נהלים ודרישות במהלך הלימודים

נהלים אלו הינם בנוסף לתמצית הוראות האוניברסיטה ונהליה.

קורסים בשפה האנגלית:

החל משנת תשפ"ב נדרשים תלמידות/י התואר הראשון בכל חוגי הלימודי באוניברסיטה ללמוד 2 קורסים אקדמיים בשפה האנגלית במהלך התואר. ניתן לבחור באיזה חוג ללמוד את הקורסים. כל המטלות בקורס הינן בשפה האנגלית. היקף כל אחד מהקורסים 2 ש"ס לפחות. לא ניתן לסיים את התואר ללא סיום מטלה זו בהצלחה. בתוכנית ללימודי נשים ומגדר מוצעים הקורסים במסגרת המסלולים השונים. 

מעבר משנה א' לשנה ב' (מסמסטר שני לשלישי):

​תנאי מעבר לשנה ב' הוא סיום קורסים בהיקף של 12 ש"ס לפחות בציונים חיוביים ובהם לפחות 3 קורסי ליבה.

 שיפור ציון חיובי:

ניתן לשפר ציון במסגרת מועדי הבחינות שבידיעון והציון האחרון הוא הציון הסופי. רישום למועד ב' לשם שיפור ציון נעשה דרך האינטרנט ב"מידע אישי לתלמיד". לא ניתן לשפר ציון בחינה ע"י הגשת עבודה.

לא ניתן לשפר ציון לאחר אישור זכאות לתוארהציון האחרון הוא הקובע. אם לא נבחנת באף אחד מהמועדים בקורס , ידווח ציון 250 (לא השלים חובות) בקורס כציון סופי.

ערעור על ציון - ראה בתקנון הפקולטה  בכותרת "ציונים".

מומלץ להיבחן במועדי א'. מועד בחינה מיוחד יאושר על ידי ועדת ההוראה של החוג רק אם מדובר בקורס חובה ואם נבצר מהתלמיד/ה לגשת לבחינה בשני המועדים מסיבות המצויינות בהוראות האוניברסיטה.

יופסקו לימודיהם של תלמידים שיצברו 5 כישלונות ויותר.

עבודות בסיום קורס או בסיום סמינריון יימסרו רק באמצעות מזכירות חוג המתאים ולא ישירות למורה.

הגשה לאתר המודל תתבצע רק אם ניתנה הוראה על כך על ידי המרצה.

בקורסי סמינר יש להעביר קובץ למזכירות החוג בו מתקיים הקורס, אם ההגשה מתבצעת במודל.

מועדי הגשת העבודות מפורסמים בלוח המבחנים באתר האינטרנט ובמידע אישי לתלמיד.

 דין מועד מבחן-בית כדין מועד מבחן כיתה.

 לא תתקבלנה עבודות באיחור, אלא רק במקרים חריגים ביותר, באישור מיוחד של ועדת ההוראה של התוכנית.

ועדת ההוראה

ועדת ההוראה של התוכנית עוסקת בתוכניות לימודים ובפניות תלמידות/ים.

נוהל פנייה: הפנייה אל ועדת ההוראה של התוכנית תועבר בכתב באמצעות מזכירות התוכנית, ובצירוף כל האישורים הרלוונטיים. טופס לפנייה:

https://humanities1.tau.ac.il/yedion/18-19/forms/vaadathoraa.php

הפנייה בכל בקשה חריגה (כמו למשל, מועדים מיוחדים לבחינות, ארכה בהגשת עבודה, ערעור על ציון וכו') תועבר אל מזכירות התוכנית ללימודי נשים ומגדר ולא אל מזכירויות החוגים אשר בהם נלמדים הקורסים.

ערעור על ציון - ראה בתקנון הפקולטה ב"ציונים".

לטפסים

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>