ד"ר ורה קפלן

מכון לחקר ברית-המועצות סגל אקדמי בכיר
ד"ר ורה קפלן
טלפון פנימי: 03-6408202
פקס: 03-6409721
משרד: גילמן, 471

אודות

תחומי התעניינותה והתמחותה האקדמית של ד''ר ורה קפלן  הינם היסטוריה חברתית ותרבותית של רוסיה ותולדות החינוך ברוסיה. ד''ר קפלן כתבה מספר מאמרים ופרקים העוסקים בתולדות החינוך ברוסיה האימפריאלית ובמדיניות החינוך והוראת ההיסטוריה ברוסיה הפוסט-סובייטית. שני ספרים בנושא יצאו לאור בעריכתה:

The Teaching of History in Contemporary Russia: Trends and Perspectives (1999, with Pinchas Agmon and Liubov Ermolaeva )

Educational Reform in Post-Soviet Russia: Legacies and Prospects (2005, with Ben Eklof and Larry E. Holmes).

פרויקט המחקר האחרון של ד''ר קפלן, הנתמך על ידי הקרן הלאומית למדע, עסק בסוגיית האגודות הוולונטריות ברוסיה האימפריאלית. המחקר התמקד באגודות אשר שמו להן למטרה לקדם את הידע ההיסטורי בקרב העם הרוסי (http://humanities.tau.ac.il/vera_kaplan_project/). כעת היא מכינה לפרסום ספר בו יוצגו תוצאות מחקר זה.

המחקר החדש שלה, שנושא את השם "לשרוד את המהפכה", מתמקד בחיי קהילת ההיסטוריונים ברוסיה לפני מהפכות 1917, במהלכן ואחריהן. המאמר הראשון שלה בנושא שכותרתו:" Weathering the Revolution: Patronage as a Strategy of Survival" פורסם בכתב העת  Revolutionary Russia, Vol. 26, No. 2, 2013 ונכלל ברשימת עשרת המאמרים הנקראים ביותר של כתב עת זה.

קורות חיים

ראו האתר באנגלית

מינויים אקדמיים

מילות מפתח: היסטוריה רוסית, תולדות החינוך, אגודות וולונטריות, היסטוריה כמקצוע

 

אני חוקרת ומלמדת היסטוריה רוסית בהקשר הרחב יותר של היסטוריה אירופאית. המחקר שלי עוסק בהיסטוריה  החברתית והתרבותית של רוסיה בתקופה האימפריאלית ובזמן מהפכת 1917 ששינתה באופן דרמטי את המדינה ואת החברה ברוסיה. אני מתעניינת במיוחד בתולדות החינוך, בפעילות האגודות הוולונטריות ובהיסטוריה כמקצוע. סוגיות אלו נדונו בספר האחרון שלי, Historians and Historical Societies in the Public Life of Imperial Russia, והן מרכזיות גם למחקר הנוכחי שלי, שכותרתו הטנטטיבית הינה "לשרוד את המהפכה". מחקר זה מתמקד בחיי ההיסטוריונים הרוסים לפני, במהלך ולאחר המהפכות של ה-1917. התוצאות הראשוניות של מחקר זה הוצגו במאמר:

“Weathering the Revolution: Patronage as a Strategy of Survival,” Revolutionary Russia, 26, no. 2 (2013): 97–127   

ובפרק מהספר:

Matthias Neumann  and Andrew Willimott (eds.),  Rethinking the Russian Revolution as Historical Divide (London: Routledge, 2018), 186-214.

I study and teach Russian history in the broader context of European history. My research deals with cultural and social aspects of life in Imperial Russia (eighteenth –early twentieth centuries) and with the history of the 1917 Revolution, which so dramatically changed the Russian state and society. I am especially interested in the development of education, of voluntary associations and of history as a profession. These themes were examined in my recent book Historians and Historical Societies in the Public Life of Imperial Russia (2017) and they have remained central for my current project, “Weathering the Revolution,” which explores how historians lived before, during and after the 1917 Revolution and how they responded to the great event of their time. The preliminary results of this research have been presented in “Weathering the Revolution: Patronage as a Strategy of Survival,” Revolutionary Russia, 26, no. 2 (2013): 97–127, and “What Did Historians Do at the Time of the Great Revolution?” in Matthias Neumann and Andrew Willimott (eds.), Rethinking the Russian Revolution as Historical Divide (London: Routledge, 2018), 186-214.

פרסומים


 

    Vera Kaplan, K tebe dusha izdaleka: Po vospominaniiam Rakheli Blekhman (Rachel Blechman’s life), Tel Aviv: Piles Studio Publisher, 2000

 

Vera Kaplan, Historians and Historical Societies in the Public Life of Imperial RussiaBloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2017

 

EDITED BOOKS

Vera Kaplan, Pinchas Agmon and Liubov Ermolaeva (eds.), The Teaching of History in Contemporary Russia: Trends and Perspectives (Tel Aviv: Cummings Center, 1999).

Reviewed in Canadian Slavonic Papers, Vol. 42, September 2000, pp. 402–404; East/West Education, Vol. 19, No. 1 & 2, 1998–2000, pp. 173–178.

Ben Eklof, Larry E. Holmes and Vera Kaplan (eds.), Educational Reform in Post-Soviet Russia: Legacies and Prospects (London: Frank Cass/Routledge, 2005).

Reviewed in Slavic Review, Vol. 65, No. 2, Summer 2006, pp. 401-402; History of Education, Vol. 35, No. 4-5, July-Sept. 2006, pp. 609–612; Europe-Asia Studies, Vol. 58, No. 3,  May 2006, pp. 467–485;  Canadian Slavonic Papers, Vol. 48, March–June 2006, pp. 212–214

 

ARTICLES

 

Lebedeva (Kaplan) V. L., “Education in Russia on the Eve of 1917” (in Russian: “Narodnoe obrazovanie v Rossii nakanune 1917 goda”), Institute of  Scientific Information in Social Science,  Academy of Science,  USSR,  18.06.1986,  no. 25582, (23 p.)

 

Vera Kaplan, “Petrograd Jews in 1917,” Shvut, Vol. 5, No. 21, 1997, pp. 81-95

 

Vera Kaplan, “The Reform of Education in Russia and the Problem of History Teaching,” Education in Russia, the Independent States and Eastern Europe, Vol. 17, No. 1, 1999, pp. 3–19

 

Vera Kaplan, “A Dress Rehearsal for Cultural Revolution: Bolshevik Policy towards Teachers and Education between February and October, 1917,” History of Education, Special Issue:  Making Education Soviet, 1917–1953, Vol. 35, No. 4-5, July–September 2006, pp. 427–452

 

Vera Kaplan, “The History of Reform in Russian Higher Education,” European Education, Issue: Higher Education in the Russian Federation (1), Vol. 39, No. 2, 2007, pp. 37–59

 

Vera Kaplan, “The Vicissitudes of Socialism in Russian History Textbooks,” History and Memory, Vol. 21, No. 2, Fall/Winter 2009, pp. 83–109

 

Vera Kaplan, “From Soslovie to Voluntary Associations: New Patterns of Collective Identities in Late Imperial Russia,” Cahiers du Monde russe, Vol. 51, No. 2–3, 2010, pp. 369–396

 

Moshe Gammer and Vera Kaplan, “Post-Soviet Narratives of   the Conquest of the Caucasus,” Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, Vol. 60, No. 1, 2013, pp. 26

 

Vera Kaplan, “Weathering the Revolution: Patronage as a Strategy of Survival,” Revolutionary Russia, Vol. 26, No. 2, 2013, pp. 97–127

 

.  Vera Kaplan, “Recent Israeli Historiography of the 1917 Revolution(s),” Journal of Modern Russian History and Historiography, Vol. 9, No. 1, 2016, pp.  65-88

 

CHAPTERS IN BOOKS

V.L. Lebedeva (Kaplan), “Social Status of Teachers in Russia (1900–1917)” (published in Russian: “Sotsial’noe polozhenie uchitelei Rossii,1900–1917”) in F.Z. Khodiachii (ed.), Pedagogical Intelligentsia: Social and Political Problems (Pedagogicheskaia intelligentsiia: sotsial’nye i politicheskie problemy) (Leningrad: LGPI, 1988), pp. 94–101.

 

V.L. Lebedeva (Kaplan), “Bolshevik Activities among Petrograd’s Teachers in the Period of Transition from  Bourgeois-Democratic to Socialist Revolution” (published in Russian: “Rabota partii bol’shevikov sredi uchitelei Petrograda v period perekhoda ot burzhuazno-demokraticheskoi k sotsialisticheskoi revolutsii”), in O. N. Znamenskii (ed).,  Russia’s Working Class, Its Allies and Political Rivals in 1917(Rabochii klass, ego soiuzniki i politicheskie protivniki v 1917 godu) (Leningrad: Nauka, 1989), pp. 52–60

 

V.L. Lebedeva-Kaplan, “The ‘Jewish Tribune’ on Russia and Russian Jewry, Paris, 1920–1924” (published in Russian: “‘Evreiskaia tribuna’ o Rossii i russkom evreistve”), in Michael Parkhomovsky (ed.), Jews in the Culture of Russia Abroad (Evrei v kul’ture russkogo zarubezh’ia) (Jerusalem, 1993), pp. 167–180

 

V.L. Lebedeva-Kaplan, “Three Missives from 1919: From the History of Jewish Culture in Petrograd” (published in Russian: “Tri pis’ma iz 1919 goda: iz istorii evreiskoi kul’tury Petrograda”), in D.A. El’iashevich (ed.), Istoriia evreev v Rossii: Problemy istocnhikovedeniia i istoriografii: Sbornik  nauchnykh trudov (St. Petersburg, 1993), pp. 134–147

 

Vera Kaplan and Boris Morozov, “Towards a Multiparty System, 1985–1993,” in Nurit Schleifman (ed.), Russia at a Crossroads:  History, Memory and Political Practice (London: Frank Cass, 1998), pp. 173-227

 

Vera Kaplan, “Die Überwindung der sozialistischen Vergangenheit in den rußländischen Schulbüchern der 90er Jahre: der ‘Sozialismus’ –Begriff im Wandel” (The Concept of Socialism in Russian History Textbooks), in Isabelle de Keghel & Robert Maier (eds.), Auf den Kehrichthaufen der Geschichte? Der umgang mit sozialistischen Vergangenheit, (Hannover: Verlag Hahnsche Buchhandlung, 1999), pp. 115–131

 

Vera  Kaplan, “Introduction,” in Vera Kaplan, Pinchas Agmon and Liubov Ermolaeva (eds.), The Teaching of History in Contemporary Russia: Trends and Perspectives (Tel Aviv: Cummings Center, 1999), pp. 1–12

 

Vera Kaplan, “Alla ricerca di un cammino verso l’Europo: la dimensione europea nei testi di storia del XX  secolo della Russia” (Searching for a Path to Europe: The European Dimension in Russian History Textbooks), in Falk Pingel (ed.), Insegnare l’Europa: Concetti  e rappresentazioni  nei libri di testo europei (Torino: Fondazione Giovanni Agnelli, 2003), pp. 369–400

 

Vera Kaplan, “State Policy and the Teaching of History in Post-Soviet Russia: Coming Full Circle?” in Martin Roberts (ed.), After the Wall: History Teaching in Europe Since 1989 (Hamburg: Koerber-Stiftung,  2004), pp. 252–259

 

Vera Kaplan, “History Teaching in Post-Soviet Russia: Coping with Antithetical Traditions,” in Ben Eklof, Larry E. Holmes, Vera Kaplan (eds.), Educational Reform in Post-Soviet Russia: Legacies and Prospects (London: Frank Cass/Routledge, 2005), pp. 247–271

 

Vera Kaplan, “Historical Societies and the Projects for Historical Education” (published in Russian: “Istoricheskie obshchestva i ideia istoricheskogo prosveshcheniia”) in Alexander Dmitriev (ed.), Istoricheskaia kul’tura imperatorskoi Rossii: Formirovanie predstavlenii o proshlom (The Historical Culture of Imperial Russia: The Formation of Perceptions of the Historical Past) (Moscow: Vysshaia Shkola Ekonomiki, 2012), pp. 355–380

 

Vera Kaplan, “From Formation to Civilization: the New Conceptual Language of Russian History Textbooks in Korine Amacher and Wladimir Berelowitch (eds.), Les représentations historiques et la réécriture du passé dans la Russie post- soviétique (Louvain-la-Neuve, Belgium: Academia-Bruylant, Publications de l’Institut européen de l’Université de Genève, 2013), pp. 145-170

 

Vera Kaplan, “Historical Societies and Formation of Memory on the February Revolution,” (published in Russian: “Istoricheskie obshchestva i formirovanie pamiati on the February in 1917”) in Boris Kolonitskii and  Daniel Orlovskii, eds., Epokha voin i revoliutsii (The Epoch of Wars and Revolutions), (St. Petersburg: Nestor-Istoriia, 2017), pp. 37-49

 

Vera Kaplan, “What Did Historians Do at the Time of the Great Revolution?” in Matthias Neumann  and Andrew Willimott (eds.),  Rethinking the Russian Revolution as Historical Divide (London and New York: Routledge, 2018), pp. 186-214

הנחיית תלמידים מתקדמים:

 

Doctoral Students

                                                                                                                          

Since 2012, with Prof. David Katz

Boris Karpa

Russia, England, and the Formation of Jeffersonian Naval Policy, 1800-1812

 

The Zvi Yavetz School of Historical Studies, Tel Aviv University

Since 2012, with Prof.  Iris Rachamimov

Vera Michlin

Russian National Identification in Post-Soviet Russia

 

The Zvi Yavetz School of Historical Studies, Tel Aviv University

 

M.A Students

 

 

Department of Cinema and TV, Tel Aviv University

 

 

 

Department of Middle Eastern and African History, Tel Aviv University

“The Crisis of Russian National Identity and Its Reflection in the Post-Soviet Cinema”

 

Chic and Penury during the "White Years" of Istanbul

 

Ketti Rivkin

 

 

  

Timur Saitov

 

Since 2015, with Dr. Tzvi Tal

 

  

With Prof.  Ehud Toledano

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive