עמיתי בתר-דוקטורט

יובל קרמניצר - ד"ר קרמניצר עוסק בפילוסופיה של משה מנדלסון מתוך גישה המשלבת דיון פילוסופי והיסטורי עם תיאוריות מתחום חקר התרבות והמחשבה הביקורתית.

להלן קישור לקורות החיים שלו ולהצעת המחקר שלו.

הפוסט דוקטורט יהיה בהנחיית פרופ' יוסי שורץ.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive