הנחיות להגשת עבודת גמר

הנחיות להגשת עבודת גמר

מספר העמודים המקובל לעבודת הגמר הוא בין 80 ל- 100 עמודים, ובכללם עמוד שער, תקציר עברי, תקציר אנגלי, הערות שוליים ובביליוגרפיה. 

מנחים לעבודת גמר לתואר שני רשאים להיות מורים מדרגת מרצה ומעלה, בכפוף להחלטות הוועדה הכלל-אוניברסיטאית לתואר השני. 

נושא עבודת הגמר ייקבע בשיתוף עם המנחה ועל פי נהלי החוג, התוכנית או בית הספר. על העבודה לשקף כושר ניתוח ומיזוג וכן יכולת התבטאות בהירה, מתוך שיח עם המנחה. עליה להוכיח את כושרו של התלמיד לבצע עבודה מדעית המושתתת על מקורות או על עבודת שדה, על ביקורת עניינית ועל שיטה דייקנית.

 

סדר פנימי

בדף השער של העבודה יצוינו פרטים אלה: אוניברסיטת תל-אביב, שם החוג, נושא העבודה, ציון העובדה שהחיבור הוכן כעבודת גמר לקראת התואר "מוסמך אוניברסיטה", שם התלמיד, שם מנחה העבודה (ראו להלן דוגמת שער לעבודת גמר), תאריך ההגשה (חודש ושנה). דף השער יופיע בעברית ובאנגלית משני צידי העבודה.

תוכן העניינים יופיע בתחילת העבודה, ובהמשך התקציר. רשימת המקורות (הביבליוגרפיה) תופיע בסוף העבודה. השער האחורי של העבודה יהיה בשפה האנגלית, ובדף הפנימי של השער הזה יופיע סיכום מקוצר (abstract) של עיקרי העבודה בשפה האנגלית.

עבודות המוגשות בשפה לועזית, בכפוף לאישור ועדת ההוראה הפקולטטית, תכלולנה שער אחורי בעברית ותמצית העבודה בשפה העברית, על פי הסדר המתואר לעיל.

 

הגשה

יש למסור את עבודת הגמר למזכירות החוג בשני עותקים מודפסים ובעותק דיגיטלי, שיועבר לספרייה לאחר אישור התואר. על התלמיד למלא את טופס העלאת עבודת גמר לתואר שני הפקדת עבודת גמר לתואר שני למאגר העבודות הדיגיטלי ולהביאו למזכירות החוג יחד עם עבודת הגמר. העותקים הקשיחים של העבודה יופצו כדלקמן: למנחה האישי של התלמיד (אם עבודת הגמר נכתבה בהנחיית שני מורים יגיש התלמיד עותק קשיח נוסף); לשופט של העבודה.

 

תהליך הבדיקה

עבודת הגמר תיבדק על ידי המנחה או המנחים של התלמיד וכן על ידי שופט אחד לפחות. הציון הסופי של עבודת הגמר הוא ממוצע של ציוני המנחה/ים (ציון אחד) וציון השופט. אין אפשרות להכניס תיקונים לעבודת הגמר לאחר הגשתה למזכירות החוג. חוות הדעת והציון המשוקלל ימסרו לא יאוחר מחודשיים מיום הגשת העבודה.

 

פרסום העבודה

עם קבלת התואר "מוסמך אוניברסיטה" רשאי התלמיד לפרסם את עבודתו בכל צורה הנראית לו. אם ברצונו לציין את שם המנחה ואת שם האוניברסיטה, עליו לקבל רשות לכך מן המנחה. במקרה זה יש לציין שהפרסום מבוסס על עבודת גמר או חלק מעבודת גמר שהונחתה באוניברסיטת תל-אביב, וכן יש לציין את שמו של המנחה.

 

דוגמת שער לעבודת הגמר:

אוניברסיטת תל-אביב

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין

החוג למקרא

 

הנושא:

 

חיבור זה הוגש כעבודת גמר לקראת התואר

"מוסמך אוניברסיטה" - M.A. באוניברסיטת ת"א

 

על ידי

(שם המחבר/ת)

 

העבודה הוכנה בהדרכת:

(שם המנחה/ים)

 

תאריך:

(חודש ושנה)

 


 

Tel Aviv University

Lester and Sally Entin Faculty of the Humanities

Department of Biblical Studies

 

Title:

 

MA thesis submitted by

(name of student)

 

Prepared under the guidance of

(name)

 

month / year

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>