נהלים ודרישות במהלך הלימודים

 

1. התלמידים מחוייבים לכללים ולהנחיות האתיות והמשמעתיות של האוניברסיטה.
 

2. בכל הקורסים חלה חובת נוכחות.
 

3. התנאי להמשך הלימודים בחוג לאחר סיום שנה א' הוא ציון 60 ומעלה בקורסים הבאים:

  • מבוא להיסטוריה של המזה"ת בעת החדישה
  • סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת
  • ערבית מתחילים
     

4. תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג': השלמת החובות וציון 60 ומעלה בפרוסמינריון ובערבית למתקדמים.
 

5. לא ניתן ללמוד פרוסמינריון ללא ציון עובר ב"מיומנויות יסוד: איך לחשוב ולכתוב היסטורית".
 

6. לא ניתן ללמוד פרוסמינריון וסמינריון בהנחיית אותו מורה.
 

7. לא ניתן ללמוד פרוסמינריון וסמינריון באותו סמסטר.
 

8. בכמה קורסי חובה יתקיימו מבדקי בקיאות. למבדקים אלה לא יהיה מועד ב'.​
 

9. בפרוסמינריון ובסמינריון התלמידים יגישו עבודות בכתב בסיום הקורס. היקפה של עבודת גמר בפרוסמינריון יהיה כ-3,500 מילים, והיקפה של עבודת גמר בסמינריון יהיה כ- 7,000 מילים. העבודות תיכתבנה על פי הכללים המקובלים בחיבורים מדעיים ותוגשנה למזכירות החוג ולא ישירות למורים. לא ניתן להגיש עבודה חוזרת לשם תיקון הציון. חובה לקבל ציון 60 לפחות בעבודה כדי לקבל ציון עובר בפרוסמינריון ובסמינריון.

חובות נוספות בפרוסמינריון ובסמינריון: על הסטודנטים להשתתף באופן פעיל בקורס. בנוסף, בפרוסמינריון תהיה בחינה בסוף הקורס, ובסמינריון יהיו מטלות שונות במהלך הסמסטר.

מועדי הגשת העבודות הסמינריוניות נקבעים על ידי האוניברסיטה. בקשות לדחיית מועד הגשה יש להפנות לוועדת ההוראה של הפקולטה דרך מזכירות החוג. אין בסמכותו של החוג לאשר דחייה בהגשת עבודות!
 

10. ציונים והערכות: ערעור על ציון בחינה יוגש דרך מידע אישי לתלמיד בתוך חמישה ימים מיום פרסום הציונים. בחינת הציון מחדש עשויה להביא לידי הערכה שונה, גבוהה או נמוכה יותר מן הציון המקורי. לא ישונה ציון ללא הליך של ערעור.

מועד מיוחד: תלמיד יהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד רק על פי הוראות האוניברסיטה ובכפוף לבקשה מאושרת. את הבקשה ניתן להגיש רק לאחר מועד ב' ולא יאוחר מתום שבועיים מפרסום הציונים. יש לצרף לבקשה מסמכים רלבנטיים.


​לתשומת לב: לא ניתן לשנות מועדי בחינות ומתכונת של בחינות.

 

 


 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>