פרופ' מאיר חזן

חוג להסטוריה של עם ישראל סגל אקדמי בכיר
פרופ' מאיר חזן

קורות חיים

פרופ' מאיר חזן מלמד בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל-אביב.

תחומי התמחות:

התנועה הציונית, היישוב היהודי, יחסי יהודים-ערבים, תנועת העבודה, הקיבוץ, מדינת ישראל בעשורים הראשונים.

 

 

פרסומים

 

ספרים

מתינות: הגישה המתונה בהפועל הצעיר ובמפא"י, 1945-1905, תל-אביב, עם עובד, 2009.  מתינות

מהפכת הענווֹת: אישה ורובה בארץ ישראל, 1945-1907, תל-אביב, הקיבוץ המאוחד, 2015.  מהפכת הענוות

עצמאות ופוליטיקה: צמתים בהיווצרות המערכת הפוליטית הישראלית, ירושלים, מאגנס, 2020.  עצמאות ופוליטיקה

 

מאמרים

1) 'אוי ארצי מולדתי: פרשת "פטריה"', ציון, כרך סו (תשס"א), עמ' 530-495.     אוי ארצי מולדתי 

  The Patria Affair  (1a

'The Patria Affair: Moderates vs. Activists in Mapai in the 1940s,' The Journal of Israeli History, Vol. 22, No. 2 (2003), pp. 61-95.

2) 'עתונות לוחמת: השתקפות מלחמת העצמאות בעתוני הילדים', קשר, חוב' 32 (נובמבר 2002), עמ' 125-114.   עתונות לוחמת

2a) [נוסח מורחב]:  A Fighting Press

'A Fighting Press: Reflections of Israel’s War of Independence in Children’s Newspapers,' The Journal of Israeli History, Vol. 24, No. 1 (2005), pp. 109-134.

2b) 'עיתונות לוחמת: השתקפות מלחמת העצמאות בעיתוני הילדים', בתוך: מרדכי בר-און ומאיר חזן (עורכים), עם במלחמה:

         קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות, ירושלים 2006, עמ' 465-441.

3) 'ראשית ה"מתינות" במפלגת הפועל הצעיר בשנים 1917-1905', עיונים בתקומת ישראל, כרך 12 (2002), עמ' 269-239.  ראשית המתינות

4) 'במותם ציוו: מדגניה עד נהלל', אלפיים, קובץ 26 (2004), עמ' 109-80.  במותם ציוו

The Murder of Moshe Barsky  (4a

'The Murder of Moshe Barsky: Transformations in Ethos, Pathos and Myth,' Israel Affairs, Vol. 12, No. 2 (April 2006), pp. 284-306.

5) 'יוזמת גולדמן להיפגש עם נאצר בשנת 1970', עיונים בתקומת ישראל, כרך 14 (2004), עמ' 284-255.  יוזמת נחום גולדמן

Goldmann's Initiative (5a

'Goldmann’s Initiative to Meet with Nasser in1970,' in: Mark A. Raider (ed.), Nahum Goldmann: Statesman without a State, Albany, Suny, 2009, pp. 297-324.

6) 'הנצחת מגשימי הציונות: גרסת יוסף אהרנוביץ', ציון, כרך ע (תשס"ה), עמ' 93-63.  הנצחת מגשימי הציונות

7)  The Efforts

'The Efforts to Revive Hashomer,' The Journal of Modern Jewish Studies, Vol. 4, No. 2 (July 2005), pp. 179-203.

7a) 'הניסיונות להחייאת "השומר"', עלי זית וחרב, כרך ז (2007), עמ' 188-149. השומר

8) 'מעורבותו של עיתון הארץ במערכה הפוליטית ב"תקופת ההמתנה"', ישראל, חוב' 10 (2006), עמ' 115-75.  מעורבותו של עיתון

9) 'פולמוס ההתנדבות לגדוד העברי: חשבונם של "נשארים"', קתדרה, חוב' 124 (יוני 2007), עמ' 108-81.  פולמוס ההתנדבות

10) 'פובליציסט "מנפץ חלונות": יצחק לופבן עורך הפועל הצעיר', קשר, חוב' 36 (2007), עמ' 82-70.  פובליציסט

11)  The Dispute between

'The Dispute between Aharonovitch and Arlosoroff over the Zionist Stance on the “Arab Question”,' Middle Eastern Studies, Vol. 43, No. 6 (November 2007), pp. 983-996.

12) 'מפלגת הפועל הצעיר לנוכח גילויי אקטיביזם ומתינות אצל ברנר וגורדון', בתוך: אבנר הולצמן, גדעון כ"ץ ושלום רצבי (עורכים), מסביב לנקודה:

         מחקרים חדשים על מ"י ברדיצ'בסקי, י"ח ברנר וא"ד גורדון, עיונים  בתקומת ישראל, סדרת נושא (2008), עמ' 261-239.  מפלגת הפועל הצעיר

13)  Force, Commemoration

'Force, Commemoration, and Morality in the Worldview of Manya Shohat and Yosef  Aharonovitch,' Jewish Culture and History, Vol. 10, No. 1 (Summer 2008), pp. 87-114.

14) '"החורש": ערש חיי הציבור הפוליטיים של תנועת העבודה', קתדרה, חוב' 130 (דצמבר 2008), עמ' 130-103. החורש

15)  Mapai and the Arab-Jewish

.Mapai and the Arab-Jewish Conflict, 1936-1939,' Israel Studies Forum, Vol. 24, No. 2 (2009), pp. 28-51'

16)  The Dispute in Mapai

'The Dispute in Mapai over “Self-Restraint” and “Purity of Arms” during the Arab Revolt,' Jewish Social Studies, Vol. 15, No. 3 (Spring/Summer 2009),

pp. 89-113.

17) 'במחנה: ביטאונה התל-אביבי של ה"הגנה", 1946-1934', קשר, חוב' 39 (2009), עמ' 137-125.  במחנה

18)  The 1943 Reconstruction

'The 1943 Controversy over the “Reconstruction Plan” for Mandatory Palestine,' The Journal of Imperial and Commonwealth History, Vol. 38, No. 1 (March 2010), pp. 99-116.

19) 'מפא"י בתדהמה: בן-גוריון מול מפלגתו במשברי שנות השלושים', קתדרה, חוב' 137 (2010), עמ' 146-117.  מפאי בתדהמה

20) 'גולדה מאיר: מנהיגה על כס מזכיר המפלגה', עיונים בתקומת ישראל, כרך 20 (2010), עמ' 278-249.  גולדה

21) 'מאבקן של נשות קיבוץ עין חרוד על השתתפותן בשמירה', בתוך: מרגלית שילה וגדעון כ"ץ (עורכים), מגדר בישראל:

        מחקרים חדשים על מגדר ביישוב ובמדינה, עיונים בתקומת ישראל, סדרת נושא (2011), עמ' 81-50.  נשות עין חרוד

22) 'חיים וייצמן והיווצרות דימויה של העלייה הרביעית בראשית ימיה', ציון, כרך עו (תשע"א), עמ' 480-453.  וייצמן

23)      The struggle 

 'The Struggle of Kibbutz Women to Participate in Guard Duties during the Arab Revolt, 1936–1939,' The Journal of Israeli History, Vol. 31, No. 1 (2012),

pp. 83-108.

24) 'ליליה בסביץ על מתרסי המגדר, הפרט והשמירה בקיבוץ', קתדרה, חוב' 145 (2012), עמ' 120-89. בסביץ

25) 'לחימה עקרה: מאבק הנשים להתגייס ל"גדוד העברי" ב-1918', עיונים בתקומת ישראל, כרך 22 (2012), עמ' 458-423.  לחימה עקרה

26) 'נוף יַלדוּת עולה באש: דבר לילדים במרד הערבי', קשר, חוב' 44 (2013), עמ' 100-87. דבר לילדים

27) '"האישה החכמה מגבעת ברנר": המשוררת ישע סמפטר והקיבוץ', זמנים, גיליון 130 (אביב 2015), עמ' 45-32.   סמפטר

Sampter   (27a

'"The Wise Woman of Givat Brenner:" Jessie Sampter about Kibbutz, War and Peace, 1934-1938,' in: The Individual in History: Essays in Honor of Jehuda Reinharz, edited by ChaeRan Y. Freeze, Sylvia Fuks Fried, and Eugene E. Sheppard, Brandeis University Press, Waltham, MA 2015, pp. 83-96.

28) 'היווצרות יחסי ישראל – ברזיל באספקלריה חלוצית: בין דיפלומטיה לקיבוץ', קתדרה, חוב' 156 (2015), עמ' 166-129.  ברור חיל

The Creation (28a

'The Creation of the Relations between Israel and Brazil from a Pioneering Perspective: Between Diplomacy and Kibbutz,' in: Margalit Bejarano, Yaron Harel, Marta F. Topel, and Margalit Yosifon (eds.), Jews and Jewish Identities in Latin America, Academic Studies Press, Boston 2017, pp. 208-231.

29) 'חיים וייצמן וההחלטה על הקמת מדינת ישראל', ציון, כרך פא, חוב' ב (2016), עמ' 247-215.

30) Israel Goes

'Israel Goes to the Polls: The Road to Elections for the Constituent Assembly, 1948-1949,' Israel Studies Review, Vol. 31, No. 2 (Winter 2016), pp. 80-100.

30a) 'ישראל בוחרת: הדרך אל הבחירות לאספה המכוננת', בתוך: מרדכי בר-און ומאיר חזן (עורכים), פוליטיקה במלחמה:

        קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות, ירושלים 2014, עמ' 126-88. ישראל בוחרת

31) 'בן-גוריון ובריטניה, 1939-1930', עיונים, כרך 32 (2019), עמ' 108-73. בן-גוריון

 

מאמרים בספרים

32) 'יוסף שפרינצק והשאלה הערבית', בתוך: אליעזר בן-רפאל, אבי בראלי, מאיר חזן ועופר שיף (עורכים), היהודים בהווה: כינוס ופיזור,

       בהוקרה ליוסף גורני, ירושלים 2009, עמ' 279-261. יוסף שפרינצק

33) '"מדינאי בחורף": נשיא המדינה הראשון', בתוך: אורי כהן ומאיר חזן (עורכים), ויצמן מנהיג הציונות, ירושלים 2016, עמ' 573-527. 

34) 'העלייה מארצות הרווחה והמנהיג היורד מבמת ההיסטוריה', בתוך: דבורה הכהן ואניטה שפירא (עורכות), איש הנגב: ספר זאב צחור, תל-אביב 2017, עמ' 188-154. העלייה

35) 'עבודה ומלחמה: עולמה של דגניה ודרכו של טרומפלדור', בתוך: יעל זרובבל ואמיר גולדשטיין (עורכים), תל-חי, 2020-1920: בין היסטוריה לזיכרון, ירושלים 2020, עמ' 102-74. טרומפלדור

 

עריכה 

ישראל: כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל – היסטוריה תרבות חברה. המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן באוניברסיטת תל-אביב.

     חוב'  3 – 22 (2014-2003).  17, 19-18, 20, 21

עם במלחמה: קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות. בעריכת מרדכי בר-און ומאיר חזן. ירושלים, יד יצחק בן-צבי, 2006. כרך ראשון.  עם 

היהודים בהווה: כינוס ופיזור, בהוקרה ליוסף גורני. בעריכת אליעזר בן-רפאל, אבי בראלי, מאיר חזן ועופר שיף. ירושלים, יד יצחק בן-צבי, 2009.  גורני

אזרחים במלחמה: קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות. בעריכת מרדכי בר-און ומאיר חזן. ירושלים, יד יצחק בן-צבי, 2009. כרך שני.  אזרחים 

תרבות, זיכרון והיסטוריה: בהוקרה לאניטה שפירא. בעריכת מאיר חזן ואורי כהן. ירושלים, מרכז זלמן שזר, 2012. כרכים א-ב.  תרבות

פוליטיקה במלחמה: קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות. בעריכת מרדכי בר-און ומאיר חזן. ירושלים, יד יצחק בן-צבי, 2014. כרך שלישי.  פוליטיקה

ויצמן מנהיג הציונות. בעריכת אורי כהן ומאיר חזן. ירושלים, מרכז זלמן שזר, 2016.  וייצמן

כלכלה במלחמה: קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות. בעריכת מרדכי בר-און, יצחק גרינברג ומאיר חזן. ירושלים, יד יצחק בן-צבי, 2017. כרך רביעי.  כלכלה

 

מאמרי ביקורת

'עולים, מהגרים, נמלטים', על ספרה של אביבה חלמיש, 'במירוץ כפול נגד הזמן: מדיניות העלייה הציונית בשנות השלושים',

     קתדרה, חוב' 128 (יולי 2008), עמ' 182-177.     ביקורת-חלמיש

'למלכה אין בית, למלכה אין כתר', על ספרו של אילן בן-עמי, 'האישה שאיתו: חייהן הפרטיים והציבוריים של נשות ראשי הממשלה

     בישראל', ישראל, חוב' 19-18 (2011), עמ' 308-303.    ביקורת-בן עמי

'ה"ברל" שנשכח', על ספרו של אהוד מנור, 'ברל לוקר: דיפלומט ציוני וסוציאליסט אופטימי', קתדרה, חוב' 142 (2011), 

    עמ' 168-164.   ביקורת-מנור

על ספרו של יאיר שפיגל, 'על המשמר: "השומר הצעיר" במערכות ההגנה והביטחון, 1947-1920', ציון, שנה עז (תשע"ב),

    עמ' 133-129.   ביקורת-שפיגל

'כלכלה עם חזון', על ספרו של יצחק גרינברג, 'פנחס ספיר: ביוגרפיה כלכלית פוליטית', סגולה: מגזין ישראלי להיסטוריה, יוני 2012,

     עמ' 69-66.  ביקורת-גרינברג  

על ספרה של דבורה הכהן, 'ילדי הזמן: עליית הנוער, 1948-1933', ציון, שנה עח (תשע"ג), עמ' 414-411. ביקורת-הכהן

'1948 – שנת ההפתעות', על ספרו של משה שרת, 'דבר דבור: דברים שבעל פה בזירות פנים וחוץ', כרך א, 1948, בעריכת יעקב ורינה שרת, קתדרה, חוב' 161 (2016), עמ' 201-198. ביקורת-שרת

'מלחמות שנות החמישים', על 'לנוכח גבולות עוינים: צבא וביטחון בעשור הראשון למדינת ישראל', בעריכת מרדכי בר-און, עלי זית וחרב, כרך יח (2019), עמ' 281-277. ביקורת-בר-און

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive