תואר ראשון

תואר ראשון

שימו לב: המידע המוצג באתר החוג נועד להדריך את תלמידי החוג ולהקל על ההתמצאות. הנוסח המחייב הוא זה המתפרסם בידיעון הפקולטה למדעי הרוח. לשאלות ובירורים – אנא פנו למזכירות החוג.

 

לימודי השנה הראשונה (שנה א) נועדו להקנות לתלמידים הבנה רחבה ורבת פנים של היצירה המקראית וכן בקיאות בסיסית בספרי המקרא. לימודי השנים המתקדמות (שנים ב–ג) נועדו להרחיב ולהעמיק את מיומנויות הקריאה והמחקר הטקסטואלי לצד חשיפה למגוון של קורסי בחירה בנושאים שונים של מחקר המקרא ובתחומים משיקים.

 

מסלולי הלימודים

החל משנת הלימודים תשע"ח אפשר ללמוד בחוג למקרא באחד משני המסלולים האלה:

  • מסלול דו-חוגי: לימודים בחוג למקרא ובחוג נוסף באוניברסיטה – בהיקף כולל של 62 ש"ס.
  • מסלול חד-חוגי במקרא: תכנית המיועדת לתלמידים מצטיינים המבקשים להרחיב ולהעמיק את השכלתם בתחום – בהיקף כולל של 120 ש"ס. למסלול זה יתקבלו תלמידים שסיימו שנת לימודים ראשונה מלאה בשני חוגים וציוניהם עמדו בדרישת הסף.

 

תכנית הלימודים

החל משנת הלימודים תשע"ז נוהגת בחוג למקרא תכנית הלימודים המפורטת להלן:

שנה א (18-20 ש"ס)

מבוא למקרא א+ב

2+2 ש"ס

תרגיל טקסטואלי למתחילים א+ב

2+2 ש"ס

פרשנות המקרא בימי הביניים א+ב

2+2 ש"ס

תרגיל נלווה לפרשנות ימה"ב

2 ש"ס

לימודי מיומנויות

תרגיל נלווה למבוא למקרא א+ב

2+2 ש"ס

נוסחים ותרגומים של המקרא

2 ש"ס

שנים ב-ג (42 ש"ס)

לשון המקרא וסגנונו

2 ש"ס

קריאה בין-תרבותית בתנ"ך

2 ש"ס

תרגילים טקסטואליים למתקדמים

4 ש"ס

שיעורי בחירה

26 ש"ס

סמינריון שנה ב*

4 ש"ס

סמינריון שנה ג*

4 ש"ס

סה"כ

 

62 ש"ס

 

                                                                          

לתלמידים שהחלו ללמוד לפני תשע"ז:

  • תלמידים שטרם השלימו את חובת ההשתתפות ב"תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי" ילמדו במסגרת התרגילים הטקסטואליים למתחילים 4 ש"ס במקום 2 ש"ס שהיו נהוגות עד כה.
  • תלמידי השנים ב–ג שטרם השלימו את חובת שני המבואות (סה"כ 8 ש"ס) יכולים להשלים שעות אלו בבחירת שני תרגילים טקסטואליים למתחילים במקום אחד (רלוונטי לאלה שהשתתפו כבר בתרגיל הביבליוגרפי) ובהשתתפות בשני חלקי השיעור "פרשנות ימי-הביניים: זרמים והתפתחויות", ולא רק בחלק אחד כפי שהיה נהוג עד כה. את יתר השעות ישלימו בהרחבת מסגרת שיעורי הבחירה.
  • תלמידים שהשלימו במסגרת חובות שנה א הן את התרגיל הביבליוגרפי האינטגרטיבי הן את שני המבואות שצויינו לעיל (סה"כ 14 ש"ס), ימשיכו ללמוד בהתאם לתכנית הלימודים שהייתה נהוגה בשנת קבלתם לחוג: תרגיל טקסטואלי למתחילים (2 ש"ס), מיומנויות (6 ש"ס), תרגיל טקסטואלי למתקדמים (4 ש"ס), פרשנות המקרא (שיעור + תרגיל, 4 ש"ס), שיעורי בחירה (24 ש"ס), סמינריונים (8 ש"ס). סה"כ: 62 ש"ס.

                                                                          

בחינות, ציונים, ערעורים

ציון "עובר" פירושו 60 לפחות. כל תלמידי החוג מתבקשים לעיין היטב בתקנון האוניברסיטה בכל הנוגע לנהלי בחינות, מתן ציונים וערעורים.                                                  

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive