Science in context

Science in context

Science in Context הינו כתב עת בינלאומי שנערך במכון כהן בסיוע מכון ון ליר בירושלים ויוצא לאור בהוצאת הספרים של אוניברסיטת קיימברידג'. הוא מוקדש ללימוד המדעים מנקודת המוצא של אפיסטמולוגיה השוואתית ושל מחקר היסטורי חברתי של הידע המדעי. כתב העת מחוייב לגישה בין-תחומית ללימוד המדעים בהקשרם התרבותי מבלי לצמצם את נקודת המבט לדיסציפלינה אחת, היסטורית, פילוסופית או סוציולוגית. מחלוקות מדעיות וחילוקי דיעות מתודולוגיים מוצגים בהקשריהם השונים.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive