כתיבה יוצרת – דו חוגי – תכנית תלת שנתית

 

מבנה הלימודים

היקף שעות

לימודים הומניסטיים

8 ש"ס

קורסי ליבה

18 ש"ס

קורסי בחירה

14-10  ש"ס

סדנאות וקורסים ייעודיים למסלול

20 ש"ס

סמינרים

8-4  ש"ס

חיבור אישי

0 ש"ס

סה"כ

64 ש"ס

 

 

פירוט תוכנית הלימודים:

 

לימודים הומניסטיים:

שם הקורס

היקף שעות

שנה לתואר

מיומנויות יסוד: קריאה וכתיבה אקדמית

2 ש"ס

שנה א'

קורסי מגוון לבחירה מרשימת הקורסים המוצעים ע"י החוג

לא ניתן ללמוד קורסי מגוון מחוגי האם

4 ש"ס

שנה א'

שני קורסים באנגלית

(אם נלקח בחוג השני, יש להשלים את השעות בקורסי בחירה של החוג לספרות)

4 ש"ס

שנים ב' ו-ג'

סה"כ

8 ש"ס

 

 

לימודי עומק בספרות:

 

קורסי ליבה

שם הקורס

היקף שעות

שנה לתואר

לקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת

2 ש"ס

שנה א'

תרגיל במונחי יסוד בסיפורת

2 ש"ס

שנה א'

מזשיר: מונחי יסוד בשירה

2 ש"ס

שנה א'

תרגיל במונחי יסוד בשירה

2 ש"ס

שנה א'

התיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20

2 ש"ס

שנה א'

תרגיל בתיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20

2 ש"ס 

שנה א'

שירת ימי הביניים, מזרח ומערב

(ניתן ללמוד בשנה ב')

2 ש"ס

שנה א'

צמיחתה של סיפורת עברית מודרנית: קווי יסוד

(ניתן ללמוד בשנה ב')

2 ש"ס

שנה א'

המצאת האדם: תחנות בספרות המערב

(ניתן ללמוד בשנה ב')

2 ש"ס

שנה א'

סה"כ

18 ש"ס

 

 

יש לסיים את כל קורסי החובה בשנתיים הראשונות ללימודים.

 

קורסי בחירה 

שם הקורס

היקף שעות

שנה לתואר

רשימה מפורטת בידיעון ("פירוט קורסים").

שיעורי בחירה בספרות עברית ובספרות כללית.

14-10 ש"ס

שנה א' (סמסטר ב'), שנים ב' ו-ג'

 

סדנאות וקורסים ייעודים לכתיבה יוצרת:

 

שם הקורס

היקף שעות

שנה לתואר

סדנת פרוזה לשנה א'

2 ש"ס

שנה א'

סדנת שירה לשנה א'

2 ש"ס

שנה א'

סדנאות כתיבה בפרוזה או בשירה לשנים ב' ו-ג'.

יש ללמוד אצל מורים שונים.

8 ש"ס

שנים ב' ו-ג'

סדנאות חובה למסלול

רשימה מפורטת בידיעון ("פירוט קורסים").

4 ש"ס

שנים ב' ו-ג'

סדנה מתוכנית תרגום הספרות של החוג

רשימה מפורטת בידיעון ("פירוט קורסים").

2 ש"ס

שנים ב' ו-ג'

לימודי הלשון העברית

יש לבחור מתוך רשימת הקורסים המומלצת של החוג ללשון עברית ולבלשנות שמית:

"העברית ממעוף הציפור" (שם קודם "הלשון העברית לתקופותיה"), "קריאה בטקסטים: מלשון המקרא עד לשון התנאים" (שם קודם "הלשון העברית לתקופותיה"), "תחביר עברי" ו"סמנטיקה".

ניתן ללמוד קורסים אחרים מהחוג ללשון עברית באישור החוגים.

2 ש"ס

שנים א' ו-ב'

סה"כ

20 ש"ס

 

 

בתום השנה הראשונה ללימודים יתקיים מיון, שיקבע מי מהתלמידים.ות י.תמשיך בתוכנית ומי לא י.תוכל להמשיך ללמוד במסגרת התוכנית לכתיבה יוצרת. מי שי.תבחר או י.תאלץ להפסיק את לימודיה.ו בתוכנית לכתיבה יוצרת, י.תוכל להמשיך בלימודים בחוג לספרות, במגמה לספרות עברית וספרות כללית. כל השעות שנלמדו בשנה הראשונה ייספרו במסגרת הלימודים לקראת התואר. למי שיעברו למגמה האחרת בתום השנה הראשונה ללימודים יהיה סך כל השעות הנדרשות להשלמת התואר 60 ש"ס במסלול הדו-חוגי (ולא 64 ש"ס, כנדרש במגמת מקצועות הכתיבה).

 

תוכנית הכתיבה היוצרת תקיים במהלך שנת הלימודים שלושה אירועים (אירוע פתיחת השנה, מפגש אמצע שנה וביקורת עבודות, מפגש סיום שנה) בשיתוף עם תלמידי סדנאות הכתיבה של התואר השני. ההשתתפות באירועים אלה היא חובה.

 

סמינרים 

 

שם הקורס

היקף שעות

שנה לתואר

רשימה מפורטת בידיעון ("פירוט קורסים").

8-4 ש"ס

שנים ב' (סמסטר ב' בלבד) ו-ג'

 

* יש ללמוד שני סמינרים. באחד יש לכתוב עבודת רפרט ובשני עבודה סמינריונית. אין ללמוד את שניהם אצל אותו מורה. אין לכתוב עבודות סמינריוניות משותפות אלא במקרים מיוחדים הקשורים לטיב המחקר ובאישור מראש של ועדת ההוראה של החוג. ניתן לבחור ביותר משני סמינרים, וללמוד את הנוספים במעמד של קורסי בחירה. בסמינרים אלה יש למלא את כל חובות הסמינר, ובסיומם להגיש עבודת רפרט.

תלמידים.ות מתקדמים.ות שממוצע הציונים שלהם.ן 85 ומעלה יכולים.ות לבחור - באישור המורה - את אחד משני הסמינרים מתוך היצע הסמינרים של התואר השני. מומלץ לכתוב בסמינר זה את עבודת הרפרט. בחירה ביותר מסמינר אחד לתואר שני מחייבת פנייה בכתב לקבלת אישור ועדת ההוראה של החוג.

הרישום לחלק מן הסמינרים מותנה בעמידה בדרישות של לימודים קודמים ("דרישות קדם"), המצוינות בידיעון.

מומלץ לתכנן את לימודי הבחירה לקראת ההשתתפות בסמינרים.

 

סה"כ מכסת השעות לתואר

64 ש"ס

 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>