פרופ' יחזקאל מוצפי

חוג ללשון עברית סגל אקדמי בכיר
פרופ' יחזקאל מוצפי
טלפון פנימי: 03-6409787
טלפון נוסף: 03-6407020
פקס: 03-6407031
משרד: רוזנברג, 101ג

קורות חיים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive