לימודים לתואר שלישי - תקנונים והנחיות

כללי:

עבודות הדוקטורט הנכתבות במסגרת ביה"ס משקפות קשת רחבה של דיסציפלינות ומגוון של חומרי-מחקר ומתודולוגיות. עבודת הדוקטורט היא עבודת מחקר רחב היקף ברמה אקדמית גבוהה שעוברת שיפוט חיצוני ואישור של מומחים מוכרים בתחום.

המחקר מתבצע תחת הדרכה של אחד או יותר מחברי הסגל של ביה"ס, וניתן לצרף גם חוקרים בכירים נוספים מן הארץ ומן העולם, במידת הצורך ועל פי תחומי מומחיותם.

לימודי התואר השלישי מתנהלים בהתאם לתקנון האוניברסיטאי לתלמידי מחקר ובהתאם להנחיות הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר של בית הספר.

 

 

תנאי קבלה:

לביה"ס מתקבלים תלמידים בעלי תואר מ"א ממוסד אקדמי מוכר בציון ממוצע 85 ומעלה כשהציון על עבודת הגמר הוא 85 לפחות.

המסלול הישיר - תלמידי מ"א שהצטיינו במהלך שתי שנות לימודיהם לתואר השני, יוכלו להתקבל למסלול הישיר לדוקטורט לאחר שהשלימו לפחות 20 ש"ס מלימודי התואר השני בציון ממוצע 90 ומעלה, ובתוכם שתי עבודות סמינריוניות, לפחות אחת מהן בציון 95 ומעלה. המסלול הישיר מאפשר לתלמידי מחקר לקצר את משך הזמן הנדרש להשלמת הדרישות לקבלת התואר. מסלול זה מיועד לסטודנטים/יות מצטיינים בלבד.

במהלך הלימודים יוענק לתלמידי המסלול הישיר גם תואר מ"א, כדי שיהיו בעלי תואר אם מסיבה כלשהי לא יעלה בידם להשלים כנדרש את עבודת הד"ר.

תלמיד/ה המגיע/ה מחוגים שאינם חוגי בית הספר למדעי היהדות וארכאולוגיה  או תלמיד/ה שסיים/ה לימודי תואר שני ללא עבודת תזה, או תלמיד/ה שבית הספר רואה לנכון שיש לגביו/ה צורך בהשלמות, יכול/ה להתקבל כמועמד/ת לתלמיד/ת מחקר ויהיה עליו/ה לבצע השלמות לקראת הקבלה לתואר שלישי. ההשלמות תקבענה ע"י המנחה ותועברנה לאישור ביה"ס. תלמיד/ה ללא עבודת תזה שהתקבל/ה ללימודי השלמה מחויב/ת בכתיבת עבודה שוות ערך לתזה. על התלמיד/ה להשיג בכל אחד מקורסי ההשלמה (קורסי תואר שני בלבד) ובעבודת שוות הערך לתזה ציון 85 לפחות בפרק זמן מקסימלי של שנתיים.

כמו כן, תלמיד/ה חייב/ת בפטור משפה זרה שניה ברמת מתקדמים .

 

 

מהלך הלימודים ולימודי השלמה:

עבודות המחקר של התלמידים נידונות בשלבים השונים שלהם בסמינרים לדוקטורנטים ובפורומים אחרים, שם מתקיימים גם דיונים רחבים על מתודולוגיות ותיאוריות מחקריות. תלמידים הלומדים לתואר שלישי נדרשים להשתתף ב 8 ש"ס במהלך לימודיהם ולהשיג ציון של 85 לפחות בקורסים אלו (קורסי תואר שני בלבד). קורסים אלו יילקחו מתוך מבחר הקורסים המוצע ע"י תכניות הלימוד לתואר שני בחוגי בית הספר. כמו כן בכל שנה מתקיים סמינר בית ספרי בהיקף של 2 ש"ס, אשר בו יש להשתתף לפחות פעם אחת במהלך התואר .

 

סמינרים מחלקתיים

החוגים ובית הספר מצפים מהדוקטורנטים להשתתף בסמינרים המחלקתיים בכל שנה, לפחות ב-3 השנים הראשונות לדוקטורט.  מדובר במפגש של הקהילה הלומדת של החוג – סגל ותלמידים מתקדמים. במסגרתו מגיעים מרצים אורחים חשובים, חלקם מאוניברסיטאות בחו"ל, וזו הזדמנות להכיר הן את החוג על כל מרכיביו והן את המחקר הבינלאומי.  ניתן לכלול את הסמינר המחלקתי בשעות החובה ולכתוב רפרט בסמינר זה – מותנה באישור המנחה.  הנוכחות אינה קשורה לחובת 8 השעות של הדוקטורנטים, אלא היא המלצה הנובעת מעצם החברות בקהילת החוג וביה"ס. 

 

דוקטורנטים מהחוג להיסטוריה של עם ישראל

החוג מקיים מידי שנה סדנה לדוקטורנטים. השתתפות בסדנה זו הינה חובה לדוקטורנטים של החוג. הסדנא מתכנסת אחת לשבועיים בשני סמסטרים וערכם 2 ש"ס לשנה. החובה הינה לשנתיים (סה"כ 4 שעות) .  חובות תלמידי המחקר בחוג הינן 12 ש"ס.            

ידיעת שפות זרות נוספות מעבר לאנגלית מהווה נדבך חשוב בהשכלה המצופה מתלמידי בית הספר. יש להירשם ולהגיע לרמת פטור מתחילים + מתקדמים בשפה זרה מערבית או עתיקה. הדבר נעשה ביחידה לשפות זרות באוניברסיטה. (אלא אם יש פטור בשפה זרה מערבית נוספת לאנגלית מתואר קודם).

 

 

שלבי הלימודים:

מסלול  הלימודים לתואר שלישי נחלק לשני שלבים:

 

שלב א': 

בו ירכשו הסטודנטים כלים מקצועיים לביצוע המחקר (הכשרה דיסציפלינארית, מתודולוגית, לשונית), ויגבשו נושא לעבודת המחקר שלהם. בתום שלב זה, יגישו הצעת מחקר לאישור הוועדה לתלמידי מחקר של ביה"ס והוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר. את הצעת המחקר, יגישו התלמידים תוך שנה מיום קבלתם לשלב א'.

 

שלב ב': 

בו ימשיכו הסטודנטים במחקרם ויכתבו את עבודת הדוקטורט. בתום הכתיבה תוגש העבודה לשיפוט. התקופה הקצובה להשלמת כתיבת העבודה היא חמש (5) שנים ממועד תחילת הלימודים, ובכל מקרה לא מעבר לתקופה המאושרת על-ידי ועדת תלמידי המחקר.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>