פרופ' יוסף [יוסף שורץ] שורץ

סגל אקדמי בכיר במכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעים
מכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעים סגל אקדמי בכיר
פרופ' יוסף [יוסף שורץ] שורץ
טלפון פנימי: 6407601
משרד: גילמן, 433

מידע כללי

פרופ' יוסף שורץ הוא מופקד הקתדרה ע"ש ברברה וברט כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים, במכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן באוניברסיטת תל אביב שבראשו עמד בשנים 2009 – 2015. בשנים 2015 - 2020 כיהן כראש ביה"ס לפילוסופיה בלשנות ולימודי מדע.

מחקרו מתמקד בהיסטוריה אינטלקטואלית אירופית בימי הביניים המאוחרים וראשית העת החדשה בדגש מיוחד על מעברי ידע ומעברים טקסטואליים בין התרבויות והשפות השונות. הוא חקר את המחשבה הסכולסטית הנוצרית של ימי הביניים המאוחרים ואת התגבשות מוסדות הידע האוניברסיטאי וקהילות הידע השונות, את הסכולסטיקה הלטינית והעברית, זרמים מיסטיים יהודים ונוצרים בימי הביניים וראשית העת החדשה, הבראיזם נוצרי וקבלה נוצרית. כמו כן עסק בדפוסים של חילון ובאופן שבו הם משתקפים בהיסטוריוגרפיה האירופאית, יהודית ונוצרית, בעת החדשה.

 

מפרסומיו: נשף מסיכות בעיר האלוהים: פלורליזם וסובלנות בימי הביניים, תל אביב: משרד הבטחון והוצאת מודן 2006. לאחרונה ראה אור בהוצאת בריל קובץ של מאמרים ומהדורות ביקורתיות בעריכתו (ביחד עם אלקסנדר פידורה והרווי היימס) שעוסק בתרגום של טקסטים מדעיים ופילוסופיים מלטינית לעברית בימי הביניים [Yossef Schwartz, Alexander Fidora, Harvey J. Hames (eds.), Latin-Into-Hebrew: Studies and Texts, volume 2: Texts in Contexts, Leiden: Brill 2013. ]  מיתוס – שפה – התגלות. בעקבות הגותו של משה שוורץ, עורך יוסף שורץ, ירושלים: כרמל 2019

CV

Curriculum Vitae

Yossef Schwartz

 

Home Address:

5 Tahkemoni St.

6515113 Tel Aviv

 

I.D. 059199125

 

Date and Place of Birth: Ramat-Gan, 12/1/1965

 

 

 

Bertram and Barbara Cohn Professor of History and Philosophy of Science

The Cohn Institute for the History and Philosophy of Science and Ideas

Laster and Sally Entin Faculty of Humanities

Tel Aviv University

69978 Ramat Aviv, Tel Aviv

 

 

 

Phone: + 972-3-5231201

Mobile: + 972-54-4648491

Mobile: +49-176 636 40 162

Email: yschwart@tau.ac.il

 

Room: Gilman, 433

Phone: + 972-3-6407601

Fax.: + 972-3-6409463

.                                                                      

EDUCATION

 

Undergraduate Studies of Comparative Science of Religion,

Philosophy and History at the Hebrew University of Jerusalem

Graduate studies, Theology and Philosophy, University of Zürich

MA, Medieval Philosophy, University of Fribourg, Switzerland     

MA thesis (under the supervision of Ruedi Imbach): Das Absolute als Grundvoraussetzung; Erkenntnis, Theologie und Metaphysik bei Ulrich von Strassburg im Vergleich zu Albertus Magnus und Thomas von Aquin.

PhD, Philosophy, Hebrew University of Jerusalem (Summa cum laude)

Dissertation (under the supervision of Avital Wohlman): The Influence of ‘The Guide of the Perplexed’ on Meister Eckhart’s Later Writings.      

 

1989

 

1991

 

1993

 

1996

           

 

                                   

AREAS OF SPECIALIZATION

 

Medieval intellectual history, especially Jewish and Christian; Medieval science (cosmology, psychology, medicine); Institutions of Knowledge, Scientific Translations, Circulation of Knowledge; Medieval and Early Modern Christian Hebraism and Christian Kabbala; Jewish Hebrew reception of Scholastic ideas; Mysticism and Vernacular Theology

 

 

 

 

ACADEMIC APPOINTMENTS

 

Hebrew University of Jerusalem, Jewish Philosophy Department, Lecturer

1994-5

Bar Ilan University, Jewish Philosophy Department, Lecturer                     

1997-8

Hebrew University of Jerusalem, Philosophy department, Lecturer 

1998-2000

Alma Hebrew Collage, Tel Aviv, Lecturer

1997-2000

Central European University, Budapest, Medieval Department, Visiting Professor

1999-2001

Open University, Israel, Medieval Studies, Lecturer

1998-2000

Heidelberg Univesity, Jüdische Hochschule, Visiting Professor

2001-2002

Central European University, Budapest, Medieval Department, Visiting Professor

2010-12

Goethe University of Frankfurt, Fachbereich evangelische Theologie, Martin Buber Professor (C 4)

2000-2002

Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana, Visiting Professor

2008-9

Tel Aviv University, Cohn Institute, Senior lecturer                                     

Tel Aviv University, Cohn Institute, Tenured Senior lecturer

Tel Aviv University, Cohn Institute, Associate Professor     

2002-2005

2005 – 2010

2010 – present

Tel Aviv University, The Cohn Institute for the History and Philosophy of Science and Ideas, Director

Tel Aviv university, School of Philosophy, Linguistics and Science Studies, Director

 

2009-2015

2016 - present

 

Chief Editor-Science in Context, Cambridge University Press (CUP)

2019 –        

 

                                               

COURSES TAUGHT (SELECTION)

 

Introduction to Mediaeval Intellectual History [part I: From Cloister to University; part II: The Secularization of Knowledge] / Introduction to Medieval Philosophy / Medieval Hermeneutics / The Problem of Language in the Middle Ages / Medieval Aristoelianism: Traditions and Transmissions.

Tolerance, Pluralism and the Inter-Religious Dialogue in the Middle Ages

Mediaeval Mysticism as Secular Theology

Angels: Between Religious Myth and Scientific Imagination

The Reception of Maimonides in European Tradition

Christian Cabbala in the 16th-17th centuries

Medieval Psychology and Epistemology: The Toledo Tradition

Autobiography and Conversion in the Middle Ages

Medieval Science between Orthodoxy and Heresy

Dominicans: The Birth of Intellectual Community / The Mendicants and the Jews

The Problem of the Intellect in the thirteenth century

Science, Cosmos and Text in the twelfth century

Secularizing the Infinite: From Late Middle Ages to the Early Modern Age

Controversies: Historical and Philosophical Perspectives

 

 

FELLOWSHIPS & RESEARCH GRANTS

 

Fellow, Franz Rosenzweig-Center, Hebrew University

1993–1994

Fellow, Institute for Advanced Studies of the Shalom Hartman Institute in Jerusalem

1994–1997

PhD fellowship from the Institute for Philosophy and History and the Institute for Jewish Studies at the Hebrew University.

Post-Doctoral Fellow, Franz Rosenzweig-Center, Hebrew University

1996–1997

 

1997-1998

Hanadiv Post-Doctoral Fellowship (Rotschild Foundation)

1999–2000

Research Grant, Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel

2003–2004

Allon Prize, Israeli Council for Higher Education 

2002–2005

ISF Research Grant (Christian Cabbala), single PI, 350,000 NIS

2008-2013     

ERC Research Grant ("Latin philosophy into Hebrew". CI Together with Harvey Hames and PI Alexander Fidora) – 520,000 Euro

2008-2011

 

Fellow, The Katz Center for Advanced Judaic Studies, University of Pennsylvania

      2012-2013

Australian Friends of Tel Aviv University - Monash University Research Collaboration Awards, PI with Constant Mews (Extasy and Suffering) 9500$

Visiting Professor, Zentrum Geschichte des Wissens (ZGW), Zurich ETH 10,000 SF

GIF Grant Nr. G-1332-116.4/2016, PI together with Prof. Andreas Speer and CI Dr. Diana Di Segni (Thomas Institute, University of Cologne), “Arabic-into-Hebrew-into-Latin: The Latin Translation of Maimonides’ Guide. Critical Edition, History and Cultural Context“. 150,000 Euro.

Visiting Professor, Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin 6000 Euro

Visiting Professor, Zentrum Geschichte des Wissens (ZGW), Zürich University and ETH 10,000 SF

 

2014–2015

 

2015

 

2016-2019

 

 

 

2016

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

            .

PROFESSIONAL SERVICE & AFFILIATIONS

 

ADVISORY / EDITORIAL BOARD FOR

Philosophisches Jahrbuch

Philosophy International Journal

European Journal of Jewish Studies

Triangle Research and Development Center, Kafr Qara.

Institut für Religionsphilosophische Forschung (IRF), Wollfgang Göthe Universität, Frankfurt

 

ANONYMOUS REVIEWER FOR

Magnes Press – Hebrew University / Haifa University Press – Bahat Prize / Bar Ilan University Press / Brill

Philosophisches Jahrbuch / Meister Eckhart Jahrbuch

Medieval Encounter / Science and Education / Viator / Correspondences: Online Journal for the Academic Study of Western Esotericism / Australian Journal of Jewish Studies / European Journal of Jewish Studies

 

 

EXTERNAL REVIEWER OF RESEARCH PROJECTS

European Research Council (ERC) / Israel Science Foundation (ISF) / German Research Foundation (DFG) / Austrian Science Foundation / Swiss Science Foundation / Czech Science Foundation / Spanish State Research Agency

 

MEMBER OF PROFESSIONAL SOCIETIES

International Society for the Study of Medieval Philosophy (SIEPM)

Since 1997

The New Israel Philosophical Society

Since 1998

Israel Society for the History and Philosophy of Science

Since 2003

Israeli Network for the Academic Study of Western Esotericism (INASWE)

Since 2011

 

 

 

 

ADMINISTRATIVE EXPERIENCE

 

Administrative Director, Alma Hebrew Collage, Tel Aviv

1997-9

Head of the Cohn Institute for the history and Philosophy of science and Ideas, Tel Aviv University

Director, school of Philosophy, Linguistics and science Studies, Tel Aviv University

 

2009-2015

2016-present

 

STUDENTS SUPERVISION

 

Submitted PhD Thesis:

Frederek Musall, (Heidelberg, co-supervisor Prof. R. G. Khoury), 2005: Herausgeforderte Identität: Kontextwandel am Beispiel von Moses Maimonides und Hasdai Crescas

Abed Azam, School of Philosophy, TAU (co-spervisor Prof. Adi Ophir), 2006: Nietzsche on the Antichrist: Between Dionysus and Paulus

Idit Shaked, School of Philosophy, TAU, 2008: Aristotle in Neo-Platonist texts. A Comparative Analysis Of Johannes Scottus Eriugena`s  "De Divisione Naturae" And Salomon Ibn Gabirol`s "Fons Vitae"

Ran Tene, Haifa, 2008 (co-supervisors Profs. Yemima ben Menachem and Danni Statmann): From Sight to Touch: Changes in Ethical Notions as Reflected in the Writings of Spanish Missionaries in Mexico

Leon Yakobowitz Efron, School of History, TAU, 2010 (co-supervisor Prof. Peter S. Hawkins, Yale University,): Dante Theologus: The Reception of Dante as Theological Authority

Haim Mahlev, Tel Aviv, 2009: The Early Reception of Spinoza among German Theologians

Ayelet Even Ezra, Tel Aviv, 2011: Soul and Knowledge in the Faculty of Theology in Paris, 1230-1250

Ilya Levkovich, (Fachbereich Philosophie und Geschichtswissenschaften der Johann-Wolfgang-Goethe Universität, Frankfurt am Main), Auffassung der Zeit im Werk des R. Abraham Ibn Daud

Gal Hertz, (School of Philosophy. together with Daniel Dor) "Words, not as Words". Critique of Language, Ideology and Identity in the Work of Karl Kraus

Liran Gordon, (Hebrew University, together with Gabriel Motzkin):  On the possibility of Naturalistic and Evident Cognition. Examination and Structural Comparison of St. Thomas Aquinas, Henry of Ghent and John Duns Scotus.

Nurit Golan, (co-supervisor together with Asaf Pinkus, Faculty of Arts, TAU): Art and Science in the 14th century: creation descriptions in monumental sculpture in the upper Rheine.

Einat Klafter, The Atypical Treatment of Popular Devotional Practices and Religious Artifacts: The Book of Margery Kempe, in its historical and cultural context

Ron Gilboa, since 2008, stage B (co-supervisor together with Ron Margulin, School of Philosophy, TAU): Kabbalistic Hermeneutics in the Doctrine of Rabbi Yehuda Ashlag. A Phenomenological Examination of Introversion in his Writings

Einav Friedman, since 2015, stage B (co-supervisor together with Michael Rubach, School of Philosophy, TAU), The conceptual change of the divine infinity, from Bruno to Hegel

 

 

 

 

Submitted MA Thesis:

Ilya Lewkowitz, Heidelberg, 2005: Abraham Ibn Daud's Konzept von Zeit

Leon Yakobowitz Efron, Tel Aviv, 2005: Cosmology, Angelology and Demonology in  Danthe's Comedy

Ayelet Even Ezra, Tel Aviv, 2006: Albertus Magnus on Self-Reflection and Knowledge of God

Shahar Ziv, Tel Aviv, 2006: Gershom Scholem and Baruch Kurzweil

David Gilad, Tel Aviv, 2006: Hegel's Critique on Newton's Mechanics.

Amit Noifeld, Tel Aviv, 2006: Hermeneutic, Reform and Modern: a Critical Examination of the Relationship between the Term “Free will” and the Term “Original sin”, taking place in the dispute between Luther and Erasmus, and in the Philosophy of Nietzsche.

Dalia Nurik, Tel Aviv, 2007: Time Concept in Ibn Daud Philosophic and Historic Work

Gal Herz, Tel Aviv, 2008: Baruch Kurzweil: Literature as Refugee and Revenge.

Amos Lasker, Tel Aviv, 2008: Medieval Monitarean Concept: Ideology or Necessity?

Einav Friedman, Tel Aviv, 2012: Towards an Infinite God. A comparative philosophical study of the use of infinity and eternity regarding God, in “The Guide for the Perplexed” and “Ethics”

Tamar Nadav, Tel Aviv, 2013: The Healing Soul and the Greedy Physician: Medical Physica in Alfred of Sareshal's De motu cordis.

Irit Neulander, Tel Aviv, 2013: Aristotle's Natural Slavery Doctrine in the Ancient Times and the philosophical, theological and legal disputes regarding the measures of justice of its application on the American Natives by Colonial Spain in the Early Modern Time.

Chen Herman, Tel Aviv 2014, Perspectives on the Possible in Leibniz

David Baron, Tel Aviv 2014, Speaking the Silence: Apophasis and Knowledge of God by Meister Eckhart

Lior David, Tel Aviv, 2015, The Place of Abraham Cohen de-Herrera in Kabbalah History

Ahuvia Goren, Tel Aviv 2018, Rabbi Moshe Chefetz and his Book Melekhet Makhshebet: Science, Theology and Scepticism in Early Modern Venice

Roni Naor, Tel Aviv 2018, Pain: The Measure of Love in Christianity

 

 

Present PhD Students:

Taysir Daraushe, since 2008, stage B (co-supervisor together with Ibrahim Geries, School of History, TAU): Reflection of Scientific Knowledge in Writing about Animals in the Arabic Literature during the Middle Ages   

Dana Eichhorst, since 2012, stage B (School of History, TAU): Reappraisal of the impact of Ashkenazi sources on Christian and Jewish scholars during the Renaissance

Chen Herman, Since 2015, stage B (School of Philosophy, TAU), Leibniz and the Occult Tradition.

Hilah Nevo, Since 2015, stage B (School of Philosophy, TAU), The Idea of Conversion Between Augustine and Kant.

Aviram Sariel, Since 2008, since 2016 under my supervision, stage B (School of Philosophy)

Riyad Mansour, The Place and Meaning of "god" in Patañjali's Yogasūtra and al-Bīrūnī's Kitāb Batajal al-Hindi, Since 2017, Stage A.

Roni Margalit, Since 2018, Stage A.

Roni Naor, Since 2018, Stage A.

Yael Barasch, Hildegard of Bingen’s Concept of Bodily Senses, Since 2019, Stage A.

Noga Shlomi, Medieval Medical Texts and Images, Since 2019, Stage A.

 

Present MA Students

Omer Benjakob, Data, Truth and Science: Wikipedia as Open Science

 

תחומי מחקר

מחקרh מתמקד בהיסטוריה אינטלקטואלית אירופית בימי הביניים המאוחרים וראשית העת החדשה בדגש מיוחד על מעברי ידע ומעברים טקסטואליים בין התרבויות והשפות השונות. חקר המחשבה הסכולסטית הנוצרית של ימי הביניים המאוחרים והתגבשות מוסדות הידע האוניברסיטאי וקהילות הידע השונות, הסכולסטיקה הלטינית והעברית, זרמים מיסטיים יהודים ונוצרים בימי הביניים וראשית העת החדשה, הבראיזם נוצרי וקבלה נוצרית. כמו כן עסקתי בדפוסים של חילון ובאופן שבו הם משתקפים בהיסטוריוגרפיה האירופאית, יהודית ונוצרית, בעת החדשה.

Publications

PUBLICATIONS

 

 1. MONOGRAPHS 
 1. מן המנזר אל האוניברסיטה: בין תיאולוגיה לפילוסופיה בימי הביניים, תל אביב: משרד הביטחון, ההוצאה לאור, 1999 [From Cloister to University. Philosophy and Theology in the Middle Ages, Tel Aviv 1999]
 2. "לך דומייה"; מייסטר אקהרט קורא במורה הנבוכים, תל אביב: עם עובד, 2002  [“To Thee is silence praise”: Meister Eckhart’s reading in Maimonides’ Guide of the Perplexed, Tel Aviv 2002]
 3. נשף מסיכות בעיר האלוהים: פלורליזם וסובלנות בימי הביניים, תל אביב: משרד הבטחון, ההוצאה לאור 2006   [Masquerade at the City of God. Pluralism and Tolerance in the Middle Ages, Tel Aviv 2006]

 

 

 1. EDITED VOLUMES
 1. Y. Schwartz, Gesine Palmer, "Innerlich bleibt die Welt eine" Ausgewählte Texte von Franz Rosenzweig über den Islam, Berlin: Philo Verlag, 2003
 2. (together with V. Krech eds.), Religious Apologetics – Philosophical Argumentation [Religion in Philosophy and Theology, Vol. 10], Tübingen: Mohr Siebeck Verlag, 2004
 3. יוהנס קרמואל לובקוביץ, על האתיאיזם של הרבנים, תרגמו מלטינית בתוספת מבואות מ. דיבואה, א. וולמן, י. שורץ, הערות לטקסט י' שורץ, ירושלים: מאגנס 2005  [Ioannes Caramuel y Lobkowitz, On Rabbinic Atheism, translated from the Latin with introductions by M.-J. Dubois, A. Wohlman, Y. Schwartz, notes to text by Y. Schwartz, Jerusalem 2005]
 4.  Hillel von Verona, Vom Vollendung der Seele [Sefer tagmule ha-nefesh],  Eingeleitet und mit Anmerkungen herausgegeben von Yossef Schwartz, Übersetzt von Yossef Schwartz in Verbindung mit Alexander Fidora , Freiburg: Herder Verlag 2009 [Herders Bibliothek der Philosophie des Mittelaters, Band 17]
 5. (together with A. Kilcher, eds.), Konversion und Wissenstransfer (Morgen-Glanz: Zeitschrift der Christian Knorr von Rosenroth-Gesellschaft, nr. 20), Peter Lang Verlag 2010.
 6. (together with A. Wohlman, eds.), CHRÉTIEN POÈTE DE SION. IN MEMORIAM : PÈRE MARCEL-JACQUES DUBOIS, Van Leer Jerusalem Institute / Hakibbutz Hameuchad Publishing House 2012.
 7. (together with Alexander Fidora, Harvey J. Hames eds.), Latin-Into-Hebrew: Studies and Texts, volume 2: Texts in Contexts, Leiden: Brill 2013.
 8. (together with Galili Shahar, Lena Salaymeh eds.) Der Orient: Imaginationen in deutscher Sprache, Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte 45, Wallstein Verlag 2017.
 9. ביחד עם עמאר דעאמשה, עורכים, שמות מקומות וזהות מרחבית בישראל-פלסטין: יחסי רוב-מיעוט, זכרון, השכחה, תל אביב: רסלינג 2018 .
 10. מיתוס שפה התגלות. בעקבות הגותו של משה שוורץ, ירושלים: כרמל . Myth – Language – Revelation, Jerusalem: Carmel 2019.

 

 

 1. REFEREED JOURNAL ARTICLES  
 1. “Ecce est locus apud me: Eckharts’ und Maimonides’ Raumvorstellung als Begriff des Göttlichen”, Miscellanea Mediaevalia, 25 (1997), 348-364.
 2. “Die Sprache des Schweigens. Zwischen Wittgenstein und Maimonides”, Buechner. Zeitschrift für Literatur, Kunst, Kultur 3:10, Oktober 2001. S. 38-47.
 3. "ההרמנויטיקה המיימונית והמסורת הסכולסטית", דעת, 50 - 52 (תשס"ג), עמ' 153 - 182
 4.  “’Like the Turtledove at the Thought of His Homeland’: Aspects of Exile as a Universal Paradigm in Medieval Thought”, Truma: Zeitschrift der Hochschule für jüdische Studien Heidelberg, 12 (2002), pp. 79 - 96.
 5. "הפילוסופיה בוויכוח הדת: בין ימי הביניים לעת החדשה", ביקורת ופרשנות, 37 (תשס"ג), עמ' 85 - 108.
 6. And S. Sabin, “Warum soll der Mensch nur eine Richtung haben?”, Schweizer Monatshefte 82 (2002), pp. 64-67.
 7.  "יקוב גוטמן: הפילוסופיה של ימי הביניים כמפעל רב-תרבותי", תעודה 20 (תשס"ה), עמ' 275—297
 8.  „Zwischen Einheitsmetaphysik und Einheitshermeneutik: Eckharts Maimonideslektüre und das Datierungsproblem des Opus tripartitum“, in A. Speer ed., Meister Eckhart in Erfurt in (Miscellanea Mediaevalia 32), Berlin – New York: Walter de Gruyter 2005, pp. 259-279.
 9.  “Kabbala als Atheismus? Die Kabbala Denudata und die religiöse Krise des 17. Jahrhunderts“, Morgen-Glanz: Zeitschrift der Christian Knorr von Rosenroth-Gesellschaft 16 (2006), pp. 259-284.
 10. אימננציה, טרנסצנדנציה ואתיאיזם: הוויכוח על הקבלה במאה ה-17", דעת 57-59 (2006), עמ' 179-200
 11.  “The Star of Abundance: Rebuilding the European Fortress”, Rosenzweig Yearbook 2 (2007), pp. 219-225.
 12.  “The Esoteric and Inter-Religious Aspects of the relation Philosophy/Kabbalah in Late Medieval and Early Modern Europe”, Studia Judaica 16 (2008), 126-143.
 13. "On the two sides of the Judaeo-Christian Anti-Muslim Front: Franz Rosenzweig and Muhammad Asad”, Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte 37 (2009), pp. 63-77.
 14. "מגיה, פילוסופיה וקבלה: הפרשנות המיסטית והמאגית של מורה הנבוכים בימי הביניים המאוחרים", דעת  64 – 65 (2009), עמ' 99 – 132.   
 15. "Final Phases of Medieval Hebraism: Jews and Christians between Bible Exegesis, Talmud and Maimonidean Philosophy", in: Andreas Speer/David Wirmer (eds.), 1308 [Miscelanea mediaevalia 35], Berlin–New York: W. de Gruyter 2010, pp. 269 – 285.
 16.  Imagined Classrooms? Revisiting Hillel of Verona’s Autobiographical Records", in: Andreas Speer/Thomas Jeschke (eds.), Schüler und Meister [Miscelanea mediaevalia 39], Berlin–New York: W. de Gruyter 2016, pp. 483-502.
 17. "Die Flucht nach Osten: Orientalismus in der jüdischen Philosophiegeschichtsschreibung", Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte 45, Valstein Verlag 2017, 188-209

 

Accepted for Publication:

 1. "Persecution and the Art of Translation: Some New Evidence Concerning the Latin Translation of Maimonides’s Guide of the Perplexed", YOD, revue d'études hébraïques et juives, 22 (Forthcoming, 11,000 words)

 

 

 1. REREED CHAPTERS IN BOOKS:

 

1. Zwischen Philosophie und Theologie im 12. Jahrhunderts: Halevi, Ibn Daud und Maimonides”, in Matthias Lutz-Bachmann, Alexander Fidora, Andreas Niederberger eds., Metaphysics in the Twelfth Century. On the Relationship among Philosophy, Science and Theology, Turnhout: Brepols, 2004, pp. 113-135.

2. "Three Rings or Three Cheats: Revealed Religion and Pluralism between the Middle Ages and the Enlightenment”, in R. Livneh-Freudenthal and E. Reiner eds., Streams into the Sea: Studies in Jewish Culture and its Context, Tel Aviv, 2001, pp. 268-282.

4. “Zeit: Jüdische Philosophie”, Historische Wörterbuch der Philosophie, Vol. 12, Col. 1220-1222.

5.  “Formen mittelalterlicher Inter-Kulturalität und ihre gegenwärtige politisch-theologischen Deutungen in der Wissenschaft des Judentums”, in M. Witte ed. Religionskultur – zur Beziehung von Religion und Kultur in der Geselschaft, Frankfurt a.M., 2001, pp. 199-220.

6.  “Zionismus als säkularer Messianismus: Der Fall deutsch-jüdische Intellektuelle”, in: M. Keil (ed.), Die Wehen des Messias: Zeitenwenden in der jüdischen Geschichte, Berlin, 2001, pp. 193-212.

7. "Mittelalterliches Philosophieren: Zur Säkularisierung der interreligiösen Problematik”, in E. Goodman-Thau ed., Zeit und Welt: Denken zwischen Philosophie und Religion, Heidelberg: Carl Winter Verlag, 2002, 185-205.

8. Zwischen Pluralismus und Toleranz: Zur Säkularisierung der Inter-religiösen Problematik im Übergang vom Spätmittelalter zur früheren Neuzeit, in: : J. Mattern (ed.), EinBruch der Wirklichkeit: Die Realität der Moderne zwischen Säkularisierung und Entsäkularisierung, Berlin, 2002, 73-99.

9. Causa Materialis: Solomon Maimon, Moses ben Maimon and the Possibility of Philosophical Transmision”, in G. Freudental ed., Salomon Maimon: Rational Dogmatism and Empirical Skepticism, Dordrecht: Kluver Academic Publishers 2003, pp. 125-143.

10. Lexikon jüdischer Philosophen, eds. A. B. Kilcher und O. Fraisse unter Mitarbeit von Y. Schwartz, Stuttgart: Verlag J.B. Metzler, 2003: “Zur Geschichte der jüdischen Philosophie” (pp. XIX-XXIII), “Isaac Israeli” (pp. 5-8), “Salomon Ibn Gabirol” (pp. 19-22), “Jehuda Halevi” (pp. 24-28), “Moshe ben Maimon” (pp. 42-46), “Hillel ben Shmuel aus Verona” (pp. 74-76).

11. Interreligiöses Gespräch im Exil: der Fall Palestina – Israel”, in T. Schreijäck (ed.), Religionsdialog im Kulturwandel, Münster 2003, pp. 91–102.

12.  “From Broken Speculation to Accords of Eternity: Adorno, Benjamin and Scholem”, in M. Zuckermann ed., Theodor W. Adorno: Philosoph des beschädigten Lebens, Göttingen 2004, pp. 131-139.

13. "Über den (missverstandenen) göttlichen Namen: sprachliche Momente negativer Theologie im Mittelalter", in J. Albrecht et al. eds., Kultur Nicht Verstehen: Produktives Nichtverstehen und Verstehen als Gestaltung, Zuerich: Edition Voldemeer 2004, pp. 149-160.

14. Meister Eckharts Schriftauslegung als maimonidisches Projekt”, in G. K. Hasselhoff and O. Fraisse eds., Moses Maimonides (1138-1204) - His Religious, Scientific, and Philosophical Wirkungsgeschichte in Different Cultural Contexts (Ex Oriente Lux: Rezeptionen und Exegesen als Traditionskritik, vol. 4), Würzburg: Ergon Verlag, pp. 173-208.

15. Einleitung: Die Sprache der Apologetik”, in Y. Schwartz and V. Krech eds., Religious Apologetics – Philosophical Argumentation [Religion in Philosophy and Theology, Vol. 10], Tübingen: Mohr Siebeck Verlag, 2004, pp. 3-8.

16. In the Name of the One and of the Many: Augustine and the Shaping of Christian Identity”, in Y. Schwartz and V. Krech eds., Religious Apologetics – Philosophical Argumentation [Religion in Philosophy and Theology, Vol. 10], Tübingen: Mohr Siebeck Verlag, 2004, pp. 49-68.

17. “Die Seelenlehre des Hillel aus Verona: Aristotelische Psychologie zwischen Maimonismus und Thomismus”, in M. Lutz-Bachmann et al. eds., Knowledge and Science: Problems of Epistemology in Medieval Philosophy, Berlin: Akademie Verlag 2004, pp. 253-264.

18. Salomon Ibn Gabirol: Zwischen Schöpfungsmythologie und Geheimnis der Einheit”, in R. G. Khoury, J. Halfwassen eds., Platonismus im Orient und Okzident, Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2005, pp. 141-160.

19. "Formen des Jüdischen Fundamentalismus im Nahost-Konflikt”, in S. Alkier, H. Deuser, G. Linde eds., Religiöser Fundamentalismus: Analysen und Kritiken, Tübingen: Francke Verlag 2005, pp. 179-190.

20. Martin Buber and Gustav Landauer: The Politicization of the Mystical”, in M. Zank ed., Martin Buber: Neue Perspektiven/New Perspectives, Tübingen: Mohr Siebeck 2006, pp. 205-219.

21. "Ernst Cassirer on Nicholas of Cusa. Between conjectural Knowledge and Religious Pluralism", in J. A. Barash ed., The Symbolic Construction of Reality. The Legacy of Ernst Cassirer, Chicago and London: The University of Chicago Press 2008, pp. 17-39.

22.  " 'לו רק נרפאתי מאהבתך': המיסטיקנית והצלב", בתוך ש' בידרמן, ר' לזר (עורכים), תשוקה, תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד 2007, עמ' 177 – 193

23.  “Das Erschrecken von Rabbi Jechiel: Von der rationalen Macht und der Macht der Rationalität”, in Gesine Palmer (Hrsg.), Fragen nach dem einen Gott. Die Monotheismusdebatte im Kontext, Tübingen: Mohr Siebeck 2007, S. 217-228.

24.  “Die verschiedenen Gesichter des einen Gottes: Monotheismus, Offenbarung und Pluralismus zwischen Prämoderne, Moderne und Postmoderne”, in Alexander Fidora (ed.), Philosophische Gotteslehre Heute, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2008, pp. 145 – 167.

25. On Rabinic Atheism: Caramuel’s Critique of Cabala”, in Petr Dvořak

Jacob Schmutz (eds.), Juan Caramuel Lobkowitz: The Last Scholastic Polymath, Prague: Filosofia 2008, pp. 129-145.

26. "Die Frage nach dem Ursprung der Kabbala im Denken des 17. Jahrhundert", in Ulrich Heinen (ed.) Welche Antike? Konkurrierende Rezeptionen des Altertums im Barock, Wiesbaden: Harrassowitz 2011 (Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung), pp. 641–654.

27. Meister Eckhart: Vernacular Theology and Intercultural Discourse", in Klaus Hödl (ed.), Kulturelle Grenzräume im jüdischen Kontext, Innsbruck: Studienverlag 2008, pp. 9 – 32.

28. "Gustav Landauer and Gerhard Scholem: Anarchy and Utopia", in: Gustav Landauer: Anarchist and Jew, ed. Paul Mendes-Flohr and Anya Mali (Berlin: Walter de Gruyter 2015): 172–190. “

29. "Divine Law and Human Justification in Medieval Jewish-Christian Polemic”, in: M. Lutz-Bachmann/A. Fidora/A. Wagner eds., Lex und Ius: Beiträge zum Grundlegung des Rechts in der Philosophie des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, Frommann-Holzboog 2010, pp. 121 – 147.

30. "Vernunft, Offenbarung und Verborgenheit: Der interreligiöse Streit über das Arcanum im Spätmittelalter", in A. B. Kilcher / P. Theisohn (eds.), Die Enzyklopädik der Esoterik. Allwissenheitsmythen und universalwissenschaftliche Modelle in der Esoterik der Neuzeit, München: Wilhelm Fink 2010, pp. 123 – 140.

31. Eine neuthomistisch-christliche Brücke zum jüdischen Mittelalter. Jacob Guttmanns Darstellung jüdischer und christlicher Philosophien im Mittelalter, in Görge K. Hasselhoff ed., Die Entdeckung des Christentums in der Wissenschaft des Judentums  (Studia Judaica Forschungen zur Wissenschaft des Judentums, Bd. 54), Berlin–New York: W. de Gruyter 2010, pp. 239 – 262.

32. Friedrich Niewöhners mittelalterliche Aufklärer”, in: Wilhelm Schmidt-Biggemann, Georg Tamer (eds.), Kritische Religionsphilosophie. Eine Gedenkschrift für Friedrich Niewöhner, Berlin/New York: De Gruyter 2010, pp. 25 – 34.

33.  “Thirteenth Century Hebrew Psychological Discussion: The Role of Latin Sources in the Formation of Hebrew Aristotelianism”, in The Letter Before the Spirit: The Importance of Text Editions for the Study of the Reception of Aristotle, eds. Aafke M. I. van Oppenraay, Resianne Fontaine (Leiden: Brill 2012): 173-194.

34. Kabbalah and Conversion: Caramuel and Ciantes on Kabbalah as a Means for the Conversion of the Jews”, in Un’altra modernità. Juan Caramuel Lobkowitz (1606-1682): enciclopedia e probabilismo, eds. Daniele Sabaino e Paolo C. Pissavino (Pisa: edizioni EPS 2012): 175-187.

35.  “Images of Revelation and Spaces of Knowledge, The Jew, the Christian and the Christian-Jew: Jewish Apostates as Cultural Mediators in Medieval Spain”, in A. Fidora and M. Tischler eds., Christian North – Moslem South, Münster: Aschendorff Verlag 2011, pp. 267–287.

36. Divine Space and the Space of the Divine: On the Scholastic Rejection of Arab Cosmology”, in Tiziana Suarez Nani, Martin Rohde eds., Représentations et conceptions de l’espace dans la culture medieval (Scrinium Friburgense, 30), Berlin/Boston: Walter de Gruyter 2011, pp. 89–119.

37. Celestial motion, immaterial causality and the Latin encounter with Arabic Aristotelian Cosmology”, in Ludger Honnefelder ed., Albertus Magnus und der Ursprung der Universitätsidee, Berlin: Berlin University Press 2011, pp. 277–298, 500–511.

38. From Religious Pluralism to the Clash of Civilizations. The Contemporary Dimensions in Rosenzweig’s Philosophy”, in Yehoyada Amir, Yossi Turner, Martin Brasser eds., Faith, Truth and Reason. New Perspectives on Franz Rosenzweig’s “Star of Redemption” [Rosenzweigiana 6], Freiburg/München: Verlag Karl Alber 2012, 573 – 590.

39. “The Medieval Hebrew Translations of Dominicus Gundissalinus”, in Latin-Into-Hebrew: Studies and Texts [Nr. D 7], 19-45

40. “Dominicus Gundissalinus: Sefer ha-nefeš (Tractatus de anima)”, ed. Yossef Schwartz, in: Latin-Into-Hebrew: Studies and Texts [Nr. D 7], 225-279

41. “Dominicus Gundissalinus (wrongly attributed to Boethius): Maamar ha-eḥad ve-ha-aḥdut (De unitate et uno)”, ed. Yossef Schwartz, in: Latin-Into-Hebrew: Studies and Texts [Nr. D 7], 281-287

42. Meister Eckhart and Moses Maimonides: From Judaeo-Arabic Rationalism to Christian Mysticism”, in Hackett, Jeremiah M. ed., A Companion to Meister Eckhart [Brill’s Companions to the Christian Tradition 36] (Leiden: Brill 2012): 389-414.

42a. Maître Eckhart et Moïse Maïmonide. Du rationalisme judéo-arabe à la théologie vernaculaire chrétienne“, in Julie Casteigt ed, Maître Eckhart, Paris: Cerf 2012, 229 – 255. “ [French version of 42]

43. “Authority, Control and Conflict in Thirteenth-Century Paris: Contextualizing the Talmud Trial,” in Jews and Christians in Thirteenth Century France, ed. Elisheva Baumgarten and Judah D. Galinsky (New York: Palgrave Macmillan, 2015): 93-110.

44. "The Role of Language in the Medieval Multi-Cultural Transmission Project – A Jewish Perspective", in: Göbel, Andreas / Rauh, Andreas eds., Fremdheit und Interkulturalität. Aspekte kultureller Pluralität, Transcript Verlag 2017, 11-35

45. "Cultural Identity in Transmission: Language, Science, and the Medical Profession in Thirteenth-Century Italy", in Entangled Histories: Knowledge, Authority, and Transmission in Thirteenth-Century Jewish Cultures, Edited by Elisheva Baumgarten, Ruth Mazo Karras, Katelyn Mesler, University of Pennsylvania Press 2017, pp. 181-20

“Die Rezeption philosophischer Schriften aus dem Judentum”, in P. Schulthess, C. Flühler eds., Grundriss der Geschichte der Philosophie, Vol. 4/1 [Die Philosophie des Mittelalters: 13. Jahrhundert], Basel: Schwabe Verlag 2017, 206-216

 

Accepted for Publication:

2. "Jewish Orientalism Premodern and Modern: Epochal Variations of Cultural Hybridity?", in: Ottfried Fraisse and Christian Wiese (eds.), Beyond the Myth of Golden Spain, De Gruyter (in production. forthcoming 2018).

3. „Philosophie im Judentum – das lange jüdische Mittelalter und ihre Geschichtsschreibung“, in P. Schulthess, R. Imbach eds., Grundriss der Geschichte der Philosophie, Vol. I, 2 [Philosophie im Mittelalter], Basel: Schwabe Verlag (Forthcoming, 22,000 words).

 

 

Book Reviews in Scientific Magazines:

 

 1. ביקורת: מ. הלברטל, "סתר וגילוי: הסוד וגבולותיו במסורת היהודית בימי הביניים", ציון סח (תשס"ג), עמ' 112120
 2.  S. Sabin, Y. Schwartz, “Über Funktion und Funktionalisierung von Religion in der gegenwärtigen Gesellschaft”, Im Gespräch 8 (2004), pp. 85-88.
 3. ביקורת: אברהם מלמד, על כתפי ענקים, ציון 70 (תשס"ה), עמ' 559565
 4. “Marcel Poorthuis & Joshua Schwartz (eds.), Saints and Role Models in Judaism and Christianity”, Zion 72 (2007), pp. 231-236.
 5. “Yotam Hotam, Moderne Gnosis und Zionismus. Kulturkrise, Lebensphilosophie und nationaljüdisches Denken”, Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte 36 (2008), 335-338
 6. יהדות: סוגיות, קטעים, פנים, זהויות. ספר רבקה, עורכים חביבה פדיה ואפרים מאיר, דעת 64 – 65, תשס"ט
 7. “ ‘Anti Maimonidean Maimonideanism’? Some Remarks on a New Publication”, in Jewish Philosophy: Perspectives and Retrospectives, eds. Raphael Jospe / Dov Schwartz (Academic Studies Press 2012), 319-327.

 

 

 1. OTHER PUBLICATIONS:
 1.  “Amos Funkenstein”, in Albrecht Classen ed., Handbook of Medieval Studies. Terms – Methods - Trends, De Gruyter: Berlin/New York 2010, III, 2297 – 2300.
 2. Martin Grabmmann”, in Albrecht Classen ed., Handbook of Medieval Studies, De Gruyter 2010, III, 2323 – 2328.
 3. Andreas Kilcher und Philipp Sarasin, “Wissen in Zirkulation: Der Austausch von Wissen zwischen Islam, Judentum und Christentum im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit”, Interview mit Prof. Dr. Yossef Schwartz (Tel Aviv), Nach Feierabend: Zürcher Jahrbuch für Wissensgeschichte 7, Zürich: Diaphanes 2011 [„Was zirkuliert?“]: S. 211–218.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>