נהלים ודרישות במהלך הלימודים

נוכחות:

 חובת נוכחות חלה בכל השיעורים. תלמיד הנעדר משיעור המחייב השתתפות פעילה או שלא השתתף באורח פעיל – רשאי המרצה להודיע למזכירות כי התלמיד לא יוכל להשלים חובותיו בקורס.

תלמידי התואר הראשון נדרשים בכל חוגי הלימוד באוניברסיטה ללמוד 2 קורסים אקדמיים בשפה האנגלית.

תלמיד במסלול דו-חוגי יוכל לבחור באיזו תכנית לימודים ללמוד את הקורס. כל המטלות בקורס הינן בשפה האנגלית. 
תלמיד לא יוכל לסיים את לימודיו ללא סיום מטלה זו בהצלחה.

בחינות ועבודות:

על התלמיד לקבל ציון "עובר" (60 לפחות) בכל הקורסים שישתתף בו, לאחר מילוי חובותיו במהלך הקורס ובסיומו לפי דרישות המורה.

קורס יכול להסתיים בבחינה, בבחינת בית, בעבודה מסכמת, בעבודת רפרט או בעבודה סמינריונית.
ככלל, מומלץ לתלמיד להיבחן במועדי א'. מועד מיוחד יאושר על-ידי ועדת ההוראה של החוג רק אם נבצר מן התלמיד לגשת לבחינה מסיבות המצויינות בהוראות האוניברסיטה.

יש לכתוב עבודה סמינריונית אחת ועבודת רפרט אחת. אין ללמוד את שתיהן אצל אותו מורה.

התלמיד ישלח את העבודות למרצה בדוא"ל ויכתב את מזכירות החוג. העבודות תוחזרנה לאחר בדיקה והערכה, תוך פרק זמן של שלושה חודשים מיום מסירתן הרשמי.

התלמיד חייב להשאיר בידיו עותק של העבודה שהגיש.

לא ניתן לשפר ציון בעבודה סמינריונית באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו סמינריון. תלמיד רשאי להירשם לקורס סמינריוני אחר במקום הקורס שבו השיג ציון שאיננו משביע את רצונו.

תלמיד לא יגיש את אותה עבודה ביותר מקורס אחד באוניברסיטה.

צבירת כשלונות:

תלמיד בחוג רשאי לצבור עד 3 כישלונות בשלושה קורסים. תלמיד שמספר כישלונותיו גבוה מזה – יופסקו לימודיו.

כישלון בקורס משמעו קבלת ציון סופי הנמוך מ- 60.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>