שנת תשפ״א

מ. מס׳ קורס שם קורס מרצה אופן הוראה  יום  שעות  חדר ובניין  

*שנתי

א׳-ב׳ 0659.5397.01 סמינר מחקר פרופ' שאול קציר סמינר ב׳ 20:00-18:00 מקוון -   

סמסטר א'

קורסי השלמות
א׳ 0659.6126.01 היסטוריה אינטלקטואלית א' פרופ' ליאו קורי שיעור ב 12:00-10:00 מקוון -  מטלה
א' 0659.5415.01 חשיבה ביולוגית (השלמות+תואר) ד"ר אהוד לם שיעור ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
א' 0618.1041.01 מבוא לפילוסופיה של המדע ד"ר אורי בלקינד שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
א' 0659.6247.01 מושגי יסוד במתמטיקה (השלמות) פרופ' ליאו קורי שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
א' 0659.3056.01 מבוא לתיאוריה ביקורתית (השלמות) ד"ר לין חלוזין דברת שיעור ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
שיעורים וסמינרים
א' 0659.2530.01 הפילוסופיה של חוקי הטבע, בזמן המהפכה המדעית והיום ד"ר אורי בלקינד סמינר א 14:00-10:00 מקוון -  
א' 0659.2572.01 נורמות חברתיות ד"ר אהוד לם סמינר א 16:00-12:00 מקוון -  
א' 0659.2581.01 קריאה בטקסטים קלאסיים ד"ר אורי בלקינד ק"מ ב 12:00-10:00 מקוון -  
א' 0659.5415.01 חשיבה ביולוגית (השלמות+תואר) ד"ר אהוד לם שיעור ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
א' 0659.2594.01 קריאה בטקסטים קלאסיים ד"ר לין חלוזין דברת ק"מ ב 14:00-12:00 מקוון -  
א' 0659.2612.01 הידע היווני בעולם האסלאמי ד"ר אחמד אגבאריה סמינר ב 16:00-12:00 מקוון -  
א' 0659.2582.01 וילם פלוסר: מפילוסופיה של השפה לפילוסופיה של הטכנולוגיה פרופ' עמוס מוריס- רייך סמינר ב 16:00-12:00 מקוון -  
א' 0659.2617.01 קריאה בטקסטים קלאסיים ד"ר אהוד לם ק"מ ב 16:00-14:00 מקוון -  
א' 0659.2505.01 גילויים מקבילים והמצאות מקבילות פרופ' שאול קציר סמינר ג 14:00-10:00 מקוון -  
א' 0659.2537.01 בעלי-חיים בהיסטוריה של הידע ד"ר שירה שמואלי סמינר ד 14:00-10:00 מקוון -  
א' 0659.8891.01 מהגוף הקרימנלי לנפש המסוכנת: על מדע ופשע ד"ר גל הרץ סמינר ד 20:00-16:00 מקוון -  
א' 0659.2616.01 שיח ביקורתי על צילום: 1950-2020 פרופ' עמוס מוריס- רייך שיעור ה 12:00-10:00    
א' 0659.2465.01 גישות חקר לתרבות הדיגיטלית ד"ר וייסמן כרמל סמינר ה 16:00-12:00 מקוון -  
א' 0659.2126.01 מושגים מדעיים, מושגים פוליטיים: מהו מושג? ד"ר לין חלוזין דברת סמינר ה 20:00-16:00 מקוון -  

*סמינרים לבחירה מחוגים אחרים

א' 0621.3382.01 ההיסטוריה של המבט האנתרופולוגי פרופ' יגאל חלפין סמינר ג 20:00-16:00 מקוון -  
א' 0621.9059.01 רופאים, חיידקים ופלצבו ד"ר אמיר טייכר סמינר ד 12:00-08:00 מקוון -  

סמסטר ב'

קורסי השלמות

ב' 0659.2119.01 הסטוריה של הפיזיקה החדשה (השלמות+תואר) פרופ' שאול קציר שיעור א 18:00-16:00 מקוון - מטלה
ב' 0659.2611.01 היסטוריה אינטלקטואלית ב' פרופ' שאול קציר שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
ב' 0659.5155.01 שאלות יסוד בהיסטוריה של מדעי החברה פרופ' עמוס מוריס- רייך שיעור ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
ב' 0659.4613.01 פילוסופיה של המדע המשך (השלמות) ד"ר אורי בלקינד שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה

שיעורים וסמינרים

ב' 0659.9993.01 הפילוסופיה של אייזיק ניוטון ד"ר אורי בלקינד סמינר א 14:00-10:00 מקוון -  
ב' 0659.2122.01 אבולוציה תרבותית ד"ר אהוד לם סמינר א 16:00-12:00 מקוון -  
ב' 0659.2462.01 ביולוגיה וחברה : "גזע ",לאום וגזענות במאה 20-21 ובמגפת הקורו ד"ר סנאית גיסיס סמינר א 20:00-16:00 מקוון -  
ב' 0659.2119.01 הסטוריה של הפיזיקה החדשה (השלמות+תואר) פרופ' שאול קציר שיעור א 18:00-16:00 מקוון - מטלה
ב' 0659.3040.01 סמינר מתודולוגי ד"ר אורי בלקינד סמינר ב 12:00-10:00 מקוון -  
ב' 0659.2212.01 תיאוריות קונספירציה ופסאודו-מדע ד"ר אהוד לם סמינר ב 16:00-12:00 מקוון -  

קורס זהה לקורס " הפרינג' המדעי", סגור למי שלמד אותו בעבר.

ב' 0659.2504.01 אבן ח'לדון כהיסטוריון של המדע האסלאמי ד"ר אחמד אגבאריה סמינר ב 16:00-12:00 מקוון -  
ב' 0659.2597.01 קריאה בטקסטים קלאסיים פרופ' עמוס מוריס- רייך ק"מ ב 16:00-14:00 מקוון -  
ב' 0659.2139.01 להיות נורמלי: היסטוריה ד"ר טל ארבל סמינר ב 18:00-16:00 מקוון -  
ב' 0659.2532.01 ביקורת נורמטיבית של צורות חיים: עיון ביקורתי בעבודתה של ראהל פרופ' מנחם פיש סמינר ג 20:00-16:00 מקוון -  
ב' 0659.8893.01 מחלוקות בביואתיקה ו"בריאות הציבור" בעידן הקורונה ד"ר דניאל חי מישורי סמינר ד 12:00-08:00 מקוון -  
ב' 0659.2598.01 קריאה בטקסטים קלאסיים ד"ר גל הרץ ק"מ ד 16:00-14:00 מקוון -  
ב' 0659.2608.01 תאטרון המדע של גליליאו ד"ר גל הרץ סמינר ד 20:00-16:00 מקוון -  
ב' 0659.2534.01 מושג הקונטיגננטיות בהגות המאה העשרים פרופ' עמוס מוריס- רייך סמינר ה 16:00-12:00 מקוון -  
*סמינרים לבחירה מחוגים אחרים
ב' 0621.7053.01 אסטרונומיה ועולם הספר בעת החדשה המוקדמת ד"ר עודד רבינוביץ סמינר ב 18:00-14:00 מקוון -  
ב' 0621.9072.01 נאציזם וגזענות ד"ר אמיר טייכר סמינר ב 18:00-16:00 מקוון -  
ב' 0621.3384.01 פרקים בהיסטוריה של הרעיונות פרופ' יגאל חלפין סמינר ג

20:00-16:00

מקוון -