פרופ' מאיר חזן

סגל אקדמי בכיר בחוג להסטוריה של עם ישראל
ראש חוג בחוג להסטוריה של עם ישראל
חוג להסטוריה של עם ישראל סגל אקדמי בכיר

קורות חיים

פרופ' מאיר חזן מלמד בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל-אביב.

תחומי התמחות:

התנועה הציונית, היישוב היהודי, יחסי יהודים-ערבים, תנועת העבודה, הקיבוץ, מדינת ישראל בעשורים הראשונים.

 

 

פרסומים

 

ספרים

מתינות: הגישה המתונה בהפועל הצעיר ובמפא"י, 1945-1905, תל-אביב, עם עובד, 2009.  מתינות

מהפכת הענווֹת: אישה ורובה בארץ ישראל, 1945-1907, תל-אביב, הקיבוץ המאוחד, 2015.  מהפכת הענוות

עצמאות ופוליטיקה: צמתים בהיווצרות המערכת הפוליטית הישראלית, ירושלים, מאגנס, 2020.  עצמאות ופוליטיקה

Jewish Women and the Defense of Palestine: The Modest Revolution, 1907-1945, SUNY Press, 2022. Jewish

 

מאמרים

1) 'אוי ארצי מולדתי: פרשת "פטריה"', ציון, כרך סו (תשס"א), עמ' 530-495.     אוי ארצי מולדתי 

  The Patria Affair  (1a

'The Patria Affair: Moderates vs. Activists in Mapai in the 1940s,' The Journal of Israeli History, Vol. 22, No. 2 (2003), pp. 61-95.

2) 'עתונות לוחמת: השתקפות מלחמת העצמאות בעתוני הילדים', קשר, חוב' 32 (נובמבר 2002), עמ' 125-114.   עתונות לוחמת

2a) [נוסח מורחב]:  A Fighting Press

'A Fighting Press: Reflections of Israel’s War of Independence in Children’s Newspapers,' The Journal of Israeli History, Vol. 24, No. 1 (2005), pp. 109-134.

2b) 'עיתונות לוחמת: השתקפות מלחמת העצמאות בעיתוני הילדים', בתוך: מרדכי בר-און ומאיר חזן (עורכים), עם במלחמה:

         קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות, ירושלים 2006, עמ' 465-441.

3) 'ראשית ה"מתינות" במפלגת הפועל הצעיר בשנים 1917-1905', עיונים בתקומת ישראל, כרך 12 (2002), עמ' 269-239.  ראשית המתינות

4) 'במותם ציוו: מדגניה עד נהלל', אלפיים, קובץ 26 (2004), עמ' 109-80.  במותם ציוו

The Murder of Moshe Barsky  (4a

'The Murder of Moshe Barsky: Transformations in Ethos, Pathos and Myth,' Israel Affairs, Vol. 12, No. 2 (April 2006), pp. 284-306.

5) 'יוזמת גולדמן להיפגש עם נאצר בשנת 1970', עיונים בתקומת ישראל, כרך 14 (2004), עמ' 284-255.  יוזמת נחום גולדמן

Goldmann's Initiative (5a

'Goldmann’s Initiative to Meet with Nasser in1970,' in: Mark A. Raider (ed.), Nahum Goldmann: Statesman without a State, Albany, Suny, 2009, pp. 297-324.

6) 'הנצחת מגשימי הציונות: גרסת יוסף אהרנוביץ', ציון, כרך ע (תשס"ה), עמ' 93-63.  הנצחת מגשימי הציונות

7)  The Efforts

'The Efforts to Revive Hashomer,' The Journal of Modern Jewish Studies, Vol. 4, No. 2 (July 2005), pp. 179-203.

