מסלולי הלימוד

מסלולי הלימוד:

מסלול ישיר לדוקטורט - מיועד לתלמידים מצטיינים במיוחד. תלמידים המעונינים במסלול זה מתבקשים לפנות ליועץ החוג.

לימודי התואר השני בלשון העברית רוכזו ביום לימודים אחד, יום שלישי, במשך שנתיים.

 

תואר שני במסלול עיוני ללא עבודת גמר (תזה)

חובות הלימודים לתלמידי המסלול העיוני:

 • לימודים בהיקף של 36 ש"ס, מהן סמינר מחקרי אחד.
 • כתיבת שתי עבודות סמינריוניות.
 • בחינה ביבליוגרפיה (חלופה לבחינה גמר):
  - סטודנטים המתחילים בתשפ"ג ייבחנו בבחינה ביבליוגרפית אחת בנושא אחד.
  - סטודנטים ממשיכים: עפ"י חובות הלימודים בשנה בה החלו.

מועדי הבחינות מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג. ניתן להירשם בבאמצעות הבידינג. זכאות לתואר שני במסלול העיוני מותנה בקבלת ציון חיובי בבחינות.
הציון בבחינות הביבליוגרפיה הינו סופי ולא ניתן להבחן במועד נוסף לשיפור הציון, אלא בשנה העוקבת.
תלמידי מסלול סגנון ועריכה ייבחנו בבחינת בקיאות בטקסטים מן העברית הקלאסית בנוסף לבחינת הביבליוגרפיה.

 

תואר שני במסלול סגנון ועריכה ללא עבודת גמר (תזה)

מסלול לימודי התואר השני בסגנון ועריכה משלב לימוד תיאורטי של סגנונותיה השונים של העברית עם ידע מעשי בעריכה. מסלול לימודים זה הוא מסלול עיוני (בלא עבודת גמר). המסלול מדגיש תחומי ידע ומחקר של העברית שיש להם נגיעה ישירה לסגנונותיה של העברית לתקופותיהם ולאופני עריכתם. הוא מציע סמינרים ושיעורים בחקר הסגנון, חקר העברית הישראלית המדוברת, חקר שינויי לשון, מחקר זיקות הגומלין בין הלשון וספרותה ועוד. בצד הלימודים העיוניים מציע המסלול התנסות בסמינרים מעשיים הנוגעים לפניה השונים של עבודת העריכה לסוגיה.

הקבלה למסלול סגנון ועריכה מותנית בעמידה בבחינה ובריאיון אישי (פטורים מתנאי קבלה אלו בוגרי תוכנית הלימודים בעריכה לשונית בחוג).

חובות הלימודים לתלמידי המסלול העיוני:

 • לימודים בהיקף של 24 ש"ס, מהן סמינר מחקרי אחד וכתיבת שתי עבודות סמינריוניות.
 • 12 ש"ס שיעורים מעשיים מתוך תוכנית עריכה לשונית:
  - עריכה נורמטיבית א' (2 ש"ס)
  - העברית הנורמטיבית בת-ימינו (2 ש"ס)
  - הסגנונות העבריים ושימושם בעברית בת זמננו ( 2 ש"ס)
  - עריכת התרגום מאנגלית (2 ש"ס)
  - עריכה נורמטיבית ב' (2 ש"ס)
  - עריכת טקסטים אקדמיים (2 ש"ס)
   
 • בחינה ביבליוגרפיה*
  - סטודנטים המתחילים בתשפ"ג ייבחנו בבחינה ביבליוגרפית אחת.
  סטודנטים ממשיכים: עפ"י חובות הלימודים בשנה בה החלו.
   
 • בחינת בקיאות* בטקסטים מן העברית הקלאסית.

*בחינות הביבליוגרפיה והבקיאות: תלמידי המסלול ייבחנו בבחינות הביבליוגרפיה (נא ראו ב"חובות במהלך הלימודים"). ​כן ייבחנו התלמידים בשנת לימודיהם הראשונה בבחינת בקיאות בטקסטים מן העברית הקלאסית.
מועדי הבחינות מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג. ניתן להירשם באמצעות הבידינג. זכאות לתואר שני במסלול העיוני מותנה בקבלת ציון חיובי בבחינות.
הציון בבחינות אלה הינו סופי ולא ניתן להבחן במועד נוסף לשיפור הציון, אלא בשנה העוקבת.
 

תואר שני במסלול סגנון ועריכה לבעלי תעודת עריכה
ללא עבודת גמר (תזה)

בוגרי תוכנית הלימודים בעריכה לשונית בחוג שיבחרו להמשיך לתואר השני במסלול סגנון ועריכה יוכלו לזקוף 12 ש"ס שלמדו בלימודי התעודה לטובת התואר השני, ילמדו בחוג 24 ש"ס סמינרים מלימודי התואר השני בחוג מהן סמינר מחקרי אחד, יכתבו שתי עבודות סמינריוניות וייבחנו בשתי בחינות ביבליוגרפיה.

כמו כן יהיו חייבים בשאר חובות הלימודים לתואר השני במסלול העיוני (נא ראו ב"חובות במהלך הלימודים").

 

השלמת תזה

תלמידים שסיימו תואר שני במסלול העיוני ומבקשים לכתוב עבודה שקילה לעבודת גמר לתואר שני, אך אינם מעוניינים להמשיך לתואר שלישי, מוצעת להם האפשרות להירשם למעמד השלמת תזה (תואר 75).
הרישום מותנה במציאת וקבלת אישור ממנחה לכתיבת העבודה ורישום לקורסים הנדרשים עפ"י הנחיית המנחה והחוג, כמו גם השלמת שפה זרה שניה.
הרישום אפשרי בדיסציפלינה בה סיימו תואר שני עיוני בלבד, בציון 85 ומעלה.
משך הזמן במסלול זה הינו עד שנתיים.

 

מעבר מהמסלול העיוני למסלול המחקרי:

לאחר שנת לימודים אחת יוכל תלמיד מהמסלול העיוני להגיש בקשה למעבר למסלול המחקרי אם עמד בתנאים אלה:

 • נצברו קורסים בהיקף של 12 ש"ס לפחות בציון ממוצע של 85 ומעלה.
 • הגשת הצעת מחקר לעבודת הגמר מאושרת על ידי מנחה מהחוג.

 

תואר שני במסלול המחקרי עם עבודת גמר (תזה)

חובות הלימודים לתלמידי המסלול המחקרי:

 •  לימודים בהיקף של 28 ש"ס, מהן סמינר מחקרי אחד.
 • כתיבת עבודה סמינריונית אחת.
 • כתיבת עבודת גמר.
 • השגת ציון פטור בשפה זרה שנייה
  ​תלמידי המסלול המחקרי נדרשים לסיים ברמת פטור קורס בשפת מחקר שנייה (נוסף על אנגלית) או קורס בשפת התמחות ההולמת את נושא המחקר שבעבודת הגמר, בתיאום עם מנחה עבודת הגמר ובאישורו. 

במסלול המחקרי מספר השעות לתואר נמוך ממספר השעות במסלול העיוני.
על מנת שמספר השעות יהיה זהה בשני המסלולים ויעמוד על 36 ש"ס (לצורך תחשיבי שכר לימוד), מוזן קורס הנחיית תזה בהיקף של 8 ש"ס (בנוסף למכסת השעות במסלול המחקרי של 28 ש"ס).
​להלן קישור לעיקרי תקנות שכר לימוד לתואר שני  https://www.tau.ac.il/tuition-booklet-7
לפי כללי הפקולטה, יש לסיים את לימודי התואר השני בתוך שנתיים. במקרים מיוחדים ניתן לבקש הארכה, המותנית באישור ועדת ההוראה.

 

בלשנות שמית תואר שני במסלול מחקרי עם עבודת גמר (תזה)

חובות הלימודים לתלמידי המסלול המחקרי:

 •  לימודים בהיקף של 28 ש"ס.
 • כתיבת עבודה סמינריונית אחת.
 • כתיבת עבודת גמר.
 • השגת ציון פטור בשפה זרה שנייה: 
  ​תלמידי המסלול המחקרי נדרשים לסיים ברמת פטור קורס בשפת מחקר שנייה (נוסף על אנגלית) או קורס בשפת התמחות ההולמת את נושא המחקר שבעבודת הגמר, בתיאום עם מנחה עבודת הגמר ובאישורו. 

במסלול המחקרי מספר השעות לתואר נמוך ממספר השעות במסלול העיוני.
על מנת שמספר השעות יהיה זהה בשני המסלולים ויעמוד על 36 ש"ס (לצורך תחשיבי שכר לימוד), מוזן קורס הנחיית תזה בהיקף של 8 ש"ס (בנוסף למכסת השעות במסלול המחקרי של 28 ש"ס).
​להלן קישור לעיקרי תקנות שכר לימוד לתואר שני  https://www.tau.ac.il/tuition-booklet-7

לפי כללי הפקולטה, יש לסיים את לימודי התואר השני בתוך שנתיים. במקרים מיוחדים ניתן לבקש הארכה, המותנית באישור ועדת ההוראה.

 

מסלול צבירה

מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים לתואר שני שאינם יכולים לעמוד במסגרת זמן התקן של שנתיים לסיום התואר.

 • במסלול זה ניתן ללמוד עד שנתיים שבמהלכן ניתן ללמוד לכל היותר מחצית השעות לתואר.
 • תלמידים שהשלימו את מכסת מחצית השעות לפני תום השנתיים, יעברו למעמד "מן המניין" במהלכן.
 • בתום תקופת הלימודים במעמד זה ("מעמד מיוחד"), יועברו התלמידים ללימודים במעמד "מן המניין", ובמעמד זה יוכרו לתלמידים הקורסים שלמדו בלימודי הצבירה וכן ייזקף לזכותם תשלום שכר הלימוד ששילמו בגינם.
 • על תלמידים אלה להשלים את כל החובות לתואר בתקופה שלא תעלה על שנתיים נוספות.
 • לאחר ההרשמה למסלול "מן המניין" לא ניתן לעבור למסלול צבירה.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>