בכיר
פרופ' יונתן פרייס
טלפון פנימי: 03-6409454
טלפון נוסף: 03-6409779
משרד: גילמן, א376

Jonathan J. Price, The Fred and Helen Lessing Chair of Ancient History

JONATHAN J. PRICE

The Fred and Helen Lessing Chair of Ancient History

Tel Aviv University

 

Departments of Classics and History

Tel Aviv University

Ramat Aviv 6997801 Israel

Phone: +972 3 640 9454/ 9779

Fax: +972 3 640 9457

E-mail: price@tauex.tau.ac.il

Curriculum Vitae

EDUCATION

Haverford College

B.A. in Classics, 1978; Phi Beta Kappa, High Honors

Princeton University

M.A. in Classics, 1982; Ph.D. in Classics, 1988

Hebrew University

Lady David Doctoral Fellow, 1983-1985

 

ACADEMIC APPOINTMENTS

1987-88

Princeton University

Lecturer, Classics

1987-90

Middlebury College

Asst. Professor, Classics; ; chair, 1988-89

1990-91

Hebrew University

Visiting Lecturer, Jewish History

1991-92

Tel Aviv University

Visiting Lecturer, Classics and History

1992-93

Ben Gurion University

Visiting Lecturer, Ancient History

1992-99

Tel Aviv University

Senior Lecturer, Classics and History; tenure 06/99 

2000-11

Tel Aviv University

Associate Professor, Classics and History

2011-

Tel Aviv University

Full Professor, Classics and History

2017 -

Tel Aviv University

The Fred and Helen Lessing Chair of Ancient History

 

ADMINISTRATION, COMMITTEES, SERVICE (Selective)

2000-2

Tel Aviv University

Undergraduate Advisor, History Department

2000-2

Tel Aviv University

Liaison for Foreign Guests, Humanities Faculty

2004-06

Tel Aviv University

Director of International Academic Relations

2005-7

Tel Aviv University

Ph.D. Committee, School of History

2006-7

Tel Aviv University

 Steering Committee, “Melamdim” Program, TAU and Hartman Institute

2008-11

Tel Aviv University

Development Committee, History Department

2008-11

Fulbright Foundation

Selection Committee for Fulbright Doctoral Fellowships

2010-14

Tel Aviv University

Chair, Classics Department

2011-        

Tel Aviv University         

Chair, Oversight Committee for M.A. Program in Ancient Israel

2012--

Tel Aviv University

Scholarships Committee, School of History

2012--

Tel Aviv University

Thomas Arthur Arnold Scholarships Committee

2013

Dan David Foundation

Selection Committee for Dan David Prize

2013-- 

Tel Aviv University

Oversight Committee, Collaboration with Oxford U.

2013--

Tel Aviv University

 Appointments Committee, School of Cultural Studies

2013-16

Tel Aviv University

Oversight Committee, Liberal Arts Program in English

2015

Dan David Foundation

Selection Committee for Dan David Prize

2015-18

Tel Aviv University

School of History Committee on Ph.D. Students

2016-18

Tel Aviv University

Chair, History Department

2016 -

Tel Aviv University

Appointments Committee, History

2019-

Israel Society for the Promotion of Classical Studies

President

2011-

Chair and/or member of many promotion and search committees for all ranks within Tel Aviv University and in other universities in Israel and abroad

 

 

 

 

       

.

תחומי מחקר

תולדות רומא, מלחמת פנים בעת העתיקה, היסטוריוגרפיה יוונית ורומית, אפיגרפיה יהודית, תולדות ישראל בתקופה הרומית 

Roman History; Internal War in Antiquity, Greek and R​oman Historiography; Jewish Epigraphy; Jewish History during the Roman Period​

Publications

 

 

PUBLICATIONS

Jonathan J. Price

 

Books

1. Jerusalem Under Siege: The Collapse of the Jewish State, 66-70 C.E. Leiden: E.J. Brill, 1992.

2. Thucydides and Internal Conflict. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

3. Corpus Inscriptionum Iudaeae/Palaestinae: A Multi-lingual corpus of the Inscriptions from Alexander to Muhammad (CIIP).

Author/Editor for Jewish inscriptions in Greek, Hebrew and Aramaic (about 2000 texts).

Volume I: Jerusalem, Part 1: nos. 1-704; Berlin: De Gruyter, 2010.

Volume I: Jerusalem, Part 2: nos. 705-1120; Berlin: De Grutyer, 2011.

Volume II: Caesarea and the Middle Coast: nos. 1121-2160; Berlin: De Gruyter, 2011. 

Volume III: Jaffa and the Southern Coast, nos. 2161-2648; Berlin: De Gruyter, 2014.

Volume IV: Judaea and the Coastal Plain, Parts 1-2: nos. 2649-3978, Berlin: De Gruyter, 2018.

Volume V: Galilee, Berlin: De Gruyter, forthcoming 2021.

 

Edited volumes

 1. Hannah Cotton, Robert Hoyland, J.J. Price and David Wasserstein, eds., From Hellenism to Islam: Cultural and Linguistic Change in the Roman Near East, Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
 2. J.J. Price and K. Berthelot, eds., In the Crucible of Empire: The Impact of Roman Citizenship upon Greeks, Jews and Christians, Leuven: Peeters, 2019 [Interdisciplinary Studies in Ancient Culture and Religion 21].
 3. J.J. Price and R. Zelnick-Abramovitz, eds., Text and Intertext in Greek Epic and Drama: Essays in Honor of Margalit Finkelberg, London and New York: Routledge, 2020.
 4. J.J. Price and K. Berthelot, eds., The Future of Rome: Roman, Greek, Jewish and Christian Visions, Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
 5. J.J. Price, Y. Shachar and M. Finkelberg, eds., Rome: An Empire of Many Nations, Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

 

Editing

 1. Scripta Classica Israelica, Co-Editor, 1991-2004.
 2. Zmanim, special edition devoted to Classical Studies, co-edited with Benjamin Isaac (in Hebrew).
 3. Oxford Classical Dictionary, Area Editor for Jewish Studies, 2014-.
 4. Journal of The Jesus Movement in Its Jewish Setting from the First to the Seventh Century, Editorial Board, 2015-2020.
 5. Zion, Co-Editor, 2020- (Hebrew).

 

 

Articles and Book Chapters

 1. “Who Conquered Masada in 66 CE and Who Occupied It When It Fell?”, Zion 55, 1990, 449-54 (with H.M. Cotton) (in Hebrew).
 2. “The Enigma of Philip b. Jakimos”, Historia 40, 1991, 75-94.
 3. “Seven Onomastic Problems in Josephus’ Bellum Judaicum”, Jewish Quarterly Review 84, 1993-94, 189-208 (with T. Ilan).
 4. “The Jewish Diaspora of the Graeco-Roman Period”, Scripta Classica Israelica 13, 1994, 169-86.
 5. “The Attempts on Cicero’s Life: A Note on Appian  BC 2.11”, in Classical Studies in Honor of David Sohlberg, ed. R. Katzoff, Jerusalem 1996, 245-50.
 6. “A Puzzle in Thucydides 1.18”, Mnemosyne 50, 1997, 665-76.
 7. “The Failure of Cicero’s First Catilinarian”, in Studies in Latin Literature and Roman History IX, Collection Latomus, ed. C. Deroux, Paris 1998, 106-28.
 8.  “A Bilingual Tombstone from Zo‘ar (Arabia)”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 134, 2001, 277-83 (with H.M. Cotton).
 9. “A Bilingual Funerary Monument from Zoar in the Hecht Museum Collection — The Greek Inscription”, Michmanim 15, 2001, 10-12 (with H.M. Cotton) (in Hebrew).
 10. “La ‘grande rivolta’”, in Gli ebrei nell’impero romano, ed. A. Lewin, Florence 2001, 113-24.
 11. “Drama and History in Josephus”, Scripta Classica Israelica 21, 2002, 97-111 (with L. Ullmann).
 12. “Herod the Great in the Work of Menahem Stern”, in Memorial for Menahem Stern, The Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerusalem 2002, 21-35 (in Hebrew).
 13. “On Jewish Metronymics in the Graeco-Roman Period”, Zutot 2002, 10-17.
 14.  “The Jews and the Latin Language in the Roman Empire”, in Jews and Gentiles in the Holy Land in the Days of the Second Temple, the Mishnah and the Talmud, edd. A. Oppenheimer, M. Mor, J. Pastor and D.R. Schwartz, Jerusalem 2003, 165-80.
 15. “Five Inscriptions from Jaffa”, Scripta Classica Israelica 22, 2003, 215-31.
 16. “Two Ossuary Inscriptions with Metronyms from a Private Collection in Jerusalem”, Electrum 7, 2003, 39-45.
 17. Caveat Lector: Notes on Thackeray’s Translation of the Bellum Judaicum”, Scripta Classica Israelica 23, 2004, 273-8 (with L. Ullmann).
 18. “Στάσις in Ancient Greek”, in Neti‘ot le-David: Jubilee Volume For David Weiss Halivni, edd. Y. Elman, E.B. Halivni and Z.A. Steinfeld, Jerusalem 2004, 127-30 (appendix to article by Shlomo Naeh) (in Hebrew).
 19. “A New Aramaic Dedicatory Inscription from Israel”, Scripta Classica Israelica 24, 2005, 125-33 (with A. Yardeni).
 20.  “The Provincial Historian in Rome”, in Josephus and Jewish History in Flavian Rome and Beyond, edd. J. Sievers and G. Lembi, Leiden-Boston 2005, 101-18.
 21. “Josephus’ First Sentence and the Preface to BJ”, in For Uriel: Studies in the history of Israel in Antiquity presented to Professor Uriel Rappaport, edd. M. Mor, J. Pastor, I. Ronen, Y. Ashkenazi, Jerusalem 2005, 131*-144*.
 22. “Some Aspects of Josephus’ Theological Interpretation of the Jewish War”, inThe Words of a Wise Man’s Mouth are Gracious (Qoh 10,12)”: Festschrift for Günter Stemberger on the Occasion of his 65th Birthday, ed. M. Perani, Berlin 2005, 109-20.
 23. “Jewish Inscriptions and Their Use”, in The Literature of the Sages Part II, edd. P.J. Tomson, S. Safrai, Z. Safrai and J. Schwartz, Assen 2006, 459-81 (with H. Misgav).
 24. “Josephus and the Dialogue on the Destruction of Jerusalem”, in Josephus und das Neue Testament: Wechselseitige Wahrnehmungen, edd. C. Böttrich and J. Henser, Tübingen 2007, 181-94.
 25. “Epigraphical Remains from the Period between the Two Revolts”, in New Studies in the Archaeology of Jerusalem and its Region, Jerusalem 2007, *19-*24.
 26. “Corpus Inscriptionum Iudaeae/ Palaestinae: A Multilingual Corpus of Inscriptions”, in Acta XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae, Barcelona 2002, 2007, 327-32 (with H.M. Cotton).
 27. “The Failure of Rhetoric in Josephus’ BJ”, Ramus 36, 2007, 6-24.
 28. “On the Margins of Culture: The Practice of Transcription in the Ancient World”, in From Hellenism to Islam: Cultural and Linguistic Change in the Roman Near East, edd. H.M. Cotton, R. Hoyland, J.J. Price and D.J. Wasserstein, Cambridge 2009, 257-88 (with S. Naeh).
 29.  Introduction and appendices for a Hebrew translation (by Lisa Ullmann) of Josephus, Bellum Judaicum, Jerusalem 2009, 21-79, 611-617 (in Hebrew).
 30. “Two Unpublished Inscriptions from Private Collections in Jerusalem”, in Israel’s Land: Papers Presented to Israel Shatzman on his Jubilee, edd. J. Geiger, H.M. Cotton and G. Stiebel, Raanana 2009, 119*-129*.
 31. “Compulsion or Choice? The Jewish War and the Problem of ‘Necessity’ According to Josephus”, in Rav Chesed: Essays in Honor of Rabbi Dr. Haskel Lookstein, ed. R. Medoff, Jersey City 2009, 101-15.
 32. “Josephus”, in The Oxford History of Historical Writing, edited by A. Feldherr and G. Hardy, Oxford 2011, 219-43.
 33. “Josephus’ Reading of Thucydides: A Test Case”, in Thucydides — A Violent Teacher? History and its Representations, edd. G. Rechenauer and V. Pothou, Göttingen 2011, 79-98.
 34. “A Greek-Inscribed Sherd”, in Tel ‘Aroer: The Iron Age II Caravan Town and the Hellenistic-Early Roman Settlement, ed. Y. Thareani, Jerusalem 2011, 396-7.
 35. “The Jewish Population of Jerusalem from the First Century B.C.E. to the Early Second Century C.E.: The Epigraphic Record”, in M. Popovic, ed., The Jewish Revolt against Rome: Interdisciplinary Perspectives, Supplements to the Journal for the Study of Judaism 154, Leiden 2011, 399-417.
 36. “The Necropolis at Jaffa and its Relation to Beth She‘arim”, in Judaea-Palaestina, Babylon and Rome: Jews in Antiquity, edd. B. Isaac and Y. Shahar, Tübingen 2012, 211-22.
 37. “The Temple Warning Inscription”, Zmanim 117, 2012, 28-31 (Hebrew).
 38.  “Difficult Statements in Thucydides”, in Thucydides Between History and Literature, edd. A. Tsakmakis and M. Tamiolaki, Berlin 2013, 435-46.
 39. “The Herodian House after Herod”, in Herod the Great: The King’s Final Journey (Exhibition Catalogue, Israel Museum), edd. S. Rozenberg and D. Mevorah, Jerusalem 2013, 56-65.
 40. “Julius Caesar’s Civil War”, Introduction to Hebrew translation of Caesar’s Bellum Civile, Jerusalem 2013, 9-42 (Hebrew).
 41. “The Mariam Ossuary in Greek”, in The Tomb of Jesus and His Family? Exploring Ancient Jewish Tombs near Jerusalem’s Walls, ed. J.H. Charlesworth, Grand Rapids, Michigan 2013, 304-9.
 42.  “The Media and Audiences of the Hebrew and Aramaic Jewish Inscriptions in Iudaea/ Palaestina”, in  Öffentlichkeit – Monument – Text: XIV Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae 27. – 31. Augusti MMXII, edd. W. Eck and P. Funke, Berlin 2014, 183-96.
 43.  “Thucydidean Stasis and Roman Empire in Appian’s Interpretation of History”, Appian’s Roman History: Empire and Civil War, ed. K. Welch, Swansea 2015, 45-63.
 44.  “A Curious Case: Pliny Does Not Write History (Ep. 5.8)”, Scripta Classica Israelica 33, 2014, 171-89.
 45. “Transplanted Communities in Iudaea/Palaestina: The Epigraphic Evidence”, Scripta Classica Israelica 34, 2015, 27-40.
 46.  “Introduction to Livy”, in Titus Livius, The War with Hannibal, a Hebrew translation by M. Lifshits of Livy, Books 21-30, Jerusalem 2015, 9-37 (Hebrew).
 47. “Greek Historians of the Roman Empire: A Chapter in the Intellectual History of the Roman Empire”, in the Proceedings of the Israel Academy of Sciences and Humanities 9, 2016, 207-23 (in Hebrew).
 48. “Josephus and the ‘Law of History’: A Note”, in When West Met East, The Encounter of Greece and Rome with the Jews, Egyptians, and Others, edd. by David Schaps and Uri Yiftach, EUT Edizioni Università di Trieste 2016, 8-20.
 49.  “The Historiographical Vehicle of Lucian’s Journey in Verae Historiae”, in M.R. Niehoff, ed., Journeys in the Roman East: Imagined and Real, Tübingen 2017, 225-37.
 50. “A Hebrew Inscription from the Athenian Agora”, Corpus Inscriptionum Judaicarum Graeciae, Athens 2018, pp. 212-13.
 51.  “‘Epigraphical Rabbis’ in Their Epigraphical Contexts”, in M.L. Satlow, ed., Strength to Strength. Essays Presented to Shaye J.D. Cohen, Providence, RI, 2018, 491-509.
 52. “Introduction”, with K. Berthelot, in J.J. Price and K. Berthelot, eds., In the Crucible of Empire: The Impact of Roman Citizenship upon Greeks, Jews and Christians, Leuven, Peeters, 2019 [Interdisciplinary Studies in Ancient Culture and Religion 21], 1-17.
 53.  “The Languages of the Jews in Roman Palestine: The Evidence of Inscriptions”, in C.E. Morrison, ed., On the Languages of Roman Palestine at the Time of Jesus. Orientalia 89, 2020, 112-29.
 54. “Structural Weaknesses in Rome’s Power? Historians’ Views on Roman Stasis”, in K. Berthelot, ed., Reconsidering Roman Power: Roman, Greek, Jewish and Christian Perceptions and Reactions, l’École Française de Rome 2020, 255-67.
 55. “The Future of Rome in Greek Historians”, in The Future of Rome (Edited Book #4 above), 85-111.
 56. “The Originality of Appian of Alexandria”, SCI 40, 2021, 31-47.
 57. “The Ḥimyarites at Beth She‘arim”, Eretz Israel 34, Ada Yardeni Volume, 2021, 130*-141*.
 58.   “Introduction”, in Titus Livius, The Beginnings of Rome, a Hebrew translation by M. Lifshits of Livy, Books 1-5, Jerusalem 2021, 9-23 (Hebrew).
  to a new Hebrew translation of Livy, Ab Urbe Condita, to be published by Carmel Press.
 59.  (with M. Aviam) “A Greek Inscription and Architectural Fragments, Possibly of a Synagogue, from Sejara (Ilaniya)”, SCI 41, 2022, 63-76.
 60. “Local Dialects and Local Identities of Synagogue Communities in the Roman Empire”, in Rome: An Empire of Many Nations (Edited Book #5 above), 223-38.  
 61.  “The Different Faces of Euergetism in Iudaea/ Palaestina and Syria in Late Antiquity: The Evidence of Synagogue Inscriptions”, forthcoming in Coping with Religious Change: Adopting Transformations and Adapting Rituals in the Late Antique Eastern Mediterranean, edited by Eduard Iricinschi and Chrysi Kotsifou, to be published by Mohr Siebeck.
 62. “Jewish Multilingualism in the Galilee: The Evidence of Inscriptions”, forthcoming in Jewish Multilingualism in Late Antiquity and Early Middle Ages, edd. L. Rutgers, W. van Bekkum and C. Cordoni, Brill.
 63.  “What Happened to All the Inscriptions on the Temple Mount?”, in N. Hacham, ed., Festschrift for D.R. Schwartz, forthcoming.
 64. “Insights into Jewish Epigraphical Idioms from the CIIP”, forthcoming in W. Ameling, ed., Center and Periphery: Working with Inscriptions of Iudaea/Palaestina.  

 

 

Translation

T. Ilan, Jewish Women in Graeco-Roman Palestine. An Inquiry into Image and Status (Tübingen 1995) (from Hebrew). 

 

Encyclopaedia Entries

1. “The First Jewish Revolt”, Oxford Encyclopaedia of the Dead Sea Scrolls, 2000, 292-5.

2. “Jüdischer Krieg” Religion in Geschichte und Gegenwart, 4th ed. 2001.

3. “The First Jewish Revolt”, Dictionary of Early Judaism.

4. “Zealots and Sicarii”, Encyclopaedia Judaica.

 

Reviews

1. T. Rajak, Josephus, The Historian and His Society (London: Duckworth, 1983), in SCI 7, 1983/84, 138-42.

2. L. Grabbe, Judaism from Cyrus to Hadrian (Minneapolis: Fortress Press, 1992), in Ioudaios 4.003, 1993, 1-6.

3. L. Feldman, Jew and Gentile in the Ancient World (Princeton: Princeton University Press, 1993), in SCI 14, 1995, 192-3.

4. M. Bohrmann, Flavius Josephus, the Zealots and Yavne. Towards a Rereading of The War of the Jews (Bern, etc.: P. Lang, 1994), in Journal of Roman Studies 85, 1995, 307-8.

5. Studies in Early Jewish Epigraphy, edd. J.W. van Henten and P.W. van der Horst (Leiden: Brill, 1994), in the Journal of the American Oriental Society 116, 1996, 772-4.

6. L.V. Rutgers, The Jews of Late Ancient Rome (Leiden: Brill, 1995), in the Journal of the American Oriental Society 117, 1997, 720-1.

7. D. Noy, Jewish Inscriptions of Western Europe, Vol. 2: The City of Rome (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), in Religious Studies Review 22, 1996, 258.

8. Placing the Gods: Sanctuaries and Sacred Space in Ancient Greece, edd. Susan E. Alcock and Robin Osborne (New York: Oxford University Press, 1994), in Religious Studies Review 24, 1998, 290.

9. City of the Great King. Jerusalem from David to the Present, ed. Nitza Rosovsky (Cambridge, MA: Harvard University Press), in Religious Studies Review 24, 1998, 323(wrong).

 

10. Studies on the Jewish Diaspora in the Hellenistic and Roman Periods, Te‘uda XII, edd. B. Isaac and A. Oppenheimer (Tel Aviv: Tel Aviv University Press, 1996), in SCI 17, 1998, 255-7.

11. Klaas Dijkstra, Life and Loyalty: A Study in the Socio-Religious Culture of Syria and Mesopotamia in the Graeco-Roman Period Based on Epigraphical Evidence (Leiden-New York-Köln: Brill, 1995), in Religious Studies Review 24, 1998, 279(wrong).

12. T.J. Luce, The Greek Historians (London and New York: Routledge, 1997), in SCI 17, 1998, 227-29.

13. John W. Humphrey, John P. Oleson and Andrew N. Sherwood, Greek and Roman Technology: A Sourcebook (London and New York: Routledge, 1998), in Religious Studies Review 27, 2001, 161.

14. John D. Mikalson, Religion in Hellenistic Athens (Berkeley, etc.: University of California Press, 1998), Religious Studies Review 27, 2001, 162.

15. Inscriptiones Judaicae Orientis (Tübingen: Mohr-Siebeck, 2004). Volume I: Eastern Europe, edited by D. Noy, A. Panayotov and H. Bloedhorn. Volume II: Kleinasien, edited by Walter Ameling. Volume III: Syria and Cyprus, edited by D. Noy and H. Bloedhorn, Henoch 29, 2007, 378-83.

16. Studies in Josephus and the Varieties of Ancient Judaism: Louis H. Feldman Jubilee Volume, edd. S.J.D. Cohen and Joshua Schwartz (Leiden: Brill,  2007), in Zion 75, 2010, 73-7, in Hebrew: סקירות.

17. A Companion to Greek and Roman Historiography, ed. John Marincola (Malden, MA: Blackwell, 2007), Scripta Classica Israelica 29, 2010, 109-12.

18. Clifford Ando, The Matter of the Gods: Religion and the Roman Empire (Berkeley: University of California Press, 2008), in The European Legacy 16, 2011, 565-6.

19. Jewish Perspectives on Hellenistic Rulers, edd. Tessa Rajak, Sarah Pearce, James Aitken and Jennifer Dines (Berkeley: University of California Press, 2007), in The European Legacy 16, 2011, 427.

20. Nancy Evans, Civic Rites: Democracy and Religion in Ancient Athens ((Berkeley: University of California Press, 2010), in The Journal of the International Society for the Study of European Ideas, in The European Legacy 17, 2012.

21. Ryan S. Olson, Tragedy, Authority and Trickery: The Poetics of Embedded Letters in Josephus (Washington, DC: Center for Hellenic Studies, 2010), in SCI 31, 2012, 227-8.

22. Bezalel Bar-Kochva, The Image of the Jews in Greek Literature. The Hellenistic Period. Hellenistic Culture and Society 51 (Berkeley, etc.: University of California Press, 2010), in Classical Review 62, 2012, 431-3.

3/97

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>