7a) 'הניסיונות להחייאת "השומר"', עלי זית וחרב, כרך ז (2007), עמ' 188-149. השומר

8) 'מעורבותו של עיתון הארץ במערכה הפוליטית ב"תקופת ההמתנה"', ישראל, חוב' 10 (2006), עמ' 115-75.  מעורבותו של עיתון

9) 'פולמוס ההתנדבות לגדוד העברי: חשבונם של "נשארים"', קתדרה, חוב' 124 (יוני 2007), עמ' 108-81.  פולמוס ההתנדבות

10) 'פובליציסט "מנפץ חלונות": יצחק לופבן עורך הפועל הצעיר', קשר, חוב' 36 (2007), עמ' 82-70.  פובליציסט

11)  The Dispute between

'The Dispute between Aharonovitch and Arlosoroff over the Zionist Stance on the “Arab Question”,' Middle Eastern Studies, Vol. 43, No. 6 (November 2007), pp. 983-996.

12) 'מפלגת הפועל הצעיר לנוכח גילויי אקטיביזם ומתינות אצל ברנר וגורדון', בתוך: אבנר הולצמן, גדעון כ"ץ ושלום רצבי (עורכים), מסביב לנקודה:

         מחקרים חדשים על מ"י ברדיצ'בסקי, י"ח ברנר וא"ד גורדון, עיונים  בתקומת ישראל, סדרת נושא (2008), עמ' 261-239.  מפלגת הפועל הצעיר

13)  Force, Commemoration

'Force, Commemoration, and Morality in the Worldview of Manya Shohat and Yosef  Aharonovitch,' Jewish Culture and History, Vol. 10, No. 1 (Summer 2008), pp. 87-114.

14) '"החורש": ערש חיי הציבור הפוליטיים של תנועת העבודה', קתדרה, חוב' 130 (דצמבר 2008), עמ' 130-103. החורש

15)  Mapai and the Arab-Jewish

.Mapai and the Arab-Jewish Conflict, 1936-1939,' Israel Studies Forum, Vol. 24, No. 2 (2009), pp. 28-51'

16)  The Dispute in Mapai

'The Dispute in Mapai over “Self-Restraint” and “Purity of Arms” during the Arab Revolt,' Jewish Social Studies, Vol. 15, No. 3 (Spring/Summer 2009),

pp. 89-113.

17) 'במחנה: ביטאונה התל-אביבי של ה"הגנה", 1946-1934', קשר, חוב' 39 (2009), עמ' 137-125.  במחנה

18)  The 1943 Reconstruction

'The 1943 Controversy over the “Reconstruction Plan” for Mandatory Palestine,' The Journal of Imperial and Commonwealth History, Vol. 38, No. 1 (March 2010), pp. 99-116.

19) 'מפא"י בתדהמה: בן-גוריון מול מפלגתו במשברי שנות השלושים', קתדרה, חוב' 137 (2010), עמ' 146-117.  מפאי בתדהמה

20) 'גולדה מאיר: מנהיגה על כס מזכיר המפלגה', עיונים בתקומת ישראל, כרך 20 (2010), עמ' 278-249.  גולדה

21) 'מאבקן של נשות קיבוץ עין חרוד על השתתפותן בשמירה', בתוך: מרגלית שילה וגדעון כ"ץ (עורכים), מגדר בישראל:

        מחקרים חדשים על מגדר ביישוב ובמדינה, עיונים בתקומת ישראל, סדרת נושא (2011), עמ' 81-50.  נשות עין חרוד

22) 'חיים וייצמן והיווצרות דימויה של העלייה הרביעית בראשית ימיה', ציון, כרך עו (תשע"א), עמ' 480-453.  וייצמן

23)      The struggle 

 'The Struggle of Kibbutz Women to Participate in Guard Duties during the Arab Revolt, 1936–1939,' The Journal of Israeli History, Vol. 31, No. 1 (2012),

pp. 83-108.

24) 'ליליה בסביץ על מתרסי המגדר, הפרט והשמירה בקיבוץ', קתדרה, חוב' 145 (2012), עמ' 120-89. בסביץ

25) 'לחימה עקרה: מאבק הנשים להתגייס ל"גדוד העברי" ב-1918', עיונים בתקומת ישראל, כרך 22 (2012), עמ' 458-423.  לחימה עקרה

26) 'נוף יַלדוּת עולה באש: דבר לילדים במרד הערבי', קשר, חוב' 44 (2013), עמ' 100-87. דבר לילדים

27) '"האישה החכמה מגבעת ברנר": המשוררת ישע סמפטר והקיבוץ', זמנים, גיליון 130 (אביב 2015), עמ' 45-32.   סמפטר

Sampter   (27a

'"The Wise Woman of Givat Brenner:" Jessie Sampter about Kibbutz, War and Peace, 1934-1938,' in: The Individual in History: Essays in Honor of Jehuda Reinharz, edited by ChaeRan Y. Freeze, Sylvia Fuks Fried, and Eugene E. Sheppard, Brandeis University Press, Waltham, MA 2015, pp. 83-96.

28) 'היווצרות יחסי ישראל – ברזיל באספקלריה חלוצית: בין דיפלומטיה לקיבוץ', קתדרה, חוב' 156 (2015), עמ' 166-129.  ברור חיל

The Creation (28a

'The Creation of the Relations between Israel and Brazil from a Pioneering Perspective: Between Diplomacy and Kibbutz,' in: Margalit Bejarano, Yaron Harel, Marta F. Topel, and Margalit Yosifon (eds.), Jews and Jewish Identities in Latin America, Academic Studies Press, Boston 2017, pp. 208-231.

29) 'חיים וייצמן וההחלטה על הקמת מדינת ישראל', ציון, כרך פא, חוב' ב (2016), עמ' 247-215.

30) Israel Goes

'Israel Goes to the Polls: The Road to Elections for the Constituent Assembly, 1948-1949,' Israel Studies Review, Vol. 31, No. 2 (Winter 2016), pp. 80-100.

30a) 'ישראל בוחרת: הדרך אל הבחירות לאספה המכוננת', בתוך: מרדכי בר-און ומאיר חזן (עורכים), פוליטיקה במלחמה:

        קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות, ירושלים 2014, עמ' 126-88. ישראל בוחרת

31) 'בן-גוריון ובריטניה, 1939-1930', עיונים, כרך 32 (2019), עמ' 108-73. בן-גוריון

32) 'עולה, לשון, עיתון: "דבר לעולה" מגייס למען העברית ותנועת העבודה', קשר, חוב' 55 (2020), עמ' 203-176.  דבר לעולה

33) 'תרבות בהסתדרות, 1945-1930', עיונים, כרך 34 (2020), עמ' 91-61.  תרבות

34)

‘Aliya from “Affluent Countries” and David Ben-Gurion’s Descent from the Political Scene,’ Israel Affairs, Vol. 27, No. 3 (2021), pp. 402-426.

34a) 'העלייה מארצות הרווחה והמנהיג היורד מבמת ההיסטוריה', בתוך: דבורה הכהן ואניטה שפירא (עורכות), איש הנגב: ספר זאב צחור, תל-אביב 2017, עמ' 188-154. העלייה

35) 

 .The Duality of Legacies: Degania’s World and Trumpeldor’s Way,’ The Journal of Israeli History, Vol. 39, No. 1 (2021), pp. 35-53‘​

35a) 'עבודה ומלחמה: עולמה של דגניה ודרכו של טרומפלדור', בתוך: יעל זרובבל ואמיר גולדשטיין (עורכים), תל-חי, 2020-1920: בין היסטוריה לזיכרון, ירושלים 2020,                            עמ' 102-74.  טרומפלדור

36) 'מפא"י ופולמוס "דור האספרסו"', קתדרה, חוב' 181 (2022), עמ' 172-147.  אספרסו

37) 

The Identity of the Fourth Aliya and Zionist Fulfillment in Palestine,’ Polin: Studies in

.Polish Jewry, Vol. 35 (2023), pp. 105-122

 

 

מאמרים בספרים

38) 'יוסף שפרינצק והשאלה הערבית', בתוך: אליעזר בן-רפאל, אבי בראלי, מאיר חזן ועופר שיף (עורכים), היהודים בהווה: כינוס ופיזור,

       בהוקרה ליוסף גורני, ירושלים 2009, עמ' 279-261. יוסף שפרינצק

39) '"מדינאי בחורף": נשיא המדינה הראשון', בתוך: אורי כהן ומאיר חזן (עורכים), ויצמן מנהיג הציונות, ירושלים 2016, עמ' 573-527. 

 

עריכה 

ישראל: כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל – היסטוריה תרבות חברה. המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן באוניברסיטת תל-אביב.

     חוב'  3 – 22 (2014-2003).  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1617, 19-18, 20, 21, 22

עם במלחמה: קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות. בעריכת מרדכי בר-און ומאיר חזן. ירושלים, יד יצחק בן-צבי, 2006. כרך ראשון.  עם 

היהודים בהווה: כינוס ופיזור, בהוקרה ליוסף גורני. בעריכת אליעזר בן-רפאל, אבי בראלי, מאיר חזן ועופר שיף. ירושלים, יד יצחק בן-צבי, 2009.  גורני

אזרחים במלחמה: קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות. בעריכת מרדכי בר-און ומאיר חזן. ירושלים, יד יצחק בן-צבי, 2009. כרך שני.  אזרחים 

תרבות, זיכרון והיסטוריה: בהוקרה לאניטה שפירא. בעריכת מאיר חזן ואורי כהן. ירושלים, מרכז זלמן שזר, 2012. כרכים א-ב.  תרבות

פוליטיקה במלחמה: קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות. בעריכת מרדכי בר-און ומאיר חזן. ירושלים, יד יצחק בן-צבי, 2014. כרך שלישי.  פוליטיקה

ויצמן מנהיג הציונות. בעריכת אורי כהן ומאיר חזן. ירושלים, מרכז זלמן שזר, 2016.  וייצמן

כלכלה במלחמה: קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות. בעריכת מרדכי בר-און, יצחק גרינברג ומאיר חזן. ירושלים, יד יצחק בן-צבי, 2017. כרך רביעי.  כלכלה

 

מאמרי ביקורת

'עולים, מהגרים, נמלטים', על ספרה של אביבה חלמיש, 'במירוץ כפול נגד הזמן: מדיניות העלייה הציונית בשנות השלושים',

     קתדרה, חוב' 128 (יולי 2008), עמ' 182-177.  ביקורת-חלמיש

'למלכה אין בית, למלכה אין כתר', על ספרו של אילן בן-עמי, 'האישה שאיתו: חייהן הפרטיים והציבוריים של נשות ראשי הממשלה

     בישראל', ישראל, חוב' 19-18 (2011), עמ' 308-303.  ביקורת-בן עמי

'ה"ברל" שנשכח', על ספרו של אהוד מנור, 'ברל לוקר: דיפלומט ציוני וסוציאליסט אופטימי', קתדרה, חוב' 142 (2011), 

    עמ' 168-164.  ביקורת-מנור

על ספרו של יאיר שפיגל, 'על המשמר: "השומר הצעיר" במערכות ההגנה והביטחון, 1947-1920', ציון, שנה עז (תשע"ב),

    עמ' 133-129.  ביקורת-שפיגל

'כלכלה עם חזון', על ספרו של יצחק גרינברג, 'פנחס ספיר: ביוגרפיה כלכלית פוליטית', סגולה: מגזין ישראלי להיסטוריה, יוני 2012,

     עמ' 69-66.  ביקורת-גרינברג  

על ספרה של דבורה הכהן, 'ילדי הזמן: עליית הנוער, 1948-1933', ציון, שנה עח (תשע"ג), עמ' 414-411.  ביקורת-הכהן

'1948 – שנת ההפתעות', על ספרו של משה שרת, 'דבר דבור: דברים שבעל פה בזירות פנים וחוץ', כרך א, 1948, בעריכת יעקב ורינה שרת, קתדרה, חוב' 161 (2016),                         עמ' 201-198.  ביקורת-שרת

'מלחמות שנות החמישים', על 'לנוכח גבולות עוינים: צבא וביטחון בעשור הראשון למדינת ישראל', בעריכת מרדכי בר-און, עלי זית וחרב, כרך יח (2019), עמ' 281-277. ביקורת-בר-און

‘A Man, A Leader,’ about Derek J. Penslar, Theodor Herzl: The Charismatic Leader, AJS Review, Vol. 45, No. 1 (2021), pp. 194-196.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>