הנחיות להגשת הצעת מחקר

 

 

הנחיות להגשת הצעת מחקר:

 

התלמיד יגיש הצעת מחקר בהיקף שלא יעלה על 15 עמודים (לא כולל מקורות), מאושרת על-ידי המנחה.

 

הצעת המחקר תכלול התייחסות מפורשת ומפורטת לעניינים הבאים:

1. נושא המחקר: יופיע על דף השער, ופעם נוספת, בעברית ובאנגלית, בעמוד הראשון של הצעת המחקר

2. המסגרת המושגית של המחקר

3. שאלת המחקר והיפותיזות העבודה העיקריות

4. מצב המחקר הקיים בתחום, ותרומתו המשוערת של המחקר למצב הקיים.

5. מבנה העבודה

6. תכנית עבודה ולוח זמנים משוער

7. פירוט המקורות (יכלול רק פרסומים אליהם קיימת התייחסות בתכנית המחקר) ;

הרשימה תותקן בהתאם למקובל בכתבי עת מדעיים.

 

תהליך שיפוט הצעת המחקר:

 

לאחר דיון בהצעת המחקר בפורום הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר, יוחלט אם ההצעה בשלה לעבור תהליך שיפוט.

במידה וההצעה עונה על הדרישות, היא תישלח אל מומחים בתחום לשיפוט. את ההצעה יבדקו מומחה מחוץ לאוניברסיטה, או מומחה מחוץ לאוניברסיטה ומומחה נוסף מתוכה,  בתנאי שהשופט.ת איננו חבר בוועדה. 

בפנייה למומחים תבקש הוועדה את חוות דעתם ביחס לנושאים הבאים:

 1. המסגרת המושגית של המחקר
 2. הצדקה מקצועית לקיומו של המחקר
 3. השאלות שמבקש המחקר להציג
 4. היקף המחקר (מבחינת השאלות והקורפוס הנידון(
 5. מידת ההיעגנות של המחקר בספרות המקצועית העדכנית
 6. התרומה האפשרית של המחקר לתחום שבו הוא נעשה

בתום תהליך השיפוט ועל סמך חוות הדעת שהתקבלו, תחליט הוועדה היחידתית אם לאשר את ההצעה ולהמליץ על מעבר התלמיד.ה לשלב ב׳.

 

אופן הגשת הצעת מחקר:

 

enlightenedהגשת הצעת מחקר חדשה:

 1. על התלמיד לשלוח אלקטרונית למזכירות ביה"ס עותק של הצעת המחקר, יש לציין בנושא המייל:  "(שם התלמיד) – הגשת הצעת מחקר"
 2. למלא טופס אישור על הגשת הצעת מחקר- הטופס המקוון נמצא באתר ביה"ס
 3. על המנחה להעביר למזכירות ביה"ס אישור להגשת ההצעה והמלצה לקוראים אפשריים באמצעות טופס מקוון באתר ביה"ס.

 

 

 

enlightenedהגשת הצעת מחקר לאחר תיקונים 
     
על התלמיד.ה להגיש למזכירות ביה"ס:

 1.  עותק של הצעת המחקר המתוקנת. בעמוד השער יצוין "הצעת מחקר מתוקנת" ותאריך הגשה מעודכן.
 2. מכתב התייחסות של התלמיד והמנחה להערות הקוראים.
 3. טופס אישור על הגשת הצעת מחקר עבור ההצעה המתוקנת- הטופס נמצא באתר ביה"ס.

 

להלן דוגמה לדף שער של תכנית המחקר >>

 

בהצלחה!

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>