פרופ' יורם כהן

סגל אקדמי בכיר בארכיאולוגיה
ועדת מינויים יחידתית בביה"ס למדעי היהדות
ארכיאולוגיה סגל אקדמי בכיר
פרופ' יורם כהן
טלפון פנימי: 03-6409590
משרד: גילמן, 322

CV

Associate Professor of Assyriology

Department of Archaeology and Ancient Near Eastern Cultures

The Faculty of Humanities

Tel Aviv University

Email: ycohen1@post.tau.ac.il

Education

- BA Tel Aviv University

- MA Tel Aviv University

- Ph.D. Harvard University

- Ph.D. Dissertation: The Transmission and Reception of Mesopotamian Scholarly Texts at the City of Emar

Contact

Department of Archaeology and Ancient Near Eastern Cultures

The Faculty of the Humanities

The Gilman Building Tel Aviv University

Tel Aviv 69978

Israel

Email: ycohen1@post.tau.ac.il

Skype: yoricohen

 

Research

- Assyriology, Ancient Near East

- Ancient Scribal Education

- Childhood, Adolescence, and Apprenticeship in the ancient Near East

- History of ancient Syria

- Lexical Lists in the Western Periphery

- Omen and divination literature

Publications

A. Books

 1. Y. Cohen, 2002, Taboos and Prohibitions in Hittite Society, A Study of the Hittite Expression natta ara. (Texte der Hethiter, Heft 24). Heidelberg: Carl Winter – Universitätsverlag. xiv + 198 Pp.
 2. Y. Cohen, 2009, The Scribes and Scholars of Emar: Ancient Scribal Education in a Late Bronze Age City (Harvard Semitic Series 59). Winona Lake, Indiana : Eisenbrauns. xxvi + 287 Pp.
 3. Y. Cohen, 2013, Wisdom Literature of the Late Bronze Age. (Writing from the Ancient World Series 29). Atlanta, Georgia: Society of Biblical Literature. xvi + 254 Pp.

Forthcoming

 1. Y. Cohen, The šumma immeru Omen Series: A Study of Textual Transmission. AOAT Series. Ugarit Verlag. (ca. 300pp.).

B. Articles

B.1 Refereed Articles in Journals

 1. Y. Cohen, 2003, 'The Term for 'Lung' in West-Semitic/Northwestern Peripheral Akkadian.' The Journal of the American Oriental Society 122, pp. 824-827.
 2. Y. Cohen, 2004, 'Kidin-Gula—The Foreign Teacher at the Emar Scribal School.' Revue d'Assyriologie 97, pp. 81-100.
 3. Y. Cohen, 2005, 'Feet of Clay at Emar: A Happy End.'? Orientalia 74, pp. 165-170.
 4. Y. Cohen, 2006, 'Who was the Scribe of the Emar "Ballade"?',Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires, pp. 76-77.
 5. Y. Cohen, 2006, 'Hittite kurtali, Akkadian naB-Bu, and the Cuneiform Sign NAB'.The Journal of the American Oriental Society, 126, pp. 419-424.
 6. Y. Cohen, 2007, 'Public Religious Sentiment and Personal Piety in the Ancient Near Eastern City of Emar during the Late Bronze Age',
 7. Religion Compass 1 (3), pp. 329–340.
 8. Y. Cohen, 2007, ‘Akkadian Omens from Hattusha and Emar: The šumma immeru and šumma alu omens.’ Zeitschrift für Assyriologie 97, pp. 1-19.
 9. Y. Cohen, 2011, ‘The Administration of Cult in Hittite Emar.’ Altorientalische Forschungen 38, pp. 145-157.
 10. Y. Cohen, 2012, “‘Enlil and Namzitarra’: The Emar and Ugarit Manuscripts and a New Understanding of the ‘Vanity Theme’ Speech.’ Revue d’Assyriologie 104, pp. 87-97.
 11. Y. Cohen 2012, ‘The Ugu-mu Fragment from Ḫattuša/Bogazköy KBo 13.2’. Journal of Near Eastern Studies, 71, pp. 1-12.
 12. Y. Cohen 2012, ‘The Emar Scribal School: A Test Case for the Distribution of Scribal Schools and Mesopotamian Culture in the Ancient Near East.’ Beit-Mikra 57, pp. 65-85 (Hebrew) (בית הספר לכתב היתדות בעיר אמר: מקרה מבחן להתפשטות מוסדות החינוך לכתב היתדות ולתפוצת התרבות המסופוטמית במזרח הקדום ).
 13. Y. Cohen 2012, ‘“Where is Bazi? Where is Zizi?” ‘The Ballad of Early Rulers’ and the Mari Rulers in the Sumerian King List and Additional Sources.’ Iraq 74, pp. 137-152.
 14. Y. Cohen 2012, ‘Lexical Lists: Compositions for Reading, Writing and Interpreting the Cuneiform Script.’ Shnaton, An Annual for Biblical and Ancient Near Eastern Studies 22, pp. 85-121 (Hebrew) (הרשימות הלקסיקליות מן המזרח הקדום: חיבורים ללימוד קריאה, כתיבה ופרשנות של כתב היתדות
 15. Y. Cohen 2013 ‘Line 118 of the Poem of Erra.’ Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires 2013, pp. 14-16.
 16. Y. Cohen 2013, ‘Talmi-Sarruma Again. A Supplementary Note to NABU 2012/68 by J.-M. Durand.’ Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires 2013, pp. 13-14.
 17. Y. Cohen, 2013, ‘Problems in the History and Chronology of Emar’, Kaskal, 10, pp. 281-94.
 18. Wagner, A. Levavi, Kedar, S., Abraham, K., Y. Cohen, and R. Zadok, 2013, ‘Quantitative Social Network Analysis (SNA) and the Study of Cuneiform Archives: A Test-case based on the Murašû Archive’, Akkadica, 134, pp. 117-34.
 19. Y. Cohen, 2014, ‘The Akkadian Wisdom Composition 'Hear the Advice': Traditional Wisdom versus Rebellious Skepticism (Hebrew)’, Shnaton An Annual for Biblical and Ancient Near Eastern Studies, 23, pp. 203-22 (יצירת החכמה האכדית 'שמע את העצה' – בין חכמה מסורתית לחדשנות מרדנית)
 20. Y. Cohen 2015, ‘The Wages of a Prostitute: Two Instructions from the Wisdom Composition “Hear the Advice” and an Excursus on Ezekiel 16, 33’, Semitica, 57, pp. 43-55.
 21. Y. Cohen, 2015, ‘A Letter from the Governor of Emar to the Governor of Suhu Concerning a River Ordeal’, Journal Asiatique, 303, pp. 175–180.
 22. Y. Cohen, 2016, ‘Inscriptions before the Flood: The Assyrian Collection in the British Museum (Hebrew)’, Historia: Journal of the Historical Society of Israel, 37, pp. 59–84 (כתובות מלפני המבול: האוסף האשורי במוזיאון הבריטי)
 23. Y. Cohen & Viano, M. 2016, ‘A Land-grant Document from Emar: A Re-Edition and Discussion of LN-104 (aka GsKutscher 6)’, Kaskal 13, pp. 57–71.
 24. Y. Cohen & Llop, J., 2017, ‘A Private Middle Assyrian Letter Sent by Pilta-ādur to Nabbānu (with an Aphorism drawn from the World of Medicine)’, Zeitschrift für Assyriologie, 107, 72–77.
 25. Y. Cohen, 2017, ‘Parallel Hurrian and Hittite šumma izbu Omens from Hattuša and Corresponding Akkadian Omens’, Alt orientalische Forschungen, 44, 9–18.
 26. Y. Cohen, 2017, ‘An Assyrian Teacher at Ugarit? A New Reading of the Colophon of Šimâ Milka (‘Hear the Advice’) from the Maison aux Tablettes’, Bibliotheca Orientalis, 74, 274–283.

B.2 Refereed Articles in Books

 1. Y. Cohen & I. Singer, 2006, ‘A Late Synchronism between Ugarit and Emar.’ In: Essays on Ancient Israel in its Near Eastern Context: A Tribute of Nadav Na'aman, Edited by Y. Amit, E. Ben Zvi, I. Finkelstein, and O. Lipschits. Winona Lake, Indiana : Eisenbrauns, pp. 123-139.
 2. Y. Cohen, 2010, ‘Rara Avis – A Study of the HU Section of the SaVocabulary.’ In: Your Praise is Sweet: A Memorial Volume for Jeremy A. Black from Students, Colleagues and Friends, Edited by H.D., Baker, E., Robson, and G., Zolyomi, Oxford : The Griffith Institute, pp. 29-40.
 3. Y. Cohen, 2010, ‘Shortened Names from Emar and Elsewhere.’ In: Luwian and Hittite Studies presented to J. David Hawkins, on the occasion of his 70th birthday, Edited by I. Singer, Tel Aviv: The Sonia and Marco Nadler Institute of Archaeology Publications, pp. 32-43.
 4. Y. Cohen, 2012, ‘Aḫi-malik, The Last Overseer in the City of Emar.’ Looking at the Bible and the Ancient Near East through the Same Eyes: A Tribute to Aharon Skaist, Edited by K. Abraham and Y. Fleischmann, Beth Esda: CDL Press, pp. 13-24.
 5. Y. Cohen, 2013, ‘Fearful Symmetry: The Poetics, Genre, and Form of Tablet I, Lines 109–18 in the Poem of Erra’, In: Literature as Politics, Politics as Literature: Essays on the Ancient Near East in Honor of Peter Machinist, Edited by D. Vanderhooft and A. Winitzer, Winona Lake, IN: Eisenbrauns, pp. 1-29.

C. Chapters in Books

 1. Y. Cohen, 2006, 'Emar: An Attack of Hurrian Troops on the City', 'The Tribute Agreement between Suppiluliuma of Hatti and Niqmaddu of Ugarit', and 'The Hittite-Egyptian Treaty'. In: Historical Sources in Translation: The Ancient Near East, Edited by M. Chavalas. Oxford: Blackwell Publishers, pp. 176-177, 239-241, and 244-248.
 2. Y. Cohen & S. Kedar, 2011, ‘Teacher-Student Relationships in   Cuneiform Culture: Two Case Studies.’ Handbook of Cuneiform Culture, edited by K. Radner and E. Robson, Oxford – New York: Oxford University Press, pp. 229-247.
 3. Y. Cohen, 2016, 'Sheep Anatomical Terminology in the šumma immeru Omen Series and Additional Texts.' Divination as Science: A workshop conducted during the 60th Recontre Assyriologique Internationale, Warsaw 2014, edited by J. Fincke. Winona Lake IND: Eisenbrauns, pp. 79-92.
 4. Y. Cohen, 2016, 'The Scribal Traditions of Late Bronze Age Emar.' Cultures and Societies in the Middle Euphrates and the Habur Areas in the Second Millennium BC I: Scribal Education and Scribal Traditions, edited by S. Yamada & D. Shibata, Wiesbaden: Harrassowitz, pp. 121-133.
 5. Y. Cohen, 2017, ‘The Historical Geography of Hittite Syria.’ The Brill Handbook of Hittite Geography and Landscape, edited by L. Ullmann and M. Weeden, Leiden: Brill, 295–310.

D. Papers Presented at Scientific Meetings Published in Proceedings

 1. Y. Cohen, 2001, ‘The Image of the 'Other' in Hittite Historiography.’ In: The Proceedings of the 45th Rencontre Assyriologique Internationale, Edited by Z. Abusch, J. Huehnergard, P. Machinist and P. Steinkeller. Bethesda: CDL Press, pp. 113-129.
 2. Y. Cohen, 2002, ‘The Unwritten Laws of the Hittites.’ In: The Proceedings of the 4th International Hittitological Congress, Edited by G. Wilhelm. Wiesbaden: Harrassowitz, pp. 73-82.
 3. Y. Cohen, 2005, ‘A Family Plot: The Zu-Bala Family of Diviners and Hittite Administration in the Land of Ashtata.’ In: The Proceedings of the 5th International Hittitological Congress, Edited by O. Süel, Ankara, pp. 213-224.
 4. Y. Cohen, 2005, ‘Change and Innovation in the Administration and Scribal Practices of Emar during the Hittite Dominion.’ Tel Aviv, Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University 32, Guest Editors, Y. Cohen and A. Yassur-Landau, pp. 192-203.
 5. Y. Cohen & L. d’Alfonso, 2008, ‘The Duration of the Emar Archives and the Relative and Absolute Chronology of the City.’ Emar among the Late Bronze age Empires: Chronology, Environment, Society: Proceedings of the Konstanz-Emar Conference, 25-6 April 2006 (AOAT 349), edited by L. d'Alfonso, Y. Cohen, and D. Surenhagen, Munster : Ugarit-Verlag, 1-23.
 6. Y. Cohen, 2010, ‘The Glosses of the Emar Lexical Lists: Akkadian or West Semitic?’ Language in the Ancient Near East (Proceedings of the 53rd Rencontre Assyriologique Internationale), Moscow and Saint Petersburg, edited by L. Kogan, Winona Lake: Eisenbrauns, pp. 813-839.
 7. Y. Cohen, 2012, ‘An Overview of the Scripts of Emar.’ Palaeography and Scribal Practices in Syro-Palestine and Anatolia in the Late Bronze Age: Papers read at a Symposium in Leiden, 17-18 December 2009 (PIHANS 119), edited by E. Devecchi, Leiden: Netherlands Institute for the Near East, pp. 33-45.
 8. Y. Cohen 2012, ‘The Historical and Social Background of the Scribal School at the City of Emar in the Late Bronze Age.’ Theory and Practice of Knowledge Transfer: Comparative Studies Pertinent to Schools of Cuneiform Writing (PIHANS), edited by W. van Soldt and W. van Edmond, Leiden: Netherlands Institute for the Near East, pp. 115-127.

E. Edited Books/Guest Editor

 1. Y. Cohen & A. Yasur-Landau, 2005, Between East and West: Eretz Israel and the Ancient Near East—Intercultural Ties and Innovation in the Second Millennium BCE (Papers of the Sonia and Marco Nadler Institute of Archaeology Annual Symposium, April 29, 2004; Tel Aviv 32).
 2. L. d'Alfonso, Y. Cohen, & D. Sürenhagen 2008, Emar among the Late Bronze age Empires: Chronology,  Environment, Society:  Proceedings of the Konstanz-Emar Conference, 25-6 April 2006 (AOAT 349), Munster: Ugarit-Verlag. xviii + 315 Pp.
 3. Y. Cohen, A. Gilan and J. Miller, 2010, Pax Hethitica: Studies on the Hittites and Their Neighbours in Honour of Itamar Singer (StBoT 51), Wiesbaden: Harrasssowitz Verlag. xiv + 439 Pp.

F. Reviews and Encyclopedia Entries

 1. Y. Cohen, 2008, Review of Wayne Horowitz and Takayoshi Oshima, ‘Cuneiform in Canaan: Cuneiform Sources from the Land of Israel in Ancient Times,’ Israel Exploration Society, 2006. Bulletin of the American Schools of Oriental Research 349, pp. 83-86.
 2. Y. Cohen, 2009, Review of Itamar Singer, ‘The Hittites and their Culture,’ Incyclopedia Mikra’it 26, Jerusalem 2009. Qathedra 134, pp. 139-142. (Hebrew).
 3. Y. Cohen, 2012, Review of ‘Assyrian Royal Inscriptions: History, Historiography, and Ideology,’ edited by I. Ephal and N. Na'aman. Jerusalem 2009. Shnaton, An Annual for Biblical and Ancient Near Eastern Studies 21, pp. 333-339. (Hebrew).
 4. Y. Cohen, 2013, ‘Emar,’ The Encyclopedia of Ancient History, edited by R. Bagnall et al., Blackwell-Wiley, pp. 2382-2383.
 5. Y. Cohen, 2013, ‘Emar’, The Encyclopedia of Biblical Reception, volume 3, edited by D.C., Jr. Allison,  de Gruyter), pp. 792-98.
 6. Y. Cohen, 2014, ‘Writing, Reading and Literacy in the Ancient Near East (A Review Article of A. Demsky, Literacy in Ancient Israel, Bialik Institute Jerusalem 2012) (Hebrew)’, Kathedra, 152, pp. 167-87.
 7. Y. Cohen, 2014, ‘Review of Rutz, M. ‘Bodies of Knowledge in Ancient Mesopotamia: The Diviners of Late Bronze Age Emar and Their Tablet Collection’, Brill, Leiden - Boston, 2013’, Journal of Near Eastern Studies, 74, pp. 135-42.
 8. Y. Cohen, 2015. ‘Review of De Vos, M. ‘Die Lebermodelle aus Boǧaköy’, Wiesbaden: Harrassowitz, 2013’, Zeitschrift für Assyriologie, 105, pp. 121-26.
 9. Y. Cohen, 2016, 'Review of Bachvarova, M.R., 'From Hittite to Homer: The Anatolian Background of Ancient Greek Epic', Cambridge: Cambridge University Press, 2016', Bryn Mawr Classical Review, 2016.11.14, pp. 1–5.
 10. Y. Cohen, 2016, 'Review of Beckman, G., 'The babilili-Ritual from Hattusa (CTH 718)', (Mesopotamian Civilizations 19), Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 2014. Zeitschrift für Assyriologie, 106, pp. 260–263.

G. Web-based Data-bases and publications

 1. Y. Cohen, L. d’Alfonso and D. Sürenhagen, 2008. The Emar Online Data-base (http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/emarkonk/)
 2. Y. Cohen, R. Zadok, S. Kedar, & A. Wagner, 2010-. Cuneiform Texts mentioning Israelites, Judeans, and Related Population Groups (http://oracc.museum.upenn.edu/ctij)
 3. Y. Cohen, 2016. 'Commentary on Šumma immeru, Izbu aḫû (CCP no. 3.6.3.E) (2016), at http://ccp.yale.edu/P348493', Cuneiform Commentaries Project.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>