עמיתי בתר-דוקטורט

מלגת פוסט-דוק - בית הספר למדעי היהדות וארכיאולוגיה - תשע"ט

המלגה מיועדת למועמדים אשר קבלו את הדוקטורט שלהם במוסד מוכר להשכלה גבוהה לא לפני ה-1 באוקטובר 2013 ולא יאוחר מ -1 באוקטובר 2018. בעלי תואר דוקטור מאוניברסיטת תל אביב אינם זכאים למלגה זו.

מצ"ב הקול הקורא למלגת הפוסט דוקטורט של הפקולטה לשנת 2018-2019.

שימו לב: שני קריטריונים מרכזיים שימשו לבחירת המועמד: (א) איכות אקדמית מוכחת; (ב) תכנית עבודה ברורה להשתלבותו של המועמד בפרויקט נוכחי של חבר הסגל הנותן חסות, ו/או של תלמידי המחקר, ו/או של פעילות בית הספר עבור השנה האקדמית הרלוונטית.

 

הזוכה של ביה"ס במלגה זו לשנת תשע"ט הוא:

ד"ר אוהד אבודרהם, העוסק בדקדוק המנדעית ובעל דוקטורט מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. ד״ר אבודרהם הוא עמית בן יהודה בחוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית, ואת הפוסט יעשה בהנחיית פרופ' משה מורגנשטרן.

 

מלגות בתר דוקטוריות של כלל האוניברסיטה:

מטרת ההשתלמות הבתר-דוקטורית היא לאפשר לחוקרים צעירים, שאושרה זכאותם לקבלת תואר שלישי ממוסד אחר, השתלמות מדעית במסגרת קבוצת מחקר מבוססת או בתחום מחקר מבוסס ובליווי חבר סגל בכיר. 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive