נהלים ודרישות במהלך הלימודים

נהלים ודרישות במהלך הלימודים

 

 1. תוכנית הלימודים הקובעת היא התוכנית שבה החל התלמיד את לימודיו בחוג. על תלמידים שהפסיקו את לימודיהם וחידשו אותם חלה תוכנית הלימודים בעת החידוש. מקרים מיוחדים ידונו באופן פרטני.
 2. נוכחות בשיעורים: תלמידים חייבים להיות נוכחים בכל השיעורים. תלמידים הנעדרים משיעור המחייב השתתפות פעילה או שלא השתתפו באורח פעיל, רשאי המרצה להודיע למזכירות כי התלמידים לא יוכלו להשלים חובותיהם בקורס.
 3. לימודי החוג לפילוסופיה מדורגים.
  השתתפות בשיעורי המשך בתחומי הלימוד מותנית בסיום החובות בשיעורי המבוא באותם התחומים. החוג אינו מתחייב לקיים בכל שנה את כל שיעורי ההמשך של תחומי הלימוד.
  השתתפות בסמינריון מותנית בסיום החובות עפ"י דרישות הקדם עבור אותו סמינר וציון חיובי בבחינת הבקיאות. לא יתאפשר רישום על תנאי לסמינר. 
 4. עבודות ומבחנים: התלמידים חייבים לעמוד בבחינה או להגיש עבודה (על פי דרישות המרצה) בכל שיעור ותרגיל שהשתתפו בו. התנאי לסיום כל קורס בהצלחה הוא ציון "עובר" כלומר, ציון 60 לפחות. עבודות ומבחנים יהיו פרי עבודתם האישית של התלמידים. ועדת ההוראה החוגית תתייחס בחומרה רבה למקרים של העתקה (פלגיאט). עבודה שכולה או חלק ממנה הועתקה ממקורות ללא ייחוס תועבר להליך משמעתי מול ועדת המשמעת האוניברסיטאית.
 5. מועד מיוחד: לכל קורס שמסתיים בבחינת כיתה יש שני מועדים (מועד א' ומועד ב'). ככלל, מומלץ לתלמידים להיבחן במועדי א'. מועד מיוחד יאושר על ידי ועדת ההוראה של החוג רק אם נבצר מן התלמיד או מן התלמידה לגשת לבחינה מהסיבות המצויינות בהוראות האוניברסיטה. את הבקשה ניתן להגיש לאחר מועד ב' ולא יאוחר מתום שבועיים מקבלת הציונים בצרוף מסמכים נלווים באמצעות פתיחת פנייה דרך מידע אישי לתלמיד.
 6. בחינת הבקיאות: תלמידי החוג חייבים להיבחן בבחינת הבקיאות במהלך לימודיהם לפני ההשתתפות בסמינרים. מומלץ להיבחן לאחר סיום חובות הלימוד בקורסים אלה: מבוא לפילוסופיה יוונית, מבוא לפילוסופיה חדשה, קריאות מודרכות, 4 מבואות בתחומי הלימוד. הדרכה כללית לבחינה זו תינתן לתלמידים במהלך שנת הלימודים השנייה במסגרת קבוצות הקריאה המודרכת. דף הנחיות לקראת הבחינה נמצא במזכירות החוג ובאתר האינטרנט של החוג. בחינת הבקיאות מתקיימת בשני מועדים במהלך השנה.
 7. עבודות סמינריוניות: תלמידי החוג יגישו עבודה סמינריונית באחד הסמינריונים שהשתתפו בו (תלמידי המסלול החד-חוגי יגישו שתי עבודות סמינריוניות) ועבודת רפראט בסמינריון האחר. אין לבחור בסמינריון במקום שיעור או להפך.
 • מועדי הגשת העבודות (סמינריוניות ואחרות) מצוינים במידע האישי ובלוח המבחנים בידיעון זה.
 • התלמידים יגישו את העבודות למזכירות החוג בלבד (אין למסור את העבודות לידי המרצה אישית). העבודות תוחזרנה לתלמידים לאחר בדיקה והערכה, תוך פרק זמן של שלושה חודשים מיום מסירתן הרשמי.
 • התלמידים חייבים להשאיר בידיהם עותק של העבודה הסמינריונית שמסרו.
 • תלמידים שלא יגישו את העבודות במועד יתבקשו להירשם לסמינריון אחר בסמסטר הבא.
 • לא ניתן לשפר ציון בעבודה סמינריונית באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו סמינריון.
 • תלמידים רשאים להירשם לקורס סמינריוני אחר במקום הקורס שבו השיגו ציון שאיננו משביע את רצונם.
 • לא יגישו התלמידים אותה עבודה ביותר מקורס אחד באוניברסיטה. 
 1. ערעור על בחינה: תלמידים זכאים לערער על ציון הבחינה תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים באמצעות פתיחת פניה דרך מידע אישי לתלמיד.​
 2. החל משנת תשפ"ב תלמידי התואר הראשון בכל חוגי הלימוד באוניברסיטה נדרשים ללמוד 2 קורסי פוסט פטור בשפה האנגלית. תלמידים במסלול דו-חוגי יוכלו לבחור באיזו תוכנית לימודים ללמוד את הקורסים. כל המטלות בקורסים אלו הינן בשפה האנגלית. היקף כל קורס 2 ש"ס לפחות, סה"כ 4 ש"ס. תלמידים לא יוכלו לסיים את לימודיהם ללא סיום דרישה זו בהצלחה. הקורסים בשפה האנגלית המוצעים השנה מטעם החוג, מופיעים בידיעון החוג בפירוט הקורסים. 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>