סגל אקדמי בכיר

שםמיקוםטלפון / פקסדוא"ל
פרופ' אדם אפטרמןרוזנברג, חדר 308
2092 (פנימי)
פרופ' גדעון בוהקרוזנברג, חדר 404
03-6409790
03-6407367
ד"ר יובל גובנישרת, חדר 234
03-6405112
ד"ר יחזקאל דוד
09-8613096
03-6409655
03-6407031
פרופ' מנחם לורברבויםרוזנברג, חדר 303
02-5675433
03-6409790
02-6710007
ד"ר מיכאל מאךרוזנברג, חדר 301a
03-6407589
03-6407031
פרופ' רון מרגוליןרוזנברג, חדר 403
03-6407213
03-7440584
פרופ' רונית מרוזרוזנברג, חדר 119
03-6409790
03-6407367
פרופ' ורד נעםרוזנברג, חדר 304
02-5352768
03-6406503
פרופ' ישי רוזן צבירוזנברג, חדר 407א
03-6409954
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive