פרופ' שלמה זנד

אמריטוס בחוג להסטוריה כללית
חוג להסטוריה כללית אמריטוס
ניווט מהיר:
פרופ' שלמה זנד
טלפון פנימי: 03-6405886
פקס: 03-6406229
משרד: גילמן, 193

אודות

1978 - 1982 Doctoral student at the École des Hautes Études en Sciences Sociales

1983 - 1985 Maître assistant associé, École des Hautes Études en Sciences Sociales

1988 - 1994 Tenure, Tel Aviv University

1995 - 2001 Associate Professor, Tel Aviv University

2002 - 2014 Full Professor, Tel Aviv University

2014 - Present - Professor Emeritus, Tel Aviv University

Main areas of teaching: French Intellectual History, Political History of the 20th Century, Cinema and History, Nation and Nationalism, History and Theory.

פרסומים

Books

The End of French Intellectuals, London, Verso, 2018

La fin de l'intellectuel français ?, Paris, La Découverte, 2016

        ​​

Crépuscule de l'Histoire, Paris, Flammarion, 2015

Historia bedimdumim, Tel Aviv, Resling, 2015

Twilight Of History, London, Verso, 2017​

        

 

Comment j'ai cessé d'être juif : Un regard israélien, Paris, Flammarion, 2013

Matai ve'ech hadalti lehiot jehudi, mabat israeli, Tel Aviv, Kinneret Zmora-Bitan Dvir, 2013

     

   

          

 

Matai ve'ech humtzea eretz israel?, Tel Aviv, Kinneret Zmora-Bitan Dvir, 2012

The Invention of the Land of Israel, London, Verso Books, 2012

  

    

                                                              

The Invention of the Jewish People, London, Verso Books, 2009, 332p

Matai ve’ech humtza ha’am hayehudi?Tel Aviv, Resling, 2008, 358p., Hebrew

             

            

Historians, Time and ImaginationFrom the “Annales” School to the Postzionist Assassin , Tel Aviv, Am Oved, 2004, 264p., Hebrew

Film as History – Imagining and Screening the Twentieth Century , Tel Aviv, Am Oved & Open University Press, 2002, 432p., Hebrew

Le XXe siècle à l' écran, Paris , Seuil, 2004, 520p.

Intellectuals, Truth and Power. From the Dreyfus Affair to the Gulf War , Tel Aviv, Am Oved, 2000, 266p., Hebrew

L'Illusion du politique. Georges Sorel et le débat intellectuel 1900 , Paris, La Découverte, 1984, 281p

 

Books Edited

S. Sand (ed.), On the Nation and the "Jewish People", Verso, London, 2010

S. Sand (ed.), De la nation et du "peuple juif" chez Renan, LLL, Paris, 2009

S. Sand (ed.), Renan: On Nationality and Jewish Identity, Resling, Tel Aviv, 2009. Hebrew

H. Bereshit, S. Sand & M. Zimmerman (eds.), Cinéma et Mémoire – Liaison Dangereuse? Jerusalem, The Zalman Shazar Center for Jewish History, 2004, 402p.,Hebrew

J. Julliard & S. Sand (dir.), Georges Sorel en son temps, Paris, Seuil, 1985, 475 p

 

Selected articles 

"Jean Jaurès et la question nationale", Pluriel-Débat , XII, 1977, p. 31-52

"Prolegomeni ad una critica della storiografia soreliana", Annali della Fondazione Luigi Einaudi , XVI, 1982, p. 329-348

"Lutte de classes et conscience juridique dans la pensée de Sorel", Esprit , 75, 1983, p. 20-34

"Quelques remarques sur Sorel critique de L'Évolution créatrice ". ( With four unpublished letters from Bergson to Sorel), Cahiers Georges Sorel , I, 1983, p. 109-123

"L'Idéologie fasciste en France", Esprit , 80/81, 1983, p. 149-160

"Sorel, les juifs et l'antisémitisme", Cahiers Georges Sorel , II, 1984, p. 7-36

"Matériaux d'une théorie du prolétariat", in: F. Châtelet, O. Duhamel & E. Pisier (dir.), Dictionnaire des oeuvres politiques , Paris, PUF, 1986, p. 756-765

"Psychologie des classes et psychologie des foules". ( With eight unpublished letters from Sorel to Gustave Le Bon ), in: Cahiers de l'Herne , 1986, p. 165-182

"La 'Réception' des écrits de Labriola en France à la fin du siècle dernier", in: G. Labica & J. Texier (dir.), Labriola d'un siècle l'autre , Paris, Méridiens Klincksieck, 1988, p. 207-219

"Georges Sorel – Le Interpretazioni della Rivoluzione francese", in: B. Bongiovanni & L. Guerci (eds.), L'Albero della Rivoluzione , Turin , Einaudi, 1989, p. 590-594, (Italian

"La Correspondance comme boîte noire: Le cas de Georges Sorel", Mil neuf cent. Revue d'histoire intellectuelle , VIII, 1990, p. 105-121

"Sorel and Marx: From Science to Myth", in: H. Shamir (ed.), France and Germany in the Age of Crisis, 1900 - 1960 , Leiden , Brill, 1990, p. 248-267

"Les Représentations de la Révolution dans l'imaginaire historique du fascisme français", Mil neuf cent. Revue d'histoire intellectuelle , IX, 1991, p. 29-47

"Martin Buber, Proudhon et 'la vérité de demain'", Mil neuf cent. Revue d'histoire intellectuelle , X, 1992, p. 63-70

"Mirror, Mirror on the Wall, Who is the True Intellectual of Them All? Self-Image of the Intellectual in France ", in: J. Jennings (ed.), Intellectuals in Twentieth - Century France , London , Macmillan 1993, p. 33-58

"Sorel entre utopie et politique", Mil neuf cent. Revue d'histoire intellectuelle , XI, 1993, p. 87-93

"Le Marxisme et les intellectuels vers 1900", in: M. Rebérioux & G. Candar (dir.), Jaurès et les intellectuels , Paris, Les Éditions de l'Atelier, 1994, p. 203-222

"Les Sosies cinématographiques de Dreyfus", in: L. Gervereau & C. Prochasson (dir.), L'Affaire Dreyfus et le tournant du siècle 1894 - 1910 , Nanterre, Musée d'Histoire Contemporaine. B.D.I.C., 1994, p. 224-227

"1895 - Les Images, les foules et le cinéma", Le Mouvement social. Revue d'histoire sociale , 172, 1995, p. 7-19

"Bernard Lazare le premier sioniste français", Revue française d'histoire des idées politiques , IV, 1996, p. 281-296

"Between Word and Land: Intellectuals and the State of Israel", in: A. Kemp-Welch & J. Jennings (eds.), Intellectuals in Politics – From the Dreyfus Affair to Salman Rushdie , London, Routledge, 1997, p. 102-119

“Mémoire et analogie: les intellectuels israéliens et la Guerre du Golfe”, Matériaux pour l'histoire de notre temps, 48, 1997, p. 46-51

"Legend, Myth and Fascism", The European Legacy, 5, III, 1998, p. 52-66

"A Flirt or A Love Affair? French Intellectuals Between Fascism and Nazism”, in: E. J. Arnold (ed.), The Development of the Radical Right in France, London , Macmillan, 2000, p. 83-99

"Post sionisme – Un bilan provisoire. À propos des historiens ‘agr é es' et ‘non-agr ées ' en Israël ”, Annales, Histoire, Sciences Sociales , 1, 2004, p. 143-160

"The Historian as a National Product" preface to the translation of E. J. Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780, Resling, Tel Aviv, 2006, p. 7-19, Hebrew

Nos ancêtres les Hébreux", Le Débat, 158, janvier-février 2010, p. 184-192

État juif ou État binational, entre ethnocratie et utopie”, in : Rony Brauman (dir.),  Pour les Palestiniens (Manifeste), Paris, Autrement, 2014, p. 68-77"

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>