פרופ' גד יעקב [גדי] אלגזי

סגל אקדמי בכיר בחוג להסטוריה כללית
חוג להסטוריה כללית סגל אקדמי בכיר
פרופ' גד יעקב [גדי] אלגזי
טלפון פנימי: 03-6409458
טלפון נוסף: 03-6409454
פקס: 03-6406229
משרד: גילמן, 370

אודות

אני עוסק בהיסטוריה חברתית ובאנתרופולוגיה היסטורית. חקרתי בעבר קהילות איכרים וחברות חצר ובשנים האחרונות אני עוסק בתולדות הקבוצה החברתית המתועדת ביותר בהיסטוריה האירופית המלומדים, שיש להם מה לכתוב על כולם (והרבה מאוד על עצמם), אבל היבטים מרכזיים בהיסטוריה החברתית שלהם עדיין לא נחקרו. מחקרי התמקדו במערב אירופה, במיוחד באזורים הדוברים גרמנית, בין 1300 ל-1630.

ספרי איכרים ואדונים בימי הביניים המאוחרים (1996) עסק בתפקיד אלימות האדונים בשעתוק הסדר החברתי. הוא עוסק בשתי שאלות: כיצד מייצר פוטנציאל האלימות זיקות חברתיות, והאם כפיפותם של איכרים לאדוניהם היתה לגיטימית בעיני המוכפפים והמוכפפות עצמם? ואם האיכרים "שותקים" איך אנו יודעים בעצם אם קיבלו את האידיאולוגיה השלטת? במחקר ניסיתי לשחזר את נקודת מבטם של האיכרים מתוך שימוש הלשון מתוך האופנים החריגים לעתים שבהם השתמשו בשפה הרשמית. הדבר הוביל אותי לעיסוק בכמה סוגיות בחקר השיח ובתפקיד הלשון והדיבור במחקר היסטורי; ; בהיסטוריה של מדעי החברה כדי להבין, איזה תפקיד ממלאות מסורות תאורטיות מפורשות וחבויות בפרקטיקה המחקרית. 

יחד עם עמיתתי וחברתי, פרופ' רינה דרורי ז"ל, עסקתי לאחר מכן במחקר השוואתי של חברות חצר בין בגדאד העבאסית לצפון צרפת בימי הביניים התיכוניים. ניסינו להבין את היצירתיות התרבותית של חברות חצר וכיצד מתעצבים בהן דגמים תרבותיים במיוחד דגם ה"אהבה" החצרוני ומערכי היחסים המגדריים בתוכן. הפרויקט לא הושלם בשל מותה בלא-עת של רינה ורק חלק ממנו הגיע לכלל פירסום.

אני עוסק כעת בשאלה כיצד מתהווים אורחות חיים, באמצעות מקרה המבחן של המלומדים בצפון אירופה ובעיקר באזורים דוברי הגרמנית בין 1470 ל-1630. כיצד התעצבו משפחות חדשות לאחר שהמלומדים בצפון אירופה זנחו את מסורת הפרישות של ימי הביניים? זהו מחקר נסיוני באנתרופולוגיה ההיסטורית של יחסי משפחה ושארות, המבקש להבין את תהליכי מיגדור הידע (gendering of knowledge) בתקופת מפתח וכיצד קבוצה חברתית מעצבת דגמים עמידים של אורח חיים החל במערכות יחסים, דרך ארגון המרחב והזמן וכלה בהרגלים יומיומיים ותדמיות.

לצד פרויקט זה אני עוסק בשנים האחרונות בתהליכים קולוניאליים ובהתיישבות. העניין המחקרי המחודש בקולוניאליזם התיישבותי מאפשר לחדש את הדיאלוג בין חוקרים וחוקרות העוסקים בחברות פרה-מודרניות לבין אלה המתמקדים בחברות מודרניות. בהקשר זה אני חוקר כעת תהליכי נישול, עקירה, התיישבות והתיישבות-מחדש בישראל של שנות החמישים המוקדמות.

אני מלמד קורסים בהיסטוריה חברתית, היסטוריה של המשפחה ומיגדר; היסטוריה של אוכל ותרבות חומרית; תיאוריה ומתודולוגיה במחקר ההיסטורי; תהליכי קולוניזציה, חברות ספר ומגעים בין חברות בהיסטוריה העולמית. בכל אחד מהתחומים האלה אני מנחה תלמידות ותלמידי מחקר.

מחקר והנחיה

ימי הביניים, ימי הביניים המאוחרים והעת החדשה המוקדמת, היסטוריה חברתית, אנתרופולוגיה היסטורית, היסטוריה גרמנית, מחקר התרבות, מגעים בין תרבויות, היסטוריה של המשפחה ושארות, סמנטיקה היסטורית, היסטוריה של שימוש לשון, אוריינות וכתב, היסטוריוגרפיה, היסטוריה של מדעי החברה ומוסדות הידע, קולוניאליזם וחברות ספר.

הנחיית תלמידי\ות מחקר:

דוקטורט:

 • לילך אסף (יחד עם פרופ' גבריאלה סיניורי, קונסטנץ): שמות, הזדהויות ושינוי חברתי: מתן שמות ועיצוב מחדש של זהויות ויחסים בקרב קהילות יהודיות גרמניות בימי הביניים המאוחרים (Names, Identifications, and Social Change: Naming Practices and the (Re-)Shaping of Identities and Relationships within German Jewish Communities in the Late Middle Ages)

 • קרן-אור שלזינגר (יחד עם פרופ' הארוי גולדברג/אנתרופולוגיה): ספר של יחסים: משפחות פלסטיניות משני עברי הקו הירוק (Relational frontier: Palestinian families across the Green Line)

 • רנא עואיסה (בצוותא עם פרופ' ליאת קוזמא): מסתננים הביתה: היסטוריה חברתית של נסיונות שיבה של פליטים פלסטינים, 1949–1954

 • מעין נהרי (בצוותא עם ד"ר נח גרבר): מערכת היחסים בין מהגרי-עולי תימן למדינת ישראל

עבודות גמר לתואר שני:

 • נטלי רוטמן: משמיעים משמעת: מוסיקה בצבאות הגרמניים בראשית העת החדשה

 • דפנה הירש: 'באנו להביא תרבות': חינוך להיגיינה ביישוב היהודי בפלשתינה בזמן המנדט הבריטי

 • דנה קפלן: חתונות המעמד הבינוני-גבוה בישראל: ייצור תרבות, רפרטוארים וטעמים

 • רותי אונגר (יחד עם פרופ' מירי אליאב-פלדון): 'למרות מוצאי הנחות': תומאס פלאטר, דוגמא למוביליות חברתית באירופה של המאה השש-עשרה

 • טלי שפר: הפוליטיקה של הרגשות: ניתוח סמנטי של עימותים בין אריסטוקרטים בטקסטים צרפתיים (מאות שתים-עשרה–שלוש עשרה)

 • עודד רבינוביץ: שדות חברתיים ומסלולי קריירה של אינטלקטואלים בצרפת של הרנסאנס: המקרים של דה תו ואובינייה

 • אורי שוורץ: האביר-החתלתול ושנתו של הנזיר: זהות חברתית והפגנתה במסעות צליינות לארץ הקודש בשלהי  המאה החמש-עשרה

 • נאור בן-יהוידע (יחד עם פרופ' דני רבינוביץ, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה): האנשים שידעו יותר מדי: דייגי יפו והפרויקט הציוני, 1936-2004

 • גיורא שטרנברג: הריטואל של האינטראקציה בחצר של לואי הארבעה-עשר: קודים של תחרות על סטטוס

 • רמי אדוט (יחד עם פרופ' יהודה שנהב, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה): פועלים ופקידים: חלוקת העבודה המעמדית-אתנית בירושלים בשנות הארבעים והחמשים

 • שגית רווה (יחד עם פרופ' איריס שגריר, האוניברסיטה הפתוחה): מגמות חברתיות והשתקפותן בשמות הפרטיים לנשים בעיר השוק ראמזי וסביבותיה בין המאות שלוש-עשרה והשש-עשרה

 • עדי מעוז (יחד עם פרופ' שון לונה, בית הספר הגבוה ע"ש אליס סלומון, ברלין): מו"מ על זהות: המקרה של הבדואים בנגב ומאבקם להכרה בכפרים הבלתי-מוכרים

 • דוד מוצפי-הלר: התיישבות בנגב הישראלי: מתווכים בירוחם בין שוליים ומרכז

 • רנא עואיסה: "אנחנו לא בכינו בשעת הפרידה": התמודדות עקורים פלסטינים עם זיכרונות העקירה מהמקום

 • אסף דוד (בצוותא עם פרופ' דפנה הירש): חדירתם של הקולנוע והכדורגל ליישוב היהודי בא"י במחצית הראשונה של המאה העשרים

 • אלירן אליאסי (בצוותא עם פרופ' נמרוד הורביץ): הגירת האוכלוסייה הבדווית צפונה והתיישבותה באזור גוש דן מראשית שנות ה-60 ועד לראשית שנות ה-80: מקרה הבוחן של שכונת מולדת בחולון

 • ישראלה שאער: הייתי חיה משונה מאוד: על קולנוע נשים מזרחי פוליטי מוקדם

 • גיא ארז (בצוותא עם ד"ר עודד רבינוביץ): בעלי חיות ובעלי חיים: עולם החי במשק הבית הכפרי בצרפת של המאה השש-עשרה

פרסומים

Books

 • Gadi Algazi, Herrengewalt und Gewalt der Herren im späten Mittelalter: Herrschaft, Gegenseitigkeit und Sprachgebrauch [Historische Studien, vol. 17] (Frankfurt am Main/New York: Campus, 1996) [Seigniorial Power and Violence in the Later Middle Ages: Lordship, Reciprocity and Language Use]
 • Gadi Algazi, Valentin Groebner & Bernhard Jussen, eds., Negotiating the Gift: Pre-Modern Figurations of Exchange [Veröffentlichhungen des Max Planck Instituts für Geschichte, 188] (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2003)

Articles

 • “The Social Use of Private War: Some Late Medieval Views Reviewed”, Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte: Zur Sozial- und Begriffsgeschichte des Mittelalters 22 (1993), pp. 253-274

 • “Violence, mémoire et pouvoir seigneurial au Moyen Age tardiv”, Actes de la recherche en sciences sociales (Paris) No. 105 (1994), pp. 26-29 [“Violence, Memory, and Seigniorial Power in the later Middle Ages”]
 • “Sie würden hinten nach so gail: Vom sozialen Gebrauch der Fehde im späten Mittelalter”, in: Physische Gewalt: Studien zur Geschichte der Neuzeit, Alf Lüdtke and Thomas Lindenberger eds. (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995), pp. 39-77 [“The Social Use of Private War in the Later Middle Ages”]

 • “ ‘Sich selbst Vergessen’ im späten Mittelalter: Denkfiguren und soziale Kon­figurationen”, in: Memoria als Kultur, Otto Gerhard Oexle ed. (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1995), pp. 387-427

 • “The Shape of the Landscape: Nicholas of Cusa, the Mosel Peasants and the Rural Law”, in: Popular Culture, B.-Z. Kedar ed. (Jerusalem: Shazar Center, 1996), pp. 123–139 [in Hebrew]
 • “Culture Heroes and Heroes’ Cult”, Zmanim – A Historical Quarterly no. 58 (1997), pp. 40–47 [in Hebrew]

 • “Lords Ask, Peasants Answer: Making Traditions in Late Medieval German Village Assemblies”, in: Between History and Histories: The Making of Silences and Commemorations, Gerald Sider and Gavin Smith eds. [Anthropological Horizons, vol. 11] (Toronto: Toronto University Press, 1997), pp. 199–229; Russian translation: Istorija i antropologija: meždisciplinarnye issledovanija na rubeže XX – XXI vekov, Michael Krom, David Sabean, Gadi Algazi, eds. [History & Anthropology] (St. Petersburg: Alettejja, 2006), pp. 70–110

 • “Otto Brunner: ‘Konkrete Ordnung’ und Sprache der Zeit”, in: Geschichte als Legitimationswissenschaft, 1918-1945, Peter Schöttler ed. (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1997), pp 166–203 [“Otto Brunner: ‘Concrete Order’ and the Language of the Times”] (2nd edition 1999; Japanese translation, 2001)

 • “Ein gelehrter Blick ins lebendige Archiv: Umgangsweisen mit der Vergangenheit im 15. Jahrhundert”, Historische Zeitschrift 266:2 (1998), pp. 317–357 [“A Learned View of a Living Archive: Coping with the Past in the Fifteenth Century”]

 • “Tradition als Gespräch der Ungleichen: Bauern und Herren in der spät­mittel­alterli­chen Dorfversammlung”, in: Eid und Wahrheitssuche, Stefan Esders & Thomas Scharff eds. [Gesellschaft, Kultur und Schrift: Mediävistische Beiträge, vol. 7] (Frankfurt am Main: Peter Lang, 1999), pp. 191–210 [“Unequal Dialogs: Lords and Peasants in Late Medieval Village Assemblies”]

 • “Bodily Rites and Social Organization: Norbert Elias’ Process of Civilization”, Zmanim – A Historical Quarterly no. 70 (March 2000), pp. 62–83 [in Hebrew]

 • “Norbert Elias – His Life and Main Works”, Zmanim – A Historical Quarterly no. 70 (March 2000), pp. 60–61 [in Hebrew]
 • “Kulturkult und die Rekonstruktion von Handlungsrepertoires”, L’homme: Zeitschrift für feministische Geschichtswissenschaft 11:1 (2000), pp. 105–119 [“Culture Cult and the Reconstruction of Repertoires for Action”]

 • “Pruning Peasants: Private War and Maintaining the Lords’ Peace in Late Medieval Germany”, in: Medieval Transformations: Texts, Power and Gifts in Context, Esther Cohen & Mayke de Jong eds. (Leiden: Brill, 2000), pp. 245–274

 • Gadi Algazi & Rina Drory, “L’amour à la cour des ‘abbasides: Un code de compétence sociale”, Annales: Histoire, Sciences Sociales 55:6 (2000), pp. 1255–1282 [“Love: A Code for Social Competence at the Abbasid Court”]

 • “Gelehrte Zerstreutheit und gelernte Vergesslichkeit: Bemerkungen zu ihrer Rolle in der Formierung des Gelehrtenhabitus”, in: Der Fehltritt: Vergehen und Versehen in der Vormoderne[Norm und Struktur, 15] (Köln/Weimar/Wien: Böhlau, 2001), pp. 235–250 [“Scholarly Absent-Mindedness and Learned Forgetfulness: Notes on their Role in Shaping the Scholarly Habitus”]

 • “Abelard, Heloise, and Astrolabe: A Note on Babies’ Cries and Scholars’ Peace of Mind”, in: Women, Children and the Elderly: Essays in Honour of Shulamit Shahar, Miriam Eliav-Feldon & Yitzhak Hen eds. (Jerusalem: Shazar Center, 2001), pp. 85–98 [in Hebrew]

 • “Hofkulturen im Vergleich: ‘Liebe’ bei den frühen Abbasiden”, in: Das europäische Mittelalter im Spannbogen des Vergleichs, Michael Borgolte ed. (Berlin: Akademie Verlag, 2001), pp. 187–196 [“Court Cultures Compared: ‘Love’ in the Early Abbasid Period”]

 • “Food for Thought: Hieronymus Wolf grapples with the scholarly habitus,” in: Egodocuments in History: Autobiographical Writing in its Social Context since the Middle Ages, Rudolf Dekker ed. (Hilversum: Verloren, 2002), pp. 21–44

 • "Some Problems with Reciprocity,” Endoxa, Series Filosóficas no. 15 (2002), pp. 43–50

 • “Studying Learned Nature: The Shaping of the Concept of Habitus in Bourdieu’s Work,” Israeli Sociology 4:2 (2002), pp. 401–410 [in Hebrew]

 • “Doing Things with Gifts,” in: Negotiating the Gift: Pre-Modern Figurations of Exchange, Gadi Algazi, Valentin Groebner & Bernhard Jussen eds. (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2003), pp. 9–27

 • “Feigned Reciprocities: Lords, Peasants, and the Afterlife of Medieval Social Strategies,” in: Negotiating the Gift: Pre-Modern Figurations of Exchange, Gadi Algazi, Valentin Groebner & Bernhard Jussen eds. (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2003), pp. 99–127

 • “Scholars in Households: Refiguring the Learned Habitus, 1480-1550,” Science in Context 16:1-2 (2003)(special issue: Scientific Personae, edited by Lorraine Daston and H. Otto Sibum), pp. 9–42

 • “ 'For this boy I prayed': Konrad Pellikan and the Making of Scholarly Families in Northern Europe,” Historia 14 (2004), pp. 7–48 [in Hebrew]

 • “Listening to the Voice which says No,” The Refuseniks’ Trials (Tel Aviv: Babel Publishing House, 2004), pp. 11–35 [in Hebrew]

 • “Between the Desert and the Forest: Reading a Foundation Story,” Zmanim – A Historical Quarterly no. 89 (March 2005), pp. 50–59 [in Hebrew]

 • Review essay: “Diversity Rules: On Peregrine Horden & Nicholas Purcell, The Corrupting Sea: A Study of Mediterranean History (Oxford: Blackwell Publishers, 2000),” Mediterranean Historical Review 20:2 (2005), pp. 227–245

 • “Geistesabwesenheit: Gelehrte zuhause um 1500,” Historische Anthropologie 13:3 (2005), pp. 325–342 ["Absent-Minded: Scholars at Home around 1500"] (reprinted in: Gelehrtenleben: Wissenschaftspraxis in der Neuzeit, Alf Lüdtke & Reiner Prass, eds. (Köln/Weimar/Berlin: Böhlau, 2008), pp. 215–234)

 • “Matrix in Bil‘in: A Story of Colonial Capitalism in Current Israel,” Theory and Criticism 29 (2006), pp. 173–192 [in Hebrew]; German version: “Kapital, Kolonialismus und ziviler Widerstand in der Westbank,” Historische Anthropologie 14:3 (2006), pp. 441–456; English version: “Offshore Zionism”, New Left Review 40 (August 2006), pp. 27–37

 • “Bourdieu and Other High Trees,” Theory & Critique 28 (2006), pp. 67–69 [in Hebrew]

 • “Dogs, Scholars, and other Animals,” in: Human Beings and Other Animals in Historical Perspective, Benjamin Arbel, Joseph Terkel, Sophia Menashe eds. (Jerusalem: Carmel, 2007), pp. 193–204 [in Hebrew]

 • “Eine gelernte Lebensweise: Figurationen des Gelehrtenlebens zwischen Mittelalter und Früher Neuzeit,” Berichte zur Wissenschafts­geschichte 30:2 (2007), pp. 107–118

 • “Bodily Rites and Social Organization: Norbert Elias’ Process of Civilization,” in: New Times: Studies in Modern Historiography, Joseph Mali ed. (Raanana: The Upen University Press, 2007), pp. 83–128 (an expanded and updated version of the version of 2000) [in Hebrew]

 • “From now on I’ll put all I have in this mess: On Michal Aviad’s Film, Jenny & Jenny,” Documentally: Papers on Israeli Documentary Cinema, Ma‘ayan Amir ed. (Tel Aviv: Am Oved, 2007), pp. 99–109 [in Hebrew]

 • “Sperrzonen und Grenzfälle: Beobachtungen zu Herrschaft und Gewalt im kolonialen Kontext zwischen Israel und Palästina,” in: Staats-Gewalt: Ausnahme­zustand und Sicherheitsregimes. Historische Perspektiven, Alf Lüdtke & Michael Wildt, eds. (Göttinger Gespräche zur Geschichts­wissenschaft) (Göttingen: Wallstein, 2008), pp. 309–346

 • “Norbert Elias’s Motion Pictures: History, Cinema and Gestures in the Process of Civilization,” Studies in History and Philosophy of Science  39 (2008), pp. 444–458

 • Sanjay Subrahmanyam, David Shulman, & Gadi Algazi, “On Connected Histories and the Unknown Faces of Modernity: A Conversation with Sanjay Subrahmanyam,” Historia 22 (2008), pp. 5–28 [in Hebrew]

 • “Public Sociology: Some Comments,” Israeli Sociology 10:2 (2009), pp. 449–455 [in Hebrew

 • Habitus, familia und forma vitae: Die Lebensweisen mittelalterli­­cher Gelehrten in muslimischen, jüdischen und christlichen Gemeinden – vergleichend betrachtet,” in: Beiträge zur Kulturgeschichte der Gelehrten im späten Mittelalter, Frank Rexroth ed. [Vorträge und Forschungen 73] (Osftildern: Thorbecke Verlag, 2010), pp. 185–217

 • “Women, Books and Scholars,” Zmanim 109 (2010), pp. 90–97 [in Hebrew

 • “Vie de famille et dévouement au savoir — les héritages ambivalents des communautés pré-modernes chrétiennes, musulmanes et juives,” in: Les origines théologiques cachées de la pensée politique dans les pays de la Méditerranée, Giovanni Levi & Paola Gandolfi, eds. (Paris: Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, 2010), pp. 257–265

 • Review Essay: “Bringing Kinship (Back) In: On David Warren Sabean, Simon Teuscher, Jon Mathieu (eds.), Kinship in Europe, 1300–1900 (New York: Berghahn, 2007),” Mediterranean Historical Review 25:1 (2010), pp. 83–92

 • “From Gir Forest to Umm Hiran: Notes on Colonial Nature and its Keepers,” Theory & Critique 37 (2010), pp. 233–253 [in Hebrew]

 • “Bourdieu on Social Space,” Theory & Critique 38–39 (2011), pp. 261–268 [in Hebrew]

 • “At the Study: Notes on the Production of the Scholarly Self,” in: Space and Self in Early Modern European Cultures, David Warren Sabean and Malina Stefanovska, eds. (Toronto: University of Toronto Press, 2012), pp. 17–50

 • “Les âges moyens et les reliques vivantes: deux figures de l'imagination historique,” in: Pourquoi étudier le Le Moyen Âge ? Les médiévistes face aux usages sociaux du passé, Didier Méhu, Néri de Barros Almeida, Marcelo Cândido da Silva, eds. (Paris : Publications de la Sorbonne, 2012), pp. 161–177

 • “Johannes Keplers Apologie: Wissensproduktion, Selbst­darstellung und die Geschlechterordnung,” in: Wissen, maßgeschneidert: Experten und Experten­kulturen im Europa der Vormoderne, Björn Reich, Frank Rexroth & Matthias Roick, eds. [Beihefte der Historischen Zeitschrift, 57] (München: Oldenbourg, 2012), pp. 215–249 [Dr. Kepler’s Apologia: Knowledge Production, Self-Representation and Gender]

 • “Middling Ages and Living Relics as Objects to Think with: Two Figures of the Historical Imagination,” in Modernity’s Classics, Sarah C. Humphreys and Rudolf G. Wagner, eds. (Berlin and Heidelberg: Springer, 2013), pp. 315–329 [expanded English version of the French one]

 • “Comparing Medieval Institutions: A Few Concluding Remarks,” Diverging Paths? The Shape of Power and Institutions in Mediaeval Islam and Christendom, John Hudson and Ana Rodriguez, eds. (Leiden: Brill Publishers, 2014), pp. 3–15

 • “Forget Memory: Some Critical Remarks on Memory, Forgetting and History”, in Damnatio in Memoria: Deformation und Gegenkonstruktionen von Geschichte, Sebastian Scholz, Gerald Schwedler, and Kai-Michael Sprenger, eds. (Vienna/Cologne/Weimer: Böhlau, 2014), pp. 25–34

 • “Exemplum and Wundertier: Three Concepts of the Scholarly Persona,” Low Countries Historical Review 131:4 (2016), pp. 8–32

 • Review Essay: “Already in Europe: Robert Bartlett’s Making of Europe in Hebrew”, Zmanim – A Historical Quarterly no. 137 (2017), pp. 116–124 [Hebrew].

 • ‘Rebuilding Demolished Homes’, in James Williams and Felicitas Hentschke (eds.), To be At Home: House, Work and Self in the Modern World (Berlin: de Gruyter, 2018).

 • ‘Between 1948 and 1967: The Refugees Question’, Majallat al-Dirasat al-Filastiniyya 113 (2018), 90–106 [Arabic].

 • ‘Hooks and Links’, in Mechthild Fend, Anke te Heesen, Christine von Oertzen, Fernando Vidal (eds.), Surprise: 107 Variations on the Unexpected (Berlin: Max Planck Institute for the History of Science, 2019) (Berlin, 2019), pp. 15–18.

 • ‘Politics’, in Uri Ram, Shlomo Svirsky, Nitza Berkovitch (eds.), A Sociological Lexicon for COVID-19 Times [=special issue of Israeli Sociology 21:2 (2021), pp. 339–341  

 • ‘Walking with Words’, Laurent Cesalli, Frédéric Goubier, Anne Grondeux, Aurélien Robert, Luisa Valente (eds.), Ad placitum: Pour Irène Rosier-Catach (Ariccia: Aracne, 2021), vol. 1, pp. 21–24

 • ‘Colonial History: Invoked, Denied, Embodied’, Journal of Palestine Studies 50:2 (2021)

 • ‘Colonial Profits in the Shadow of Military Rule’, in Daniel DeMalach and Lev Luis Grinberg (eds.), Colonization and Resistance (submitted) [Hebrew]

 • ‘The First Round in the Transit Camps’ Struggle, 1951–1952: The Making of a Political Subject’ (submitted) [Hebrew]

Reviews

 • Review of Honor and Grace in Anthropology, ed. by J. G. Peristiany and Julian Pitt-Rivers (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), Mediterranean Historical Review 9:2 (1994), pp. 285–287

 • Review of Patrick J. Geary, Phantoms of Remembrance: Memory and Oblivion at the End of the First Millennium (Princeton: Princeton University Press, 1994), Mediterranean Historical Review 12:2 (1997), pp. 79–82

 • Review of Zvi Razi & Richard Smith eds., Medieval Society and the Manor Court (Oxford: Clarendon Press, 1996), Zmanim – A Historical Quarterly no. 62 (1998), pp. 109–113 [in Hebrew]

 • Review of Robert Chazan, Medieval Stereotypes and Modern Antisemitism (Berkeley: University of California Press, 1997), Israeli Sociology 1:1 (1998), pp. 190–193 [in Hebrew]

 • Review of Tamar Berger, Dionysus at Dizengoff Centre (Tel Aviv: HaKibbutz Ha-Me’uchad, 1998), HaAretz Literary Supplement, 6.4.1999 [in Hebrew]

 • Review of Marc Bloch, Apologie de l’histoire ou métier d’historien (Jerusalem: Bialik Institute, 2002), HaAretz Literary Supplement, 20.9.2003 [in Hebrew]

 • Review of Marcel Mauss, Essai sur le don (Tel Aviv: Resling, 2006), HaAretz Sfarim, 12.4.2006 [in Hebrew]

 • Review of Etienne de la Boétie, Discours de la servitude volontaire, Reuven Miran trans. (Tel Aviv: Nahar, 2006) HaAretz Sfarim, 2007, 5.6.2007 [in Hebrew]

 • “Bernard Lahire’s Oeuvre: An Invitation,” Theory & Critique 33 (2008), pp.73–75 [in Hebrew]

Translations

 • Norbert Elias, Selections from The Process of Civilization, Zmanim – A Historical Quarterly no. 70 (2000), pp. 84–89 [in Hebrew]
 • Pierre Bourdieu, “Critique du discours lettré”, Theory and Critique [Jerusalem] 28 (2006), pp. 70–74  [in Hebrew]
 • Peter Baumann, “Messer, Gabel und moderne Zeiten: Zu Norbert Elias’ Zivilisationstheorie,” Zmanim – A Historical Quarterly no. 70 (2000), pp. 90–95 [in Hebrew]
 • Natalie Zemon Davis, “A Life of Learning, (1997),” Zmanim – A Historical Quarterly 71 (2000), pp. 4–19 [in Hebrew]
 • Amos Funkenstein, “Knowledge as Key to Salvation”, Zmanim – A Historical Quarterly no. 73 (2001), pp. 4–9 [in Hebrew]
 • Kurt Schwitters, “Die Zoologische Garten-Lotterie (1931),” Mita‘am: Literary Quarterly 4 (2005), pp. 150–157 [in Hebrew]
 • Pierre Bourdieu, “Espace social et genèse des ‘classes’,” Theory and Critique 38-39 (2011), pp. 235–260 [in Hebrew]
 • Pierre Bourdieu, Selections from Distinction (unpublished)
 • Pierre Bourdieu, “Le langage autorisé: note sur les conditions sociales de l’efficacité du discours rituel” (unpublished)
 • Soraya de Chadarevian & Roberta Raffaetà, “COVID‑19: Rethinking the Nature of Viruses”, Zmanim – A Historical Quarterly (forthcoming 2021)

Editorial Work

Current:

 • Member, editorial board of Past & Present, Oxford University Press (2008–)
 • Co-editor, Zmanim – A Historical Quarterly (2018–) [Hebrew]
 • Member, editorial board of Theory & Critique [Hebrew] (2008–)

Past:

 • Senior editor of the journal History and Memory: Studies in the Representation of the Past, Indiana University Press (2001–2012)
 • Member of the editorial collective of the journal Historische Anthropologie [Historical Anthropology], Böhlau Publishers, Vienna/Cologne (2004–2018)
 • Member, editorial advisory board of the journal Jamā‘a – Interdisciplinary Journal for the Study of the Middle East [Hebrew] (2005–2012)
 • Member, editorial advisory board of the journal Cultural and Social History (2004–2007)
 • Co-editor, with Bernhard Jussen, Christian Kiening, Klaus Krüger and Ludolf Kuchenbuch, of the book series Historische Semantik [Historical Semantics], published by Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen (2003–2006)

Volumes Edited:

 • Co-editor, with Shulamit Volkov and Frank Stern, of a special issue of the Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte: Zur Sozial- und Begriffsgeschichte des Mittelalters 22 (1993)
 • Editor of a special issue on Norbert Elias and his theory of civilization, Zmanim — A Historical Quarterly no. 70 (March 2000) [Hebrew[

 • Co-editor, with Mikhail Krom and David Sabean, Istorija i antropologija: meždisciplinarnye issledovanija na rubeže XVI – XIX vekov [History & Anthropology] (St. Petersburg: Alettejja, 2006) [in Russian]

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>