התוכנית לתואר שני בלימודי דתות

מטרתה של התכנית לתואר השני במדעי הדתות היא לחשוף את תלמידיה למסורות דתיות שונות, מערביות ומזרחיות, חדשות ועתיקות. התלמידים ילמדו, יחקרו וישוו בין מערכות אמונות שונות, מונותיאיסטיות ופוליתיאיסטיות, בין ריטואלים וטקסים דתיים מגוונים, מן המזרח ומן המערב, בין תפיסות שונות של האל ודרכים שונות לשחרור או גאולה. יתר על כן, בוגרי התכנית יקבלו את התשתית האקדמית הנחוצה, הכוללת כלים ביקורתיים מושחזים, כדי להמשיך ולחקור תופעות דתיות רבות ומגוונות הן בתוך האוניברסיטה, כדוקטורנטים, והן מחוצה לה, כתלמידים בבית הספר של החיים.

 

 

 

התוכנית מציעה שתי מגמות מחקר:

המגמה לחקר דתות והשוואתן

במגמה זו מושם דגש על מחקר השוואתי מעמיק של דתות העולם הגדולות, ובכלל זה נצרות, יהדות, אסלאם, דתות מזרח אסיה ודתות העולם העתיק, על גילוייהם השונים והמגוונים.

המרצים במגמה זו משתייכים לדיסציפלינות מחקריות מגוונות כגון פילוסופיה, היסטוריה ומדעי החברה, דבר המאפשר ללומדים להיחשף למגוון רחב של היבטים מחקריים. התכנית במגמה זו מעודדת את הלומדים להיחשף לשתיים – שלוש דתות שונות בצד התמקדות באחת התופעות הדתיות המעניינת אותם.

 

המגמה לדתות חדשות ורוחניות עכשווית

בעשורים האחרונים של המאה העשרים ובפתח המאה העשרים ואחת, שבה הדת להיות גורם מרכזי בחיי האנושות. הפונדמנטליזם הדתי לסוגיו, תופעת העידן החדש, השפעת הדת על הפוליטיקה ושאלת היחס למיעוטים דתיים בחברות פוסט-מודרניות מצויים בלב הדיון התרבותי העולמי. השפעתן של תופעות אלה ניכרת גם בתרבות ובחברה בישראל. המחקר האקדמי בנושאים אלו הוא בראשית דרכו.

התכנית במגמה לדתות חדשות ורוחניות עכשווית מוקדשת לעיון ומחקר ביקורתי של תופעות אלה. התכנית מורכבת משלושה נדבכים:

  • פונדמנטליזם, קנאות ודיאלוג בין-דתי בעולם המודרני
  • דתיות, חילון והעידן החדש 
  • דת ומגדר

תלמידי התכנית יתמקדו באחד או יותר מתחומים אלה וייקחו כשני שלישים מסמינריוני המחקר שלהם מתוכם. 

 

תנאי קבלה ולימודי השלמה:

לתוכנית יתקבלו בעלי תואר ראשון מוכר שסיימו לימודים אלה בציון "טוב" (80) לפחות.

על התלמידים יוטלו חובות של לימודי השלמה. היקף לימודי ההשלמה ותוכנם ייקבעו בהתאם ללימודיו הקודמים של כל תלמיד. תכנית לימודי ההשלמה תורכב לכל תלמיד מתוך רשימת ההקבצים המובנים בלימודי הדתות המוצעים לתלמידי התואר הראשון של התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח. עמידה בחובות לימודי השלמה אלה בציון ממוצע של 80 לפחות היא תנאי הכרחי להמשך הלימודים בתכנית.

 

סדר הלימודים ומהלכם:

מסלולי הלימוד:

התכנית מאפשרת שני מסלולי לימוד שונים:

  • מסלול מחקרי (הכולל עבודת גמר)
  • מסלול עיוני (ללא עבודת גמר), המיועד לתלמידים שאינם מתכוונים להמשיך ללימודי התואר השלישי.

כל תלמיד יבחר במסלול הלימודים תוך התייעצות עם ראש התכנית, לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים השנייה לתואר.

היקף הלימודים במסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר): 28 ש"ס (לא כולל לימודי השלמה).
היקף הלימודים במסלול העיוני (ללא עבודת גמר): 36 ש"ס (לא כולל לימודי השלמה).

על תנאי מעבר מהמסלול העיוני למסלול המחקרי ולהיפך, ראו בידיעון הפקולטה

 

מבנה הלימודים:


כל תלמידי התכנית חייבים ללמוד עד סוף שנת הלימודים הראשונה מבוא למדע הדתות ותרגיל צמוד למבוא זה. שעות המבוא והתרגיל אינן נמנות על שעות הלימוד לתואר השני ומעמדן הוא כמעמד לימודי השלמה בהם חייבים כל  תלמידי התכנית.

כל תלמידי התכנית חייבים להשתתף במהלך לימודיהם בסמינריון אינטגרטיבי/מתודולוגי של התכנית. בסמינריון זה ישתתפו מורי התכנית ונושאו ייקבע מדי שנה בשנה, בהתאם לפרויקטים המחקריים שיערכו אנשי הסגל ותלמידי המחקר. 

עד תום שנת הלימודים הראשונה יקבע התלמיד את תחום ההתמחות שלו.

 

מטלות:

 

  1. השתתפות בסמינר מתודולוגי או אינטגרטיבי של התכנית והגשת רפראט או עבודה סמינריונית בסיומו.
  2. השתתפות ב 4-5 מפגשים עם חוקרי דת שיאורגנו על ידי סגל התכנית.
  3. עבודות: תלמידי מסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר) יכתבו במהלך לימודיהם עבודה סמינריונית אחת, ותלמידי המסלול העיוני (ללא עבודת גמר) יכתבו שתי עבודות סמינריוניות. בשני המסלולים יגישו התלמידים דו"ח מסכם בסמינריון המתודולוגי/אינטגרטיבי וימציאו ציונים בכל שאר הסמינרים שבהם השתתפו.
  4. שפות: תלמידי המסלול המחקרי יידרשו לעמוד בבחינה בשפה זרה שנייה ולהשיג רמת "פטור". במקרים מסוימים יתבקשו התלמידים ללמוד שפה נוספת, אם נושאי התמחותם ועבודת הגמר שלהם יחייבו זאת.
  5. מטלת גמר

 

מטלת הגמר:

 

עבודת גמר (מסלול מחקרי): עם סיום לימודי התואר השני יגישו תלמידי המסלול המחקרי עבודת גמר. נושא עבודת הגמר ייקבע לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים השנייה של התלמידים. יש לקבל אישור בכתב ע"ג טופס אישור לכתיבת עבודת גמר ממנחה המחקר.
מבחינת תכניה והיקפה עבודת הגמר בלימודי התואר השני היא מחקר מקדים ואימון מכין לקראת עריכת מחקר משמעותי ובעל משקל בתחום. העבודה אמורה לשקף היכרות טובה של התלמידים עם התחום הנחקר, חשיבה ביקורתית, יצירתיות, מיומנויות מתודולוגיות ומיומנויות של כתיבה אקדמית. כל אלה אמורים לבוא לידי ביטוי במסגרת פרויקט מחקר תחום היטב מבחינת תכניו וממוקד בשאלות ספציפיות.
מספר העמודים המרבי בעבודת הגמר הוא 80 עמודים, ובכללם תקציר בעברית ובאנגלית וכן רשימה ביבליוגרפית. 

עבודת הגמר תוגש למזכירות התכנית בשלושה עותקים מודפסים ובעותק דיגיטלי (PDF) שיועבר לספריה (יש למלא טופס הפקדה).

בחינת גמר (המסלול העיוני): תלמידי המסלול העיוני ייבחנו בבחינת גמר בסוף לימודיהם. את רשימת הקריאה לקראת בחינה זו ניתן למצוא באתר האינטרנט של התכנית.

לפרטים נוספים על התוכנית לתואר שני במדעי הדתות ראו בידיעון הפקולטה למדעי הרוח

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>