פרופ' רחל אברמוביץ

בדימוס בחוג ללימודים קלאסיים
חוג ללימודים קלאסיים בדימוס
פרופ' רחל אברמוביץ
טלפון פנימי: 054-6476416
משרד: גילמן, 354

קורות חיים

לימודים:

תואר שלישי: אוניברסיטת תל-אביב 1996

 

 

 

תחומי מחקר

תחום המחקר שלי הוא החברה היוונית העתיקה, ובייחוד קבוצות שוליים בחברה היוונית - בני-חורין וחסרי חירות. כמו כן, אני חוקרת היבטים שונים בהיסטוריוגרפיה היוונית, בקומדיה היוונית העתיקה וברטוריקה. לאחרונה אני עוסקת בהתפתחות תפיסת המדינה ובגבולות המשתנים בין התחום הציבורי לתחום הפרטי בפוליס היוונית, וכן במשמעות ובתפקיד של פעלי סיפור בכתבי ההיסטוריונים היוונים.

פרסומים

ספרים:

 • בנימין שימרון ורחל צלניק-אברמוביץ, הרודוטוס, תרגום מן המקור היווני (עם מבוא, הערות ונספחים), הוצאת דיונון-פאפירוס, תל-אביב, 1998, 531 ע'.
 • רחל צלניק, הדמוקרטיה האתונאית, ספר בסדרה דמוקרטיות, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה תשס"ד, 2004.
 • Rachel Zelnick-Abramovitz, Not Wholly Free: The Concept of Manumission and the Status of Manumitted Slaves in the Ancient Greek World, Brill Academic Publishers, Mnemosyne-Supplementa 266, Leiden, 2005.
 • Rachel Zelnick-Abramovitz, Taxing Freedom in Thessalian Manumission Inscriptions, Mnemosyne HACA, Leiden: Brill Publishers, 2013

ספרים ערוכים:

 • Price Jonathan and Rachel Zelnick-Abramovitz (eds.), Text and Intertext in Greek Epic and Drama. London and New York: Routledge, 2020.
 • Filonik Jakub, Plastow Christine, and Rachel Zelnick-Abramovitz (eds.), Citizenship in Antiquity. Civic Communities in the Ancient Mediterranean, Routledge 2023.
 • Toledano Ehud, Rotman Youval, and Rachel Zelnick-Abramovitz (eds.), Comparative and Global Framing of Enslavement. De Gruyter, 2023.
 • Margalit Finkelberg, Donna Shalev, and Rachel Zelnick-Abramovitz, Patterns of Textualization in the Ancient World, Brill (under review).

 

 

מאמרים בכתבי-עת:

 • רחל צלניק-אברמוביץ, "תקופת האבות – דימוי ומציאות באתונה הקלאסית", בתוך: י' מאלי, ר' כהן (עורכים), ספרות והיסטוריה, מרכז זלמן שזר, ירושלים 1999.
 • רחל צלניק-אברמוביץ, "יליד בית ומקנת כסף: קטגוריות של עבדים במקרא ובמקורות היווניים והרומיים", טקסטוס: מחקרי מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים, כרך כה מוקדש לדוד וייסרט במלאות לו שמונים שנה, ירושלים תשע"א (2010), עמ' 139-123.
 • Rachel Zelnick-Abramovitz, ‘Request and Supplication: Application by foreigners to the Athenian Polis’, Mnemosyne 51 (1998), 554-573.
 • Rachel Zelnick-Abramovitz, ‘The Xenodokoi of Thessaly’, Zeitschrift für Papyrologie und Epigarphik 130 (2000), 109-120.
 • Rachel Zelnick-Abramovitz, ‘Did Patronage Exist in Classical Athens?’, L’Antiquité Classique 69 (2000), 65-80.
 • Rachel Zelnick-Abramovitz, ‘Ploutos, the God of the Oligarchs’, Scripta Classica Israelica 21 (2002), 27-44.
 • Rachel Zelnick-Abramovitz, ‘Settlers and Dispossessed in the Athenian Empire’, Mnemosyne 57 (2004), 325-45.
 • Rachel Zelnick-Abramovitz, ‘The Proxenoi of Western Greece’, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 147 (2004), 93–106.
 • Rachel Zelnick-Abramovitz, ‘The Phrase xenikēi lysei in Manumission Inscriptions’, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 153 (2005), 108-112.
 • Rachel Zelnick-Abramovitz, ‘Freed Slaves, the State and Social Control in Ancient Greece’, European Review of History: Revue europeen d'histoire 16.3 (2009), 303-318.
 • Rachel Zelnick-Abramovitz, ‘Whose Grave Is This? The status of Grave Plots in Ancient Greece’, Dike 18 (2016), 51-95.
 • Rachel Zelnick-Abramovitz, 'Kabeiroi, Manumitted Slaves and Xenoi: The Manumission Inscriptions from Lemnos', Dike 21 (2018), 87-115.
 • Rachel Zelnick-SAbramovitz, ‘Half Slave, Half Free: Partial Manumission in the Ancient Near East and Beyond, Harvard Studies in Classical Philology 110 (2019), 1-57.
 • Rachel Zelnick-Abramovitz, 'The Verb katalegein in Herodotus. Homeric Influence and the Writing of History', Classical Philology 117 (2022), 1-23.
 • Rachel Zelnick-SAbramovitz, ‘An Epic Formula in Herodotus', Scripta Classica Israelica 41 (2022), 5-29.

 

מאמרים ופרקים בספרים:

 • Rachel Zelnick-Abramovitz, ‘Lies Resembling Truth: On the Beginnings of Greek Historiography’, in: G. Herman and I. Shatzman (eds.), Greeks Between East and West. Essays in Memory of D. Asheri, The Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerusalem 2007, 45-74.
 • Rachel Zelnick-Abramovitz, ‘The Guardian of the Land: The Areopagos Council as a Symbol of Stability’, in: Gabriel Herman (ed.), Stability and Crisis in the Athenian DemocracyHistoria Einzelschrift 220, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2011, 103-126.
 • Rachel Zelnick-Abramovitz, ‘Slaves and Role Reversal in Ancient Greek Cults’. Chapter 3 in S. Hodkinson and D. Geary (eds.), Slaves and Religions in Graeco-Roman Antiquity and Modern Brazil, Cambridge Scholar Publishing, 2012, 96-132.
 • Rachel Zelnick-Abramovitz, ‘Look and Listen: History Performed and Inscribed’, in R. Scodel (ed.), Between Orality and Literacy: Communication and Adaptation in Antiquity, Orality and Literacy in the Ancient World vol. 10, Leiden and Boston: Brill 2014, 175-196.
 • Rachel Zelnick-Abramovitz, ‘Greek and Roman terminologies of slavery’, chapter 23 in S. Hodkinson, M. Kleijwegt and K. Vlassopoulos (eds.), Oxford Handbook of Greek and Roman Slaveries, Oxford University Press. Oxford Handbooks online (online publication date: January 2018).
 • Rachel Zelnick-Abramovitz, ‘Public Registers of Land Sales in Ancient Greece’, in E. Yakab (ed.), Sale and Community. Documents from the Ancient World. Individuals’ Autonomy and State Interference in the Ancient World. Proceedings of a Colloquium Supported by the University of Szeged, Budapest 5-8.10.2012, EUT Edizioni Università di Trieste, 2015, 41-65.
 • Rachel Zelnick-Abramovitz, ‘Mapping Inequality in Ancient Greece’, in O. Cerasuolo (ed.), The Archaeology of Inequality. Tracing the Archaeological Record, Albany, NY: State of New York University Press, 2021, 235-247.
 • Rachel Zelnick-Abramovitz, ‘The Status of Slaves Manumitted Under paramonē: A Reappraisal’, in Gerhard Thür, Uri Yiftach and Rachel Zelnick-Abramovitz (eds.), Symposion 2017, Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte, Österreichische Akademie Der Wissenschaften, 2018, 377-401.
 • Rachel Zelnick-Abramovitz, ‘The Delphic Paramonē Clauses: Response to Lene Rubinstein’, in Kaja Harter-Uibopuu and Werner Riess (eds.), Symposion 2019, Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte, Wien: Österreichische Akademie Der Wissenschaften, 2021, 481-487.
 • Rachel Zelnick-Abramovitz, ‘The Slave Who Made It: Narratives of Manumitted Slaves in the Greek World’. Naming, Defining, Phrasing Strong Asymmetrical Dependencies: A Textual Approach, edited by Jeannine Bischoff, Stephan Conermann and Marion Gymnich, Berlin, Boston: De Gruyter, 2023, pp. 149-168. https://doi.org/10.1515/9783111210544-007

מאמרי ביקורת:

 • רחל צלניק-אברמוביץ, "הפיוט ושברו", קתרסיס, 1, 2004, עמ' 114-87 (עבר שיפוט).
 • רחל צלניק-אברמוביץ, "דמוקרטיה עכשיו!", קתרסיס 2, 2004, עמ' 30-18 (עבר שיפוט).
 • On Leonard Schumacher, Stellung des sklaven im Sakralrecht (Forschungen zur antiken Sklaverei, Beiheft 3, VI; Corpus d. röm. Rechtsq. Teil VI), Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2006, in: Scripta Classica Israelica XXVII (2008), 133-135.
 • On D. Brendan Nagle, The Household as the Foundation of Aristotle’s Polis. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, in: The Classical Bulletin 84.1 (2009), 132-134.
 • ‘The Polis’, on M.H. Hansen, The Return of the Polis: the Use and Meanings of the Word Polis in Archaic and Classical Sources. (Historia Einzelschriften 198.) Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2007, in: The Classical Review Vol. 59, no. 1 (2009), 179-81.
 • Review of Sara Forsdyke, Slaves Tell Tales and Other Episodes in the Politics of Popular Culture in Ancient Greece, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2011. In: Ancient History Bulletin, Vol. 3 (2013), 4-6.
 • Review of Sarah F. Derbew, Untangling Blackness in Greek Antiquity, Cambridge: Cambridge
  University Press, 2022. In: Journal of Global Slavery 8 (2023), 355-360.
 • Review of C.L. de Wet, M. Kahlos, V. Vuolanto (eds.), Slavery in the Late Antique World, 150–700 CE. Cambridge: Cambridge University Press, 2022, in: The Classical Review. DOI: https://doi.org/10.1017/S0009840X23002378

 

מאמרים באנציקלופדיות וביבליוגרפיות:

 • Rachel Zelnick-Abramovitz, ‘Xendokoi’, in: The Encyclopedia of Ancient History, Wiley-Blackwell Publishers. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781444338386.wbeah13263/full
 • Rachel Zelnick-Abramovitz, ‘Prostates’, in: The Encyclopedia of Ancient History, Wiley-Blackwell Publishers.   http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781444338386.wbeah13210/full
 • Rachel Zelnick-Abramovitz, ‘Manumission, Greek and Roman’, in: The Encyclopedia of Ancient History, Wiley-Blackwell Publishers.  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781444338386.wbeah13180/full
 • Rachel Zelnick-Abramovitz, ‘Xenoi’, in: The Encyclopedia of Ancient History, Wiley-Blackwell Publishers.  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781444338386.wbeah04328/full
 • Rachel Zelnick-Abramovitz. “Greek Slavery.” In Oxford Bibliographies Online: Classics. Ed. Dee Clayman. New York: Oxford University Press. http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195389661/obo-9780195389661-0041.xml?rskey=HuWIZi&result=86&q=

ספרי לימוד:

 • רחל צלניק, "עלייתה של רומא להגמוניה באגן הים התיכון", יחידה 1 במסגרת הקורס יהודה ורומא, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, תשמ"א.
 • בנימין שימרון ורחל צלניק, "הרודוטוס ומלחמות פרס", יחידה 3 במסגרת הקורס יוון הקלאסית, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, תשל"ט.
 • בנימין שימרון ורחל צלניק, "אלכסנדר וכיבוש המזרח", יחידה 3 במסגרת הקורס תולדות התקופה ההלניסטית, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, תשמ"ט.                         
 • בנימין שימרון ורחל צלניק, "יורשי אלכסנדר", יחידה 4 במסגרת הקורס תולדות התקופה ההלניסטית, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, תשמ"ט.
 • בנימין שימרון ורחל צלניק, "הממלכות ההלניסטיות: היסטוריה פוליטית", יחידה 5 במסגרת הקורס תולדות התקופה ההלניסטית, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, תש"ן.
 • רחל צלניק, "כיבוש יוון והמזרח בידי רומא", יחידה 12 במסגרת הקורס תולדות התקופה ההלניסטית, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, תשנ"ב.
 • רחל צלניק, "המלחמות הפוניות", יחידה 2 במסגרת הקורס רומא: אימפריאליזם ואימפריה, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, 2002.
 • רחל צלניק, "רומא והמזרח", יחידה 3 במסגרת הקורס רומא: אימפריאליזם ואימפריה, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, 2002.
 • רחל צלניק, "המשטר הרומי במאה השנייה", יחידה 5 במסגרת הקורס רומא: אימפריאליזם ואימפריה, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, 2002.
 • רחל צלניק, "המהפכה הרומית א': מהגראקכים עד סולה", יחידה 6 במסגרת הקורס רומא: אימפריאליזם ואימפריה, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, 2002.
 • רחל צלניק, "המהפכה הרומית ב': פומפיוס וקיסר", יחידה 7 במסגרת הקורס רומא: אימפריאליזם ואימפריה, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, 2002.
 • רחל צלניק, "נפילת הרפובליקה", יחידה 8 במסגרת הקורס רומא: אימפריאליזם ואימפריה, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, 2002.
 • רחל צלניק, "אוגוסטוס ומשטר הפרינקיפאט", יחידה 9 במסגרת הקורס רומא: אימפריאליזם ואימפריה, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, 2002.

עריכה מדעית:

 • אריסטו, פוליטיקה, ספרים א, ב, ג, תרגמה מיוונית: נורית קרשון, עריכה מדעית: רחל צלניק-אברמוביץ, הוצאת רסלינג, תל-אביב 2009.

אנתולוגיות:

 • רחל צלניק-אברמוביץ, מבוא לשער התרבות היוונית, בתוך אנתולוגיה של כתבים מדיניים ואוטופיים, פרסום של הסוכנות היהודית לציון 100 שנים למותו של בנימין זאב הרצל (בעברית ובאנגלית): www.jafi.org.il/education/anthology.

 

 

 

 

         

  

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>