מלגות

​מידע נוסף על מלגות תשפא

החוג למקרא מחלק מדי שנה מלגות בגובה של עד חצי שכר לימוד לתלמידי התואר הראשון והשני,  והחל משנת תש"ף גם לתלמידי התואר הראשון.

כמו כן החוג מעניק מלגות משותפות עם ארגון המורים לסטודנטים לתואר שני שהם מורים פעילים חברי ארגון המורים; גובה כל מלגה (הניתנת פעם אחת בתואר) הוא עד 7,000 ש"ח. 

 

תלמידים מצטיינים זכאים גם למלגות ופרסים מטעם גופי האוניברסיטה, הפקולטה למדעי הרוח ובית-הספר למדעי היהדות ולארכאולוגיה לפי נהליהם.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive