הרשמה לפוסט-דוקטורט

הרשמה לפוסט-דוקטורט

 

רשאים להגיש את מועמדותם מי שעומדים בתנאי הסף שלהלן:

 • בעלי תואר "דוקטור לפילוסופיה" או תואר "דוקטור לרפואה" ממוסד להשכלה גבוהה מוכר או מי שיש לו/ה אישור על הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט.
 • מי שלא חלפו יותר מחמש שנים ממועד אישור הדוקטורט ועד תחילת ההשתלמות.
 • מי שקיבלו הסכמה של איש/ת סגל, בדרגת מרצה בכיר ומעלה (במסלול הרגיל), להיות מדריך/ה של ההשתלמות הבתר-דוקטורית.
 • תנאי הכרחי לביצוע ההשתלמות הוא קיומו של מקור מימון למלגת ההשתלמות.

 

מועדי הרשמה

למלגות שימומנו על ידי מדריך/ת ההשתלמות, או כאלה שאינן ממומנות על ידי האוניברסיטה, ניתן להגיש מועמדות במשך כל השנה.

קול קורא למלגות מצ'ינג (50% במימון האוניברסיטה וההשלמה במימון מנחה/ת ההשתלמות) יפורסם בדרך כלל פעם בשנה, בחודשים ינואר-פברואר למבקשים להתחיל את השתלמותם בחודש אוקטובר.


 

מסמכים שיש לצרף בעת הגשת המועמדות

 • מכתב מאת ראש/ת היחידה הקולטת, המאשר את ההשתלמות.
 • מכתב מאת חוקר/ת בכיר/ה מאוניברסיטת תל-אביב המוכן/ה להדריך את המשתלם/ת, המתייחס בין השאר למקור המימון.
 • טופס התחייבות מימון, חתום על ידי מדריך/ת ההשתלמות. 
 • מכתבי המלצה, כדלהלן: 
  • מכתב ממנחה/י הדוקטורט (יש לצרף מכתב/י המלצה מכל מנחי הדוקטורט).
  • מכתב מחוקר/ת שאינו/ה שייך/ת לסגל האקדמי של המוסד בו סיים/ה המועמד/ת את לימודי הדוקטורט.
  • מכתב נוסף מחוקר/ת המשתייך/ת למוסד אקדמי מוכר, לפי בחירתו/ה של המועמד/ת.
 • תיאור קצר - כשני עמודים - של תכנית ההשתלמות. על התכנית לכלול התייחסות לסעיפים הבאים: הקדמה, מטרות מחקר, שיטות מחקר, תכנית מחקר וזמנים, המשאבים הדרושים, תוצאות צפויות, חשיבות המחקר. 
 • תולדות חיים ורשימת פרסומים.
 • אישור המעיד על זכאות ומועד הזכאות לתואר "דוקטור לפילוסופיה", או אישור מנהלי בו מצוין המועד בו הוגשה עבודת הדוקטור לשיפוט.
 • צילום דרכון (אם מדובר במועמד/ת בינלאומי/ת).
 • לקול הקורא (מלגות המצ'ינג) יש למלא גם טופס הצגת מועמדות (ראו קול קורא).

 
דרך הטיפול

המועמדים לכל סוגי המלגות יובאו לאישור הוועדה למשתלמים בתר-דוקטורים.

הטיפול בוועדה יחל לאחר קבלת תיק מועמדות הכולל את כל המסמכים הנדרשים. 

המסמכים ימסרו למדור תלמידי מחקר במזכירות האקדמית, בדוא"ל: rayalipc@tauex.tau.ac.il

טלפון: 03-6408161

בניין הסנאט, חדר 215

תשובות יינתנו בדרך כלל לא יאוחר משבועיים-שלושה ממועד הגשת המועמדות.

 

 

 

תקנון משתלמים בתר-דוקטוריים >>

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>