ד"ר צבי רון

חוג לגיאוגרפיה בדימוס
ד"ר צבי רון
טלפון פנימי: 03-6409178
פקס: 03-5409715
משרד: יד אבנר

תחומי מחקר והוראה

גיאומורפולוגיה. פיתוח חופים. אדם וסביבה – יחסי אדם- נוף. תרבות המדרגות החקלאיות. פתוח מעיינות ומערכות השקיה קדומות ומסורתיות

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive