מלגות

1. מלגות אוניברסיטאיות וחוץ אוניברסיטאיות


מידע מפורט על כלל המלגות האוניברסיטאיות ניתן למצוא באתר מדור המלגותhttp://www.tau.ac.il/acad-sec/grantsite
קיימות גם מלגות מקרנות חוץ אוניברסיטאיות. פרטים לגבי מלגות אלה ניתן למצא באתר מדור המלגות ובהודעות האלקטרוניות הנשלחות מעת לעת לתלמידי המחקר של בית הספר, ע"פ מידע שמתקבל מהמזכירות האקדמית.

 

2. מלגות ומענקים של בית הספר

מלגות קיום
בית הספר מעניק מדי שנה מספר מלגות קיום לתלמידי המחקר. המלגות ניתנות על בסיס הצטיינות והתקדמות המחקר. בשנת תשע"ט יעניק ביה"ס 9.5 מלגות קיום לדוקטורנטים מצטיינים.

בית הספר מעניק מלגות חד-פעמיות לתלמידי תואר שני ושלישי מקרנות ותרומות, בהן מלגות מהקרנות ע"ש יורן-שניצר, מלגות יניב, מלגות יעקובי, מלגות סדן, מלגות בוביס.

מלגות הצטיינות ע"ש בלבן גלס ללימודי תואר שני בחוגי בית הספר - מחזור חדש של מלגות ייפתח לקראת ההרשמה לשנת תש"פ.

 

3. מלגות מקרנות חיצוניות

מלגת עזריאלי 

​מלגת רוטנשטרייך

מלגת אורגלר

מלגת ליבר

​מלגות ע"ש נחמיה לבציון לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה:

רצ"ב מידע וטפסי בקשה למלגות לבציון המוענקות ע"י המועצה להשכלה גבוהה לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה. 

מלגות הות"ת לבתר-דוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית תשע"ט

רצ"ב מידע וטפסים למלגות המוצעות ע"י הות"ת לבתר-דוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית המעוניינים לצאת להשתלמות בתר-דוקטורית בחו"ל.

מלגות רוטשילד - בתר דוקטורית  לשנת  2019-2020

מלגת קרן רוטשילד להשתלמות בתר דוקטורית מיועדת לדוקטורנטים מצטיינים בכל גיל),תושבי ישראלבעלי תואר Ph.D או לקראת סיום)למטרת לימודים או מחקר במוסדות להשכלה גבוהה ומחקר בחו"ל בשנת הלימודים .2019-2020 במסגרת מלגה זו יוענקו 13 מלגות בתחומי ההנדסהמדעי החייםמדעים מדויקים ורפואה ו 9-מלגות במדעי הרוח והחברהניהול ומשפטים.

מלגות פרס "דן דוד"

בתחומי המחקר: 

  • History of Science, היסטוריה של המדעים
  • Bioethics, ביואתיקה
  • Personalized Medicine, רפואה מותאמת אישית

קול קורא

 

מלגות לסטודנטים ערבים ע"ש לואיס ומרטין וויטמן – תשע"ח

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive