פרופ' פרנק פולק מרצה אורח בקורס: "ירמיהו הנביא מן הכוהנים אשר בענתות וספרו" - החוג למקרא

24 בדצמבר 2019, 8:30 
בניין רוזנברג חדר 102 
ללא תשלום

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive