עבודת גמר במסלול המחקרי

הדרכה אישית: עבודת המחקר מתבצעת בהנחיית מרצה מהחוג (1 או 2) העוסק/ת בתחום המחקר הרלוונטי לתלמיד/ה. יש ליזום קשר עם המרצה לא יאוחר מתום השנה הראשונה ללימודי התואר השני ולקבל את הסכמתו/ה. יש להחתים את המרצה על טופס בחירת מנחה.


הצעת המחקר: יש לבחור מנחה לתזה לא יאוחר מתום הסמסטר השני ללימודים, ולהגיש הצעת מחקר שתשמש בסיס לעבודת הגמר (תזה) לא יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודים, לאחר השלמת חובות שמיעה של קורסים לתואר שני בהיקף של 12 ש"ס לפחות. יש לקבל אישור בכתב ע"ג טופס אישור לכתיבת עבודת גמר מהמנחה של התזה. ההצעה תישלח ע"י וועדת ההוראה החוגית לקורא/ת חיצוני/ת. תלמידות/ים שלא יגישו את הצעת המחקר במועד יועברו באופן אוטומטי למסלול העיוני עם תום הסמסטר השלישי. ניתן לערער על המעבר האוטומטי באמצעות מכתב לוועדת ההוראה החוגים ובו מפורטים נושא המחקר, שם המנחה, והסיבות לעיכוב בהגשת ההצעה. 

הגנה: לקראת תום המחקר, באישור המנחה/ים, תערך הגנה על התזה. ההגנה תכלול הרצאה על המחקר במסגרת הקולוקוויום הבינתחומי לחקר השפה והתייחסות לשאלות הבוחנים/ות והקהל.

עבודת גמר (תזה): העבודה תיבדק על ידי המנחה/ים של העבודה וכן על ידי שופט/ת אחד נוספ/ת לפחות. הציון הסופי של עבודת הגמר הוא ממוצע של ציוני המנחה/ים (ציון אחד) וציון השופט/ת (ראו תקנון עבודת הגמר). עבודת הגמר תוגש למזכירות החוג בשני עותקים מודפסים ובעותק דיגיטלי (pdf) שיועבר לספריה. על הסטודנט/ית למלא את טופס העלאת עבודת גמר לתואר שני למאגר העבודות הדיגיטלי ולהביאו למזכירות יחד עם עבודת הגמר. דוגמה לדפי השער (בעברית ובאנגלית) מופיעה בידיעון הפקולטה.

הנחיות לכתיבת עבודת גמר 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>